„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 8

1 ocena

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

17,56  23,10

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa: 23,10 zł (-24%)

Najniższa cena z 30 dni: 14,78 zł  


17,56

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

"Silesian Journal of Legal Studies" (SJLS) w numerze 8 prezentuje opracowania przedstawicieli nauk prawnych z Czech, Nigerii, Słowacji oraz Polski. Poruszane są zagadnienia szeroko rozumianego publicznego prawa gospodarczego, między innymi dotyczące rynku kapitałowego (Rafał Blicharz) oraz ochrony danych osobowych indywidualnych przedsiębiorców (Anna Hołda-Wydrzyńska). Dwa artykuły poświęcone zostały problemom prawa prywatnego międzynarodowego w kontekście ochrony osób starszych (Anna Juryk), a także procesu kodyfikacji czeskiego prawa prywatnego międzynarodowego (Naděžda Rozehnalová). Szereg intersujących opracowań dedykowanych jest różnym problemom prawa Unii Europejskiej, takim jak na przykład migracja (Anna Magdalena Kosińska), prawa obywateli UE do nieograniczonego dostępu do unijnego prawodawstwa we własnym języku (Aneta Skorupa-Wulczyńska), jak również roli Funduszu Powierniczego Madad w związku z kryzysem w Syrii (Adriana Kalicka-Mikołajczyk).


W najnowszym numerze "SJLS" znalazły się również rozważania z zakresu ochrony praw człowieka. Jedno z nich koncentruje się na decyzji Trybunału SADC w sprawie Mike’a Campbella przeciwko Republice Zimbabwe (Michael C. Ogwezzy). Z kolei w drugim Autor Paweł Mielniczek) prezentuje swoje uwagi na temat suwerenności państwa oraz ekstraterytorialnego stosowania traktatów praw człowieka.


Interesujący jest również artykuł poświęcony prawu kosmicznemu, a dokładniej badaniom Marsa i jego eksploatacji (Marek Mikuła).


Wreszcie, w numerze 8 znalazło się także opracowanie z zakresu prawa pracy, tym razem w odniesieniu do ustawodawstwa słowackiego (Andrea Olšovská and Marek Švec).


W "SJLS" opublikowane zostały ponadto sprawozdania z konferencji oraz innych wydarzeń naukowych, w tym z Jessup Moot Court Competition z prawa międzynarodowego publicznego, w którym brali udział studenci Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.


Tak jak do tej pory było to praktykowane, także i w tym numerze zamieszczony został spis monografii i prac zbiorowych opublikowanych w 2015 roku, których autorami oraz redaktorami są pracownicy naukowy WPiA UŚ. Czasopismo zawiera też listę konferencji organizowanych w 2015 roku przez Wydział we współpracy z Fundacją "Facultas Iuridica". Należy także podkreślić, że znaczne wsparcie finansowe Fundacji pozwala na wydawanie kolejnych numerów "Silesian Journal of Legal Studies".


Tak więc, na łamach czasopisma specjaliści i badacze pochodzący z różnych ośrodków naukowych z kraju i ze świata zaprezentowali swoje przemyślenia i wyniki badań z zakresu wielu dyscyplin naukowych, co oznacza, że dysputy prawnicze nadal przekraczają granice, i to nie tylko w obrębie kontynentu europejskiego.


Rok wydania2016
Liczba stron178
KategoriaPrawo gospodarcze i handlowe
WydawcaUniwersytet Śląski
Numer wydania1
Język publikacjiangielski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  TABLE OF CONTENTS
  
  Editorial (Joanna Nowakowska-Małusecka) /    7
  
  ARTICLES
  
  Rafał Blicharz
  General Description of Trading on the Capital Market /    11
  
  Anna Hołda-Wydrzyńska
  Personal Data Protection for Sole Traders /    19
  
  Anna Juryk
  The Protection of Adults in Private International Law /    27
  
  Anna Magdalena Kosińska
  The Problem with Criminalising Irregular Migration and the Effectiveness of the Return Policy in Light of the CJEU’s Ruling in Case C 38/14 /    44
  
  Marek Mikuła
  Legal Aspects of the Exploration of Mars and the Exploitation of Its Resources /    57
  
  Michael C. Ogwezzy
  The Decision in Mike Campbell v. The Republic of Zimbabwe: A Functional Paralysis of the SADC Tribunal /    67
  
  Andrea Olšovská, Marek Švec
  How to Monitor Employees But Protect Employee Privacy? /    81
  
  Naděžda Rozehnalová
  Codification of Czech Private International Law: Methodology and Concept /    92
  
  Aneta Skorupa-Wulczyńska
  The Linguistic Regime of the European Union in the Context of International Law /    104
  
  MATERIALS
  
  Adriana Kalicka-Mikołajczyk
  The Madad Fund – the European Union Trust Fund in Response to the Syrian Crisis /    121
  
  NOTES
  
  Paweł Mielniczek
  Some Remarks on the Concept of Sovereignty and the Extraterritorial Application of Human Rights Treaties /    135
  
  REPORTS
  
  Agnieszka Bielska-Brodziak, Wojciech Maczuch, Second Silesian Conference on Medicine and Law (The conference report, Katowice, Poland) /    147
  
  Marlena Jankowska, Dermot McNally, NYC State of the Map US 2015 (The conference report, New York, USA) /    151
  
  Andrzej Bisztyga, Justyna Węgrzyn, Current Issues of Electoral Law in Poland (The conference report, Zielona Góra, Poland) /    153
  
  Magdalena Majos, The Ideas, Norms and Institutions of the Congress of Vienna – 200 Years Later (The conference report, Warsaw, Poland) /    160
  
  Andrzej Bisztyga, Justyna Węgrzyn, The 13th Watch Docs Travelling Film Festival: Human Rights in Film (The festival report, Zielona Góra, Poland) /    164
  
  Aneta Chorągwicka, Dominika Iwan, Anna Muś, Kamil Plewnia, Magdalena Serocka, Ilona Topa, 2016 Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition (The competition report, Warsaw, Poland) /    166
  
  * * *
  
  List of selected books published by the researchers of the Faculty of Law and Administration of the University of Silesia in 2015 /    169
  List of conferences organised at the Faculty of Law and Administration of the University of Silesia in 2015 /    174
RozwińZwiń