Toksykologia. TOM 2. Toksykologia szczegółowa i stosowana

1 opinia

Format:

epub, mobi, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

104,30  149,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

104,30149,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Dwutomowa Toksykologia to nowoczesna publikacja nie tylko dla studentów medycyny, farmacji, diagnostyki medycznej, kierunków przyrodniczych, ale również pozycja dla osób pracujących w przemyśle. Pozycja została przygotowana przez dr Kamila Jurowskiego, toksykologa, safety assessor, oraz prof. dr hab. Wojciecha Piekoszewskiego, specjalistę z zakresu toksykologii: sądowej, klinicznej, ekotoksykologii i żywności.
W tomie 2 zostały zaprezentowane wybrane zagadnienia z toksykologii szczegółowej (toksykologia wybranych metali, trucizny obecne w roślinach oraz pochodzące od zwierząt, toksykologia substancji uzależniających, pestycydów oraz bojowe środki trujące) oraz toksykologii stosowanej (toksykologia analityczna i analiza toksykologiczna, toksykologia kliniczna, sądowa, weterynaryjna i środowiskowa, laboratoryjna toksykologia medyczna, toksykoproteomika, toksykologia i ocena bezpieczeństwa żywności i żywienia oraz toksykologia kosmetyków i ocena bezpieczeństwa produktów kosmetycznych, ekotoksykologia, nanotoksykologia, a także toksykologiczna ocena ryzyka zdrowotnego. W tomie 1 zostały zaprezentowane historia toksykologii, toksykologia ogólna oraz toksykologia narządowa i układowa.


Liczba stron792
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-6072-0
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  CZĘŚĆ IV    1
  TOKSYKOLOGIA SZCZEGÓŁOWA – WYBRANE ZAGADNIENIA 1
  27. Toksykologia wybranych metali – Kamil Jurowski, Piotr Hydzik     3
    27.1. Wstęp – Kamil Jurowski     3
    27.2. Podstawowe terminy stosowane w toksykologii metali – Kamil Jurowski    4
    27.3. Biologiczne znaczenie metali w kontekście toksykologicznym – Kamil Jurowski     7
    27.4. Metale ciężkie – Kamil Jurowski, Piotr Hydzik    8
      27.4.1. Ołów     10
      27.4.2. Rtęć     18
      27.4.3. Kadm     20
      27.4.4. Arsen     22
    27.5. Pozostałe metale mające znaczenie toksykologiczne – Kamil Jurowski    25
      27.5.1. Beryl     25
      27.5.2. Osm     26
      27.5.3. Polon     27
      27.5.4. Tal     27
    Piśmiennictwo     28
  28. Trucizny obecne w roślinach występujących w Polsce – Anita Rutkowska     31
    28.1. Wstęp     31
    28.2. Rośliny neurotoksyczne     36
    28.3. Rośliny halucynogenne     43
    28.4. Rośliny kardiotoksyczne     51
    28.5. Rośliny gastroenterotoksyczne    62
    28.6. Fitotoksyny działające na układ oddechowy    66
    28.7. Rośliny dermatotoksyczne     68
    Piśmiennictwo     74
  29. Trucizny pochodzące od zwierząt występujących w Polsce – Krzysztof Ciszowski, Kamil Jurowski    75
    29.1. Wstęp – Kamil Jurowski, Krzysztof Ciszowski     75
    29.2. Jadowite owady – Krzysztof Ciszowski     76
    29.3. Jadowite pająki – Krzysztof Ciszowski    79
    29.4. Jadowite węże – Kamil Jurowski, Krzysztof Ciszowski     81
    29.5. Jadowite płazy – Krzysztof Ciszowski    87
    29.6. Jadowite ssaki – Krzysztof Ciszowski    90
    Piśmiennictwo     91
  30. Trucizny grzybowe mające znaczenie w Polsce – Krzysztof Ciszowski    93
    30.1. Wstęp     93
    30.2. Zatrucia grzybami wielkoowocnikowymi    93
    Piśmiennictwo     103
  31. Toksykologia substancji uzależniających – Wojciech Piekoszewski, Ewa Florek, Marta Napierała     105
    31.1. Podstawowe pojęcia i definicje – Wojciech Piekoszewski, Ewa Florek    105
      31.1.1. Farmakologiczno-biochemiczny mechanizm uzależnienia    105
    31.2. Toksyczność dymu tytoniowego – Ewa Florek, Marta Napierała, Wojciech Piekoszewski    106
      31.2.1. Historia tytoniu     106
      31.2.2. Epidemiologia uzależnienia od tytoniu     107
      31.2.3. Skład chemiczny dymu tytoniowego    108
      31.2.4. Składniki kancerogenne dymu tytoniowego     109
      31.2.5. Metabolizm nikotyny i kotyniny    113
      31.2.6. Palenie tytoniu a ciąża    116
      31.2.7. Konsekwencje zdrowotne palenia tytoniu     122
    31.3. Toksykologiczne aspekty alkoholu etylowego – Wojciech Piekoszewski, Ewa Florek     125
      31.3.1. Informacje wstępne     125
      31.3.2. Wchłanianie alkoholu    125
      31.3.3. Dystrybucja alkoholu    127
      31.3.4. Eliminacja alkoholu    128
      31.3.5. Toksyczne działanie alkoholu     131
      31.3.6. Cechy uzależnienia od alkoholu     136
      31.3.7. Diagnostyka uzależnienia od alkoholu     137
      31.3.8. Leczenie uzależnienia od alkoholu    140
    31.4. Uzależniające środki psychodepresyjne – Wojciech Piekoszewski, Ewa Florek     141
      31.4.1. Informacje wstępne     141
      31.4.2. Opioidy     141
    31.5. Rozpuszczalniki (kleje) – Wojciech Piekoszewski, Ewa Florek    148
      31.5.1. Informacje wstępne    148
      31.5.2. Toluen     149
      31.5.3. Chlorowane węglowodory    150
    31.6. Stymulanty – środki pobudzające OUN – Wojciech Piekoszewski, Ewa Florek     151
      31.6.1. Informacje wstępne     151
      31.6.2. Amfetaminy     152
      31.6.3. Kokaina     157
    31.7. Halucynogeny – Wojciech Piekoszewski, Ewa Florek     160
      31.7.1. Informacje wstępne     160
      31.7.2. Halucynogeny serotoninergiczne     161
      31.7.3. Amfetaminy halucynogenne     166
      31.7.4. Halucynogeny antycholinergiczne    167
      31.7.5. Anestetyki dysocjacyjne halucynogenne     168
    31.8. „Dopalacze” – Wojciech Piekoszewski, Ewa Florek     173
      31.8.1. Informacje wstępne    173
      31.8.2. Rośliny zaliczane do „dopalaczy”     175
    Piśmiennictwo     178
  32. Toksykologia pestycydów – Bartosz Wielgomas     179
    32.1. Wstęp     179
    32.2. Źródła ekspozycji dla człowieka    181
    32.3. Nadzór nad wprowadzaniem do obrotu i obrotem pestycydów w Polsce    182
    32.4. Klasyfikacje pestycydów     183
    32.5. Charakterystyka pestycydów    184
      32.5.1. Insektycydy    184
      32.5.2. Herbicydy     201
      32.5.3. Fungicydy     206
      32.5.4. Repelenty     209
    32.6. Rola pestycydów w ochronie zdrowia publicznego    210
    32.7. Integrowana ochrona roślin    212
    32.8. Ryzyko związane z pozostałościami pestycydów w żywności     213
    32.9. Pestycydy stosowane w gospodarstwach domowych     215
    32.10. Monitoring biologiczny narażenia na pestycydy     216
    Piśmiennictwo     221
  33. Bojowe środki trujące – Krzysztof Ciszowski    223
    33.1. Wstęp     223
    33.2. Środki paralityczno-drgawkowe     224
    33.3. Środki parzące (nekrozujące)     226
    33.4. Środki ogólnotrujące     228
    33.5. Środki duszące     229
    33.6. Środki drażniące     231
    33.7. Środki psychotoksyczne (psychomimetyczne)    233
    33.8. Toksyny     235
    Piśmiennictwo     238
  CZĘŚĆ V 239
  TOKSYKOLOGIA STOSOWANA    239
  34. Toksykologia analityczna i analiza toksykologiczna – Kamil Jurowski, Ewa Gomółka, Mirosław Krośniak, Joanna Kasprzyk, Katarzyna Madej     241
    34.1. Wstęp – Kamil Jurowski     241
    34.2. Główne cele analizy toksykologicznej – Kamil Jurowski     243
    34.3. Ogólny tok postępowania w analizie toksykologicznej – Kamil Jurowski    243
    34.4. Próbki biologiczne w toksykologii sądowo-lekarskiej i toksykologii klinicznej – Ewa Gomółka, Kamil Jurowski     244
      34.4.1. Podstawowe pojęcia stosowane w analizie klinicznej/sądowej materiału biologicznego    245
      34.4.2. Klasyfikacja próbek w toksykologii analitycznej     246
      34.4.3. Charakterystyka najważniejszych próbek biologicznych    248
      34.4.4. Pobieranie próbek w toksykologii analitycznej    251
      34.4.5. Przechowywanie próbek w toksykologii analitycznej     256
      34.4.6. Metody przygotowania próbek biologicznych     257
      34.4.7. Kontrola jakości i zasady dobrej praktyki laboratoryjnej (GLP) w badaniach próbek biologicznych    264
    34.5. Najpopularniejsze techniki i metody stosowane w toksykologii analitycznej – Kamil Jurowski, Mirosław Krośniak, Joanna Kasprzyk, Katarzyna Madej, Ewa Gomółka    268
      34.5.1. Techniki spektroskopowe – Kamil Jurowski, Mirosław Krośniak     268
    Spektroskopia UV-VIS – Kamil Jurowski     269
    Spektroskopia w podczerwieni (IR) – Kamil Jurowski     271
    Atomowa spektroskopia absorpcyjna (ASA) – Mirosław Krośniak    273
      34.5.2. Spektrometria mas – Kamil Jurowski, Joanna Kasprzyk     278
    Informacje wstępne – Kamil Jurowski     278
    Spektrometria mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS) – Kamil Jurowski     279
    Jonizacja/desorpcja próbki wspomagana matrycą (MALDI) – Joanna Kasprzyk     281
      34.5.3. Techniki chromatograficzne i pokrewne – Katarzyna Madej     293
      34.5.4. Techniki immunoenzymatyczne – Ewa Gomółka    331
    Piśmiennictwo     347
  35. Toksykologia kliniczna – Piotr Hydzik, Krzysztof Ciszowski, Dorota Szpak, Iwona Popiołek     351
    35.1. Wstęp – Piotr Hydzik     351
    35.2. Ośrodek informacji toksykologicznej – rola, funkcjonowanie, znaczenie i zadania – Piotr Hydzik     352
    35.3. Toksydromy – zespoły specyficznych objawów klinicznych – Piotr Hydzik     361
      35.3.1. Zebranie informacji dotyczących narażenia z uwzględnieniem danych toksykologicznych    361
      35.3.2. Ponowna kliniczna ocena    366
      35.3.3. Wdrożenie metod przyspieszających eliminację wchłoniętego ksenobiotyku    366
      35.3.4. Przedłużona obserwacja     378
      35.3.5. Rozpoznawanie toksydromów     378
    35.4. Zatrucia lekami     395
      35.4.1. Zatrucia lekami przeciwbólowymi i przeciwzapalnymi – Piotr Hydzik    395
      35.4.2. Zatrucia lekami wpływającymi na ośrodkowy układ nerwowy – Krzysztof Ciszowski     406
      35.4.3. Zatrucia lekami i innymi ksenobiotykami działającymi na układ krążenia – Dorota Szpak    418
    35.5. Zatrucia substancjami psychoaktywnymi – Piotr Hydzik    431
    35.6. Zatrucia wybranymi alkoholami – Piotr Hydzik     441
      35.6.1. Zatrucia alkoholem etylowym     441
      35.6.2. Ostre zatrucia izopropanolem     449
      35.6.3. Ostre zatrucia metanolem i glikolem etylenowym     451
    35.7. Zatrucia gazami duszącymi chemicznie – Krzysztof Ciszowski     458
      35.7.1. Zatrucia tlenkiem węgla(II)    458
      35.7.2. Zatrucia cyjankami    461
      35.7.3. Zatrucia siarkowodorem    464
    35.8. Zatrucia wybranymi metalami – Piotr Hydzik    465
      35.8.1. Specyficzne efekty zatrucia metalami     466
      35.8.2. Ołów     467
      35.8.3. Rtęć     470
      35.8.4. Kadm     473
    35.9. Zatrucia środkami chemii gospodarczej, budowlanej i ogrodowej – Iwona Popiołek     474
      35.9.1. Zatrucia środkami chemii gospodarczej/domowej    474
      35.9.2. Zatrucia środkami chemii budowlanej     478
      35.9.3. Zatrucia środkami chemii ogrodowej     487
    35.10. Zatrucia truciznami pochodzenia naturalnego – Krzysztof Ciszowski    496
      35.10.1. Zatrucia truciznami pochodzenia roślinnego     496
      35.10.2. Zatrucia truciznami pochodzenia zwierzęcego    502
      35.10.3. Zatrucia truciznami grzybowymi    503
    Piśmiennictwo     503
  36. Laboratoryjna toksykologia medyczna – Ewa Gomółka     509
    36.1. Wstęp     509
    36.2. Najważniejsze aspekty diagnostyki toksykologicznej     511
      36.2.1. Faza przedanalityczna    511
      36.2.2. Faza analityczna     513
      36.2.3. Faza postanalityczna    513
    36.3. Alkohole     516
      36.3.1. Alkohol etylowy     516
      36.3.2. Alkohole niespożywcze    519
    36.4. Leki     522
      36.4.1. Najważniejsze informacje    522
      36.4.2. Terapia monitorowana    524
    36.5. Narkotyki i nowe substancje psychoaktywne (NSP)     525
      36.5.1. Najważniejsze informacje    525
      36.5.2. Tabletka gwałtu     528
    36.6. Toksyczne gazy     530
    36.7. Związki methemoglobinotwórcze     533
    36.8. Grzyby     534
    36.9. Pestycydy     536
    36.10. Metale     537
    Piśmiennictwo     540
  37. Toksykologia sądowa – Maria Kała, Wojciech Lechowicz, Piotr Adamowicz, Dariusz Zuba     543
    37.1. Zarys historii toksykologii sądowej – Maria Kała     543
    37.2. Rola i zadania toksykologii sądowej – Maria Kała     545
    37.3. Rola i odpowiedzialność biegłego sądowego – Maria Kała    546
    37.4. Toksykologia sądowo-lekarska – Maria Kała    548
      37.4.1. Zakres działania     548
      37.4.2. Materiał do badań w toksykologii sądowo-lekarskiej     549
      37.4.3. Badania toksykologiczne dla celów sądowych     549
      37.4.4. Metody analityczne w toksykologii sądowo-lekarskiej     550
      37.4.5. Wymagania wobec metod stosowanych w laboratorium sądowym     551
      37.4.6. Interpretacja wyników badań     551
    37.5. Analityka toksykologiczna w laboratorium sądowym – Wojciech Lechowicz    552
      37.5.1. Zagadnienia ogólne    552
      37.5.2. Przygotowanie materiału     554
      37.5.3. Metody separacyjne    557
      37.5.4. Metody detekcji     558
      37.5.5. Analiza danych i archiwizacja     561
    37.6. Wybrane zagadnienia szczegółowej toksykologii sądowej    562
      37.6.1. Nowe substancje psychoaktywne – Piotr Adamowicz     562
      37.6.2. Substancje ułatwiające dokonanie przestępstwa – Piotr Adamowicz     568
      37.6.3. Środki działające podobnie do alkoholu – Maria Kała     576
      37.6.4. Alkohologia – Dariusz Zuba    586
    Piśmiennictwo     590
  38. Toksykoproteomika – Joanna Kasprzyk, Wojciech Piekoszewski     593
    38.1. Wstęp     593
    38.2. Biomarkery proteomiczne     595
    38.3. Proteomika w toksykologii narządowej     597
    38.4. Perspektywy toksykoproteomiki     599
    38.5. Przyszłość proteomiki w badaniach toksykologicznych     599
    Piśmiennictwo     600
  39. Toksykologia i ocena bezpieczeństwa żywności i żywienia – Małgorzata Schlegel-Zawadzka    601
    39.1. Wstęp     601
    39.2. Autentyczność żywności a możliwość zafałszowania i zagrożenia dla zdrowia     602
    39.3. Jakość zdrowotna świeżych warzyw i owoców. Potencjalne zagrożenie zdrowotne ze strony żywności świeżej, nieprzetworzonej i minimalnie przetworzonej    605
    39.4. Bezpieczeństwo żywieniowe/żywnościowe     607
    39.5. Bezpieczeństwo żywności     613
    39.6. Kulturowe uwarunkowania bezpieczeństwa żywności     613
    39.7. Bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne w Polsce     614
    Piśmiennictwo     626
  40. Toksykologia kosmetyków i ocena bezpieczeństwa produktów kosmetycznych – Kamil Jurowski     627
    40.1. Wstęp     627
      40.1.1. Ekspozycja na ksenobiotyki obecne w produktach kosmetycznych     627
      40.1.2. Podstawowe definicje    628
    40.2. Toksykologia kosmetyków     629
      40.2.1. Znaczenie toksykologii kosmetyków i stopień jej rozwoju    629
      40.2.2. Zakres współczesnej toksykologii kosmetyków    630
    40.3. Ocena bezpieczeństwa produktów kosmetycznych     631
      40.3.1. Wstępne informacje na temat oceny bezpieczeństwa produktów kosmetycznych    631
      40.3.2. Aktualne regulacje prawne i inne dokumenty niezbędne do oceny bezpieczeństwa produktów kosmetycznych     632
      40.3.3. Raport z oceny bezpieczeństwa produktów kosmetycznych    634
    Piśmiennictwo     651
  41. Ekotoksykologia – Ryszard Laskowski     533
    41.1. Wstęp     653
    41.2. Ekotoksykologia jako nauka podstawowa    653
    41.3. Ekotoksykologia jako nauka stosowana     654
    41.4. Ekotoksykologia organizmu     655
      41.4.1. Koszty detoksykacji – ogólna teoria stresu     656
      41.4.2. Toksykokinetyka i toksykodynamika (TK-TD)     665
    41.5. Ekotoksykologia zespołów     668
    41.6. Ekotoksykologia w praktyce    670
    Piśmiennictwo     674
  42. Toksykologia środowiska – Bogusław Buszewski, Katarzyna Rafińska, Paweł Pomastowski, Aneta Krakowska-Sieprawska, Agnieszka Rogowska, Anna Król     677
    42.1. Znaczenie toksykologii środowiska we współczesnym świecie     677
    42.2. Wpływ zanieczyszczeń na ekosystemy     679
    42.3. Źródła substancji toksycznych w środowisku naturalnym    681
    42.4. Drogi migracji substancji toksycznych w środowisku     683
    42.5. Proces oceny ryzyka środowiskowego     684
    Piśmiennictwo     686
  43. Nanotoksykologia – Marcin Kruszewski, Agnieszka Grzelak, Lucyna Kapka-Skrzypczak, Anna Małgorzata Lankoff     687
    43.1. Wstęp     687
    43.2. Wnikanie nanomateriałów do komórek     688
      43.2.1. Kinetyka wnikania nanomateriałów do komórek    688
      43.2.2. Komórkowe mechanizmy warunkujące wnikanie nanomateriałów     688
      43.2.3. Dystrybucja wewnątrzkomórkowa    689
    43.3. Biodystrybucja, farmakokinetyka i usuwanie nanomateriałów z organizmu     689
    43.4. Toksyczność nanomateriałów    691
      43.4.1. Toksyczność nanomateriałów in vitro     691
      43.4.2. Toksyczność nanomateriałów in vivo dla ssaków     692
    43.5. Rola układu immunologicznego w odpowiedzi na działanie nanomateriałów     694
    43.6. Rola stresu oksydacyjnego w toksyczności nanomateriałów     695
    43.7. Podsumowanie     698
    Piśmiennictwo     698
  44. Toksykologia weterynaryjna – Andrzej Posyniak     703
    44.1. Wstęp     703
    44.2. Specyfika zatruć zwierząt     703
    44.3. Czynniki determinujące działanie trucizn u zwierząt     706
    44.4. Toksykokinetyka     709
      44.4.1. Procesy metaboliczne w organizmie zwierzęcym    710
      44.4.2. Rola mikroflory trawieńca w procesach metabolicznych    711
      44.4.3. Wpływ innych substancji obcych na biotransformację     711
    44.5. Bezpieczeństwo stosowania pasz    713
      44.5.1. Ryzyko przechodzenia substancji toksycznych do żywności    713
    44.6. Toksyczne działanie pestycydów     714
    44.7. Toksyczne działanie mykotoksyn i mykotoksykozy     718
    44.8. Toksyczne działanie roślin     719
      44.8.1. Dlaczego zwierzęta zjadają trujące rośliny?     720
      44.8.2. Substancje toksyczne występujące w roślinach     720
    44.9. Toksyczne działanie żywności    722
    44.10. Toksyczne działanie trwałych związków organicznych     722
    44.11. Toksyczne działanie metali     723
    44.12. Toksyczne działanie azotanów(V) i azotanów(III)     724
    44.13. Zatrucia lekami weterynaryjnymi i dodatkami do pasz oraz na skutek zafałszowania pasz    724
      44.13.1. Zabezpieczenie konsumentów przed pozostałościami leków     727
    44.14. Zatrucia lekami, substancjami chemii gospodarczej i innymi substancjami     728
    44.15. Zatrucia jadem zwierzęcym     729
    44.16. Weterynaryjna diagnostyka toksykologiczna    729
    44.17. Postępowanie lecznicze w zatruciach zwierząt     732
    Piśmiennictwo     734
  45. Toksykologiczna ocena ryzyka zdrowotnego – Adam Prokopowicz, Andrzej Sobczak     735
    45.1. Wstęp     735
    45.2. Identyfikacja zagrożenia     738
    45.3. Ocena zależności dawka–odpowiedź    742
    45.4. Ocena narażenia     749
    45.5. Charakterystyka ryzyka     750
    45.6. Nowe kierunki w ocenie ryzyka zdrowotnego     752
  Piśmiennictwo     754
  Skorowidz – tom II     755
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia