Licencja na używanie znaku towarowego. Studium prawnoporównawcze

-15%

Licencja na używanie znaku towarowego. Studium prawnoporównawcze

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

45,90  54,00

Format: pdf

45,9054,00

cena zawiera podatek VAT

Stan prawny na 1.12.2007 r.


Książka to pierwsza polska monografia prezentująca licencjęna używanie znaku towarowego, instytucję prawacywilnego, która budzi szerokie zainteresowanie w nauceobcej, jak również odgrywa znaczącą rolę w praktyce, jakoże wiele zawieranych pomiędzy przedsiębiorcami umówdotyczy upoważnienia do używania znaku towarowego.


Opracowanie obejmuje analizę tego narzędzia prawnegow świetle teorii prawa cywilnego, zawiera jednocześnieliczne przykłady orzecznictwa i szerokie odniesienie doustawodawstw państw obcych. Szeroko powoływana jestw pracy również doktryna polska i obca. Wszystko to pozwalana ukazanie genezy, rozwoju oraz możliwych formzastosowania licencji.


Praca stanowi interesującą pozycję zarówno dla praktyków,jak i teoretyków prawa. Rozważania teoretyczne podporządkowanezostały bowiem idei, według której teoria stanowi metodę rozwiązywania problemów praktycznych.


Książka dostępna także w wersji elektronicznej. Kliknij i sprawdź --->


Liczba stron324
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-264-1892-1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów
  str.    13
   Akty prawne
  str.    13
   Publikatory, czasopisma
  str.    13
   Inne
  str.    15
  
   Słowo wstępne
  str.    17
  
   Część pierwsza
   Wprowadzenie do problematyki licencji na używanie znaku towarowego
  
   Rozdział I
   Zagadnienia ogólne i niektóre problemy terminologiczne
  str.    25
  
   1. Uwagi ogólne
  str.    25
   2. Pojęcie własności intelektualnej
  str.    28
   3. Licencja przedmiotów własności intelektualnej
  str.    32
   4. Znaczenie umów licencyjnych
  str.    34
  
   Rozdział II
   Konstrukcja licencji
  str.    37
  
   1. Charakter prawny znaku towarowego
  str.    37
   1.1. Istota i funkcje
  str.    37
   1.2. Pojęcie i ochrona prawna
  str.    39
   2. Ogólne założenia licencji
  str.    44
   2.1. Geneza
  str.    44
   2.2. Istota i pojęcie
  str.    46
   3. Wymogi dotyczące zawarcia licencji
  str.    51
   3.1. Strony
  str.    51
   3.2. Forma
  str.    53
   3.3. Treść
  str.    55
   3.4. Znaczenie wpisu do rejestru znaków towarowych
  str.    56
  
   Rozdział III
   Klasyfikacja licencji i odgraniczenie od instytucji pokrewnych
  str.    58
  
   1. Rodzaje licencji
  str.    58
   1.1. Uwagi ogólne
  str.    58
   1.2. Licencje niewyłączne i wyłączne
  str.    60
   1.3. Licencje pełne i ograniczone
  str.    63
   1.4. Licencje pasywne i aktywne
  str.    65
   2. Odgraniczenie licencji od instytucji pokrewnych
  str.    66
   2.1. Uwagi ogólne
  str.    66
   2.2. Licencja a sublicencja
  str.    67
   2.3. Licencja a umowa franchisingowa
  str.    70
   2.4. Licencja a umowy o przeniesienie prawa ochronnego na znak towarowy
  str.    72
   2.5. Licencja a użytkowanie
  str.    74
   2.6. Licencja a najem i dzierżawa
  str.    78
  
   Część druga
   Licencja na używanie znaku towarowego w wybranych systemach prawnych
  
   Rozdział I
   System prawny Unii Europejskiej
  str.    83
  
   1. Uwagi ogólne
  str.    83
   2. Dyrektywa o harmonizacji prawa znaków towarowych
  str.    85
   3. Rozporządzenie o wspólnotowym znaku towarowym
  str.    92
  
   Rozdział II
   System prawa niemieckiego
  str.    100
  
   1. Uwagi ogólne
  str.    100
   2. Umowy o korzystanie ze znaku towarowego
  str.    102
   2.1. Dopuszczalność obrotu znakiem towarowym
  str.    102
   2.2. Podstawy normatywne licencji
  str.    103
   3. Prawa i obowiązki stron umowy licencyjnej
  str.    105
   3.1. Prawa i obowiązki licencjodawcy
  str.    105
   3.2. Prawa i obowiązki licencjobiorcy
  str.    108
   4. Przesłanki ważności umowy licencyjnej
  str.    113
   5. Naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy przez osobę trzecią a sytuacja prawna licencjobiorcy
  str.    115
   6. Zakończenie stosunku licencyjnego
  str.    117
  
   Rozdział III
   System prawa angielskiego
  str.    120
  
   1. Uwagi ogólne
  str.    120
   2. Umowy o korzystanie ze znaku towarowego
  str.    122
   2.1. Dopuszczalność obrotu znakiem towarowym
  str.    122
   2.2. Podstawy normatywne licencji
  str.    124
   3. Prawa i obowiązki stron umowy licencyjnej
  str.    126
   3.1. Prawa i obowiązki licencjodawcy
  str.    126
   3.2. Prawa i obowiązki licencjobiorcy
  str.    130
   4. Przesłanki ważności umowy licencyjnej
  str.    135
   5. Naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy przez osobę trzecią a sytuacja prawna licencjobiorcy
  str.    137
   6. Zakończenie stosunku licencyjnego
  str.    140
  
   Rozdział IV
   Tendencje rozwoju ustawodawstwa
  str.    143
  
   1. Uwagi ogólne
  str.    143
   2. Wpływ aktów prawa międzynarodowego na prawo krajowe
  str.    144
   3. Wpływ aktów prawa wspólnotowego na prawo krajowe
  str.    148
  
   Część trzecia
   Licencja na używanie znaku towarowego w prawie polskim
  
   Rozdział I
   Ewolucja uregulowań
  str.    155
  
   1. Uwagi ogólne
  str.    155
   2. Okres międzywojenny
  str.    158
   3. Ustawa o znakach towarowych z 1963 r.
  str.    160
   4. Ustawa o znakach towarowych z 1985 r.
  str.    166
   5. Obecna regulacja
  str.    173
   6. Zagadnienia intertemporalne
  str.    174
  
   Rozdział II
   Zawarcie licencji
  str.    180
  
   1. Zasady i granice swobody kontraktowania
  str.    180
   2. Tryb zawarcia
  str.    184
   3. Wymogi formalne
  str.    190
   3.1. Forma
  str.    190
   3.2. Wpis do rejestru znaków towarowych
  str.    193
   4. Problem jakości towarów wprowadzanych do obrotu przez licencjobiorcę
  str.    200
  
   Rozdział III
   Pozycja prawna stron
  str.    207
  
   1. Uwagi ogólne
  str.    207
   2. Pozycja prawna licencjodawcy względem licencjobiorcy
  str.    210
   2.1. Prawo do pobierania opłat licencyjnych i ich wysokość
  str.    210
   2.2. Prawo dalszego używania znaku towarowego i udzielania dalszych licencji
  str.    215
   2.3. Prawo kontroli działań licencjobiorcy
  str.    217
   2.4. Prawo do żądania umieszczenia wzmianki o licencji
  str.    219
   2.5. Obowiązek znoszenia używania znaku towarowego przez licencjobiorcę
  str.    221
   2.6. Obowiązek utrzymania prawa do znaku towarowego
  str.    222
   3. Pozycja prawna licencjobiorcy względem licencjodawcy
  str.    226
   3.1. Prawo używania znaku towarowego
  str.    226
   3.2. Obowiązek używania znaku towarowego
  str.    230
   3.3. Prawo udzielania sublicencji
  str.    234
   3.4. Obowiązek powiadomienia o działaniach osób trzecich naruszających prawo do znaku towarowego
  str.    237
   3.5. Obowiązek nieagresji
  str.    238
   4. Pozycja prawna stron względem osób trzecich
  str.    239
   4.1. Wyłączność używania znaku towarowego
  str.    240
   4.2. Dochodzenie roszczeń z tytułu naruszenia prawa do znaku towarowego
  str.    241
   4.3. Następstwo prawne stron
  str.    254
  
   Rozdział IV
   Zasady odpowiedzialności stron
  str.    261
  
   1. Uwagi ogólne
  str.    261
   2. Nawiązanie stosunku licencyjnego
  str.    262
   3. Stosunek licencyjny
  str.    268
   4. Ustanie stosunku licencyjnego
  str.    273
  
   Rozdział V
   Kwalifikacja licencji
  str.    281
  
   1. Uwagi ogólne
  str.    281
   2. Charakter licencji
  str.    284
   2.1. Przesłanki wyodrębnienia poszczególnych postaci czynności prawnych
  str.    284
   2.2. Dotychczasowe próby zaszeregowania licencji
  str.    289
   2.3. Licencja jako obciążenie prawa do znaku towarowego
  str.    300
   2.4. Skutki licencji
  str.    304
  
   Wnioski
  str.    309
  
   Wykaz ważniejszej literatury
  str.    315
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia