Porozumienie z pacjentem. Relacje i komunikacja

-20%

Porozumienie z pacjentem. Relacje i komunikacja

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

47,20  59,00

Format: pdf

47,2059,00

cena zawiera podatek VAT

Porozumienie z pacjentem. Relacje i komunikacja jest unikatową publikacją prezentującą komunikację z pacjentem jako zbiór wielu umiejętności: humanistycznych i medycznych, teoretycznych i praktycznych. Główną cechą książki jest interdyscyplinarne podejście do omawianego problemu, uwzględniające aspekty językowe, etyczne, prawne, psychologiczne i społeczne związane z komunikacją. W opracowaniu przedstawiono nie tylko pogłębioną analizę wyżej wymienionych elementów, ale także charakterystykę porozumienia z pacjentami w różnych specjalnościach medycznych.


Czytelnik odnajdzie tu praktyczne wskazówki dotyczące m.in.: odpowiedniego sposobu organizacji przestrzeni, w której odbywa się komunikacja, właściwych zachowań językowych wykorzystywanych w rozmowie z osobami chorymi, zasad przekazywania prawdy klinicznej, korzystnych i niekorzystnych metod stosowanych w komunikacji z dzieckiem, komunikacji z chorym psychicznie, z uwzględnieniem różnic w podejściu do pacjenta w zależności od jego stanu psychicznego, skutecznej komunikacji w zespole terapeutycznym. Adresaci:
Książka przeznaczona jest dla lekarzy, dla których odpowiednie porozumienie z pacjentem stanowi podstawowy element pracy. Publikacja jest także wartościowym źródłem wiedzy dla nauczycieli akademickich i studentów różnych dziedzin i kierunków, zarówno humanistycznych (zwłaszcza psychologii, socjologii, polonistyki i filozofii), jak i medycznych.


Liczba stron208
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-264-7512-2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp     11
  Rozdział 1. Podstawy współczesnej komunikacji lekarskiej [Jan Doroszewski]     13
  1. Zmiany w relacji łączącej lekarza z pacjentem i rozwój nauk medycznych     14
  2. Komunikacja na różnych etapach postępowania leczniczego     16
  3. Rola języka w komunikacji lekarz - pacjent     19
  4. Komunikacja lekarz - pacjent jako system znaków     20
  5. Ogólne cechy choroby a komunikacja lekarz - pacjent     21
  Bibliografia     22
  Rozdział 2. Prawda i prawdomówność w relacjach lekarz - pacjent [ks. Wiesław Przyczyna]     23
  1. Pojęcie prawdy i prawdomówności     23
  2. Korzyści płynące z mówienia prawdy klinicznej     24
  2.1. Uznanie chorego za pełnowartościową osobę     25
  2.2. Zwiększenie efektywności terapii     26
  2.3. Podtrzymywanie nadziei     27
  3. Sposoby przekazu prawdy klinicznej     28
  3.1. Przekaz prawdy w chorobie przejściowej     29
  3.2. Przekaz prawdy w chorobie nieuleczalnej niezagrażającej życiu     29
  3.3. Przekaz prawdy w chorobie terminalnej, zmierzającej do śmierci     30
  4. Rola empatii w przekazywaniu prawdy klinicznej     31
  5. Dziesięć zasad przekazywania prawdy klinicznej     32
  Bibliografia     33
  Rozdział 3. Prawne aspekty komunikacji lekarza z pacjentem [Zbigniew Czernicki]     35
  Bibliografia     42
  Rozdział 4. Wybrane psychologiczne aspekty budowania poprawnej komunikacji między lekarzem a pacjentem [Mariola Kosowicz, Marta Kulpa, Sylwia Świstak-Sawa]     43
  1. Wybrane zasady budowania poprawnej komunikacji     45
  1.1. Umiejętne słuchanie     45
  1.2. Sztuka aktywnego słuchania     46
  1.3. Precyzowanie tematu rozmowy     48
  1.4. Informacje zwrotne     48
  1.5. Kompetentne zadawanie pytań     50
  1.6. Empatia     51
  2. Komunikacja werbalna i niewerbalna     53
  3. Psychologiczne aspekty prowadzenia wywiadu z pacjentem     53
  3.1. Praktyczne zasady prowadzenia wywiadu medycznego     55
  3.2. Wybrane przyczyny uniemożliwiające pacjentowi otwarte odpowiedzi w trakcie wywiadu     57
  4. Przekazywanie informacji o diagnozie     58
  4.1. Kilka wskazówek dotyczących przekazywania informacji o chorobie     59
  5. Uprzedzanie o swoich intencjach     61
  Bibliografia     62
  Rozdział 5. Socjologiczne aspekty komunikacji z pacjentem [Antonina Doroszewska]     64
  1. Rola lekarza (rola zawodowa) i rola pacjenta oraz relacja lekarz - pacjent w socjologii     65
  2. Modele komunikacji medycznej     68
  3. Kontekst społeczny komunikacji z pacjentem     71
  3.1. Organizacja przestrzeni     72
  3.2. Nawiązanie kontaktu     75
  3.3. Wywiad     77
  3.4. Ustalenie diagnozy/wstępne ustalenie diagnozy, które pozwoli na określenie dalszego postępowania     77
  3.5. Wspólne podjęcie decyzji dotyczącej dalszego postępowania     78
  Bibliografia     83
  Rozdział 6. Kultura języka w porozumiewaniu się lekarza z pacjentem [Andrzej Markowski]     85
  Bibliografia     91
  Rozdział 7. Innowacyjna komunikacja między medykami a przewlekle chorymi pacjentami [Jan Tatoń]     92
  1. Wprowadzenie     92
  2. Znaczenie innowacyjności w systemowej komunikacji "medycyna - pacjenci z przewlekłymi chorobami" w opiece zdrowotnej i społecznej XXI wieku     93
  3. Specjalne cele i metody komunikacji lekarza z pacjentem obejmowanym opieką paliatywną     95
  4. Jak wyjątkowy - biologiczny, społeczny i etyczny - charakter relacji lekarza i pacjentów determinuje niepowtarzalne cechy ich wzajemnej komunikacji     96
  5. Definicja profesjonalnej komunikacji medyków z pacjentami     100
  6. Prywatność i autonomia osoby pacjenta w praktyce skutecznej komunikacji (wskazania dla lekarzy)     101
  7. Wpływ osobowości pacjenta na praktykę komunikacji lekarz - pacjent     102
  8. Komunikacja jako metoda radzenia sobie ze stresem     104
  9. Techniki komunikacji     105
  10. Komunikacyjne ograniczenia pacjenta wynikające z wpływów choroby     106
  11. Szacunek i empatia ze strony lekarza     108
  12. Podawanie informacji o nasileniu objawów choroby lub niepomyślnym rokowaniu     108
  13. Wskazówki dotyczące rozmowy o potrzebie dalszych badań klinicznych     109
  14. Wywiady lekarskie - profesjonalna komunikacja do celów klinicznych     110
  15. Edukacja terapeutyczna jako profesjonalna metoda komunikacji     116
  15.1. Pedagogika terapeutyczna     116
  15.2. Motywacja terapeutyczna     117
  15.3. Wzmacnianie osobowości pacjenta do celów terapeutycznych     118
  16. Wpływ lęku przed interwencjami medycznymi na charakter komunikacji lekarz - pacjent     119
  17. Lepsza komunikacja lekarza i pacjenta jako szansa zmniejszenia liczby procesów o błąd medyczny     120
  18. Podsumowanie     121
  Bibliografia     122
  Rozdział 8. Komunikacja w pediatrii [Marek Kulus]     124
  1. Otoczenie     126
  2. Metody komunikacji     127
  3. Nastolatki     129
  4. Trudne wiadomości     130
  Bibliografia     132
  Rozdział 9. Komunikacja lekarza z pacjentem z zaburzeniami psychicznymi [Tadeusz Parnowski]     133
  1. Wprowadzenie     133
  2. Ocena stanu psychicznego     134
  3. Wywiad przedmiotowy - obiektywizacja informacji     136
  3.1. Badanie chorego - wywiad podmiotowy - autoanamneza     138
  3.2. Ocena stanu psychicznego     138
  4. Kontakt z pacjentem     139
  4.1. Urealnianie nieprawidłowych przekonań     143
  4.2. Błędy w komunikacji z pacjentem     143
  5. Pacjent trudny     144
  5.1. Pacjent pobudzony     144
  5.2. Pacjent z depresją     145
  5.3. Pacjent z psychozą     146
  5.4. Pacjent z otępieniem     147
  5.5. Konsultacja pacjenta z zaburzeniami psychicznymi na oddziale somatycznym     148
  5.6. Pacjent przyjęty do szpitala wbrew swojej woli     149
  Bibliografia     150
  Rozdział 10. Komunikacja w zespole terapeutycznym oraz pielęgniarki z pacjentem [Karolina Pietruk]     152
  1. Wstęp     152
  2. Komunikacja w zespole terapeutycznym     153
  3. Środki i systemy komunikacji     153
  4. Komunikacja to nie tylko rozmowa - bariery w komunikacji w zespole terapeutycznym     157
  5. Relacja pielęgniarka - pacjent     162
  6. Komunikacja w chorobie     164
  7. Troska w komunikacji (model CARE)     166
  8. Postawy rodziny wobec choroby bliskiej im osoby     166
  9. Zakończenie     170
  Bibliografia     170
  Rozdział 11. Holistyczne podejście do chorych na nowotwory [Janusz Meder]     173
  Bibliografia     188
   Rozdział 12. Komunikacja lekarz - pacjent w opiece paliatywnej - wybrane problemy [Jerzy Jarosz]     189
  1. Wprowadzenie i podstawowe definicje     190
  2. Zagadnienia szczegółowe     192
  2.1. Światopogląd medyczny     192
  2.2. Akceptacja - pogodzenie się z nadchodzącą śmiercią     194
  2.3. Uporczywa terapia     195
  2.4. Oczekiwania pacjentów     196
  3. Podsumowanie     201
  Bibliografia 202 Informacje o autorach     205
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia