Atlas praktycznej kapilaroskopii w reumatologii

1 opinia

Format:

epub, mobi, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

139,30  199,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

139,30199,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Oddajemy do rąk Czytelników praktyczną publikację poświęconą badaniu kapilaroskopowemu w reumatologii w wersji polsko-angielskiej.


Wszystkie materiały zostały opracowane w wersji polskiej i angielskiej. Staranne opracowanie edytorskie, oryginalne obrazy mikroskopowe, zwarta treść, najnowsza wiedza i piśmiennictwo, liczne tabele i wypunktowania, aktualne doniesienia naukowe tworzą dzieło wyjątkowe.


W książce omówiono następujące zagadnienia: zaburzenia mikrokrążenia w twardzinie układowej, techniki oceny krążenia obwodowego i badania kapilaroskopowego, obrazy naczyń włosowatych, ocena mikroangiopatii, objaw Raynauda, twardzina układowa, mieszana choroba tkanki łącznej i niezro´żnicowana choroba tkanki łącznej, zapalenie sko´rno-mięs´niowego i wielomięs´niowe, kapilaroskopia w wieku rozwojowym oraz najnowsze trendy w badaniu.


Atlas został opracowany przez wieloośrodkowy zespół autorów, członków Sekcji Badań Obrazowych Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego.


Liczba stron168
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-6011-9
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

POLECAMY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  FOREWORD Eugeniusz Józef Kucharz XV
  1. The history of advances in capillaroscopy Sławomir Jeka    3
  Summary    9
  2. Microcirculation disorders in systemic sclerosis Ewa Wielosz 11
  Introduction    11
  Aetiopathogenesis of microcirculation disorders in systemic sclerosis    11
  Pathophysiology of microcirculation disorders in capillaroscopic examination    13
  Microcirculation disorders in capillaroscopic examination and clinical manifestations in systemic sclerosis    13
  Summary    15
  3. Techniques for the assessment of peripheral circulation Sławomir Jeka, Marta Dura, Paweł Żuchowski 17
  Introduction    17
  Thermography    17
  Blood flow assessment using laser Doppler flowmetry    19
  Imaging of perfusion using a Doppler flow meter    19
  Spectrophotometry    21
  Fluorescence optical imaging    21
  Doppler ultrasound    21
  Summary    23
  4. Capillaroscopic examination technique Anna Kuryliszyn-Moskal, Jacek Kita 25
  Introduction    25
  The principle and conditions of the examination    25
  Examination technique    27
  Difficulties associated with the interpretation of results    27
  Summary    31
  5. Prawidłowy i patologiczny obraz naczyń włosowatych w badaniu kapilaroskopowym Magdalena Banaszek-Mućka 32
  Wstęp    32
  Przezierność skóry w obrębie wału paznokciowego    32
  Morfologia pętli naczyniowych    32
  Gęstość naczyń, obszary bez pętli naczyniowych    36
  Mikrowynaczynienia    36
  Rozgałęzione pętle naczyniowe    38
  Dezorganizacja ułożenia naczyń i architektury splotu podbrodawkowego    38
  Perfuzja i stopień wypełnienia naczyń    38
  Obraz podścieliska    40
  Podsumowanie    40
  6. Jakościowa i półilościowa ocena mikroangiopatii w badaniu kapilaroskopowym Violetta Opoka-Winiarska    44
  Wstęp    44
  Badanie kapilaroskopowe – ocena jakościowa    44
  Opis badania kapilaroskopowego    48
  Badanie kapilaroskopowe – ocena półilościowa    50
  Wskaźniki postępu mikroangiopatii w przebiegu twardziny układowej    52
  Podsumowanie    54
  7. Diagnostyka i różnicowanie objawu Raynauda Ewa Morgiel    56
  Wstęp    56
  Rozpoznanie i kryteria diagnostyczne    56
  Obraz kliniczny    56
  Epidemiologia    58
  Podział i nazewnictwo    62
  Pierwotny objaw Raynauda    62
  Wtórny objaw Raynauda    64
  Patogeneza    64
  Diagnostyka różnicowa    66
  Badania diagnostyczne u pacjentów z objawem Raynauda    66
  Obserwacja pacjentów z objawem Raynauda    68
  Podsumowanie    68
  5. Normal and pathological presentations of capillaries in capillaroscopy Magdalena Banaszek-Mućka 33
  Introduction    33
  Skin transparency in the nailfold    33
  Morphology of vascular loops    33
  Density of vessels, areas without vascular loops    37
  Microhaemorrhages    37
  Branching vascular loops    39
  Disorganisation of the vascular pattern and architecture of the subpapillary plexus    39
  Perfusion and the degree to which vessels are filled    39
  Appearance of the stroma    41
  Summary    41
  6. The qualitative and semiquantitative assessment of microangiopathy in capillaroscopic examination Violetta Opoka-Winiarska 45
  Introduction    45
  Capillaroscopic examination – qualitative assessment    45
  The description of capillaroscopic examination    49
  Capillaroscopic examination – semiquantitative assessment    49
  Microangiopathy evolution score in the course of systemic sclerosis    53
  Summary    55
  7. The diagnosis and differentiation of Raynaud’s phenomenon Ewa Morgiel 57
  Introduction    57
  Diagnosis and diagnostic criteria    57
  Clinical picture    57
  Epidemiology    59
  Classification and nomenclature    63
  Primary Raynaud’s phenomenon    63
  Secondary Raynaud’s phenomenon    63
  Pathogenesis    65
  Differential diagnosis    65
  Diagnostic investigations in patients with Raynaud’s phenomenon    67
  Observation of patients with Raynaud’s phenomenon    69
  Summary    69
  8. Znaczenie badania kapilaroskopowego w diagnostyce i ocenie aktywności twardziny układowej Otylia Kowal-Bielecka, Anna Kuryliszyn-Moskal 72
  Definicja mikroangiopatii typowej dla twardziny układowej    72
  Znaczenie badania kapilaroskopowego w diagnostyce aktywności twardziny    74
  Znaczenie badania kapilaroskopowego w ocenie aktywności twardziny    76
  Podsumowanie    80
  9. Znaczenie badania kapilaroskopowego w diagnostyce mieszanej choroby tkanki łącznej i niezróżnicowanej choroby tkanki łącznej Agnieszka Kęsiak82
  Mieszana choroba tkanki łącznej    82
  Obraz kapilaroskopowy    82
  Niezróżnicowana choroba tkanki łącznej    84
  Obraz kapilaroskopowy    86
  Podsumowanie    86
  10. Znaczenie badania kapilaroskopowego w diagnostyce i ocenie aktywności zapalenia skórno-mięśniowego i wielomięśniowego Ewa Wielosz 88
  Wstęp    88
  Zmiany kapilaroskopowe w diagnostyce zapalenia skórno-mięśniowego i wielomięśniowego    88
  Znaczenie zmian kapilaroskopowych w ocenie aktywności i czasu trwania zapalenia skórno-mięśniowego i wielomięśniowego    90
  Objawy kliniczne a zmiany kapilaroskopowe w zapaleniu skórno-mięśniowym i wielomięśniowym    92
  Podsumowanie    92
  11. Znaczenie badania kapilaroskopowego w diagnostyce innych chorób reumatycznych Magdalena Banaszek-Mućka, Sławomir Jeka, Agnieszka Kęsiak     94
  Toczeń rumieniowaty układowy Agnieszka Kęsiak, Sławomir Jeka    94
  Podsumowanie    96
  Zespół antyfosfolipidowy Agnieszka Kęsiak, Sławomir Jeka    96
  Podsumowanie    98
  Zmiany w obrazie kapilaroskopowym w zespole Sjögrena Magdalena Banaszek-Mućka, Sławomir Jeka    98
  Podsumowanie    100
  8. The role of capillaroscopy in the diagnosis and assessment of systemic sclerosis activity Otylia Kowal-Bielecka, Anna Kuryliszyn-Moskal 73
  The definition of microangiopathy typical of systemic sclerosis    73
  The role of capillaroscopy in the diagnosis of systemic sclerosis    75
  The role of capillaroscopy in the assessment of activity of systemic sclerosis    77
  Summary    81
  9. The role of capillaroscopy in the diagnostics of mixed connective tissue disease and undifferentiated connective tissue disease Agnieszka Kęsiak 83
  Mixed connective tissue disease    83
  Capillaroscopic image    83
  Undifferentiated connective tissue disease    85
  Capillaroscopic image    87
  Summary    87
  10. The role of capillaroscopy in the diagnosis and assessment of dermatomyositis and polymyositis activity Ewa Wielosz 89
  Introduction    89
  Capillaroscopic changes in the diagnosis of dermatomyositis and polymyositis    89
  The role of capillaroscopic changes in the assessment of activity and duration of dermatomyositis and polymyositis    91
  Clinical manifestations and capillaroscopic changes in dermatomyositis and polymyositis    93
  Summary    93
  11. The role of capillaroscopy in the diagnosis of other rheumatic diseases Magdalena Banaszek-Mućka, Sławomir Jeka, Agnieszka Kęsiak 95
  Systemic lupus erythematosus Agnieszka Kęsiak, Sławomir Jeka    95
  Summary    97
  Antiphospholipid syndrome Agnieszka Kęsiak, Sławomir Jeka    97
  Summary    99
  Changes in the capillaroscopic image in Sjögren syndrome Magdalena Banaszek-Mućka, Sławomir Jeka    99
  Summary    101
  Zmiany w obrazie kapilaroskopowym w łuszczycowym zapaleniu stawów Magdalena Banaszek-Mućka, Sławomir Jeka    100
  Podsumowanie    102
  Reumatoidalne zapalenie stawów    102
  Agnieszka Kęsiak, Sławomir Jeka
  Podsumowanie    104
  12. Znaczenie badania kapilaroskopowego w wieku rozwojowym Violetta Opoka-Winiarska 108
  Wstęp    108
  Badanie kapilaroskopowe u zdrowych dzieci    108
  Znaczenie badania kapilaroskopowego w diagnostyce objawu Raynauda w wieku rozwojowym    110
  Badanie kapilaroskopowe w młodzieńczej twardzinie układowej    112
  Badanie kapilaroskopowe w twardzinie ograniczonej (miejscowej)    116
  Badanie kapilaroskopowe w młodzieńczym zapaleniu skórno-mięśniowym    116
  Badanie kapilaroskopowe u dzieci z układowymi chorobami tkanki łącznej    118
  Podsumowanie    120
  13. Najnowsze trendy w badaniu kapilaroskopowym Anna Kuryliszyn-Moskal, Jacek Kita    124
  Wstęp    124
  Monitorowanie zaburzeń mikrokrążenia i prognozowanie przebiegu twardziny układowej    124
  Ocena ryzyka owrzodzeń    126
  Prognozowanie powikłań narządowych    128
  Monitorowanie leczenia twardziny układowej    130
  Badanie kapilaroskopowe a proces nowotworowy u chorych na twardzinę układową    132
  Podsumowanie    132
  14. Kapilaroskopia dziś i jutro… Sławomir Jeka 136
  Podsumowanie    142
  Skorowidz    144
  Changes in the capillaroscopic image in psoriatic arthritis Magdalena Banaszek-Mućka, Sławomir Jeka    101
  Summary    103
  Rheumatoid arthritis Agnieszka Kęsiak, Sławomir Jeka    103
  Summary    105
  12. The role of capillaroscopy in the developmental age Violetta Opoka-Winiarska    109
  Introduction    109
  Capillaroscopy in healthy children    109
  The role of capillaroscopy in the diagnosis of Raynaud’s phenomenon in the developmental age    111
  Capillaroscopy in juvenile systemic sclerosis    113
  Capillaroscopy in localised scleroderma    115
  Capillaroscopy in juvenile dermatomyositis    117
  Capillaroscopy in children with systemic connective tissue diseases    119
  Summary    121
  13. The latest trends in capillaroscopy Anna Kuryliszyn-Moskal, Jacek Kita 125
  Background    125
  The monitoring of microcirculatory disorders and prognosis of the course of systemic sclerosis    125
  Ulceration risk assessment    127
  Prognosis of organ complications    129
  The monitoring of systemic sclerosis treatment    131
  Capillaroscopy and neoplastic processes in patients with systemic sclerosis    133
  Summary    133
  14. Capillaroscopy today and tomorrow… Sławomir Jeka 137
  Summary    143
  Index    145
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia