Egzekucja obowiązków szkolnego i nauki

-20%

Egzekucja obowiązków szkolnego i nauki

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

36,00  45,00

Format: pdf

36,0045,00

cena zawiera podatek VAT

Publikacja Egzekucja obowiązków szkolnego i nauki zawiera kompleksowe opracowanie kwestii odpowiedzialności za realizację obowiązków edukacyjnych: obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki oraz kontroli i egzekucji ich spełniania. W książce wiele uwagi poświęcono także edukacji domowej. Opracowanie zawiera wnikliwą analizę przepisów, orzecznictwa i doktryny. Jego praktyczne zastosowanie ułatwia wyciąg przepisów, ze szczególnym uwzględnieniem wprowadzanych od 2009 r. zmian związanych z obniżaniem tzw. wieku szkolnego oraz propozycję procedury egzekucyjnej dla wydziałów edukacji oraz dyrektorów szkół wraz formularzami pism stosowanych w egzekucji. Książka stanowi kompendium wiedzy o egzekucji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, które przydatne będzie praktykom oraz wszystkim zainteresowanym prawem oświatowym.


Liczba stron208
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-264-0946-2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

POLECAMY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów     11
  Wstęp     13
  Rozdział 1 Pojęcie i istota obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - zagadnienia wstępne     15
  Podsumowanie     26
  Rozdział 2 Prawo do nauki i obowiązek szkolny - źródła prawa     28
  2.1. Miejsce obowiązku szkolnego w systemie prawa krajowego     28
  2.2. Prawo do nauki i obowiązek szkolny w prawie Unii Europejskiej     29
  2.3. Prawo do nauki i obowiązek szkolny w prawie międzynarodowym     35
  2.3.1. Klasyfikacja praw człowieka     36
  2.3.2. Koncepcja prawa do nauki i obowiązku szkolnego w prawie międzynarodowym     39
  2.3.2.1. Prawo do nauki sensu stricto - wskazania dotyczące jego realizacji     41
  2.3.2.2. Prawo do nauki a poszanowanie praw rodziców     44
  2.3.2.3. Cele prawa do nauki     45
  2.3.2.4. Umocowanie edukacji domowej w prawie międzynarodowym     48
  2.4. Prawo do nauki i obowiązek szkolny w europejskim systemie ochrony praw człowieka     50
  2.5. Prawo do nauki i obowiązek szkolny w polskim porządku prawnym     51
  2.5.1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r.     51
  2.5.2. Ustawa o systemie oświaty z 1991 r     53
  2.5.3. Akty wykonawcze do ustawy o systemie oświaty z 1991 r.     53
  Rozdział 3 Obowiązki: rocznego przygotowania przedszkolnego, szkolny i nauki - etapy, formy (w tym miejsce) ich spełniania     57
  3.1. Poszczególne etapy obowiązku edukacyjnego zgodnie z ustawą? o systemie oświaty     58
  3.1.1. Etap pierwszy - wychowanie przedszkolne     58
  3.1.1.1. Wcześniejsze rozpoczęcie wychowania przedszkolnego     61
  3.1.1.2. Wydłużenie okresu wychowania przedszkolnego     62
  3.1.1.3. Obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne     62
  3.1.2. Etap drugi - obowiązek szkolny właściwy     64
  3.1.2.1. Wcześniejsze rozpoczęcie realizacji obowiązku szkolnego     66
  3.1.2.2. Odroczenie momentu rozpoczęcia obowiązku szkolnego     68
  3.1.2.3. Etapy realizacji "właściwego" obowiązku szkolnego     69
  3.1.3. Etap trzeci - obowiązek nauki     69
  3.1.4. Indywidualny program lub tok nauki     71
  3.2. Spełnianie obowiązku edukacyjnego poza szkołą     73
  3.2.1. Indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne i indywidualne nauczanie     73
  3.2.2. Edukacja domowa     76
  3.2.2.1. Jak rozpocząć edukację domową?     80
  3.2.2.2. Zezwolenie     86
  3.2.2.3. Sytuacja prawna ucznia spełniającego obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza przedszkolem lub szkołą     88
  3.3. Systematyka szkół w systemie oświaty     93
  3.4. Podsumowanie     100
   Rozdział 4 Odpowiedzialność za realizację obowiązku edukacyjnego oraz kontrola jego spełniania     101
  4.1. Odpowiedzialność za realizację obowiązku edukacyjnego     101
  4.2. Obowiązki osób objętych obowiązkiem edukacyjnym oraz ich rodziców     102
  4.2.1. Obowiązki ucznia     102
  4.2.2. Obowiązki rodziców     102
  4.2.2.1. Prawne formy opieki nad dzieckiem a obowiązek edukacyjny     102
  4.2.2.2. Obowiązki rodziców wynikające z obowiązku edukacyjnego dzieci i młodzieży     104
  4.2.2.2.1. Obowiązki z zakresu prawa administracyjnego, których niespełnienie niesie konsekwencje administracyjnoprawne     106
  4.2.2.2.2. Obowiązki o charakterze społecznym, których niespełnienie może być przedmiotem postępowania sądu rodzinnego     106
  4.3. Kontrola spełniania obowiązku edukacyjnego przez organy administracji publicznej     107
  4.3.1. Pojęcie kontroli a kontrola spełniania obowiązku szkolnego i nauki     107
  4.3.2. Podmioty obowiązane do kontroli spełniania obowiązku edukacyjnego     108
  4.3.3. Formy kontroli spełniania obowiązków szkolnego i nauki     109
  4.3.4. Zasięg terytorialny kontroli spełniania obowiązku edukacyjnego     110
  4.3.5. Obowiązki dyrektora szkoły publicznej o określonym obwodzie     112
  4.3.6. Obowiązki dyrektorów szkół innych niż publiczne prowadzone przez jednostkę samorządu terytorialnego     113
  4.3.7. Obowiązki organu prowadzącego szkołę     114
  4.3.8. Rola poradni psychologiczno-pedagogicznych w zakresie kontroli     117
  4.3.9. Procedura kontroli obowiązku edukacyjnego     117
  4.3.10. Rola kuratora oświaty     118
  4.3.11. Podsumowanie     119
  Rozdział 5 Egzekucja obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki     124
  5.1. Uwagi ogólne     124
  5.2. Kiedy obowiązek edukacyjny podlega egzekucji administracyjnej?     124
  5.3. Charakter prawny obowiązku edukacyjnego w egzekucji administracyjnej     127
  5.4. Postępowanie egzekucyjne zgodnie z ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji     129
  5.4.1. Podmioty w postępowaniu egzekucyjnym w administracji     130
  5.4.1.1. Organ egzekucyjny     130
  5.4.1.2. Wierzyciel     131
  5.4.1.3. Zobowiązany     132
  5.4.1.4. Inne podmioty uczestniczące w postępowaniu egzekucyjnym     133
  5.4.1.5. Organy pomocnicze     134
  5.4.2. Zasady postępowania egzekucyjnego     136
  5.4.2.1. Zasada obligatoryjnego podejmowania egzekucji     136
  5.4.2.2. Zasada zagrożenia     137
  5.4.2.3. Zasada poszanowania praworządności     137
  5.4.2.4. Zasada stosowania najmniej uciążliwych środków     138
  5.4.2.5. Zasada prawdy obiektywnej     139
  5.4.2.6. Zasada niezbędności     140
  5.4.2.7. Zasada niezależności postępowania egzekucyjnego     141
  5.4.2.8. Zasada stosowania przepisów kodeksu postępowania administracyjnego     142
  5.5. Procedura egzekucji rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki     142
  5.5.1. Uwagi ogólne     142
  5.5.2. Organy kompetentne w procedurze egzekucji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki     143
  5.5.3. Etapy procedury egzekucji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki     144
  5.5.4. Środki egzekucyjne     150
  5.5.4.1. Grzywna jako środek egzekucji obowiązku edukacyjnego     151
  5.5.4.2. Przymus bezpośredni jako środek egzekucji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki     156
  5.6. Egzekucja obowiązku edukacyjnego uczniów, którzy wyjechali za granicę     160
  5.7. Egzekucja obowiązku edukacyjnego osób pełnoletnich, które nie ukończyły 18. roku życia     163
  5.8. Egzekucja obowiązku edukacyjnego cudzoziemców mieszkających w Polsce     164
  5.9. Zagadnienia techniczno-procesowe w egzekucji obowiązku edukacyjnego     167
  5.9.1. Wstrzymanie czynności egzekucyjnych     167
  5.9.2. Odstąpienie od czynności egzekucyjnych i egzekucji     167
  5.9.3. Zawieszenie postępowania egzekucyjnego w administracji     168
  5.9.4. Umorzenie postępowania egzekucyjnego w administracji     169
  5.9.5. Środki prawne (zaskarżenia) w postępowaniu egzekucyjnym w administracji     170
  5.9.6. Koszty postępowania egzekucyjnego w administracji     176
  5.10. Inne działania w zakresie egzekucji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki     177
  5.11. Podsumowanie     178
  5.12. Propozycje procedury egzekucji obowiązku edukacyjnego     180
  5.12.1. Propozycja procedury w zakresie egzekucji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego dla dyrektorów publicznych szkół obwodowych     180
  5.12.2. Propozycja procedury egzekucji obowiązków rocznego przygotowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego dla organu egzekucyjnego (wójta, burmistrza, prezydenta miasta)     184
  5.12.3. Propozycja procedury w zakresie egzekucji obowiązku nauki dla wójta, burmistrza, prezydenta miasta     186
   Załączniki     187
  Bibliografia     203
  Orzecznictwo     207
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia