Studia Prawa Publicznego 3/2013

Studia Prawa Publicznego 3/2013

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

9,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Czasopismo publikowane w cyklu kwartalnym, stanowi forum naukowe pozwalające teoretykom i praktykom na prezentowanie na jego łamach 1. opracowań (artykuły, studia i materiały z badań) z zakresu prawa konstytucyjnego, prawa i postępowania administracyjnego oraz postępowania przed sądami administracyjnymi, finansów publicznych i prawa finansowego, międzynarodowego prawa publicznego, publicznego prawa działalności gospodarczej, a ponadto z zakresu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego, prawa rolnego, prawa ochrony środowiska, prawa żywnościowego, prawa karnego, prawa cywilnego, prawa międzynarodowego prywatnego - każde w aspekcie publicznoprawnym oraz historii ustroju i prawa publicznego, nauki i polityki administracyjnej, a także zarządzania w administracji publicznej; 2) komentarzy, opinii, polemik; 3) orzecznictwa trybunałów i sądów, w tym glos; 3. przeglądu piśmiennictwa krajowego i zagranicznego. Przy zachowaniu przyjętej formuły czasopismo "Studia Prawa Publicznego" w numerze 2 służy poznaniu problemów badawczych dotyczących: 1) aspektów zasad ogólnych KP A (prawno-teoretycznej koncepcji zasad ogólnych kpa), 2) dostępu do informacji publicznej w orzecznictwie sądów administracyjnych, 3) odpowiedzialności odszkodowawczej za szkodę wyrządzoną decyzją administracyjną oraz prawomocnym orzeczeniem sądu administracyjnego, 4) poszanowaniu i ochronie życia rodzinnego małżeństwa cudzoziemca z obywatelem polskim w prawie o cudzoziemcach. Stan obecny i perspektywy, 5) koncepcji "owoców zatrutego drzewa" w kontekście swobodnej oceny dowodów w orzecznictwie sądów polskich i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, 6) marketingu w administracji publicznej. Każde z opracowań badawczych dopełnia streszczenie oraz słowa kluczowe w języku angielskim, w języku polskim w przypadku opracowań angielskojęzycznych.


Liczba stron240
WydawcaWydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ISBN-13978-83-232-2666-6
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Słowo wstępne (Krystyna Wojtczak)    11
  
    I. ARTYKUŁY    13
  
  TADEUSZ JASUDOWICZ, Zakaz niewolnictwa i poddaństwa oraz pracy przymusowej lub obowiązkowej w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka     13
  KRYSTYNA WOJTCZAK, O ustroju szkół wyższych na przestrzeni lat 1920–1990     43
  MONIKA KOTOWSKA-LEWIŃSKA, STANISŁAW LEWIŃSKI VEL IWAŃSKI, Współpraca nauki z biznesem jako czynnik poprawy jakości kształcenia w uczelniach wyższych     81
  MARCIN PRINC, Zezwolenie na osiedlenie się w związku z uprawnieniem wynikającym z art. 52 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej     109
  LUCYNA STANISZEWSKA, Rozważania w przedmiocie adekwatności i sprawiedliwości administracyjnych kar pieniężnych na gruncie ustawy o ochronie przyrody, ze szczególnym uwzględnieniem kar z tytułu usunięcia drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia     137
  BARTOSZ KOŁACZKOWSKI, MAŁGORZATA RATAJCZAK, Wpływ odzyskania niepodległości na kształt struktur i zakres samodzielności władz samorządu terytorialnego na ziemiach byłego zaboru rosyjskiego     161
  
    II. KOMENTARZE, OPINIE, POLEMIKI    191
  
  JOANNA HABERKO, Strefy czasowe a chwila otwarcia spadku     191
  
    III. PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA    205
  
    Przegląd polskich opracowań naukowych    205
  
  Michał Jachowicz, Mariusz Kotulski, Forma dokumentu elektronicznego w działalności administracji publicznej, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2012 (opr. Maria Jędrzejczak)     205
  Michał Kulesza, Dawid Sześciło, Polityka administracyjna i zarządzanie publiczne, Seria Akademicka – Prawo, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013 (opr. Maria Jędrzejczak)     205
  Maksymilian Cherka, Wojciech Grecki, Samowola budowlana w polskim prawie budowlanym, Seria Monografie LEX, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013 (opr. Maria Jędrzejczak)     206
  
  Przegląd wybranych czasopism zagranicznych
  Richard J. Pierce, Jr., Making sense of procedural injury (Interpretacja „szkody proceduralnej”), “Administrative Law Review” 2010, Vol. 62, No. 1, pp. 1–17 (opr. Lucyna Staniszewska)     207
  Richard M. Steuer, John Roberti, Daniel Jones, The application of antitrust to public companies’ disclosures (Zastosowanie prawa o ochronie konkurencji w przedmiocie udzielania informacji przez spółki publiczne), “Administrative Law Review” 2011, Vol. 63, No. 1, pp. 159–180 (opr. Lucyna Staniszewska)     208
  Gerdy Jurgens, Frank van Ommeren, The Public-Private Divide in English and Dutch Law: A Multifunctional and Context-Dependant Divide (Podział na prawo publiczne i prywatne w prawie angielskim i holenderskim jako podział wielofunkcyjny oraz zależny od kontekstu), “Cambridge Law Journal” 2012, Vol. 71, Iss. 1, March, pp. 172–199 (opr. Agnieszka Narożniak)     209
  Pierre Serrand, Le contrôle juridictionnel du pouvoir discretionnaire de l’administration à travers la jurisprudence récente (Kontrola sądowa dyskrecjonalnych rozstrzygnięć administracji w orzecznictwie), “Revue du droit public et de la science politique en France et à l’étranger” 2012, N° 4, Juillet – Août, pp. 904–923 (opr. Lucyna Staniszewska)     210
  Sébastien Martin, Les autorités publiques indépendantes: réfl exions autour d’une nouvelle personne publique (Niezależne organy publiczne: refl eksje wokół nowej osoby prawnej), “Revue du droit public et de la science politique en France et à l’étranger” 2013, N° 1, Janvier – Février, pp. 53–77 (opr. Lucyna Staniszewska)     211
  Frédéric Dieu, Laïcité et espace public (Laickość i przestrzeń publiczna), “Revue du droit public et de la science politique en France et à l’étranger” 2013, N° 3, Mai – Juin, pp. 566–588 (opr. Agnieszka Narożniak)     211
  Mary Crock, Christine Ernst, Ron McCallum, Where Disability and Displacement Intersect: Asylum Seekers and Refugees with Disabilities (Gdzie spotykają się niepełnosprawność i wysiedlenie: niepełnosprawni uchodźcy i osoby ubiegające się o azyl), “International Journal of Refugee Law” 2013, Vol. 24, Iss. 4, pp. 735–764 (opr. Agnieszka Narożniak)     212
  
    IV. RECENZJE    213
  
  Aleksandra Wiktorowska, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. Zagadnienia administracyjnoprawne, Seria Monografie LEX, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013 (recenzja Krystyna Wojtczak)     213
  
    V. SPRAWOZDANIA I INFORMACJE    217
  
  Sprawozdanie z jubileuszowej konferencji naukowej Koła Naukowego Administratywistów „Ad rem” nt. „Kierunki zmian sądownictwa administracyjnego w Polsce”, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 24 maja 2013 r. (opr. Marcin Princ)     217
  
  Informacje o autorach     221
  
  Informacje dla autorów     222
  
  Information for Authors     231
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia