Psychiatria

Podręcznik dla studentów medycyny

4 oceny

Redakcja:

Marek Jarema

Format:

epub, mobi, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

189,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa:

Najniższa cena z 30 dni: 189,00 zł  


189,00

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

W nowym uzupełnionym wydaniu znajdą Państwo m.in.: - opracowane na nowo niektóre rozdziały omawiające zaburzenia nerwicowe, odżywiania, seksualne, stany nagłe w psychiatrii, zaburzenia psychiczne związane ze stanem somatycznym, uwzględniając w nich informacje praktyczne, - nowy rozdział Badanie psychiatryczne, którego brakowało w poprzedniej edycji, - zaktualizowane wszystkie rozdziały, dzięki czemu w obecnym wydaniu Czytelnik znajdzie odzwierciedlenie najnowszego stanu wiedzy, w tym również aktualne informacje natury organizacyjnej związane ze zmianami w aktach prawnych, dotyczących m.in. psychiatrii. Książka adresowana jest przede wszystkim do studentów medycyny, ale także do studentów pielęgniarstwa, psychologii, pedagogiki i dziedzin pokrewnych. Wiadomości w niej zawarte stanowią cenną pomoc w codziennej praktyce medycznej.


Rok wydania2016
Liczba stron760
KategoriaPsychiatria
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-5033-2
Numer wydania2
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa XXV
  ROZDZIAŁ. RYS HISTORII PSYCHIATRII. KIERUNKI W PSYCHIATRIITadeusz Nasierowski     1
  ROZDZIAŁ 2. BADANIE PSYCHIATRYCZNETomasz Tafliński     21
    2.1. Wprowadzenie     21
    2.2. Jak przygotować się do badania i jak przeprowadzić badanie psychiatryczne?     21
    2.3. Aspekty prawne badania     23
    2.4. Wywiad psychiatryczny     24
    2.5. Podstawowe badanie somatyczne     27
    2.6. Ocena stanu psychicznego     27
  ROZDZIAŁ 3. PSYCHOPATOLOGIAMagdalena Kotlicka-Antczak, Agnieszka Pawełczyk     35
    3.1. Wprowadzenie     35
    3.2. Świadomość     35
      3.2.1. Zaburzenia świadomości     37
    3.3. Spostrzeganie     39
      3.3.1. Złudzenia     39
      3.3.2. Omamy     40
      3.3.3. Zaburzenia psychosensoryczne     43
      3.3.4. Zaburzenia spostrzegania własnej osoby i otoczenia     43
      3.3.5. Zaburzenia rozpoznawania (agnozje)     44
    3.4. Uwaga     44
    3.5. Myślenie i mowa     45
      3.5.1. Zaburzenia treści myślenia     46
      3.5.2. Zaburzenia logiki myślenia     51
      3.5.3. Zaburzenia toku myślenia     53
    3.6. Zaburzenia mowy i języka     56
    3.7. Pamięć     56
      3.7.1. Ilościowe zaburzenia pamięci – dysmnezje     58
      3.7.2. Jakościowe zaburzenia pamięci – paramnezje     59
    3.8. Funkcje wykonawcze     60
    3.9. Aktywność i wola     61
      3.9.1. Zaburzenia aktywności ruchowej     61
      3.9.2. Zaburzenia woli     64
      3.9.3. Zaburzenia aktywności złożonej     64
    3.10. Zaburzenia uczuć (emocji)     67
      3.10.1. Zaburzenia nastroju     67
      3.10.2. Strach i lęk     67
    3.11. Zaburzenia nawyków i popędów (impulsów)     68
    3.12. Zespoły psychopatologiczne     69
      3.12.1. Zespół depresyjny     69
      3.12.2. Zespół maniakalny     69
      3.12.3. Zespół paranoidalny (urojeniowo-omamowy)    70
      3.12.4. Zespół paranoiczny (paranoja, obłęd)     70
      3.12.5. Zespół katatoniczny     70
      3.12.6. Zespół otępienny     70
      3.12.7. Zespół amnestyczny     71
      3.12.8. Zespół majaczeniowy (majaczenie)     71
  ROZDZIAŁ 4. SCHIZOFRENIAMarek Jarema     73
    4.1. Definicja, rozpowszechnienie     73
    4.2. Geneza     74
    4.3. Obraz kliniczny     79
      4.3.1. Stan psychiczny chorych na schizofrenię     79
      4.3.2. Postacie (typy) schizofrenii     83
      4.3.3. Stan somatyczny chorych na schizofrenię     86
      4.3.4. Pierwszy epizod schizofrenii i stany prepsychotyczne    88
    4.4. Leczenie     90
      4.4.1. Farmakoterapia schizofrenii     90
      4.4.2. Oddziaływania pozafarmakologiczne     120
    4.5. Rehabilitacja i rokowanie     120
  ROZDZIAŁ 5. ZABURZENIA SCHIZOAFEKTYWNE, ZESPOŁY UROJENIOWETomasz Szafrański     125
    5.1. Definicja i rozpowszechnienie     125
    5.2. Zaburzenia schizoafektywne     132
      5.2.1. Definicja i geneza    132
      5.2.2. Status zaburzeń schizoafektywnych: kontrowersje     133
      5.2.3. Zaburzenia schizoafektywne: kategorie diagnostyczne i wymiary psychopatologii     134
      5.2.4. Uwarunkowania genetyczne     136
      5.2.5. Różnicowanie     136
      5.2.6. Obraz kliniczny i przebieg     137
      5.2.7. Leczenie     138
    5.3. Ostre i przemijające zaburzenia psychotyczne     139
    5.4. Zaburzenia urojeniowe     140
      5.4.1. Definicja i geneza     140
      5.4.2. Rozpoznawanie     141
      5.4.3. Obraz kliniczny     142
      5.4.4. Różnicowanie     147
      5.4.5. Leczenie     149
    5.5. Indukowane zaburzenie urojeniowe     150
  ROZDZIAŁ 6. ZABURZENIA AFEKTYWNEJanusz Rybakowski     153
    6.1. Rys historyczny zaburzeń afektywnych     153
    6.2. Choroba afektywna jednobiegunowa (depresja nawracająca)     156
      6.2.1. Rozpowszechnienie     156
      6.2.2. Etiopatogeneza     156
      6.2.3. Rozpoznawanie i obraz kliniczny     158
      6.2.4. Podtypy zespołów depresyjnych     161
      6.2.5. Przebieg i rokowanie     163
      6.2.6. Leczenie     163
    6.3. Choroba afektywna dwubiegunowa     175
      6.3.1. Rozpowszechnienie     175
      6.3.2. Etiopatogeneza     175
      6.3.3. Rozpoznawanie i obraz kliniczny     176
      6.3.4. Typy choroby     180
      6.3.5. Diagnostyka różnicowa     181
      6.3.6. Przebieg i rokowanie     182
      6.3.7. Leczenie     183
  ROZDZIAŁ 7. PROBLEMATYKA SAMOBÓJSTWAgnieszka Gmitrowicz     193
    7.1. Wprowadzenie     193
    7.2. Podstawowe pojęcia i definicje     194
    7.3. Epidemiologia samobójstw i prób samobójczych w Polsce i na świecie     195
    7.4. Rozpoznanie czynników ryzyka zachowań samobójczych     199
      7.4.1. Społeczno-demograficzne czynniki ryzyka zachowań samobójczych     200
      7.4.2. Czynniki psychologiczne a zachowania samobójcze     202
      7.4.3. Zaburzenia psychiczne a zachowania samobójcze     202
      7.4.4. Wielokrotne próby samobójcze i samouszkodzenia     205
    7.5. Samobójstwo a choroby somatyczne     206
    7.6. Neurobiologiczne czynniki ryzyka samobójstwa     206
    7.7. Czynniki ochronne i rokownicze     206
      7.7.1. Zasoby indywidualne     207
      7.7.2. Rodzina     208
      7.7.3. Religia     208
    7.8. Badanie pacjenta – wywiad i ocena ryzyka samobójstwa     208
      7.8.1. Plan badania osoby zgłaszającej myśli samobójcze lub po usiłowaniu samobójstwa     209
      7.8.2. Ocena ryzyka samobójstwa     210
    7.9. Zasady postępowania z pacjentem zagrożonym samobójstwem     212
      7.9.1. Rekomendowane działania personelu medycznego     212
    7.10. Leczenie     214
      7.10.1. Farmakoterapia     214
      7.10.2. Pozafarmakologiczne metody leczenia     215
    7.11. Postępowanie w przypadku zaistnienia samobójstwa     216
    7.12. Profilaktyka samobójstw i aspekty prawne     216
    7.13. Podsumowanie     218
  ROZDZIAŁ 8. ZABURZENIA PSYCHICZNE ZWIĄZANE ZE STANEM SOMATYCZNYMJustyna Holka-Pokorska     221
    8.1. Wprowadzenie     221
    8.2. Zaburzenia psychiczne w przebiegu schorzeń somatycznych     222
    8.3. Ostre zaburzenia psychiczne na podłożu somatycznym     224
  8.3.1. Zaburzenia psychotyczne     224
  8.3.2. Zaburzenia świadomości     228
  8.4. Przewlekłe zaburzenia psychiczne o podłożu somatycznym     229
  8.4.1. Zaburzenia depresyjne     229
  8.4.2. Zaburzenia depresyjne spowodowane czynnikami fizjologicznymi oraz łączące się z cyklem życiowym kobiet i mężczyzn     232
  8.4.3. Zaburzenia lękowe     236
  8.5. Objawy i zaburzenia psychiczne związane z zabiegami chirurgicznymi i terapią farmakologiczną     238
  8.5.1. Zaburzenia psychiczne związane z zabiegami chirurgicznymi    238
  8.5.2. Leki o potencjale depresjogennym     238
  8.5.3. Leki, które mogą wywołać majaczenie     239
  8.6. Podsumowanie     240
  ROZDZIAŁ 9. ZABURZENIA SPOWODOWANE UŻYWANIEM ALKOHOLU I INNYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH ORAZ INNE UZALEŻNIENIAJerzy Samochowiec, Agnieszka Samochowiec     243
  9.1. Zaburzenia spowodowane używaniem alkoholu     243
  9.1.1. Epidemiologia     244
  9.1.2. Zasady rozpoznawania     244
  9.1.3. Metabolizm alkoholu etylowego     245
  9.1.4. Zatrucie alkoholem     246
  9.1.5. Picie szkodliwe     247
  9.1.6. Uzależnienie     247
  9.1.7. Alkoholowy zespół abstynencyjny     249
  9.1.8. Majaczenie alkoholowe     250
  9.1.9. Przewlekłe psychozy alkoholowe     253
  9.1.10. Inne choroby związane z zespołem zależności alkoholowej     255
  9.1.11. Remisja w uzależnieniu alkoholowym     256
  9.1.12. Terminy nieumieszczone w klasyfikacji ICD-10     256
  9.1.13. Terapia uzależnienia od alkoholu     258
  9.2. Zaburzenia spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych    265
  9.2.1. Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem opiatów (F11)     266
  9.2.2. Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem kanabinoli (F12)     270
  9.3. Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem leków uspokajających i nasennych (F13)     272
  9.3.1. Neurobiologia działania     274
  9.3.2. Skutki działania     274
  9.3.3. Zespół abstynencyjny     275
  9.3.4. Przedawkowanie     276
  9.3.5. Terapia     276
  9.4. Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem kokainy (F14) oraz innych substancji stymulujących, w tym kofeiny (F15)    277
  9.4.1. Skutki działania     279
  9.4.2. Powikłania somatyczne i psychiczne     280
  9.4.3. Przedawkowanie     280
  9.4.4. Terapia     281
  9.5. Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem substancji halucynogennych (F16)     281
  9.5.1. Skutki działania     282
  9.5.2. Terapia     284
  9.6. Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane paleniem tytoniu (F17)     284
  9.6.1. Neurobiologia działania     285
  9.6.2. Skutki działania     285
  9.6.3. Terapia     286
  9.7. Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem lotnych rozpuszczalników (F18)     287
  9.7.1. Epidemiologia     287
  9.7.2. Sposoby przyjmowania     288
  9.7.3. Skutki działania     288
  9.7.4. Powikłania psychiatryczne i somatyczne     288
  9.7.5. Długotrwałe przyjmowanie substancji wziewnych     288
  9.8. Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem kilku substancji lub używaniem innych substancji psychoaktywnych (F19)     288
  9.9. Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem innych substancji niesklasyfikowanych w ICD-10     289
  9.10. Uzależnienia behawioralne (niechemiczne)     290
  ROZDZIAŁ 10. ZABURZENIA SNUAdam Wichniak     293
  10.1. Wprowadzenie     293
  10.2. Czynniki regulujące sen człowieka     296
  10.3. Neurobiologiczne podłoże mechanizmów regulujących sen     298
  10.4. Klasyfikacja zaburzeń snu     299
  10.4.1. Bezsenność     302
  10.4.2. Zaburzenia oddychania w czasie snu     307
  10.4.3. Nadmierna senność     308
  10.4.4. Zaburzenia rytmu snu i czuwania     312
  10.5. Parasomnie     314
  10.6. Zaburzenia ruchowe związane ze snem     317
  ROZDZIAŁ 11. ZABURZENIA PSYCHICZNE WYWOŁANE ORGANICZNYM USZKODZENIEM OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO (OTĘPIENIA, ORGANICZNE ZABURZENIA PSYCHICZNE)Tomasz Sobów     321
  11.1. Wprowadzenie     321
  11.2. Definicje     321
  11.2.1. Otępienie     321
  11.2.2. Majaczenie (zaburzenia świadomości)     322
  11.2.3. Organiczne zaburzenia psychiczne     322
  11.3. Rozpoznawanie otępienia (kryteria diagnostyczne)     323
  11.3.1. Zbieranie wywiadu w przypadku podejrzenia otępienia     324
  11.3.2. Ocena kliniczna pacjenta z podejrzeniem otępienia     324
  11.3.3. Testy oceniające nasilenie zaburzeń funkcji poznawczych. Ocena psychometryczna     325
  11.3.4. Rola innych badań w diagnostyce i różnicowaniu otępień     329
  11.4. Etiologia otępień     330
  11.5. Epidemiologia otępień     331
  11.6. Proces klinicznego różnicowania przyczyn otępienia     331
  11.7. Choroba Alzheimera     333
  11.7.1. Patogeneza choroby Alzheimera     333
  11.7.2. Obraz neuropatologiczny choroby Alzheimera     334
  11.7.3. Przebieg kliniczny choroby Alzheimera     334
  11.7.4. Leczenie otępienia w chorobie Alzheimera     337
  11.8. Otępienia naczyniopochodne     339
  11.8.1. Elementy etiopatogenezy i kliniczne postacie otępienia naczyniopochodnego     342
  11.8.2. Postępowanie w otępieniach naczyniopochodnych     343
  11.9. Otępienie z ciałami Lewy’ego (DLB) i otępienie w chorobie Parkinsona (PDD)     344
  11.9.1. Obraz kliniczny i różnicowanie otępienia z ciałami Lewy’ego     344
  11.9.2. Neuropatologia i elementy patogenezy otępienia z ciałami Lewy’ego     345
  11.9.3. Otępienie z ciałami Lewy’ego a otępienie w chorobie Parkinsona: oddzielne choroby czy spektrum tego samego zaburzenia?     346
  11.9.4. Farmakoterapia otępienia z ciałami Lewy’ego/otępienia w chorobie Parkinsona     347
  11.10. Otępienia czołowo-skroniowe i ich warianty językowe     347
  11.10.1. Manifestacje kliniczne zwyrodnienia płatów czołowych i skroniowych     348
  11.10.2. Rozpoznawanie otępienia czołowo-skroniowego     349
  11.10.3. Postępowanie w zwyrodnieniu płatów czołowych i skroniowych     349
  11.11. Inne postacie otępień     350
  11.11.1. Otępienie w przebiegu AIDS     351
  11.11.2. Otępienie w przebiegu choroby Creutzfeldta–Jakoba     351
  11.11.3. Otępienie alkoholowe     351
  11.12. Organiczne zaburzenia psychiczne (zaburzenia psychiczne wywołane chorobą somatyczną)     352
  11.12.1. Organiczne zaburzenia osobowości (dawniej charakteropatia)     353
  11.12.2. Organiczne zaburzenia nastroju     353
  11.12.3. Organiczne zaburzenia psychotyczne     354
  11.12.4. Zaburzenia psychiczne polekowe     355
  ROZDZIAŁ 12. ZABURZENIA NERWICOWEDominika Dudek, Jolanta Rabe-Jabłońska     357
  12.1. Wprowadzenie     357
  12.2. Klasyfikacja zaburzeń nerwicowych     359
  12.3. Rozpowszechnienie zaburzeń nerwicowych     359
  12.4. Współchorobowość     360
  12.5. Etiologia     361
  12.5.1. Czynniki psychospołeczne     361
  12.5.2. Czynniki biologiczne     362
  12.6. Zaburzenia lękowe w postaci fobii     363
  12.6.1. Agorafobia     363
  12.6.2. Fobie specyficzne     363
  12.6.3. Fobie społeczne     364
  12.7. Inne zaburzenia lękowe     365
  12.7.1. Zespół lęku napadowego     365
  12.7.2. Zespół lęku uogólnionego    366
  12.7.3. Zaburzenie depresyjne i lękowe mieszane     367
  12.8. Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne     367
  12.9. Reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne     369
  12.9.1. Ostra reakcja na stres     369
  12.9.2. Zaburzenia stresowe pourazowe (PTSD)     369
  12.9.3. Zaburzenia adaptacyjne     371
  12.10. Zaburzenia dysocjacyjne (konwersyjne)     372
  12.10.1. Amnezja dysocjacyjna     374
  12.10.2. Fuga dysocjacyjna     374
  12.10.3. Trans i opętanie     374
  12.10.4. Dysocjacyjne zaburzenia ruchu     375
  12.10.5. Drgawki dysocjacyjne     376
  12.10.6. Osłupienie dysocjacyjne (stupor)     376
  12.10.7. Dysocjacyjne znieczulenie i utrata czucia zmysłowego     376
  12.11. Inne zaburzenia dysocjacyjne     376
  12.11.1. Osobowość mnoga     376
  12.11.2. Zespół Gansera     377
  12.12. Zaburzenia występujące pod postacią somatyczną (somatoformiczne)    377
  12.12.1. Zaburzenia somatyzacyjne (z somatyzacją)     379
  12.12.2. Zaburzenia somatyzacyjne pod postacią somatyczną niezróżnicowane     379
  12.12.3. Zaburzenia hipochondryczne     379
  12.12.4. Dysfunkcje autonomiczne występujące pod postacią somatyczną     380
  12.12.5. Uporczywy ból psychogenny     381
  12.13. Inne zaburzenia nerwicowe     382
  12.13.1. Neurastenia     382
  12.13.2. Zespół depersonalizacji i derealizacji     382
  12.14. Leczenie zaburzeń nerwicowych     383
  12.14.1. Psychoterapia zaburzeń nerwicowych     383
  12.14.2. Farmakoterapia zaburzeń nerwicowych     384
  12.14.3. Inne metody leczenia     385
  ROZDZIAŁ 13. ZABURZENIA OSOBOWOŚCI I ZACHOWANIA U DOROSŁYCHAndrzej Czernikiewicz     387
  13.1. Zaburzenia osobowości     387
  13.1.1. Zasady rozpoznawania zaburzeń osobowości     387
  13.1.2. Zaburzenia osobowości według ICD-10     389
  13.2. Zaburzenia zachowania u dorosłych     412
  ROZDZIAŁ 14. ZABURZENIA ODŻYWIANIAKatarzyna Kucharska, Ewelina Wilkos     417
  14.1. Definicja i rodzaje zaburzeń odżywiania     417
  14.2. Jadłowstręt psychiczny (anorexia nervosa)     418
  14.2.1. Kryteria diagnostyczne jadłowstrętu psychicznego według ICD-10 i DSM-5     418
  14.2.2. Rozpowszechnienie jadłowstrętu psychicznego     421
  14.2.3. Etiologia jadłowstrętu psychicznego     422
  14.2.4. Przebieg jadłowstrętu psychicznego     425
  14.2.5. Współistniejące zaburzenia psychiczne     426
  14.2.6. Powikłania somatyczne jadłowstrętu psychicznego     426
  14.2.7. Leczenie jadłowstrętu psychicznego     428
  14.2.8. Psychoterapia     430
  14.2.9. Farmakoterapia     434
  14.3. Żarłoczność psychiczna (bulimia nervosa)     435
  14.3.1. Kryteria diagnostyczne żarłoczności psychicznej według ICD-10 i DSM-5     435
  14.3.2. Rozpowszechnienie żarłoczności psychicznej     438
  14.3.3. Etiologia żarłoczności psychicznej     438
  14.3.4. Przebieg żarłoczności psychicznej     440
  14.3.5. Obraz kliniczny żarłoczności psychicznej     441
  14.3.6. Współistniejące zaburzenia psychiczne     443
  14.3.7. Leczenie żarłoczności psychicznej     443
  14.3.8. Psychoterapia     444
  14.3.9. Farmakoterapia     450
  14.4. Pozostałe zaburzenia odżywiania (DSM-5)     451
  14.4.1. Przejadanie się związane z innymi czynnikami psychologicznymi (F50.4)     451
  14.4.2. Wymioty związane z innymi czynnikami psychologicznymi (F50.5)     451
  14.4.3. Inne zaburzenia odżywiania (F50.8)     452
  ROZDZIAŁ 15. PSYCHIATRIA DZIECI I MŁODZIEŻYTomasz Wolańczyk     455
  15.1. Rozpowszechnienie zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży     455
  15.2. Badanie psychiatryczne dziecka     456
  15.2.1. Wywiad z rodzicami     457
  15.2.2. Wywiad zbierany od dziecka     460
  15.2.3. Informacje uzyskane od nauczycieli     464
  15.2.4. Wystandaryzowane kwestionariusze     464
  15.2.5. Badanie pediatryczne i neurologiczne     465
  15.2.6. Badanie psychologiczne     465
  15.2.7. Badania dodatkowe     465
  15.2.8. Podsumowanie badania     465
  15.3. Zaburzenia rozwoju psychicznego     466
  15.3.1. Specyficzne zaburzenia rozwoju umiejętności szkolnych     467
  15.3.2. Specyficzne zaburzenie rozwoju funkcji motorycznych     470
  15.3.3. Całościowe zaburzenia rozwoju     470
  15.4. Zaburzenie hiperkinetyczne (ADHD)     478
  15.4.1. Epidemiologia     478
  15.4.2. Etiologia     479
  15.4.3. Objawy i przebieg     479
  15.4.4. Zmiany w obrazie klinicznym w zależności od wieku     480
  15.4.5. Zaburzenia współwystępujące     481
  15.4.6. Leczenie     482
  15.5. Zaburzenia zachowania     484
  15.5.1. Rozpowszechnienie     485
  15.5.2. Etiologia     485
  15.5.3. Obraz kliniczny i diagnoza     486
  15.5.4. Postępowanie     487
  15.6. Zaburzenia emocjonalne rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie     488
  15.6.1. Lęk przed separacją w dzieciństwie     489
  15.6.2. Zaburzenia lękowe w postaci fobii     490
  15.6.3. Lęk społeczny w dzieciństwie    490
  15.6.4. Postępowanie w zaburzeniach lękowych u dzieci     491
  15.6.5. Zaburzenie związane z rywalizacją w rodzeństwie     491
  15.7. Zaburzenia funkcjonowania społecznego rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie lub wieku młodzieńczym     491
  15.7.1. Mutyzm wybiórczy     492
  15.7.2. Zaburzenia przywiązania w dzieciństwie     493
  15.8. Zaburzenia tikowe     495
  15.8.1. Podział     496
  15.8.2. Rozpowszechnienie     497
  15.8.3. Etiologia     497
  15.8.4. Przebieg     497
  15.8.5. Leczenie     497
  ROZDZIAŁ 16. ZABURZENIA SEKSUALNEMichał Lew-Starowicz     501
  16.1. Wprowadzenie    501
  16.2. Klasyfikacja zaburzeń seksualnych     505
  16.3. Rozpowszechnienie zaburzeń seksualnych     507
  16.4. Etiologia i patogeneza zaburzeń seksualnych     507
  16.5. Obraz kliniczny zaburzeń seksualnych     509
  16.5.1. Dysfunkcje seksualne (F52) .     509
  16.5.2. Zaburzenia identyfikacji płciowej (F64)     517
  16.5.3. Zaburzenia preferencji seksualnych (F65)     518
  16.5.4. Zaburzenia psychologiczne i zaburzenia zachowania związane z rozwojem i orientacją seksualną (F66)     520
  16.6. Problematyka seksuologiczna w psychiatrii     521
  16.6.1. Zaburzenia seksualne w chorobach psychicznych     521
  16.6.2. Wpływ leków stosowanych w psychiatrii na seksualność     522
  ROZDZIAŁ 17. STANY NAGŁE W PSYCHIATRIIAgnieszka Szaniawska-Bartnicka, Rodryg Reszczyński     525
  17.1. Wprowadzenie     525
  17.2. Zachowania agresywne i stany pobudzenia     525
  17.2.1. Definicje     525
  17.2.2. Rozpowszechnienie     526
  17.2.3. Warunki badania pacjentów agresywnych     527
  17.2.4. Czynniki ryzyka     527
  17.2.5. Obraz kliniczny i diagnostyka     528
  17.2.6. Postępowanie     530
  17.3. Napady paniki     533
  17.3.1. Wprowadzenie     533
  17.3.2. Rozpoznanie różnicowe     534
  17.3.3. Postępowanie     536
  17.4. Majaczenie     537
  17.4.1. Definicje    537
  17.4.2. Rozpowszechnienie i przyczyny     538
  17.4.3. Patogeneza     539
  17.4.4. Obraz kliniczny     540
  17.4.5. Diagnostyka różnicowa     543
  17.4.6. Postępowanie     544
  17.4.7. Rokowanie     546
  17.5. Złośliwy zespół neuroleptyczny     546
  17.5.1. Wprowadzenie     546
  17.5.2. Rozpowszechnienie     546
  17.5.3. Etiologia i patogeneza     546
  17.5.4. Obraz kliniczny     547
  17.5.5. Różnicowanie     548
  17.5.6. Przebieg i powikłania     549
  17.5.7. Postępowanie     550
  17.5.8. Rokowanie     551
  17.5.9. Zapobieganie     551
  17.6. Zespół serotoninowy     551
  17.6.1. Definicje, rozpowszechnienie     551
  17.6.2. Etiologia i patogeneza     552
  17.6.3. Objawy     553
  17.6.4. Różnicowanie     554
  17.6.5. Przebieg i powikłania     554
  17.6.6. Postępowanie i leczenie     554
  17.6.7. Zapobieganie     555
  ROZDZIAŁ 18. INNE BIOLOGICZNE METODY LECZENIA W PSYCHIATRIITomasz Zyss     557
  18.1. Rys historyczny     557
  18.2. Terapia elektrowstrząsowa     560
  18.2.1. Mechanizm działania     561
  18.2.2. Wskazania     562
  18.2.3. Przeciwwskazania     563
  18.2.4. Skuteczność     564
  18.2.5. Objawy uboczne     565
  18.2.6. Kwalifikowanie i przygotowywanie pacjenta do zabiegu     566
  18.2.7. Przeprowadzenie zabiegu     567
  18.2.8. Farmakoterapia w trakcie leczenia elektrowstrząsami     568
  18.2.9. Kontrowersje     571
  18.3. Inne metody neuromodulacyjne     571
  18.4. Leczenie światłem i deprywacja snu     573
  18.5. Psychochirurgia     573
  ROZDZIAŁ 19. PODSTAWY PSYCHOTERAPIIBogdan de Barbaro    575
  19.1. Wprowadzenie     575
  19.2. Podejście psychodynamiczne     576
  19.2.1. Założenia teoretyczne podejścia psychodynamicznego     576
  19.2.2. Metody terapii psychodynamicznej    581
  19.2.3. Zastosowanie i ograniczenia terapii psychodynamicznej     583
  19.2.4. Terapia psychodynamiczna: podsumowanie     583
  19.3. Podejście poznawczo-behawioralne     584
  19.3.1. Założenia teoretyczne podejścia poznawczo-behawioralnego    584
  19.3.2. Metody terapii poznawczo-behawioralnej     585
  19.3.3. Zastosowanie modelu poznawczo-behawioralnego     587
  19.3.4. Efektywność i ograniczenia modelu poznawczo- -behawioralnego     588
  19.3.5. Model poznawczo-behawioralny: podsumowanie     589
  19.4. Podejście humanistyczno-egzystencjalne     589
  19.4.1. Terapia egzystencjalna     589
  19.4.2. Terapia Gestalt     590
  19.4.3. Psychoterapia skoncentrowana na osobie: podejście Carla Rogersa     592
  19.4.4. Podejście humanistyczno-egzystencjalne: podsumowanie     593
  19.5. Podejście systemowe     593
  19.5.1. Założenia teoretyczne podejścia systemowego     593
  19.5.2. Metody terapii w podejściu systemowym     595
  19.5.3. Terapia inspirowana społecznym konstrukcjonizmem     597
  19.5.4. Efektywność podejścia systemowego     599
  19.5.5. Podejście systemowe: podsumowanie .    600
  19.6. Podejście integracyjne     600
  19.6.1. Uniwersalne czynniki terapeutyczne    600
  19.6.2. Modele integracyjne     601
  19.6.3. Terapia podtrzymująca     601
  19.7. Różne formy psychoterapii     602
  19.7.1. Psychoterapia indywidualna     602
  19.7.2. Psychoterapia grupowa     602
  19.7.3. Terapia rodzinna, terapia par     603
  19.7.4. Psychoedukacja     603
  19.7.5. Inne oddziaływania psychoterapeutyczne     604
  19.8. Zakończenie     605
  19.8.1. Etyczny wymiar psychoterapii     605
  19.8.2. Psychoterapia w kontekście zmian technologicznych i kulturowych     606
  19.8.3. Komu jaka psychoterapia     606
  ROZDZIAŁ 20. LECZENIE ŚRODOWISKOWE W PSYCHIATRII, PRACA Z RODZINĄ I PSYCHOEDUKACJAMaryla Sawicka     611
  20.1. Wprowadzenie     611
  20.2. Rys historyczny     612
  20.3. Cele i zasady działania psychiatrii środowiskowej     617
  20.4. Strategie działania     620
  20.5. Praca z rodziną     625
  20.6. Psychoedukacja     629
  20.7. Terapia rodzin     632
  20.8. Wykluczenie     634
  ROZDZIAŁ 21. ZAGADNIENIA PRAWNE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA LECZNICZEGOKama Pierzgalska, Adam Woźniak    639
  21.1. Wprowadzenie     639
  21.2. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego     640
  21.3. Omówienie wybranych zagadnień     642
  21.3.1. Organizacja opieki zdrowotnej i promocja zdrowia psychicznego     642
  21.3.2. Prawa pacjenta określone w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego     643
  21.3.3. Przymus bezpośredni     644
  21.3.4. Postępowanie wobec osób leczonych z powodu zaburzeń psychicznych     646
  21.3.5. Postępowanie przed sądem opiekuńczym     651
  21.3.6. Ochrona tajemnicy a przepisy karnoprawne     652
  21.4. Pozostałe akty prawne     653
  21.4.1. Postępowanie wobec osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków     653
  21.4.2. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii     654
  21.4.3. Postępowanie bez zgody pacjenta dotyczące leczenia somatycznego – Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty     654
  21.5. Przypadki     656
  ROZDZIAŁ 22. PSYCHIATRIA SĄDOWAJanusz Heitzman     659
  22.1. Wprowadzenie     659
  22.2. Opiniowanie w sprawach karnych     661
  22.2.1. Dowód z opinii     662
  22.2.2. Obserwacja sądowo-psychiatryczna     664
  22.2.3. Zagadnienie poczytalności w kodeksie karnym     666
  22.3. Opiniowanie w wybranych stanach klinicznych     667
  22.3.1. Opiniowanie sądowo-psychiatryczne w stanach upicia alkoholowego     667
  22.3.2. Opiniowanie sądowo-psychiatryczne w schizofrenii    672
  22.3.3. Opiniowanie w stanach afektywnych i w zaburzeniach związanych ze stresem     674
  22.3.4. Opiniowanie sprawców przestępstw seksualnych ze szczególnym uwzględnieniem pedofilii     677
  22.4. Środki zabezpieczające    680
  22.5. Opiniowanie w sprawach nieletnich     689
  22.6. Opiniowanie w sprawach cywilnych     692
  22.6.1. Biegły psychiatra w prawie cywilnym     692
  22.6.2. Zdolność prawna     692
  22.6.3. Ubezwłasnowolnienie całkowite     693
  22.6.4. Ubezwłasnowolnienie częściowe     694
  22.6.5. Oświadczenie woli     695
  22.7. Postępowanie odszkodowawcze     699
  ROZDZIAŁ 23. ORZECZNICTWO INWALIDZKIE W PSYCHIATRIITomasz Zyss     701
  23.1. Rys historyczny     701
  23.2. Świadczenia o charakterze zasiłków     703
  23.3. Orzecznictwo rentowe     704
  23.4. Renta rolnicza     706
  23.5. Dodatek pielęgnacyjny     707
  23.6. Renta szkoleniowa    707
  23.7. Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych     708
  23.8. Szczegółowe wytyczne orzecznicze     709
  23.9. Renta „wojenna”     714
  23.10. Renta socjalna i inne rodzaje rent     715
  23.11. Orzecznictwo pozarentowe – niepełnosprawność i stopnie niepełnosprawności     716
  Skorowidz     719
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia