Kodeks wyborczy. Komentarz. T. 1: Komentarz do artykułów 1–151

2 oceny

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

35,70

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa:

Najniższa cena z 30 dni: 21,42 zł  


35,70

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

„Niniejszą pracę można niejako podzielić na trzy „części”, przyjmując za kryterium autorów komentarzy i sposób narracji. Pierwsze dwie zostały ujęte w sposób typowy, znany z innych komentarzy do aktów prawnych. Zawarte są w nich szersze omówienia przepisów, będące ich swoistą wykładnią, uzupełnioną przywołaniem aktów prawnych wykonawczych oraz wytycznymi i wyjaśnieniami Państwowej Komisji Wyborczej. Znajdujemy w nich również omówienia tematycznych orzeczeń trybunałów i sądów oraz aktów prawa międzynarodowego i europejskiego. Na pewno te „części” są w większym stopniu dedykowane studentom i tym osobom, które będą poszukiwać w niniejszej publikacji wiedzy praktycznej. Natomiast składające się na „część” trzecią art. 104–151 zostały skomentowane w całkowicie odmienny sposób. Otóż jej autor, komentując wskazane przepisy, w większym stopniu koncentruje się na ich ocenie, dokonywanej w wielu płaszczyznach. Choć można dyskutować na temat niektórych, być może zbyt radykalnych czy rewolucyjnych wręcz opinii oraz propozycji rozwiązań, to jednak styl przyjęty przez autora sprawia, że komentarze do przepisów stają się niemalże odrębnymi glosami zawierającymi ich krytyczną analizę, broniąc takich zapisów. Rezygnacja z przyjęcia jednolitego sposobu wykładni była świadomym zabiegiem autorów niniejszego Komentarza.” (fragment z Uwag wprowadzających)


Rok wydania2017
Liczba stron290
KategoriaInne
WydawcaUniwersytet Śląski
ISBN-13978-83-226-3187-4
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Spis treści
  
  Uwagi wprowadzające (Artur Biłgorajski) /    11
  Wykaz ważniejszych skrótów /    19
  
  KODEKS WYBORCZY
  Dział I. Przepisy wstępne /    25
  Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 1–9) /    25
  Rozdział 2. Prawa wyborcze (art. 10–11) /    37
  Rozdział 3. Obwody głosowania (art. 12–17) /    71
  Rozdział 4. Rejestr wyborców (art. 18–25) /    82
  Rozdział 5. Spis wyborców (art. 26–37) /    92
  Rozdział 5a. Przekazywanie informacji o wyborach wyborcom (art. 37a–37d) /    108
  Rozdział 6. Przepisy wspólne dla głosowania (art. 38–53) /    113
  Rozdział 6a Głosowanie korespondencyjne (art. 53a–53l) /    132
  Rozdział 7. Głosowanie przez pełnomocnika (art. 54–61) /    152
  Rozdział 7a. Głosowanie korespondencyjne przez wyborców niepełnosprawnych (art. 61a–61j), (uchylony) /    166
  Rozdział 8. (uchylony), (art. 62–68) /    170
  Rozdział 9. Ustalanie wyników głosowania w obwodzie (art. 69–81) /    171
  Rozdział 10. Protesty wyborcze (art. 82–83) /    190
  Rozdział 11. Komitety wyborcze (art. 84–103) /    196
  Rozdział 12. Kampania wyborcza (art. 104–115) /    231
  Rozdział 13. Kampania wyborcza w programach nadawców radiowych i telewizyjnych
  (art. 116–122) /    244
  Rozdział 14. Finansowanie wyborów z budżetu państwa (art. 123–124) /    247
  Rozdział 15. Finansowanie kampanii wyborczej (art. 125–151) /    250
  
  Bibliografia /    281
  Publikacje /    281
  Orzecznictwo /    284
  Akty normatywne /    285
  Inne dokumenty /    286
  Netografia /    288
RozwińZwiń