Organizacje międzynarodowe

Prawo instytucjonalne

6 ocen

Format:

epub, mobi

KUP I POBIERZ

Format: epub, mobi

104,00

Najniższa cena z 30 dni: 62,40 zł 

W ABONAMENCIE

od 3,50

Masz już abonament? Zaloguj się

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 49,00 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Najlepszy w Polsce podręcznik w zakresie organizacji międzynarodowych. Charakterystyka, funkcjonowanie oraz zakres działalności organizacji międzynarodowych zostały przez autorów ujęte w imponujące ramy czasowe – od prekursorów współpracy w starożytności i średniowieczu, przez jej nowoczesne, dziewiętnastowieczne formy takie jak kongres wiedeński, aż do 2016 roku, kiedy Unią Europejską wstrząsnął Brexit.
Autorzy opisują formowanie się organizacji międzynarodowych przed XX wiekiem oraz ich znaczenie w kształtowaniu powojennego ładu. Precyzyjnie wyjaśniają zakres działalności organizacji międzynarodowych, zamykający się między regionalizmem i suwerennością państw narodowych a dążeniem do uniwersalizmu w przestrzeni międzypaństwowej. Funkcjonowanie organizacji międzynarodowych omówione jest na podstawie konkretnych przypadków – najważniejsze z nich, takie jak Organizacja Narodów Zjednoczonych, Światowa Organizacja Handlu czy Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża służą autorom za studium przypadków.
Podręcznik zawiera wyniki najnowszych badań w zakresie organizacji międzynarodowych. Materiał obejmuje również najważniejsze zmiany w funkcjonowaniu organizacji międzynarodowych ostatnich lat, wydarzenia, które w znaczący sposób wpłynęły na ich działalność oraz zmiany w prawie międzynarodowym (m.in. Projekt artykułów o odpowiedzialności organizacji międzynarodowych przyjęty przez Komisję Prawa Międzynarodowego w 2011 r.).


Rok wydania2017
Liczba stron682
KategoriaPrawo administracyjne
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-19684-4
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

POLECAMY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów     11
  
  Od autorów     13
  Kryteria prezentacji i wyboru materiału     19
  Podstawowe materiały do studiowania     21
  
  1. Zagadnienia wprowadzające     25
    1.1. Instytucjonalizacja współpracy międzynarodowej     26
    1.2. Organizacje międzynarodowe w nowym ładzie światowym     33
      1.2.1. Organizacje międzynarodowe – wartość dodana     35
        1.2.1.1. Sukcesy     37
        1.2.1.2. Porażki     39
      1.2.2. Porządek westfalski     40
    1.3. Aktorzy stosunków międzynarodowych     53
      1.3.1. Hipermocarstwo     55
      1.3.2. Demokracje zachodnie     64
      1.3.3. Państwa-społeczności niezachodnie     64
      1.3.4. Kryteria stratyfikacji     67
      1.3.5. Stratyfikacja organizacji     78
    1.4. Zakaz stosowania siły jako fundament instytucjonalizacji współpracy międzynarodowej     80
  
  2. Korzenie i geneza organizacji międzynarodowych     87
    2.1. Tendencje organizacyjne w życiu międzynarodowym     88
      2.1.1. Dążenie do odrębności – dążenie do współpracy     88
      2.1.2. Metody organizowania współpracy     89
    2.2. Prekursorzy współpracy – świat starożytny     91
    2.3. Próby organizacyjne w średniowieczu     94
    2.4. Projektowanie organizacji międzynarodowych     95
    2.5. Powstanie nowożytnej społeczności międzynarodowej     97
    2.6. Kongres wiedeński (wrzesień 1814 r. – czerwiec 1815 r.) i system kongresowy     99
      2.6.1. Tworzenie instytucji     99
      2.6.2. Mocarstwa     101
      2.6.3. Kongresowość     102
    2.7. Powstanie związków powszechnych     105
    2.8. Konferencje haskie     110
  
  3. Przewrót organizacyjny XX w     113
    3.1. Inicjatywy organizacyjne konferencji pokojowej w Paryżu     114
    3.2. Karta Narodów Zjednoczonych     118
      Zakaz interwencji w sprawy wewnętrzne państw     127
    3.3. System organizacyjny Narodów Zjednoczonych     129
    3.4. Rozwój organizacji regionalnych     131
    3.5. Organizacje regionalne w Europie     132
    3.6. Inne rodzaje organizacji     135
    3.7. Rozwój organizacji międzynarodowych w liczbach     136
  
  4. Pojęcie organizacji międzynarodowej     141
    4.1. Uwagi ogólne     142
    4.2. Pojęcie organizacji międzynarodowej w stanowionym prawie międzynarodowym i krajowym     142
    4.3. Typologia     145
    4.4. Wyróżniki organizacji międzynarodowych     146
    4.5. Próby sformułowania definicji     148
      4.5.1. Definicje prawne (rzekome definicje prawne)     151
      4.5.2. Definicje prawnicze     154
    4.6. Istota organizacji międzynarodowych     156
    4.7. Międzynarodowość organizacji     164
  
  5. Klasyfikacja organizacji międzynarodowych     165
    5.1. Kategorie pojęciowe     166
      5.1.1. Klasyfikacje niewoluntarystyczne     166
      5.1.2. Klasyfikacje woluntarystyczne     166
    5.2. Klasyfikatory organizacji     167
      5.2.1. Klasyfikatory prawne     167
        5.2.1.1. Członkostwo (organizacje międzyrządowe – organizacje pozarządowe).     167
        5.2.1.2. Kompetencje organizacji     171
        5.2.1.3. Trwałość instytucji     187
        5.2.1.4. Zasięg członkostwa     189
        5.2.1.5. Możliwość przystąpienia     200
        5.2.1.6. Sfera działania     201
        5.2.1.7. Główna działalność     207
  
  6. Organizacje międzynarodowe – ustrój     213
    6.1. Powstawanie organizacji     214
      6.1.1. Utworzenie organizacji     214
        6.1.1.1. Zawarcie umowy międzynarodowej w przedmiocie jej powołania     214
        6.1.1.2. Powołanie umową autonomicznego zespołu instytucji implementacyjnych     218
        6.1.1.3. Stopniowe przekształcanie umowy w organizację     222
        6.1.1.4. Tryby powstawania organizacji     229
      6.1.2. Kształtowanie organizacji     230
        6.1.2.1. Ewolucja     230
        6.1.2.2. Konstytucjonalizacja     231
    6.2. Statuty     234
      6.2.1. Uwagi wstępne     234
        Zmiana statutu     234
      6.2.2. Ogólna charakterystyka statutów     237
      6.2.3. Treść statutu     238
        6.2.3.1. Pakt LN     240
        6.2.3.2. Karta ONZ     241
      6.2.4. Statut jako umowa międzynarodowa     242
      6.2.5. Statut jako konstytucja organizacji międzynarodowych     247
    6.3. Prawo wewnętrzne organizacji międzynarodowych     249
    6.4. Członkostwo     253
      6.4.1. Treść członkostwa – prawa i obowiązki członka     253
      6.4.2. Podmioty uprawnione do członkostwa     256
      6.4.3. Uzyskanie członkostwa w organizacji     259
        6.4.3.1. Podstawa prawna     259
        6.4.3.2. Rodzaje członkostwa     260
        6.4.3.3. Sposoby uzyskania członkostwa     261
      6.4.4. Zawieszenie w prawach członka     271
        6.4.4.1. Tytuł prawny     271
          6.4.4.1.1. Niewywiązywanie się ze zobowiązań finansowych     271
          6.4.4.1.2. Naruszanie innych (niż finansowe) obowiązków     273
      6.4.5. Wykluczenie z organizacji     280
      6.4.6. Wystąpienie z organizacji     283
        Ramy polityczne i prawne     283
        Praktyka     288
    6.5. Inne niż członkowskie statusy uczestnictwa (członkostwo na niepełnych prawach)     299
      6.5.1. Status obserwatora     300
      6.5.2. Członkostwo stowarzyszone     306
      6.5.3. Członkostwo afiliowane     308
      6.5.4. Członkostwo częściowe     308
    6.6. Finansowanie     309
      6.6.1. Podstawowe pojęcia     309
      6.6.2. Przedmiot i dylematy w odniesieniu do finansowania     310
      6.6.3. Jedna organizacja – jeden budżet     314
      6.6.4. Wydatki     315
      6.6.5. Tworzenie budżetu     316
      6.6.6. Realizacja budżetu     318
      6.6.7. Wpływy do budżetu     318
      6.6.8. Audyt     337
    6.7. Zakończenie istnienia i sukcesja organizacji     343
  
  7. Podmiotowość organizacji międzynarodowych     361
    7.1. Pojęcie     362
    7.2. Spór o podmiotowość prawnomiędzynarodową organizacji międzynarodowych     367
    7.3. Atrybuty podmiotowości prawnomiędzynarodowej     384
    7.4. Podmiotowość prawa krajowego     425
  
  8. Funkcje organizacji międzynarodowych     431
    8.1. Uwagi wstępne     432
    8.2. Rodzaje funkcji     432
      8.2.1. Funkcje programujące     432
      8.2.2. Funkcje normatywne     433
      8.2.3. Funkcje integrujące     435
      8.2.4. Funkcje operacyjne     437
      8.2.5. Funkcje kontrolne     438
      8.2.6. Funkcje administrujące     440
    8.3. Funkcje oddziaływania na państwa członkowskie     441
    8.4. Organizacje międzynarodowe a suwerenność państw     442
  
  9. Organy organizacji międzynarodowych     447
    9.1. Uwagi wstępne     448
    9.2. Udział w procesie decyzyjnym     449
    9.3. Podział organów według składu     450
    9.4. Kryterium hierarchiczne     460
    9.5. Podział według kryteriów efektywności     462
    9.6. Organy międzynarodowe     467
  
  10. Funkcjonariusze międzynarodowi     469
    10.1. Antecedencje     470
    10.2. Cel instytucji     474
    10.3. Geneza instytucji     476
    10.4. Rozwój instytucji     479
    10.5. Pojęcie     485
    10.6. Funkcje funkcjonariuszy     493
    10.7. Liczebność funkcjonariuszy     493
    10.8. Szef administracji – zwierzchnik służbowy funkcjonariuszy międzynarodowych     494
    10.9. Stosunek pracy funkcjonariuszy     502
      10.9.1. Podstawa i rodzaje zatrudnienia     502
        10.9.1.1. Podstawa zatrudnienia     502
        10.9.1.2. Rodzaje zatrudnienia     523
      10.9.2. Warunki zatrudnienia     524
      10.9.3. Emerytury i zabezpieczenie społeczne     525
      10.9.4. Obowiązki funkcjonariuszy     526
      10.9.5. Struktura urzędnicza     534
  
  11. Uchwały organizacji międzynarodowych     537
    11.1. Uwagi wstępne     538
    11.2. Przedmiot uchwał     539
    11.3. Formalne kryteria podziału     540
    11.4. Decyzje i zalecenia     544
    11.5. Zalecenia kwalifikowane     547
    11.6. Uchwały prawotwórcze     548
    11.7. Tryby podejmowania uchwał     553
      11.7.1. Podejmowanie uchwał na zasadzie jednomyślności     554
      11.7.2. Podejmowanie uchwał na zasadzie milczącej zgody (consensus)     555
      11.7.3. Podejmowanie uchwał na zasadzie jednomyślności względnej     557
      11.7.4. Podejmowanie uchwał na zasadzie większości kwalifikowanej     557
      11.7.5. Podejmowanie uchwał na zasadzie głosowania ważonego     558
      11.7.6. W pełni rozwinięty system głosowania ważonego odejściem od zasady: jedno państwo – jeden głos     558
      11.7.7. Podejmowanie uchwał w głosowaniu większościowym     559
    11.8. Uchwały a prawo krajowe     559
    11.9. Postanowienia Konstytucji RP z 1997 r     561
    11.10. Implementacja uchwał prawotwórczych     563
  
  12. Rola organizacji międzynarodowych w zapobieganiu konfliktom i załatwianiu sporów     567
    12.1. Zapobieganie konfliktom     568
    12.2. Spory międzynarodowe     570
    12.3. Powszechny system załatwiania sporów (ONZ).     571
    12.4. Partykularne systemy załatwiania sporów (MOP, WTO i regionalne).     578
      12.4.1. MOP     578
      12.4.2. WTO     580
      12.4.3. Regionalne systemy załatwiania sporów     583
  
  13. Interpretacja statutów organizacji międzynarodowych.     585
    13.1. Ogólne koncepcje i reguły wykładni     586
    13.2. Reguły Konwencji wiedeńskiej a interpretacja statutów     592
    13.3. Inne metody wykładni statutów     598
    13.4. Spory interpretacyjne     607
  
  14. Organizacje pozarządowe     609
    14.1. Organizacje pozarządowe a organizacje międzyrządowe – problem relacji     610
      14.1.1. Domena działalności     610
      14.1.2. NGO – termin     612
      14.1.3. INGO – ranga     615
    14.2. Organizacje pozarządowe – początki funkcjonowania     616
      14.2.1. Organizacje wyznaniowe     616
      14.2.2. Organizacje zawodowe     619
      14.2.3. Schyłek społeczeństwa korporacyjnego     619
    14.3. Wymiar społeczny organizacji pozarządowych     620
      GONGO – fałszywe NGO     623
    14.4. Międzynarodowe organizacje pozarządowe – charakterystyka.     623
      14.4.1. Dokonania     623
      14.4.2. Podmiotowość prawnomiędzynarodowa     625
        Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża (MKCK)     630
        Ruch Olimpijski     637
    14.5. Rodzaje międzynarodowych organizacji pozarządowych.     638
    14.6. Międzynarodowe organizacje pozarządowe „konsultacyjne” systemu Narodów Zjednoczonych     644
      14.6.1. Status NGO w systemie Narodów Zjednoczonych     644
      14.6.2. Karta praw     650
    14.7. Funkcjonariusze organizacji pozarządowych     653
  
  15. Świat zorganizowany     657
    15.1. Od elitaryzmu do uniwersalizmu     658
    15.2. Od uniwersalizmu politycznego ku uniwersalizmowi wartości     664
    15.3. Regionalizm w sukurs uniwersalizmowi     671
    15.4. Przebudowa stosunków międzynarodowych     674
    15.5. Krótka konkluzja     679
  
  Wykaz organizacji, instytucji i organów wraz z powszechnie używanymi skrótami     683
RozwińZwiń