Toksykologia. TOM 1. Podstawy toksykologii ogólnej i toksykologia narządowa

1 opinia

Format:

epub, mobi, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

104,30  149,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

104,30149,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Dwutomowa Toksykologia to nowoczesna publikacja nie tylko dla studentów medycyny, farmacji, diagnostyki medycznej, kierunków przyrodniczych, ale również pozycja dla osób pracujących w przemyśle. Książka została przygotowana przez dr Kamila Jurowskiego, toksykologa, safety assessor, oraz prof. dr hab. Wojciecha Piekoszewskiego, specjalistę z zakresu toksykologii: sądowej, klinicznej, ekotoksykologii i żywności.
W tomie 1 zostały zaprezentowane historia toksykologii , toksykologia ogólna oraz toksykologia narządowa i układowa. W tomie 2 przedstawiono wybrane zagadnienia z toksykologii szczegółowej (toksykologia wybranych metali, trucizny obecne w roślinach oraz pochodzące od zwierząt, toksykologia substancji uzależniających, pestycydów oraz bojowe środki trujące) oraz toksykologii stosowanej (toksykologia analityczna i analiza toksykologiczna, toksykologia kliniczna, sądowa, weterynaryjna i środowiskowa, laboratoryjna toksykologia medyczna, toksykoproteomika, toksykologia i ocena bezpieczeństwa żywności i żywienia oraz toksykologia kosmetyków i ocena bezpieczeństwa produktów kosmetycznych, ekotoksykologia, nanotoksykologia, a także toksykologiczna ocena ryzyka zdrowotnego).


Liczba stron618
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-6073-7
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY

POLECAMY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Część I    1
  HISTORIA TOKSYKOLOGII    1
  1. Geneza i źródła trucizn – Kamil Jurowski    3
    1.1. Geneza trucizn    3
    1.2. Źródła trucizn    5
    Piśmiennictwo    8
  2. Zarys historii toksykologii – Kamil Jurowski     9
    2.1. Wstęp     9
    2.2. Prehistoria     15
    2.3. Starożytność (3000 rok p.n.e.–90 rok n.e.)     16
    2.4. Średniowiecze (lata 476–1453)    18
    2.5. Renesans (XIV–XVI wiek)     19
    2.6. Nowożytność (XVII–XVIII wiek)    20
    2.7. Koniec milenium (XIX–XX wiek)     22
    2.8. Współczesność (XXI wiek)     28
    2.9. Podsumowanie    29
    Piśmiennictwo    29
  3. Zarys historii toksykologii w Polsce – Kamil Jurowski     31
    3.1. Wstęp     31
    3.2. Początki     31
    3.3. Rozwój     33
    3.4. Współczesność    35
    Piśmiennictwo    35
  Część II 37
  TOKSYKOLOGIA OGÓLNA 37
  4. Toksykologia jako dyscyplina naukowa. Podział toksykologii na subdyscypliny – Kamil Jurowski    39
    4.1. Toksykologia jako dyscyplina naukowa     39
    4.2. Podział toksykologii na subdyscypliny    42
    Piśmiennictwo    46
  5. Czynniki wpływające na toksyczność trucizn – Kamil Jurowski     47
    5.1. Wstęp     47
    5.2. Budowa i właściwości trucizny (fizyczne i chemiczne) a jej toksyczność     47
      5.2.1. Wpływ budowacy trucizny na jej toksyczność     48
      5.2.2. Wpływ właściwości fizycznych i chemicznych trucizny na jej toksyczność     58
    5.3. Aspekty biologiczne wpływające na toksyczność trucizn     63
      5.3.1. Wpływ wieku na działanie trucizn     64
      5.3.2. Wpływ płci na działanie trucizn    65
      5.3.3. Wpływ stanu zdrowia i stanów fizjologicznych na działanie trucizn    66
      5.3.4. Wpływ diety na działanie trucizn     68
      5.3.5. Wpływ biorytmów na działanie trucizn     68
      5.3.6. Wpływ indywidualnej zmienności wrażliwości na działanie trucizn    69
      5.3.7. Wpływ różnic gatunkowych na działanie trucizn     70
    5.4. Czynniki środowiskowe mające wpływ na toksyczność trucizn     70
    Piśmiennictwo    71
  6. Podstawowe pojęcia w toksykologii – Kamil Jurowski     73
    6.1. Trucizny, leki i ksenobiotyki     73
    6.2. Zatrucia i ich rodzaje     74
    6.3. Dawki     80
    6.4. Ocena narażenia na ksenobiotyki    82
    6.5. Efekty działania ksenobiotyków    83
    Piśmiennictwo    86
  7. Losy ksenobiotyków w ustroju – Kamil Jurowski, Mirosław Szutowski, Wojciech Piekoszewski89
    7.1. Wstęp – Kamil Jurowski     89
    7.2. Wchłanianie ksenobiotyków – Kamil Jurowski     91
      7.2.1. Informacje wstępne    91
      7.2.2. Przenikanie ksenobiotyków przez błony biologiczne     93
      7.2.3. Drogi wchłaniania     104
    7.3. Dystrybucja ksenobiotyków – Kamil Jurowski    118
      7.3.1. Informacje wstępne    118
      7.3.2. Pozorna objętość dystrybucji    122
      7.3.3. Przenikanie przez bariery wewnątrzustrojowe     124
      7.3.4. Wiązanie ksenobiotyków przez białka     129
    7.4. Biotransformacja ksenobiotyków – Mirosław Szutowski     134
      7.4.1. Informacje wstępne    134
      7.4.2. Reakcje I fazy     137
      7.4.3. Reakcje II fazy    164
      7.4.4. Reakcje III fazy    181
    7.5. Kumulacja i wydalanie ksenobiotyków – Wojciech Piekoszewski    188
      7.5.1. Kumulacja ksenobiotyków    188
      7.5.2. Wydalanie ksenobiotyków    192
    Piśmiennictwo    198
  8. Mechanizmy działania toksycznego – Kamil Jurowski, Wojciech Piekoszewski, Lucyna Kapka-Skrzypczak     201
    8.1. Wstęp – Kamil Jurowski    201
    8.2. (Bio)fizyczne mechanizmy działania toksycznego – Kamil Jurowski     202
    8.3. Chemiczne mechanizmy działania toksycznego     206
      8.3.1. Informacje wstępne – Kamil Jurowski     206
      8.3.2. Mechanizmy działania toksycznego związane z niedotlenieniem tkanek lub nieprawidłowym wykorzystaniem energii spalania – Kamil Jurowski    207
      8.3.3. Mechanizmy działania toksycznego związane z działaniem enzymów – Kamil Jurowski    213
      8.3.4. Mechanizmy działania toksycznego związane z przewodzeniem bodźców w układzie nerwowym – Kamil Jurowski     220
      8.3.5. Mechanizmy działania toksycznego związane z działaniem toksycznym rodników – Kamil Jurowski     221
      8.3.6. Mechanizmy działania toksycznego związane z tworzeniem wiązań kowalencyjnych przez aktywne metabolity – Wojciech Piekoszewski    227
      8.3.7. Mechanizmy działania toksycznego związane z kancerogenezą chemiczną – Lucyna Kapka-Skrzypczak     230
      8.3.8. Mechanizmy działania toksycznego związane z układem immunologicznym – Wojciech Piekoszewski     236
    Piśmiennictwo    242
  9. Interakcje ksenobiotyków – Wojciech Piekoszewski, Ewa Florek, Marta Napierała     245
    9.1. Podstawowe pojęcia – Wojciech Piekoszewski, Ewa Florek     245
      9.1.1. Interakcje farmakokinetyczne    246
      9.1.2. Interakcje farmakodynamiczne    252
    9.2. Interakcje leków z alkoholem – Wojciech Piekoszewski, Ewa Florek     255
      9.2.1. Interakcje farmakokinetyczne    255
      9.2.2. Interakcje farmakodynamiczne    256
      9.2.3. Okazjonalne picie alkoholu i przyjmowanie leków sprzedawanych bez recepty (OTC) oraz preparatów roślinnych     259
    9.3. Interakcje leków z dymem tytoniowym – Ewa Florek, Marta Napierała, Wojciech Piekoszewski     259
      9.3.1. Mechanizmy interakcji leków z dymem tytoniowym     260
    9.4. Interakcje żywność–leki (wpływ żywności/diety na lek) – Wojciech Piekoszewski, Ewa Florek    270
      9.4.1. Interakcje status odżywiania–lek     270
      9.4.2. Interakcje żywność i składniki żywności–lek     270
      9.4.3. Interakcje suplementy żywności–lek     271
    Piśmiennictwo    272
  10. Farmakokinetyka i toksykokinetyka – Maria Walczak     273
    10.1. Wstęp     273
    10.2. Podstawowe zasady toksykokinetyki    275
      10.2.1. Toksykokinetyka kompartmentowa     275
      10.2.2. Toksykokinetyka nieliniowa    293
      10.2.3. Kumulacja ksenobiotyku w efekcie ciągłego jednorazowego lub powtarzanego narażenia    293
    10.3. Toksykokinetyka w ocenie bezpieczeństwa     296
    10.4. Projektowanie badania    296
      10.4.1. Ocena parametrów toksykokinetycznych oraz częstotliwość pobierania próbek materiału do badań    297
    10.5. Toksykokinetyka oparta na fizjologii     298
    Piśmiennictwo    303
  11. Toksykometria – Maria Walczak, Kamil Jurowski     305
    11.1. Wstęp     305
    11.2. Cel, kierunki, zakres i kryteria badań toksykometrycznych     306
      11.2.1. Cel badań toksykometrycznych     306
      11.2.2. Kierunki i zakres badań toksykometrycznych     307
      11.2.3. Kryteria decydujące o podjęciu badań toksykometrycznych     307
    11.3. Klasy toksyczności     308
      11.3.1. Toksyczność ostra    308
      11.3.2. Ocena miejscowego działania drażniącego/żrącego na skórę     316
      11.3.3. Ocena miejscowego działania drażniącego/żrącego na oczy     317
      11.3.4. Ocena działania uczulającego na skórę     317
      11.3.5. Toksyczność krótkoterminowa (podostra)     318
      11.3.6. Toksyczność podprzewlekła    319
      11.3.7. Toksyczność przewlekła    319
      11.3.8. Teratogenność i embriotoksyczność     320
      11.3.9. Genotoksyczność     320
      11.3.10. Kancerogenność    321
      11.3.11. Fosfolipidoza    321
      11.3.12. Hepatotoksyczność    321
    11.4. Badania toksykometryczne na zwierzętach     322
    11.5. Klasyfikacja substancji    323
    11.6. Maksymalna zalecana dzienna dawka oraz maksymalna zalecana dawka terapeutyczna    324
    11.7. Założenia alternatywnych metod oceny toksyczności     324
    11.8. Wytyczne OECD dotyczące badań substancji chemicznych     330
    11.9. Nowe strategie w badaniach toksykometrycznych    362
    11.10. Substancje wymagające badań toksykometrycznych     363
    Piśmiennictwo    363
  Część III 365
  TOKSYKOLOGIA NARZĄDOWA I UKŁADOWA 365
  12. Hepatotoksyczność – polekowe uszkodzenie wątroby (DILI) – Piotr Hydzik     367
    12.1. Wstęp     367
    12.2. Patogeneza DILI    368
    12.3. Diagnostyka hepatotoksyczności    381
    12.4. Prewencja DILI    385
    Piśmiennictwo    386
  13. Toksykologia trzustki – Piotr Hydzik 387
    13.1. Rozpoznanie ostrego zapalenia trzustki (OZT)    387
    13.2. Etiologia OZT     389
    13.3. Warunki rozpoznania polekowego OZT    391
    13.4. Triage i postępowanie lecznicze    391
    13.5. Leczenie żywieniowe    392
    13.6. Leczenie zabiegowe     392
    13.7. Przebieg OZT i rokowanie     392
    Piśmiennictwo    393
  14. Toksykologia układu oddechowego – Piotr Hydzik     395
    14.1. Wstęp     395
    14.2. Niewydolność kompartmentu mechanicznego     397
      14.2.1. Hipowentylacja związana z obturacją drzewa oskrzelowego     399
      14.2.2. Hipowentylacja związana z narażeniem na ksenobiotyki obniżające lub zwiększające napięcie mięśni oddechowych    399
      14.2.3. Niewydolność kompartmentu płucnego     400
    14.3. Uszkodzenie płuc indukowane lekami    401
    Piśmiennictwo    408
  15. Toksykologia skóry i jej przydatków – Kamil Jurowski     411
    15.1. Budowa oraz znaczenie skóry i jej przydatków    411
    15.2. Mechanizmy wchłaniania dermalnego     414
      15.2.1. Transport transepidermalny     414
      15.2.2. Transport transfolikularny    417
    15.3. Biotransformacja ksenobiotyków w skórze     418
      15.3.1. Enzymy obecne w skórze biorące udział w reakcjach I fazy biotransformacji     418
      15.3.2. Enzymy obecne w skórze biorące udział w reakcjach II fazy biotransformacji    420
    Piśmiennictwo    420
  16. Neurotoksyczność – Krzysztof Ciszowski    421
    16.1. Wstęp     421
    16.2. Wpływ ksenobiotyków na pobudliwość i przewodnictwo neuronów    422
    16.3. Wpływ ksenobiotyków na transport pęcherzykowy i wychwyt zwrotny neuroprzekaźników     425
    16.4. Wpływ ksenobiotyków na przekaźnictwo synaptyczne     427
    16.5. Demielinizacja i uszkodzenie strukturalne neuronów     445
    16.6. Ekscytotoksyczność     447
    16.7. Mechanizmy neuroprotekcyjne układu nerwowego     448
    16.8. Czynniki wpływające na neurotoksyczność ksenobiotyków     449
    16.9. Zaburzenia neurologiczne wywoływane przez ksenobiotyki     451
      16.9.1. Zaburzenia świadomości    451
      16.9.2. Drgawki    452
      16.9.3. Zaburzenia nastroju i psychozy     452
      16.9.4. Zaburzenia ruchowe i napięcia mięśniowego     452
      16.9.5. Parkinsonizm    453
    Piśmiennictwo    453
  17. Toksykologia narządu wzroku – toksyczne uszkodzenia narządu wzroku – Krzysztof Ciszowski 455
    17.1. Wstęp     455
    17.2. Objawy uszkodzenia narządu wzroku przez ksenobiotyki     457
      17.2.1. Ślepota     457
      17.2.2. Wpływ ksenobiotyków na szerokość źrenic     457
      17.2.3. Zaburzenia ruchów gałek ocznych     458
      17.2.4. Nieprawidłowości w badaniu dna oka     458
      17.2.5. Zaburzenia ostrości wzroku i percepcji kolorów     459
    17.3. Toksyczna neuropatia nerwu wzrokowego     460
    17.4. Uszkodzenia narządu wzroku w przewlekłych zatruciach ksenobiotykami     463
      17.4.1. Efekty systemowe leków okulistycznych     464
    17.5. Oparzenia gałki ocznej    465
    Piśmiennictwo    467
  18. Toksykologia narządu słuchu i równowagi – Krzysztof Ciszowski     469
    18.1. Wstęp     469
    18.2. Uszkodzenie narządu słuchu i równowagi przez ksenobiotyki     470
      18.2.1. Czynniki wywołujące     470
      18.2.2. Czynniki ryzyka polekowych uszkodzeń słuchu     471
      18.2.3. Mechanizmy uszkodzenia słuchu     471
      18.2.4. Uszkodzenie słuchu spowodowane przez aminoglikozydy     472
      18.2.5. Szumy uszne wywołane przez ksenobiotyki     473
    Piśmiennictwo    474
  19. Toksykologia narządu węchu i narządu smaku – Krzysztof Ciszowski 475
    19.1. Toksykologia narządu węchu    475
      19.1.1. Informacje wstępne    475
      19.1.2. Nazewnictwo zaburzeń węchu     476
      19.1.3. Ksenobiotyki wywołujące zaburzenia powonienia     476
    19.2. Toksyczne uszkodzenia narządu smaku    478
      19.2.1. Informacje wstępne    478
      19.2.2. Nazewnictwo zaburzeń smaku     478
      19.2.3. Ksenobiotyki wywołujące zaburzenia smaku     479
    Piśmiennictwo    480
  20. Toksykologia krwi i układu krwiotwórczego – Krzysztof Ciszowski     481
    20.1. Wstęp     481
    20.2. Toksyczne uszkodzenia układu krwiotwórczego     482
    20.3. Toksyczne uszkodzenia układu czerwonokrwinkowego     485
    20.4. Toksyczne uszkodzenia układu białokrwinkowego     491
    20.5. Toksyczne uszkodzenia płytek krwi    492
    20.6. Toksyczne zaburzenia krzepnięcia    493
    Piśmiennictwo    496
  21. Kardiotoksyczność – toksykologia układu krążenia – Dorota Szpak     497
    21.1. Wstęp     497
    21.2. Zaburzenia rytmu serca     498
      21.2.1. Tachydysrytmie     499
      21.2.2. Ksenobiotyki upośledzające kurczliwość mięśnia sercowego i powodujące kardiomiopatię rozstrzeniową     500
      21.2.3. Ksenobiotyki wywołujące hipo- i hipertensję     500
    Piśmiennictwo     502
  22. Nefrotoksyczność – Piotr Hydzik    505
    22.1. Wstęp     505
    22.2. Zaburzenia hemodynamiki kłębuszkowej     506
    22.3. Zapalenie kłębuszków nerkowych    507
    22.4. Uszkodzenie kanalików nerkowych    508
    22.5. Ostre śródmiąższowe zapalenie nerek indukowane lekami     509
    22.6. Przewlekłe śródmiąższowe zapalenie nerek     511
    22.7. Nefropatia obturacyjna w wyniku krystalizacji ksenobiotyku     512
    22.8. Pozanerkowe działanie ksenobiotyku prowadzące do zaburzeń opróżniania pęcherza moczowego    513
    22.9. Rabdomioliza    513
    22.10. Mikroangiopatia zakrzepowa    516
    22.11. Ostra niewydolność nerek    516
    Piśmiennictwo    520
  23. Toksykologia układu hormonalnego – Krzysztof Ciszowski     521
    23.1. Wstęp     521
    23.2. Toksyczne uszkodzenia układu podwzgórzowo-przysadkowego     522
    23.3. Toksyczne uszkodzenia szyszynki     524
    23.4. Toksyczne uszkodzenia tarczycy    525
    23.5. Toksyczne uszkodzenia przytarczyc     527
    23.6. Toksyczne uszkodzenia grasicy     528
    23.7. Toksyczne uszkodzenia endokrynnej części trzustki     528
    23.8. Toksyczne uszkodzenia kory nadnerczy    530
    23.9. Toksyczne uszkodzenia rdzenia nadnerczy     532
    23.10. Toksyczne uszkodzenia gonad    533
    Piśmiennictwo    534
  24. Toksykologia układu mięśniowego – Krzysztof Ciszowski     535
    24.1. Wstęp     535
    24.2. Miopatie toksyczne i polekowe    536
      24.2.1. Miopatie martwicze    537
      24.2.2. Miopatie amfifilowe    539
      24.2.3. Miopatie antymikrotubularne    539
      24.2.4. Miopatie mitochondrialne     540
      24.2.5. Miopatie zapalne     540
      24.2.6. Miopatia posteroidowa    542
      24.2.7. Miopatie hipokaliemiczne     542
      24.2.8. Miopatie o nieznanym mechanizmie     544
    24.3. Hipertermia złośliwa    544
    24.4. Rabdomioliza    545
    Piśmiennictwo    546
  25. Toksykologia układu rozrodczego – Iwona Popiołek 547
    25.1. Wstęp     54
    25.2. Płodność męska    549
    25.3. Płodność żeńska    557
    Piśmiennictwo    559
  26. Toksykologia układu kostno-stawowego – Dorota Szpak    561
    26.1. Wstęp     561
    26.2. Biochemiczne markery zmian kostnych    562
    26.3. Radiografia i densytometria    562
    26.4. Czynniki środowiskowe i dieta     563
    26.5. Mikroflora jelitowa     563
    26.6. Witamina D    564
    26.7. Alkohol     565
    26.8. Wpływ leków i leczenia na układ kostno-stawowy     566
      26.8.1. Tiazolidynediony     567
      26.8.2. Terapia onkologiczna    567
      26.8.3. Radioterapia    569
      26.8.4. Glikokortykosteroidy    569
      26.8.5. Inhibitory pompy protonowej    571
      26.8.6. Leki przeciwdrgawkowe     571
      26.8.7. Antykoagulanty     572
      26.8.8. Chemioterapeutyki    572
      26.8.9. Selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny     573
      26.8.10. Leki antypsychotyczne    574
    26.9. Metale i ich związki     574
      26.9.1. Kadm    575
      26.9.2. Ołów    575
      26.9.3. Nikiel    57
      26.9.4. Chrom    576
      26.9.5. Glin    576
      26.9.6. Żelazo    577
  Piśmiennictwo    577
  Skorowidz – tom I     579
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia