Katalonia. Między pragmatyką konfliktu a tożsamością

-20%

Katalonia. Między pragmatyką konfliktu a tożsamością

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

25,60  32,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

25,6032,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Książka Mai Biernackiej jest zwięzłą, dobrze skonstruowaną i napisaną rozprawą, poświęconą współczesnej Katalonii, targanej potężnymi konfliktami (...). Omawia problemy bardzo ważne i nad wyraz aktualne (...). Dostarcza informacji o kształcie współczesnego państwa hiszpańskiego oraz sporach o prawne umocowanie pojęcia narodu i narodowości. Są tu m.in. odwołania do historii Hiszpanii, prawna i porównawczo-językowa analiza dokumentów wyznaczających ustrój państwa, a wreszcie przedstawienie własnych badań empirycznych. (...).
Maja Biernacka dobrze i bez uproszczeń pokazuje w swych badaniach rzeczywistość. Są one źródłem informacji o poglądach mieszkańców Katalonii pokazując dowodnie olbrzymie zróżnicowanie wiedzy, stopnia znajomości języka katalońskiego i zakresu dyglosji, postaw, deklarowanych oczekiwań, możliwych zachowań i wyborów politycznych (...). Wyniki badań dobrze tłumaczą przebieg niedawnych wydarzeń politycznych i społecznych i pomagają Czytelnikowi zrozumieć skomplikowaną sytuację Katalonii (...). Badania mają także walor ogólniejszy, dostarczając argumentów w tak ostatnio żywej, zarówno w literaturze polskiej jak i światowej, teoretycznej debacie na temat narodu i grup etnicznych (...).
Na szczególne podkreślenie zasługują kompetencje językowe Autorki, rzadko który badacz byłby w stanie przeprowadzić w języku obcym tak rozbudowane wywiady, wymagające specyficznego słownictwa (...).


z recenzji prof. dr. hab. Marka Ziółkowskiego


Książka Mai Biernackiej jest bardzo ciekawa i wartościowa (...). Wypełnia lukę w istniejącym stanie wiedzy na gruncie dyscypliny naukowej, jaką jest socjologia. Wybór tematu badawczego uważam za interesujący, trafny i nowatorski (...). Ogromną wartością pracy jest odniesienie się do badań własnych, które Autorka przeprowadziła w Katalonii, stanowią one bardzo istotny materiał źródłowy.
Ze względu na aktualność poruszanej tematyki książka ma szansę stać się publikacją, po którą chętnie będą sięgać Czytelnicy. Może być polecana studentom takich kierunków jak socjologia, politologia czy bezpieczeństwo.


z recenzji dr hab. Małgorzaty Myśliwiec, Uniwersytet Śląski w Katowicach


Maja Biernacka – socjolog (doktorat – Instytut Studiów Politycznych PAN), tłumacz (studia translatorskie – Instytut Lingwistyki Stosowanej UW), lektor i licencjonowany egzaminator języka angielskiego (Pearson 2006), a także licencjonowany pilot wycieczek zagranicznych (UKFiT 3/1992). Autorka licznych artykułów publikowanych m.in. w czasopismach: Kultura i Społeczeństwo (2016), Kultura Popularna (2016), Polityka i Społeczeństwo (2016), Czas Kultury (2016, 2017), Przegląd Socjologii Jakościowej (2017), Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny (2017), Przegląd Humanistyczny (2017), Sensus Historiae (2017), Studia Historica Gedanensia (2017), Kultura i Edukacja (2017), Journal of Urban Ethnology (2017), Politeja (2018).
Autorka książek: Człowiek korporacji. Od normatywizmu do afirmacji własnego Ja (2009) oraz Hiszpania wielokulturowa. Problemy z odmiennością (2012), redaktor naukowa i współautorka tomu Od Ameryki Łacińskiej do Gwinei Równikowej. Tożsamość, granice, naród (2017). Adiunkt w Instytucie Socjologii i Kognitywistyki Uniwersytetu w Białymstoku, wykłada również w Collegium Civitas, mieszka w Warszawie.


Liczba stron258
WydawcaWydawnictwo Naukowe Scholar
ISBN-13978-83-7383-947-2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN Sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

EBOOKI WYDAWCY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Spis treści
  Wstęp   9
  Rozdział 1 – –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
  Kształt współczesnego państwa hiszpańskiego.
  Konsensus i kwestie zapalne   15
  1.1. Od frankistowskiego unitaryzmu do państwa autonomii   17
  1.2. Hiszpania jako państwo autonomii   20
  1.3. Proces autonomiczny, czyli o trybie oddolnym
  i odgórnym formowania wspólnot     23
  1.4. Semantyczne przeobrażenia pojęcia „autonomia”… jako signum
  temporis transformacji systemowej w Hiszpanii   24
  1.5. In brevi. Paradoks pojęcia „autonomia” a podział terytorialny
  Hiszpanii     26
  Rozdział 2 – –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
  Czym jest w Hiszpanii naród? Oś sporu o Katalonię     28
  2.1. Naród czy narody Hiszpanii?   28
  2.2. Lud i ludy Hiszpanii   30
  2.3. Spór o projekt nowego statutu Wspólnoty Autonomicznej
  Katalonii…. Ku reformie konstytucyjnej?   32
  2.4. Konstytucja Hiszpanii w służbie pluralizmu politycznego
  i kulturowego   35
  2.5. Czy Katalonia może „wypisać się” z Hiszpanii? Zapora
  konstytucyjna wobec konkurencyjnych form ustrojowych   39
  2.6. Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym… a ograniczenie możliwości
  wyrażania dążeń secesjonistycznych   40
  2.7. Flaga a dążenia niepodległościowe…. Czy katalońskie symbole
  stanowią kontestację Hiszpanii w przestrzeni publicznej?   41
  
  
  Rozdział 3 – –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
  Katalonizm a secesjonizm kataloński.
  Aparat pojęciowy i geneza zjawiska 47
  3.1. Katalonizm jako termin zbiorczy.
  Wykraczając poza secesjonizm   50
  3.2. Katalonizm polityczny i jego warianty   53
  3.3. Katalonizm kulturowy 54
  3.4. La Renaixença i kształtowanie się katalońskiej
  idei narodowej   55
  3.5. „Oda a la Pàtria”, czyli o roli języka… w tworzeniu się
  katalońskiej świadomości narodowej   59
  3.6. Początki katalonizmu politycznego….
  Czy wyłącznie chodziło o niepodległość? 60
  3.7. Katalonizm a nacjonalizm kataloński.
  Wykraczając poza ideę narodową   66
  3.8. Katalonizm a europejskość.
  Aspiracje cywilizacyjne jako czynnik secesjonizmu   68
  Rozdział 4 – –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
  Reperkusje substancjalizmu…,
  czyli o dychotomicznych wizjach odmienności
  narodowo-etnicznej   72
  4.1. Substancjalizm a kategorie narodowo-etniczne   74
  4.2. Wbrew substancjalizmowi. Co zrobić z ludzką
  podmiotowością?   77
  4.3. Tożsamość terytorialna a więzy ze wspólnotą wyobrażoną   79
  4.4. Odrębność narodowo-etniczna?   80
  4.5. Język a tożsamość   83
  4.6. Co zrobić z substancją etniczną?…
  Od holizmu do indywidualizmu metodologicznego 84
  Rozdział 5 – –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
  Koncepcja Krain Katalońskich i jej ciężar ideowy   86
  5.1. Pankatalonizm, czyli co może oznaczać Katalonia   86
  5.2. Katalońska wspólnota wyobrażeniowa
  i jej odniesienia terytorialne   87
  5.3. Katalońska Aragonia czy aragońska Katalonia?
  Język i tożsamość   90
  5.4. Walencja i jej powiązania z Katalonią 93
  5.5. Baleary i podtrzymywanie katalońskiego dziedzictwa   95
  5.6. Katalońskie dziedzictwo poza granicami
  państwa hiszpańskiego  101
  
  5.7. Krainy Katalońskie jako przedmiot postulatów…
  w partyjnych manifestach ideowych 104
  5.8. Naród bez państwa, czyli „poćwiartowanie”...
  i okupacja Krain Katalońskich w manifeście ideowym ERC 106
  5.9. Krainy Katalońskie i „wyzwolenie klasy robotniczej”…
  w manifeście ideowym PSAN  111
  5.10. Między nauką a interesem symbolicznym….
  O akademickim umocowaniu idei Krain Katalońskich  113
  5.11. Fantasmagoria Krain Katalońskich, czyli o wizji krytycznej
  secesjonizmu  114
  Rozdział 6 – –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
  Badania własne
  na terenie Wspólnoty Autonomicznej Katalonii  116
  6.1. Wprowadzenie i zakres badań. Cel, hipotezy
  i pytania badawcze 116
  6.2. Dobór próby i charakterystyka osób badanych  117
  6.3. Metoda, procedura badawcza, pytania i hipotezy  120
  6.4. Dodatkowe uwarunkowania procedury badawczej  122
  6.5. Wyniki badań własnych  126
  6.6. Weryfikacja hipotez i wnioski  184
  Zakończenie  189
  Aneks
  Część pierwsza 194
  Część druga  206
  Literatura  211
  Indeks nazwisk 245
  Indeks rzeczowy  256
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia