Absencja chorobowa pracowników

Uwarunkowania - kształtowanie - pomiar

1 ocena

Format:

ibuk

Dlaczego w zaciszu gabinetu lekarskiego, przy podejmowaniu decyzji o skorzystaniu ze zwolnienia, oprócz pacjenta i lekarza uwzględniany jest jeszcze pracodawca? Czy dla pracodawcy najkorzystniejszy poziom absencji to jej brak? Dlaczego pracownicy korzystają ze zwolnień w okolicznościach medycznie nieuzasadnionych? Te i wiele innych pytań dotyczących zachowań absencyjnych pracowników i działań zarządczych podejmowanych przez pracodawców stały się inspiracją do podjęcia badań, których wyniki zostały zaprezentowane w niniejszej publikacji. Omówiono w niej m.in. różnorodność czynników determinujących poziom absencji pracowniczej, metody mierzenia i badania zachowań absencyjnych pracowników oraz sposoby ich kształtowania przez pracodawców. W książce podjęto rzadko poruszaną w polskich pracach badawczych tematykę zarządzania absencją pracowniczą w organizacji i próbę zdiagnozowania możliwych w tej sferze dysfunkcji, na które składają się dwa skrajnie różne zachowania pracownicze: nieuzasadnione, nadmierne korzystanie ze zwolnień lekarskich oraz przychodzenie do pracy pomimo choroby lub wykorzystywanie urlopu wypoczynkowego zamiast zwolnienia lekarskiego.


Rok wydania2017
Liczba stron232
KategoriaPublikacje darmowe
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN-13978-83-8088-579-0
Numer wydania1
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    7
  
  Rozdział 1. Zachowania absencyjne w miejscu pracy i ich uregulowania prawne    13
  1.1. Istota zachowań absencyjnych pracowników    13
  1.2. Uregulowania prawne zachowań absencyjnych pracowników    21
  1.2.1. Regulacje prawne dotyczące czasu pracy pracowników    21
  1.2.2. Regulacje prawne dotyczące nieobecności w pracy    25
  1.2.3. Regulacje prawne dotyczące czasowej niezdolności do pracy    30
  
  Rozdział 2. Uwarunkowania zachowań absencyjnych pracowników    39
  2.1. Zróżnicowanie uwarunkowań zachowań absencyjnych pracowników    39
  2.2. Uwarunkowania indywidualne związane z cechami pracowników    41
  2.3. Uwarunkowania związane z miejscem pracy    48
  2.4. Uwarunkowania zewnętrzne – polityka państwa i sytuacja na rynku pracy    54
  2.5. Uwarunkowania chorobowej obecności w pracy    59
  2.6. Wybrane teoretyczne modele uwarunkowań zachowań absencyjnych pracowników    62
  
  Rozdział 3. Kształtowanie zachowań absencyjnych pracowników    67
  3.1. Istota zarządzania absencją chorobową    67
  3.2. Polityka absencji    72
  3.3. Programy promocji zdrowia i poprawy warunków pracy    77
  3.4. Kultura absencji    81
  3.4.1. Istota i rodzaje kultury absencji    81
  3.4.2. Kształtowanie zachowań absencyjnych poprzez kulturę absencji    87
  
  Rozdział 4. Metody pomiaru i badania zachowań absencyjnych pracowników    95
  4.1. Pomiar absencji pracowniczej    95
  4.1.1. Wskaźniki absencji    95
  4.1.2. Pomiar kosztów absencji    97
  4.1.3. Wykorzystanie wskaźników absencji i pomiaru kosztów w zarządzaniu    99
  4.2. Różnorodność metod badawczych zachowań absencyjnych    104
  4.2.1. Różnorodność źródeł danych    104
  4.2.2. Pluralizm i eklektyzm metodologiczny w badaniach zachowań absencyjnych    109
  4.3. Metodyka badań własnych    113
  4.3.1. Założenia badawcze    113
  4.3.2. Model badawczy zachowań absencyjnych pracowników    115
  
  Rozdział 5. Studium przypadku – przedsiębiorstwo    123
  5.1. Informacje ogólne o miejscu prowadzenia badań    123
  5.2. Zachowania absencyjne w badanym przedsiębiorstwie    127
  5.2.1. Absencja chorobowa na podstawie systemu ewidencji czasu pracy    127
  5.2.2. Deklarowane zachowania absencyjne    133
  5.3. Standardy zachowań absencyjnych pracowników    141
  5.3.1. Standardy zewnętrzne    141
  5.3.2. Standardy wewnętrzne    153
  5.4. Wnioski z badań    156
  
  Rozdział 6. Studium przypadku – urząd    159
  6.1. Informacje ogólne o miejscu prowadzenia badań    159
  6.2. Zachowania absencyjne w badanym urzędzie    162
  6.2.1. Absencja chorobowa na podstawie systemu ewidencji czasu pracy    162
  6.2.2. Deklarowane zachowania absencyjne    166
  6.3. Standardy zachowań absencyjnych pracowników    176
  6.3.1. Standardy zewnętrzne    176
  6.3.2. Standardy wewnętrzne    186
  6.4. Wnioski z badań    188
  
  Zakończenie    191
  Bibliografia    199
  Netografia    209
  Spis aktów prawnych    211
  Spis tabel    213
  Spis rysunków    217
  Załącznik 1. Wzór kwestionariusza ankiety zastosowany do badań w przedsiębiorstwie    219
  Załącznik 2. Wzór kwestionariusza ankiety zastosowany do badań w urzędzie    223
  Summary    227
  O Autorce    231
RozwińZwiń