Organizacje oparte na wiedzy

Organizacje oparte na wiedzy

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

24,15

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Wykształcenie się nowych warunków otoczenia określanych nazwą gospodarki opartej na wiedzy wymusza od organizacji dostosowania się do nich i przyjęcia nowych rozwiązań w zakresie organizacji i zarządzania. Zasadniczym źródłem wartości jest wiedza. Dlatego współczesne organizacje muszą koncentrować się na niematerialnych zasobach opartych na wiedzy, a zarządzanie wiedzą staje się podstawowym narzędziem ich rozwoju oraz powiększania wartości organizacji, a także podstawową cechą organizacji opartych na wiedzy.
Monografia dotyczy systemów organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami działającymi w warunkach gospodarki opartej na wiedzy. Składa się z trzech części: gospodarka i organizacje oparte na wiedzy, zarządzanie wiedzą w organizacji, kapitał intelektualny i ludzie organizacji opartych na wiedzy.
W pierwszej części pracy omówiono zmiany, jakie zaszły w otoczeniu organizacji oraz w ich budowie i działaniu. Przedstawiono zarys ewolucji otoczenia i orientacji w zarządzaniu, wskazano cechy charakterystyczne gospodarki przełomu XX i XXI w. oraz zestawiono cechy organizacji opartych na wiedzy w porównaniu z organizacjami tradycyjnymi. Opisano zasadniczy typ organizacji opartej na wiedzy, tj. organizację uczącą się. Zaprezentowano także istotę i porównanie pozostałych głównych koncepcji, które można zaliczyć do organizacji opartych na wiedzy – organizację inteligentną, zhumanizowaną, sieciową, wirtualną i fraktalną.
Część druga monografii dotyczy zarządzania zasadniczym zasobem współczesnej organizacji, tj. wiedzą. Przedstawiono istotę wiedzy i definicje zarządzania wiedzą, omówiono funkcje, zadania, system, aspekty oraz kontekst zarządzania wiedzą. Poruszono też problematykę z zakresu strategicznego zarządzania wiedzą. Główna uwaga skupiona została na strategiach zarządzania wiedzą oraz uwarunkowaniach i procesie ich wyboru. Omówiono również zagadnienia związane z przebiegiem kluczowych procesów z udziałem wiedzy, tj. składających się na jej generowanie.
W ostatniej części pracy skoncentrowano się na kapitale intelektualnym i ludziach pracujących dla organizacji opartych na wiedzy. Omówiono kluczowe zagadnienia dotyczące kapitału intelektualnego organizacji. Oprócz istoty i podstawowych ujęć jego elementów składowych oraz sposobów rozwoju, podano przykładowe metody pomiaru jego wielkości. Ostatni rozdział pracy poświęcony został szczególnemu elementowi organizacji opartych na wiedzy, tj. ludziom dla nich pracujących. Poruszono takie kwestie, jak zmiana ról i funkcji ludzi w organizacji, kompetencje współczesnych pracowników oraz modele myślowe pracowników organizacji opartych na wiedzy


Liczba stron256
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
ISBN-13978-83-7252-302-0
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    9
  
  Część I 13
  ORGANIZACJE W WARUNKACH GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY 13
  
  Rozdział 1    13
  WPROWADZENIE DO GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY 13
    1.1. Zarys ewolucji otoczenia i orientacji w zarządzaniu    13
    1.2. Zarządzanie w warunkach orientacji na wiedzę    19
      1.2.1. Cechy gospodarki opartej na wiedzy    19
      1.2.2. Organizacje wiedzy, czyli współczesne tendencje w organizacji i funkcjonowaniu przedsiębiorstw    25
    1.3. Walory organizacji opartych na wiedzy    36
  
  Rozdział 2 40
  ORGANIZACJA UCZĄCA SIĘ JAKO SYSTEM OPARTY NA WIEDZY    40
    2.1. Istota organizacji uczącej się    40
    2.2. Proces uczenia się organizacji i ogólne warunki jego realizacji    44
    2.3. Niektóre sposoby, style i orientacje uczenia się organizacji    53
    2.4. Formalny i nieformalny system uczenia się organizacji    56
    2.5. Zasady i cechy organizacji uczącej się    59
  
  Rozdział 3    62
  INNE WYBRANE MODELE ORGANIZACJI OPARTYCH NA WIEDZY 62
    3.1. Organizacja inteligentna    62
    3.2. Organizacja zhumanizowana    71
    3.3. Organizacja sieciowa    75
    3.4. Organizacja wirtualna    82
    3.5. Organizacja fraktalna    87
    3.6. Teoretyczne kierunki dalszego rozwoju organizacji opartych na wiedzy    91
    3.7. Zarys metodyki tworzenia organizacji opartej na wiedzy    101
  
  Część II 105
  ZARZĄDZANIE WIEDZĄ W ORGANIZACJI    105
  
  Rozdział 4 105
  PODSTAWY ZARZĄDZANIA WIEDZĄ 105
    4.1. Wiedza jako obiekt zarządzania    105
    4.2. Istota zarządzania wiedzą    117
    4.3. Funkcje, zadania i system zarządzania wiedzą    123
    4.4. Aspekty i kontekst zarządzania wiedzą    130
  
  Rozdział 5 135
  STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ 135
    5.1. Istota strategii wiedzy i strategii zarządzania wiedzą    135
    5.2. Wybrane strategie zarządzania wiedzą    136
    5.3. Uwarunkowania i proces wyboru strategii zarządzania wiedzą    144
  
  Rozdział 6    151
  GENEROWANIE WIEDZY PRZEZ ORGANIZACJĘ    151
    6.1. Wprowadzenie do modeli generowania wiedzy w organizacji    151
    6.2. Modele generowania wiedzy w organizacji    151
      6.2.1. Japoński model konwersji i zarządzania wiedzą    151
      6.2.2. Modele zasobowe    157
      6.2.3. Modele procesowe    159
      6.2.4. Model generowania wiedzy oparty na procesach organizacyjnego uczenia się    161
    6.3. Generowanie wiedzy przy wykorzystaniu aliansów strategicznych    168
    6.4. Zarządzanie relacjami z klientami a zarządzanie wiedzą    172
    6.5. Wybrane metody wspomagające rozwój wiedzy organizacji    179
  
  Część III    184
  KAPITAŁ INTELEKTUALNY I LUDZIE ORGANIZACJI OPARTYCH NA WIEDZY    184
  
  Rozdział 7 184
  ISTOTA, ROZWÓJ I POMIAR KAPITAŁU INTELEKTUALNEGO ORGANIZACJI    184
    7.1. Istota i elementy składowe kapitału intelektualnego    184
    7.2. Rozwój kapitału intelektualnego     188
    7.3. Przykłady koncepcji pomiaru kapitału intelektualnego    195
  
  Rozdział 8 204
  LUDZIE PRACUJĄCY DLA ORGANIZACJI OPARTYCH NA WIEDZY    204
    8.1. Redefinicja ról i funkcji ludzi w organizacji    204
    8.2. Wymagania kompetencyjne stawiane pracownikom organizacji początku ery wiedzy    209
    8.3. Zmiana wymagań w stosunku do postaw człowieka w organizacji    216
    8.4. Modele myślowe pracowników organizacji opartych na wiedzy    220
  
  Zakończenie    223
  
  Literatura    226
  Spis tabel    241
  Spis rysunków    243
  Streszczenie w języku angielskim    246
  Wykaz rozpraw habilitacyjnych wydanych przez AE w Krakowie    248
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia