Redakcja „Warsztatów z Geografii Turyzmu” wyjaśnia, że odpowiadając na ogłoszony w ubiegłym roku przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego konkurs na dofinansowanie czasopism naukowych, podjęła starania uruchomienia czasopisma w miejsce wcześniej wydawanej monografii. Udało się spełnić formalne wymagania i opublikować pierwszy zeszyt, dodając w nawiasie nr 8, wskazujący na kontynuację wydawanej od 2011 r. serii monografii o tym tytule. Na skutek nieotrzymania środków na wydawanie czasopisma, powracamy w tym roku do cyklicznego (raz w roku) publikowania monografii, nadając niniejszemu tomowi kolejny numer, czyli 9. Przepraszając Czytelników za zmiany, pragniemy jednak poinformować o pozytywnych praktycznych względach takiego rozwiązania, bowiem wydając niniejszą monografię już w tym roku, dajemy Autorom możliwość uzyskania punktów za publikację artykułów w naszym wydawnictwie.
Książka składa się z prac napisanych przez bardzo młodych adeptów nauki. Autorami są studenci, najmłodsi absolwenci, doktoranci oraz młodzi pracownicy wyższych uczelni. Problematyka niniejszego numeru jest zróżnicowana, czego potwierdzeniem jest fakt, że w części zawierającej artykuły będą poruszone następujące zagadnienia:
– aktywność rekreacyjno-turystyczna piłkarek nożnych w ich czasie wolnym,
– oferty turystyki filmowej w wyjazdach do Irlandii,
– znaczenie milongi w przestrzeni rekreacyjnej Łodzi,
– budżet obywatelski narzędziem kreowania przestrzeni rekreacyjnej miasta,
– drzewa jako pomniki przyrody na terenie Suwalskiego Parku Krajobrazowego,
– wody lecznicze jako podstawa rozwoju turystyki zdrowotnej w uzdrowisku Sopot.


Liczba stron180
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN-13978-83-8142-699-2
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

POLECAMY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Od Redakcji    7
  
  Artykuły
  
  Aktywność rekreacyjno-turystyczna w czasie wolnym piłkarek nożnych z województwa łódzkiego (Leisure time tourist-recreation activity of female football players from Lodz region) – GABRIELA DALESZCZYK    11
  Projekt oferty turystyki filmowej jako próba urozmaicenia polskiej oferty wyjazdowej do Irlandii w 2018 roku (The project of film tourism offer as an attempt to spice the polish travel offer to Ireland in 2018) – AGNIESZKA JAROSZ    33
  Milonga w przestrzeni rekreacyjnej Łodzi (Milonga in recreational space of Łódź) – MARTA KORCZAK, ALEKSANDRA NAWROT, AGNIESZKA PRYLIŃSKA, MONIKA STUSIO    49
  Budżet obywatelski jako narzędzie kreowania przestrzeni rekreacyjnej Łodzi (The participatory budget as a tool for the creation of a recreation sphere in Lodz) – KATARZYNA OKRĘGLICKA, JOANNA RAJCZAK, MONIKA TRAFALSKA    67
  Drzewa – pomniki przyrody na terenie Suwalskiego Parku Krajobrazowego (Trees – natural monuments in the Suwałki landscape park) – JOANNA PIETRZAK-ZAWADKA, SEBASTIAN JUSZKO, TOMASZ KUĆ, RADOSŁAW LEWOŃ, MICHAŁ OSTROWSKI, JUSTYNA ROGALSKA, PAWEŁ ZALEWSKI    85
  Wody lecznicze jako podstawa rozwoju turystyki zdrowotnej (na przykładzie uzdrowiska Sopot) (Water treatments as a basis for the development of spa tourism «on the example of a spa Sopot») – MICHAELA SYWULA    99
  
  Notatki naukowe
  
  Turystyka na obszarach chronionych w Polsce – PIOTR MIAZEK     113
  Tatrzański Park Narodowy – konflikt ochrony przyrody i turystyki – MARTYNA FELCZAK    121
  Tatrzański Park Narodowy – udostępnianie dla turystów – PATRYCJA LIS     129
  Pieniński Park Narodowy – cenny krajobrazowo i przyrodniczo – JULIA WAPRZKO     137
  Wigierski Park Narodowy – ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego a turystyka – WERONIKA ŁUCZAK     143
  
  Recenzje
  
  Filip Dutkowski, Karol Szupryczyński, Monika Wisła, Islandia. Kraina wody i ognia. Inspirator podróżniczy, Wydawnictwo Pascal 2018, ss. 208 – KLAUDIA POTAKOWSKA     151
  Jakub Rybicki, Po Bajale. Rowerem przez Syberię, Wydawnictwo Świat Książki, Warszawa 2015, ss. 384 – ANGELIKA KORCZAK     155
  
  Sprawozdanie
  
  Sprawozdanie z Pierwszego Światowego Kongresu Agroturystyki, Bolzano, Włochy, 7–9 listopada 2018 roku – KATARZYNA ORZECHOWSKA     159
  
  Informacje o Autorach     177
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia