Podstawy toksykologii

-20%

Podstawy toksykologii

Kompendium dla studentów szkół wyższych

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

31,6039,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Publikacja Wydawnictwa WNT, dodruk Wydawnictwo Naukowe PWN
To doskonałe źródło wiedzy z dziedziny toksykologii. Autorzy uwzględnili w nim najnowsze osiągnięcia wynikające z ogromnego postępu, jaki dokonał się we wszystkich kierunkach toksykologii: molekularnej, środowiska i toksykologii klinicznej.
Omówiono:
- toksykokinetykę, toksykometrię, mechanizmy zatruć
- toksykologię substancji chemicznych
- toksykologię pestycydów, leków, kosmetyków, tworzyw sztucznych
- ogólny problem bezpieczeństwa chemicznego i oceny zagrożenia
- toksykologię promieniowania jonizującego


Liczba stron494
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-19495-6
Numer wydania2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY

POLECAMY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa    19
  
  Rozdział 1 - Ogólne wiadomości o toksykologii    21
  1.1. Substancje toksyczne naturalne i syntetyczne    21
  1.2. Rys historyczny    24
  1.3. Struktura i zadania współczesnej toksykologii    26
  Bibliografia    29
  
  Rozdział 2 - Toksykometria    30
  2.1. Wprowadzenie    30
  2.2. Kierunki badań    31
  2.3. Ocena toksyczności związku na podstawie zależności między jego budową chemiczną a aktywnością biologiczną    32
  2.4. Zwierzęta doświadczalne i drogi narażenia    34
  2.5. Badanie toksyczności na zwierzętach doświadczalnych    35
    2.5.1. Ocena toksyczności ostrej    35
    2.5.2. Ocena działania drażniącego i działania uczulającego    39
    2.5.3. Badania uzupełniające    40
    2.5.4. Ocena toksyczności z zastosowaniem powtarzanych wysokich dawek    40
    2.5.5. Ocena toksyczności podprzewlekłej i przewlekłej    42
  2.6. Ocena efektów odległych    44
    2.6.1. Charakterystyka efektów odległych    44
    2.6.2. Ocena działania mutagennego    45
    2.6.3. Ocena działania rakotwórczego    47
    2.6.4. Ocena działania teratogennego    48
    2.6.5. Ocena toksycznego wpływu na płodność, rozrodczości potomstwo    49
  2.7. Ocena działania neurotoksycznego    50
  2.8. Metody obliczeniowe w ocenie toksyczności    53
    2.8.1. Cele badań toksykometrycznych    53
    2.8.2. Zależność dawka–efekt    53
    2.8.3. Zależność dawka–odpowiedź    54
  2.9. Ekstrapolacja wyników badań toksykometrycznych ze zwierząt doświadczalnych na człowieka    56
  2.10. Alternatywne metody oceny toksyczności    58
  Bibliografia    61
  
  Rozdział 3 - Drogi wchłaniania, metabolizm i wydalanie ksenobiotyków    63
  3.1. Drogi wchłaniania    63
  3.2. Transport ksenobiotyków przez błony biologiczne    63
  3.3. Wchłanianie w drogach oddechowych    65
    3.3.1. Charakterystyka ogólna    65
    3.3.2. Czynniki warunkujące wchłanianie gazów i par w układzie oddechowym    68
  3.4. Wchłanianie przez skórę    70
  3.5. Wchłanianie drogą pokarmową    72
  3.6. Dystrybucja i wiązanie tkankowe ksenobiotyków    74
  3.7. Biotransformacja ksenobiotyków    75
    3.7.1. Charakterystyka ogólna    75
    3.7.2. Reakcje I fazy i cytochrom P-450    75
    3.7.3. Reakcje II fazy – sprzęganie metabolitów    80
  3.8. Wydalanie substancji z ustroju    83
    3.8.1. Drogi wydalania    83
    3.8.2. Wydalanie z powietrzem wydychanym    84
    3.8.3. Wydalanie z moczem    84
    3.8.4. Wydalanie z kałem    86
  Bibliografia    86
  
  Rozdział 4 - Mechanizmy działania toksycznego    87
  4.1. Uwagi ogólne    87
  4.2. Działanie fizyczne    87
  4.3. Niedotlenienie tkanek lub nieprawidłowe wykorzystanie energii spalania    89
    4.3.1. Deficyt tlenu w powietrzu oddechowym    89
    4.3.2. Niedotlenienie wywołane toksyczną niedokrwistością – hipoksja    90
    4.3.3. Unieczynnienie hemoglobiny    90
    4.3.4. Zablokowanie oddychania tkankowego    91
    4.3.5. Rozprzężenie oksydacyjnej fosforylacji    92
  4.4. Inhibitory reakcji enzymatycznych    93
    4.4.1. Charakterystyka ogólna    93
    4.4.2. Inhibitory esterazy acetylocholinowej    93
    4.4.3. Fluorooctan: synteza letalna    94
    4.4.4. Zatrucia luizytem i tlenkiem arsenu(III)    95
  4.5. Wpływ trucizn na procesy przewodzenia bodźców w układzie nerwowym    96
    4.5.1. Mechanizm przewodzenia bodźców    96
    4.5.2. Agoniści receptora cholinergicznego    98
    4.5.3. Substancje blokujące receptor cholinergiczny    98
    4.5.4. Substancje blokujące uwalnianie acetylocholiny    99
    4.5.5. Substancje wpływające na migrację jonów sodu przez błonę neuronu    100
  4.6. Aktywne metabolity: wiązanie kowalencyjne    101
    4.6.1. Wiadomości wprowadzające    101
    4.6.2. Acetaminofen    102
    4.6.3. Bromobenzen    102
  4.7. Działanie toksyczne wolnych rodników    103
    4.7.1. Charakterystyka wolnych rodników    103
    4.7.2. Powstawanie rodników tlenowych w warunkach fizjologicznych    104
    4.7.3. Wzmożona generacja rodników pod wpływem ksenobiotyków    105
    4.7.4. Substancje chroniące organizm przed uszkodzeniami wywołanymi przez wolne rodniki – antyoksydanty    106
  4.8. Działanie chemiczne – kancerogeneza chemiczna    107
  4.9. Oddziaływanie immunologiczne ksenobiotyków    111
  Bibliografia    116
  
  Rozdział 5 - Kinetyka przemian i wydalania substancji toksycznych    117
  5.1. Wprowadzenie    117
  5.2. Modele kinetyczne    118
    5.2.1. Charakterystyka ogólna    118
    5.2.2. Model jednoprzedziałowy otwarty    122
    5.2.3. Model metaboliczny    126
    5.2.4. Model dwuprzedziałowy otwarty    128
    5.2.5. Uproszczenia modeli    130
  5.3. Rytmy ekspozycji    131
    5.3.1. Wiadomości wprowadzające    131
    5.3.2. Ekspozycja ciągła    133
    5.3.3. Jednodobowy cykl ekspozycji przemysłowej    135
    5.3.4. Ekspozycja codzienna    136
      5.3.4.1. Substancje nieulegające kumulacji    136
      5.3.4.2. Substancje ulegające kumulacji    137
  5.4. Inne modele toksykokinetyczne    138
    5.4.1. Wprowadzenie    138
    5.4.2. Metody allometryczne    139
    5.4.3. Fizjologiczne modele toksykokinetyczne    141
  Bibliografia    147
  
  Rozdział 6 - Metale    148
  6.1. Wprowadzenie    148
  6.2. Arsen    151
    6.2.1. Właściwości    151
    6.2.2. Występowanie, zastosowanie, źródła narażenia    151
    6.2.3. Wchłanianie, metabolizm, wydalanie    152
    6.2.4. Mechanizm działania toksycznego    154
    6.2.5. Toksyczność ostra i objawy zatrucia    154
    6.2.6. Toksyczność przewlekła i objawy zatrucia    154
    6.2.7. Efekty odległe    156
    6.2.8. Normatywy higieniczne i ocena narażenia    157
    6.2.9. Arsenowodór (arsyna)    160
  6.3. Chrom    160
    6.3.1. Właściwości    160
    6.3.2. Występowanie, zastosowanie, źródła narażenia    161
    6.3.3. Wchłanianie, metabolizm, wydalanie    162
    6.3.4. Toksyczność i objawy zatrucia    162
    6.3.5. Efekty odległe    163
    6.3.6. Normatywy higieniczne i ocena narażenia    164
  6.4. Kadm    165
    6.4.1. Występowanie, zastosowanie, źródła narażenia    165
    6.4.2. Wchłanianie, metabolizm, wydalanie    165
    6.4.3. Metalotioneina (MT)    166
    6.4.4. Mechanizm działania toksycznego    168
    6.4.5. Toksyczność ostra i objawy zatrucia    169
    6.4.6. Toksyczność przewlekła i objawy zatrucia. Choroba Itai-itai    169
    6.4.7. Efekty odległe    171
    6.4.8. Normatywy higieniczne i ocena narażenia    171
  6.5. Nikiel    174
    6.5.1. Występowanie, zastosowanie, źródła narażenia    174
    6.5.2. Wchłanianie, metabolizm, wydalanie    175
    6.5.3. Mechanizm działania toksycznego    175
    6.5.4. Toksyczność ostra i objawy zatrucia    175
    6.5.5. Toksyczność przewlekła i objawy zatrucia    176
    6.5.6. Efekty odległe    176
    6.5.7. Normatywy higieniczne i ocena narażenia    176
    6.5.8. Karbonylek niklu    177
  6.6. Ołów    178
    6.6.1. Występowanie, zastosowanie, źródła narażenia    178
    6.6.2. Wchłanianie, metabolizm, wydalanie    179
    6.6.3. Mechanizm działania toksycznego    180
    6.6.4. Toksyczność ostra i przewlekła, objawy zatrucia    180
    6.6.5. Wpływ na układ nerwowy    181
    6.6.6. Wpływ na układ krwiotwórczy    181
    6.6.7. Działanie na nerki    183
    6.6.8. Wpływ na układ krążenia    183
    6.6.9. Efekty odległe    184
    6.6.10. Normatywy higieniczne i ocena narażenia    184
    6.6.11. Tetraetyloołów (Et4Pb)    185
  6.7. Rtęć    187
    6.7.1. Występowanie, zastosowanie, źródła narażenia    187
    6.7.2. Rtęć elementarna (metaliczna, pary rtęci)    188
    6.7.3. Nieorganiczne związki rtęci    189
    6.7.4. Organiczne związki rtęci (metylortęć)    189
    6.7.5. Epidemie zatruć    191
  Bibliografia    193
  
  Rozdział 7 - Wybrane związki nieorganiczne    195
  7.1. Tlen (O2)    195
    7.1.1. Właściwości i źródła narażenia    195
    7.1.2. Wchłanianie i mechanizm działania    195
    7.1.3. Objawy zatrucia    195
  7.2. Ozon (O3)    197
    7.2.1. Właściwości i źródła narażenia    197
    7.2.2. Wchłanianie i mechanizm działania    197
    7.2.3. Objawy zatrucia ostrego    197
    7.2.4. Objawy zatrucia przewlekłego    198
    7.2.5. Normatywy higieniczne    199
  7.3. Tlenek węgla (CO)    199
    7.3.1. Właściwości i źródła narażenia    199
    7.3.2. Wchłanianie i mechanizm działania    199
    7.3.3. Objawy zatrucia ostrego    200
    7.3.4. Objawy zatrucia przewlekłego    201
    7.3.5. Normatywy higieniczne    201
  7.4. Ditlenek węgla (CO2)    202
    7.4.1. Właściwości i źródła narażenia    202
    7.4.2. Wchłanianie i mechanizm działania    202
    7.4.3. Objawy zatrucia ostrego    203
    7.4.4. Normatywy higieniczne    203
  7.5. Ditlenek siarki (SO2)    203
    7.5.1. Właściwości i źródła narażenia    203
    7.5.2. Wchłanianie i mechanizm działania    204
    7.5.3. Objawy zatrucia    204
    7.5.4. Normatywy higieniczne    205
  7.6. Tlenki azotu    205
    7.6.1. Właściwości i źródła narażenia    205
    7.6.2. Wchłanianie i mechanizm działania    205
    7.6.3. Objawy zatrucia    206
    7.6.4. Normatywy higieniczne    207
  7.7. Azotany(III) i azotany(V)    207
    7.7.1. Właściwości i źródła narażenia    207
    7.7.2. Wchłanianie i mechanizm działania    207
    7.7.3. Objawy zatrucia i normatywy higieniczne    208
  7.8. Cyjanowodór (HCN)    208
    7.8.1. Właściwości i źródła narażenia    208
    7.8.2. Wchłanianie i mechanizm działania    209
    7.8.3. Objawy zatrucia ostrego    210
    7.8.4. Normatywy higieniczne    211
  7.9. Siarkowodór (H2S; sulfan)    211
    7.9.1. Właściwości i źródła narażenia    211
    7.9.2. Wchłanianie i mechanizm działania    211
    7.9.3. Objawy zatrucia    212
    7.9.4. Normatywy higieniczne    212
  7.10. Fosforowodór (PH3; fosfan)    213
    7.10.1. Właściwości i źródła narażenia    213
    7.10.2. Wchłanianie i mechanizm działania    213
    7.10.3. Objawy zatrucia    213
    7.10.4. Normatywy higieniczne    214
  7.11. Chlor (Cl2)    214
    7.11.1. Właściwości i źródła narażenia    214
    7.11.2. Wchłanianie i mechanizm działania    214
    7.11.3. Objawy zatrucia    214
    7.11.4. Normatywy higieniczne    215
  7.12. Fosgen (COCl2)    216
    7.12.1. Właściwości i źródła narażenia    216
    7.12.2. Wchłanianie i mechanizm działania    216
    7.12.3. Objawy zatrucia    216
    7.12.4. Normatywy higieniczne    217
  7.13. Amoniak (NH3; azan)    217
    7.13.1. Właściwości i źródła narażenia    217
    7.13.2. Wchłanianie i mechanizm działania    218
    7.13.3. Objawy zatrucia i normatywy higieniczne    218
  7.14. Silne zasady    219
  7.15. Silne kwasy    220
  Bibliografia    221
  
  Rozdział 8 - Wybrane związki alifatyczne    222
  8.1. Węglowodory alifatyczne    222
    8.1.1. Ogólna charakterystyka toksykologiczna    222
    8.1.2. Ropa naftowa    223
      8.1.2.1. Właściwości i źródła narażenia    223
      8.1.2.2. Wchłanianie, metabolizm, wydalanie    223
      8.1.2.3. Toksyczność i objawy zatrucia    223
      8.1.2.4. Normatywy higieniczne i ocena narażenia    224
    8.1.3. Produkty destylacji ropy naftowej    224
      8.1.3.1. Właściwości i źródła narażenia    224
      8.1.3.2. Wchłanianie, metabolizm, wydalanie    225
      8.1.3.3. Toksyczność i objawy zatrucia    225
      8.1.3.4. Normatywy higieniczne i ocena narażenia    226
    8.1.4. n-Heksan    227
      8.1.4.1. Właściwości i źródła narażenia    227
      8.1.4.2. Wchłanianie, metabolizm, wydalanie    227
      8.1.4.3. Toksyczność i objawy zatrucia    228
      8.1.4.4. Normatywy higieniczne i ocena narażenia    228
    8.1.5. Cykloheksan    229
      8.1.5.1. Właściwości i źródła narażenia    229
      8.1.5.2. Wchłanianie, metabolizm, wydalanie    229
      8.1.5.3. Toksyczność i objawy zatrucia    229
      8.1.5.4. Normatywy higieniczne i ocena narażenia    229
  8.2. Alkohole    230
    8.2.1. Charakterystyka ogólna    230
    8.2.2. Alkohol etylowy    231
      8.2.2.1. Właściwości i źródła narażenia    231
      8.2.2.2. Wchłanianie, metabolizm, wydalanie    232
      8.2.2.3. Toksyczność i objawy zatrucia    234
      8.2.2.4. Normatywy higieniczne i ocena narażenia    236
    8.2.3. Alkohol metylowy    238
      8.2.3.1. Właściwości i źródła narażenia    238
      8.2.3.2. Wchłanianie, metabolizm, wydalanie    238
      8.2.3.3. Toksyczność i objawy zatrucia    239
      8.2.3.4. Normatywy higieniczne i ocena narażenia    240
    8.2.4. Glikol etylenowy    241
      8.2.4.1. Właściwości i źródła narażenia    241
      8.2.4.2. Wchłanianie, metabolizm, wydalanie    241
      8.2.4.3. Toksyczność i objawy zatrucia    242
      8.2.4.4. Normatywy higieniczne i ocena narażenia    242
  8.3. Chloropochodne węglowodorów alifatycznych    243
    8.3.1. Ogólna charakterystyka toksykologiczna    243
    8.3.2. Chlorek metylu    243
      8.3.2.1. Właściwości i źródła narażenia    243
      8.3.2.2. Wchłanianie, metabolizm, wydalanie    244
      8.3.2.3. Toksyczność i objawy zatrucia    244
      8.3.2.4. Normatywy higieniczne i ocena narażenia    245
    8.3.3. Chloroform    245
      8.3.3.1. Właściwości i źródła narażenia    245
      8.3.3.2. Wchłanianie, metabolizm, wydalanie    245
      8.3.3.3. Toksyczność i objawy zatrucia    246
      8.3.3.4. Normatywy higieniczne i ocena narażenia    247
    8.3.4. Tetrachlorek węgla    247
      8.3.4.1. Właściwości i źródła narażenia    247
      8.3.4.2. Wchłanianie, metabolizm, wydalanie    248
      8.3.4.3. Toksyczność i objawy zatrucia    249
      8.3.4.4. Normatywy higieniczne i ocena narażenia    250
    8.3.5. Trichloroetylen    250
      8.3.5.1. Właściwości i źródła narażenia    250
      8.3.5.2. Wchłanianie, metabolizm, wydalanie    250
      8.3.5.3. Toksyczność i objawy zatrucia    252
      8.3.5.4. Normatywy higieniczne i ocena narażenia    253
    8.3.6. Tetrachloroetylen    253
      8.3.6.1. Właściwości i źródła narażenia    253
      8.3.6.2. Wchłanianie, metabolizm, wydalanie    253
      8.3.6.3. Toksyczność i objawy zatrucia    254
      8.3.6.4. Normatywy higieniczne i ocena narażenia    255
    8.3.7. Chlorek winylu    255
      8.3.7.1. Właściwości i źródła narażenia    255
      8.3.7.2. Wchłanianie, metabolizm, wydalanie    255
      8.3.7.3. Toksyczność i objawy zatrucia    256
      8.3.7.4. Normatywy higieniczne i ocena narażenia    257
  Bibliografia    258
  
  Rozdział 9 - Wybrane związki aromatyczne    259
  9.1. Wiadomości ogólne    259
  9.2. Benzen    259
    9.2.1. Właściwości i źródła narażenia    259
    9.2.2. Wchłanianie, metabolizm, wydalanie    260
    9.2.3. Toksyczność i objawy zatrucia    262
    9.2.4. Normatywy higieniczne i ocena narażenia    263
  9.3. Toluen    265
    9.3.1. Właściwości i źródła narażenia    265
    9.3.2. Wchłanianie, metabolizm, wydalanie    265
    9.3.3. Toksyczność i objawy zatrucia    266
    9.3.4. Normatywy higieniczne i ocena narażenia    266
  9.4. Ksyleny    267
    9.4.1. Właściwości i źródła narażenia    267
    9.4.2. Wchłanianie, metabolizm, wydalanie    267
    9.4.3. Toksyczność i objawy zatrucia    269
    9.4.4. Normatywy higieniczne i ocena narażenia    269
  9.5. Etylobenzen    269
    9.5.1. Właściwości i źródła narażenia    269
    9.5.2. Wchłanianie, metabolizm, wydalanie    270
    9.5.3. Toksyczność i objawy zatrucia    270
    9.5.4. Normatywy higieniczne i ocena narażenia    271
  9.6. Węglowodory aromatyczne zawierające 9 atomów węgla (związki C9)    271
    9.6.1. Właściwości i zastosowanie    271
    9.6.2. Wchłanianie, metabolizm, wydalanie    272
    9.6.3. Toksyczność i objawy zatrucia    273
    9.6.4. Normatywy higieniczne    273
  9.7. Styren    273
    9.7.1. Właściwości i źródła narażenia    273
    9.7.2. Wchłanianie, metabolizm, wydalanie    274
    9.7.3. Toksyczność i objawy zatrucia    275
    9.7.4. Normatywy higieniczne i ocena narażenia    275
  9.8. Naftalen    276
    9.8.1. Właściwości i źródła narażenia    276
    9.8.2. Wchłanianie, metabolizm, wydalanie    276
    9.8.3. Toksyczność, objawy zatrucia i normatywy higieniczne    277
  9.9. Hydroksypochodne aromatyczne    277
    9.9.1. Właściwości i źródła narażenia    277
    9.9.2. Wchłanianie, metabolizm, wydalanie    279
    9.9.3. Toksyczność i objawy zatrucia    279
    9.9.4. Normatywy higieniczne i ocena narażenia    280
  9.10. Nitro- i aminopochodne aromatyczne    281
    9.10.1. Właściwości i źródła narażenia    281
    9.10.2. Wchłanianie, metabolizm, wydalanie    282
    9.10.3. Toksyczność i objawy zatrucia    285
    9.10.4. Normatywy higieniczne i ocena narażenia    291
  9.11. Chlorowcopochodne aromatyczne    292
    9.11.1. Chloropochodne benzenu    292
      9.11.1.1. Właściwości i źródła narażenia    292
      9.11.1.2. Wchłanianie, metabolizm, wydalanie    293
      9.11.1.3. Toksyczność i objawy zatrucia    294
      9.11.1.4. Normatywy higieniczne i ocena narażenia    294
    9.11.2. Polichlorowane bifenyle    294
      9.11.2.1. Właściwości i źródła narażenia    294
      9.11.2.2. Wchłanianie, metabolizm, wydalanie    295
      9.11.2.3. Toksyczność dla zwierząt i objawy zatrucia    296
      9.11.2.4. Toksyczność dla ludzi i objawy zatrucia    297
      9.11.2.5. Ocena narażenia    298
    9.11.3. Bromopochodne benzenu    298
      9.11.3.1. Właściwości i źródła narażenia    298
      9.11.3.2. Wchłanianie, metabolizm, wydalanie    299
      9.11.3.3. Toksyczność i objawy zatrucia    301
    9.11.4. Polibromowane bifenyle    301
      9.11.4.1. Właściwości i źródła narażenia    301
      9.11.4.2. Toksyczność i objawy zatrucia    302
  9.12. Dioksyny    303
    9.12.1. Właściwości i źródła narażenia    303
    9.12.2. Wchłanianie, metabolizm, wydalanie    308
    9.12.3. Toksyczność i objawy zatrucia    309
    9.12.4. Ocena narażenia    312
  9.13. Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)    312
    9.13.1. Właściwości i źródła narażenia    312
    9.13.2. Wchłanianie, metabolizm, wydalanie    314
    9.13.3. Toksyczność i objawy zatrucia    316
    9.13.4. Normatywy higieniczne    317
  Bibliografia    318
  
  Rozdział 10 - Pestycydy    319
  10.1. Wiadomości ogólne    319
  10.2. Klasyfikacja pestycydów    320
  10.3. Formy użytkowe i sposób stosowania pestycydów    322
  10.4. Zanieczyszczenie środowiska przez pestycydy    322
  10.5. Trwałość pestycydów w środowisku    323
  10.6. Polichlorowane pochodne związków cyklicznych    324
    10.6.1. Charakterystyka ogólna    324
    10.6.2. DDT (dichlorodifenylotrichloroetan)    325
      10.6.2.1. Właściwości i źródła narażenia    325
      10.6.2.2. Wchłanianie, metabolizm, wydalanie    326
      10.6.2.3. Toksyczność, objawy zatrucia i ocena narażenia    327
    10.6.3. Metoksychlor (analog DDT)    328
      10.6.3.1. Właściwości i źródła narażenia    328
      10.6.3.2. Wchłanianie, metabolizm, wydalanie    328
      10.6.3.3. Toksyczność i objawy zatrucia    328
    10.6.4. Heksachlorocykloheksan (HCH)    329
      10.6.4.1. Właściwości i źródła narażenia    329
      10.6.4.2. Wchłanianie, metabolizm, wydalanie    329
      10.6.4.3. Toksyczność i objawy zatrucia    330
    10.6.5. Polichlorocyklodieny    331
      10.6.5.1. Właściwości i źródła narażenia    331
      10.6.5.2. Wchłanianie, metabolizm, wydalanie    332
      10.6.5.3. Toksyczność i objawy zatrucia    333
  10.7. Chlorofenole i pochodne kwasów chlorofenoksykarboksylowych    333
    10.7.1. Pentachlorofenol (PCP)    333
      10.7.1.1. Właściwości i źródła narażenia    333
      10.7.1.2. Wchłanianie, metabolizm, wydalanie    334
      10.7.1.3. Toksyczności objawy zatrucia    334
    10.7.2. Kwasy chlorofenoksykarboksylowe    334
      10.7.2.1. Właściwości i źródła narażenia    334
      10.7.2.2. Wchłanianie, metabolizm, wydalanie    335
      10.7.2.3. Toksyczność i objawy zatrucia    335
  10.8. Związki fosforoorganiczne    336
    10.8.1. Właściwości i źródła narażenia    336
    10.8.2. Wchłanianie, metabolizm, wydalanie    338
    10.8.3. Toksyczność i objawy zatrucia    340
    10.8.4. Ocena narażenia    345
  10.9. Pochodne kwasu karbaminowego i mocznika    346
    10.9.1. Właściwości i źródła narażenia    346
    10.9.2. Wchłanianie, metabolizm, wydalanie    346
    10.9.3. Toksyczność i objawy zatrucia    347
  10.10. Pochodne kwasu ditiokarbaminowego    349
    10.10.1. Właściwości i źródła narażenia    349
    10.10.2. Toksyczność i objawy zatrucia    350
  10.11. Inne grupy pestycydów    350
    10.11.1. Pochodne dinitrofenolu    350
    10.11.2. Heterocykliczne związki azotu    351
    10.11.3. Piretroidy    353
    10.11.4. Organiczne związki metali    354
  Bibliografia    355
  
  Rozdział 11 - Leki wywołujące zatrucia ostre    356
  11.1. Wprowadzenie    356
  11.2. Pochodne kwasu barbiturowego (malonylomocznika)    357
  11.3. Inne leki o działaniu nasennym i uspokajającym    361
    11.3.1. Glimid    361
    11.3.2. Talidomid    363
    11.3.3. Metakwalon    363
    11.3.4. Stilnox    364
    11.3.5. Zopiklon    365
  11.4. Pochodne fenotiazyny    365
  11.5. Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne (tymoleptyki)    369
    11.5.1. Pochodne dibenzoazepiny    369
    11.5.2. Pochodne cykloheptadienu    371
  11.6. Pochodne benzodiazepiny    372
  11.7. Nienarkotyczne leki przeciwbólowe    374
    11.7.1. Pochodne kwasu salicylowego    374
    11.7.2. Fenacetyna    376
    11.7.3. Paracetamol    377
  11.8. Postępowanie w ostrych zatruciach lekami    379
  11.9. Wykrywanie leków w materiale biologicznym    380
  Bibliografia    383
  
  Rozdział 12 - Środki uzależniające    384
  12.1. Zatrucia substancjami uzależniającymi    384
  12.2. Uzależnienie i tolerancja    385
  12.3. Alkaloidy opium (opiaty, opioidy)    388
  12.4. Kokaina    392
  12.5. Kannabinole    393
  12.6. Środki halucynogenne (halucynogeny)    394
    12.6.1. Charakterystyka ogólna    394
    12.6.2. Dietyloamid kwasu d-lizergowego (LSD)    395
    12.6.3. Meskalina    396
    12.6.4. Psylocybina i psylocyna    397
    12.6.5. Fencyklidyna    398
  12.7. Atropina    399
  12.8. Amfetamina i jej pochodne    400
  Bibliografia    402
  
  Rozdział 13 - Tworzywa sztuczne    403
  13.1. Związki wielkocząsteczkowe    403
  13.2. Tworzywa sztuczne    405
    13.2.1. Charakterystyka ogólna i zastosowanie    405
    13.2.2. Klasyfikacja tworzyw sztucznych i ich otrzymywanie    406
    13.2.3. Toksyczność tworzyw sztucznych    409
  13.3. Przegląd wybranych monomerów i polimerów, istotnych z punktu widzenia toksykologii    410
    13.3.1. Tworzywa otrzymywane w reakcji polimeryzacji    410
    13.3.2. Tworzywa otrzymywane w reakcji polikondensacji    413
    13.3.3. Tworzywa otrzymywane w reakcji poliaddycji    414
    13.3.4. Substancje pomocnicze stosowane do produkcji tworzyw sztucznych    416
  13.4. Procesy rozkładu polimerów i ich produkty    417
    13.4.1. Rozkład termiczny – piroliza    417
    13.4.2. Depolimeryzacja i degradacja    418
  13.5. Utylizacja odpadów    418
    13.5.1. Recykling    418
    13.5.2. Biodegradacja    419
  13.6. Włókna organiczne    420
    13.6.1. Wprowadzenie    420
    13.6.2. Włókna organiczne chemiczne    420
    13.6.3. Zastosowanie włókien organicznych chemicznych    421
    13.6.4. Rozkład włókien organicznych chemicznych (piroliza) i jego produkty    422
  13.7. Toksyczność włókien organicznych oraz skutki zdrowotne    422
  Bibliografia    423
  
  Rozdział 14 - Kosmetyki    425
  14.1. Skład preparatów kosmetycznych i ich zastosowanie    425
    14.1.1. Wprowadzenie    425
    14.1.2. Węglowodory, tłuszcze i ich pochodne    426
    14.1.3. Oleje i woski silikonowe    426
    14.1.4. Przeciwutleniacze    427
    14.1.5. Środki konserwujące    427
    14.1.6. Emulgatory    427
    14.1.7. Barwniki    428
    14.1.8. Substancje zapachowe    428
    14.1.9. Środki promieniochronne    429
    14.1.10. Substancje biologicznie czynne    429
  14.2. Wprowadzanie kosmetyków na rynek i ocena ich bezpieczeństwa    429
    14.2.1. Zasady ogólne    429
    14.2.2. Badania toksyczności nowych składników kosmetyków    430
    14.2.3. Badania na ludziach    432
    14.2.4. Badania gotowych kosmetyków wprowadzanych na rynek    434
      14.2.4.1. Badania dermatologiczne    434
      14.2.4.2. Ocena czystości mikrobiologicznej i chemicznej    434
  14.3. Uregulowania prawne dotyczące kosmetyków    436
  14.4. Działania niepożądane kosmetyków    436
    14.4.1. Wprowadzenie    436
    14.4.2. Budowa skóry    437
    14.4.3. Odczyny skórne    439
      14.4.3.1. Charakterystyka ogólna    439
      14.4.3.2. Odczyny skórne wywołane działaniem czynników drażniących    439
      14.4.3.3. Odczyny skórne o charakterze alergicznym    440
      14.4.3.4. Odczyny fototoksyczne i fotoalergiczne    442
    14.4.4. Inne efekty niepożądane    444
      14.4.4.1. Przypadkowe podrażnienia    444
      14.4.4.2. Działanie układowe    444
    14.4.5. Częstość występowania objawów niepożądanych    444
  Bibliografia    447
  
  Rozdział 15 - Bezpieczeństwo chemiczne    448
  15.1. Wprowadzenie    448
  15.2. Co rozumiemy przez bezpieczeństwo chemiczne?    449
  15.3. Ocena ryzyka    451
    15.3.1. Wprowadzenie    451
    15.3.2. Identyfikacja zagrożenia    452
    15.3.3. Ocena zależności dawka (stężenie)–efekt lub dawka (stężenie)–odpowiedź    453
    15.3.4. Ocena i charakterystyka narażenia    456
  15.4. Ważniejsze przepisy regulujące zagadnienia bezpieczeństwa chemicznego w Polsce    457
    15.4.1. Zasady ogólne    457
    15.4.2. Klasyfikacja i oznakowanie substancji chemicznych    458
    15.4.3. Karty charakterystyki    461
  15.5. REACH – nowa polityka Unii Europejskiej w zakresie chemikaliów    465
  Bibliografia    467
  
  Rozdział 16 - Szkodliwe działanie promieniowania jonizującego    468
  16.1. Źródła i rodzaje promieniowania jonizującego    468
    16.1.1. Charakterystyka ogólna    468
    16.1.2. Naturalne źródła promieniowania jonizującego    468
    16.1.3. Sztuczne źródła promieniowania jonizującego    470
  16.2. Oddziaływanie promieniowania jonizującego na materię    471
  16.3. Oddziaływanie promieniowania jonizującego na żywą tkankę    472
  16.4. Dawki promieniowania i jednostki stosowane w ochronie radiologicznej    473
  16.5. Aparatura pomiarowa    475
  16.6. Następstwa zdrowotne ekspozycji na promieniowanie jonizujące    476
    16.6.1. Skutki stochastyczne    476
    16.6.2. Skutki deterministyczne    476
  16.7. Nadzorowanie ekspozycji w świetle zaleceń Międzynarodowej Komisji
  Ochrony Radiologicznej (ICRP)    477
    16.7.1. Przykłady ekspozycji populacji ogólnej (środowiskowej) na promieniowanie jonizujące    479
  Bibliografia    483
  
  Skorowidz    484
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia