Prawo celne

-20%

Prawo celne

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

102,40  128,00

Format: pdf

102,40128,00

cena zawiera podatek VAT

Publikacja w sposób kompleksowy przedstawia wszystkie najważniejsze instytucje prawa celnego. Zostały tu omówione m.in. takie zagadnienia, jak:


pochodzenie towarów oraz ich wartość celna,
taryfa celna,
procedury celne,
podstawy i zasady zastosowania zwolnień towarów od należności celnych w przywozie,
zasady stosowania uproszczeń w obsłudze celnej,
przedstawicielstwo w sprawach celnych,
zasady dokonywania zgłoszeń i obsługi celnej.
W książce przedstawiono ostatnie nowelizacje prawa celnego. Uwzględniono przepisy nowego Unijnego Kodeksu Celnego, przepisy wykonawcze oraz delegowane, które weszły w życie 1.05.2016 r., a także polskie regulacje odnoszące się do obrotu towarowego z państwami trzecimi, w tym zmiany wprowadzone ustawą o Krajowej Administracji Skarbowej. Na mocy nowych unormowań wprowadzono m.in. instytucje odprawy scentralizowanej i tzw. samoobsługi celnej, oraz zmieniono katalog procedur celnych, definicję eksportera czy przepisy dotyczące długu celnego i zabezpieczenia generalnego.


Adresaci:
Opracowanie przeznaczone jest dla agentów celnych, radców prawnych, adwokatów, sędziów, komorników, księgowych i doradców podatkowych. Zainteresuje także przedsiębiorców działających w logistyce międzynarodowej i spedycji.


Liczba stron624
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8107-698-2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    11
  
  Wprowadzenie | str.    17
  
  
  Część pierwsza
  Przywóz towaru na obszar celny Unii Europejskiej
  
  
  Rozdział I
  Wprowadzenie towaru na obszar celny UE | str.    23
  1.1. Wprowadzenie towaru i przywozowa deklaracja skrócona | str.    23
  1.2. Przedstawienie towaru | str.    37
  1.3. Czasowe składowanie towaru | str.    42
  1.4. Status celny towarów | str.    48
  
  Rozdział II
  Pochodzenie towaru | str.    54
  2.1. Niepreferencyjne pochodzenie towarów | str.    54
  2.1.1. Podstawy prawne | str.    54
  2.1.2. Zasady ustalania niepreferencyjnego pochodzenia | str.    55
  2.1.3. Dokumentowanie niepreferencyjnego pochodzenia towarów | str.    59
  2.2. Preferencyjne pochodzenie towarów | str.    63
  2.2.1. Podstawy prawne | str.    63
  2.2.2. Umowy o wolnym handlu | str.    65
  2.2.3. Ogólny system preferencji taryfowych | str.    77
  2.2.4. Unia celna | str.    108
  2.3. Deklaracja dostawców oraz inne procedury ułatwiające wystawianie lub sporządzanie dowodów pochodzenia | str.    111
  2.4. Wiążąca informacja o pochodzeniu | str.    115
  
  Rozdział III
  Wartość celna towaru | str.    119
  3.1. Wartość transakcyjna | str.    119
  3.2. Koszty dotyczące wartości celnej towarów | str.    130
  3.2.1. Koszty wliczane do wartości celnej | str.    130
  3.2.2. Koszty niewliczane do wartości celnej | str.    140
  3.3. Dokumentowanie wartości celnej towaru | str.    143
  3.4. Uproszczony sposób obliczania wartości celnej | str.    145
  3.4.1. Uproszczony sposób obliczania elementów formułujących wartość celną wynikający z art. 73 UKC | str.    145
  3.4.2. Wartość celna towarów łatwo psujących się (rozporządzenie Komisji (UE) nr 543/2011) | str.    152
  3.4.3. Uproszczony sposób ustalania wartości celnej towarów łatwo psujących się sprowadzanych do konsygnacji (art. 142 ust. 6 RW) | str.    153
  3.5. Kwestionowanie przez organ celny deklarowanej wartości celnej | str.    156
  3.6. Zastępcze metody ustalania wartości celnej | str.    157
  3.6.1. Metoda wartości transakcyjnej towarów identycznych | str.    158
  3.6.2. Metoda wartości transakcyjnej towarów podobnych | str.    160
  3.6.3. Metoda wartości opartej na cenie jednostkowej (metoda dedukcyjna) | str.    161
  3.6.4. Metoda wartości kalkulowanej | str.    164
  3.6.5. Metoda wartości ustalanej na podstawie danych dostępnych na obszarze celnym UE - metoda tzw. ostatniej szansy | str.    166
  3.7. Wiążąca informacja o wartości celnej | str.    167
  3.8. Przeliczenie waluty w celu ustalenia wartości celnej | str.    168
  
  Rozdział IV
  Klasyfikacja taryfowa (stawki celne i zasady ich stosowania) | str.    170
  4.1. Wspólna taryfa celna | str.    170
  4.2. Zasady klasyfikacji taryfowej towarów | str.    180
  4.2.1. Uwagi wprowadzające | str.    180
  4.2.2. Ogólne Reguły Interpretacji Nomenklatury Scalonej | str.    181
  4.2.3. Noty wyjaśniające | str.    193
  4.2.4. Opinie, decyzje i rozporządzenia klasyfikacyjne | str.    194
  4.3. Stawki celne i zasady ich stosowania | str.    195
  4.4. Wiążąca informacja taryfowa | str.    206
  
  Rozdział V
  Przywozowe procedury celne | str.    219
  5.1. Dopuszczenie do obrotu | str.    219
  5.2. Procedury specjalne | str.    225
  5.2.1. Uwagi wprowadzające | str.    225
  5.2.2. Procedura tranzytu | str.    258
  5.2.3. Procedura składowania celnego | str.    274
  5.2.4. Procedura wolnego obszaru celnego | str.    284
  5.2.5. Procedura odprawy czasowej | str.    291
  5.2.6. Procedura końcowego przeznaczenia | str.    307
  5.2.7. Procedura uszlachetniania czynnego | str.    313
  
  Rozdział VI
  Dług celny w przywozie | str.    325
  6.1. Powstanie długu celnego | str.    325
  6.2. Zabezpieczenie długu celnego | str.    330
  6.3. Pokrycie, zwrot i umorzenie należności celnych przywozowych | str.    336
  6.3.1. Zasady określania kwoty należności celnych przywozowych | str.    336
  6.3.2. Zasady płatności należności celnych i odroczenia płatności | str.    340
  6.3.3. Zwrot i umorzenie należności celnych | str.    345
  6.3.4. Wygaśnięcie długu celnego | str.    354
  
  Rozdział VII
  Zwolnienia z należności celnych w przywozie towarów | str.    359
  7.1. Zasady stosowania zwolnień | str.    359
  7.2. Zwolnienia wynikające z UKC | str.    362
  7.2.1. Uwagi wprowadzające | str.    362
  7.2.2. Towary powracające | str.    362
  7.2.3. Produkty rybołówstwa morskiego i produkty wydobyte z morza | str.    366
  7.3. Zwolnienia wynikające z rozporządzenia 1186/2009 | str.    366
  7.4. Zwolnienia wynikające z umów międzynarodowych | str.    379
  7.5. Zwolnienia wynikające z krajowych przepisów celnych | str.    381
  7.6. Zwolnienia dla kościołów i związków wyznaniowych | str.    382
  
  
  Część druga
  Wywóz towarów z obszaru celnego Unii Europejskiej
  
  
  Rozdział VIII
  Wyprowadzenie towaru | str.    387
  8.1. Wywozowa deklaracja skrócona | str.    387
  8.2. Zgłoszenie do powrotnego wywozu i powiadomienie o powrotnym wywozie | str.    391
  
  Rozdział IX
  Procedury wywozowe | str.    397
  9.1. Procedura wywozu | str.    397
  9.2. Procedura uszlachetniania biernego | str.    411
  
  
  Część trzecia
  Regulacje stosowane w przywozie i wywozie
  
  
  Rozdział X
  Rejestracja przedsiębiorców i przedstawicielstwo celne | str.    425
  10.1. Rejestracja | str.    425
  10.2. Przedstawicielstwo celne | str.    439
  10.2.1. Przedstawicielstwo w Kodeksie cywilnym a przedstawicielstwo celne | str.    439
  10.2.2. Przedstawicielstwo a pełnomocnictwo w prawie cywilnym | str.    440
  10.2.3. Przedstawiciel celny | str.    445
  
  Rozdział XI
  Zgłoszenie celne | str.    450
  11.1. Formy dokonania zgłoszeń | str.    450
  11.2. Dokumenty niezbędne do dokonania zgłoszenia | str.    463
  11.3. Sprostowanie zgłoszenia | str.    469
  11.4. Unieważnienie zgłoszenia | str.    470
  11.5. Korekty zgłoszeń | str.    474
  11.6. Weryfikacja zgłoszenia | str.    477
  11.6.1. Uwagi wprowadzające | str.    477
  11.6.2. Weryfikacja zgłoszenia celnego przed zwolnieniem towarów | str.    479
  11.6.3. Weryfikacja zgłoszenia celnego po zwolnieniu towarów | str.    482
  
  Rozdział XII
  Uproszczenia | str.    487
  12.1. Rodzaje uproszczeń | str.    487
  12.1.1. Zgłoszenia celne uproszczone | str.    487
  12.1.2. Scentralizowana odprawa celna | str.    490
  12.1.3. Samoobsługa celna | str.    493
  12.1.4. Inne uproszczenia | str.    494
  12.2. Uzyskanie pozwolenia | str.    505
  
  Rozdział XIII
  Status upoważnionego przedsiębiorcy (AEO) | str.    513
  13.1. Rodzaje pozwoleń AEO | str.    513
  13.2. Warunki uzyskania pozwolenia | str.    516
  13.2.1. Uwagi wprowadzające | str.    516
  13.2.2. Procedura wnioskowania o wydanie pozwolenia AEO | str.    527
  13.2.3. Ułatwienia wynikające z przepisów prawa | str.    535
  13.2.4. Ułatwienia przyznane przez polską administrację celną do 2017 r. | str.    542
  13.3. Postępowanie audytowe | str.    546
  13.4. Monitorowanie pozwoleń | str.    554
  
  Zakończenie | str.    561
  
  Bibliografia | str.    567
  
  Wykaz aktów normatywnych | str.    575
  
  Orzecznictwo unijne | str.    583
  
  Orzecznictwo sądów polskich | str.    587
  
  Autorzy | str.    589
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia