Psychiatria. Podręcznik dla studentów

1 opinia

Redakcja:

Janusz Heitzman

Format:

epub, mobi, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

55,30  79,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

55,3079,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Podręcznik, dostosowany do obowiązującego programu nauczania. Umożliwia przyswojenie wiedzy o zaburzeniach psychicznych i zasadach interwencji psychiatrycznej. Zaburzenia psychiczne są prezentowane na podstawie konkretnego przypadku, a nie od strony teoretycznych rozważań. Książka zawiera również aktualną terminologię diagnostyczną oraz przepisy prawne dotyczące opieki psychiatrycznej.


Liczba stron332
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-6351-6
Numer wydania1
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  PRZEDMOWA – Janusz Heitzman     5
  
  I. PODSTAWY TEORETYCZNE WSPÓŁCZESNEJ PSYCHIATRII, PSYCHOPATOLOGII I DIAGNOSTYKI PSYCHIATRYCZNEJ     15
  
  1. ETIOLOGIA, PATOGENEZA I EPIDEMIOLOGIA ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH – Janusz Heitzman, Mariusz Furgał, Maciej Pilecki     16
  
    1.1. Etiologia i patogeneza zaburzeń psychicznych     16
    1.2. Epidemiologia zaburzeń psychicznych     19
  
  2. BADANIE PSYCHIATRYCZNE – Janusz Heitzman, Barbara Gierat     22
  
    2.1. Znaczenie nawiązania kontaktu     23
    2.2. Wywiad     25
    2.3. Ocena stanu psychicznego     27
  
  3. DIAGNOSTYCZNE BADANIA POMOCNICZE – Mariusz Furgał, Barbara Gierat     29
  
    3.1. Badanie psychologiczne     29
    3.2. Badania dodatkowe w psychiatrii     30
      3.2.1. Badania neuroobrazujące     30
      3.2.2. Badanie elektroencefalograficzne (EEG)     32
      3.2.3. Badania laboratoryjne     32
  
  4. PSYCHOPATOLOGIA I SYNDROMOLOGIA OGÓLNA – Janusz Heitzman     34
  
    4.1. Psychopatologia     35
    4.2. Objawy zaburzeń psychicznych     36
      4.2.1. Zaburzenia czynności poznawczych     36
      4.2.2. Zaburzenia emocjonalne     46
      4.2.3. Zaburzenia świadomości     48
      4.2.4. Zaburzenia aktywności i działań ruchowych     51
      4.2.5. Zaburzenia kontroli impulsów     52
    4.3. Zespoły psychopatologiczne     53
    4.4. Klasyfikacje psychiatryczne     55
  
  II. PSYCHIATRIA KLINICZNA     57
  
  5. ZABURZENIA PSYCHICZNE I ZABURZENIA ZACHOWANIA SPOWODOWANE UŻYWANIEM SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH – Maciej Pilecki     58
  
    5.1. Kryteria diagnostyczne     58
    5.2. Charakterystyka substancji psychoaktywnych     61
      5.2.1. Alkohol etylowy     64
      5.2.2. Opioidy     65
      5.2.3. Kanabinole     66
      5.2.4. Amfetamina     67
      5.2.5. Kokaina     68
      5.2.6. Ekstazy     69
      5.2.7. LSD     69
      5.2.8. Grzyby halucynogenne     70
      5.2.9. Rozpuszczalniki     71
      5.2.10. Leki uspokajające i nasenne     71
      5.2.11. Nikotyna     72
      5.2.12. Inne substancje psychoaktywne     73
    5.3. Epidemiologia i etiologia     73
      5.3.1. Epidemiologia     73
      5.3.2. Etiologia     74
    5.4. Leczenie     75
      5.4.1. Leczenie ostrego zatrucia     75
      5.4.2. Leczenie objawów abstynencyjnych i powikłań     76
      5.4.3. Leczenie uzależnienia     76
    5.5. Interwencja pielęgniarska w uzależnieniach     78
  
  6. PSYCHOZY SCHIZOFRENICZNE I Z KRĘGU SCHIZOFRENII – Mariusz Furgał     79
  
    6.1. Schizofrenia [F20]     79
      6.1.1. Kryteria diagnostyczne     80
      6.1.2. Obraz kliniczny     81
      6.1.3. Podział kliniczny psychoz schizofrenicznych i schizofrenopodobnych     82
      6.1.4. Przebieg i rokowanie     85
      6.1.5. Uwagi na temat ustalania rozpoznania schizofrenii     86
      6.1.6. Epidemiologia i etiologia     87
      6.1.7. Leczenie i profilaktyka     90
    6.2. Zespoły schizofrenopodobne i krótkotrwałe epizody psychotyczne [F23]     93
    6.3. Zaburzenie schizoafektywne [F25]     93
      6.3.1. Leczenie     94
    6.4. Zaburzenie schizotypowe [F21]     94
    6.5. Interwencja pielęgniarska w schizofrenii i zaburzeniach pokrewnych     95
  
  7. ZESPOŁY UROJENIOWE I HALUCYNOZY – Mariusz Furgał     98
  
    7.1. Paranoja i reakcje paranoiczne [F22]     99
      7.1.1. Kryteria diagnostyczne     99
      7.1.2. Obraz kliniczny     99
      7.1.3. Epidemiologia i etiologia     101
    7.2. Urojenia udzielone (indukowane zaburzenie urojeniowe) [F24]     102
    7.3. Parafrenia i inne halucynozy [F22]     102
      7.3.1. Kryteria diagnostyczne     102
      7.3.2. Obraz kliniczny     103
      7.3.3. Epidemiologia i etiologia     104
      7.3.4. Leczenie     104
    7.4. Interwencja pielęgniarska w paranoi i parafrenii     104
  
  8. ZABURZENIA I CHOROBY AFEKTYWNE – Janusz Heitzman, Norbert Wojnar     107
  
    8.1. Zaburzenia depresyjne     109
      8.1.1. Obraz kliniczny     109
      8.1.2. Kryteria diagnostyczne     112
    8.2. Zaburzenia maniakalne     119
      8.2.1. Obraz kliniczny     119
      8.2.2. Kryteria diagnostyczne     121
    8.3. Zaburzenia afektywne dwubiegunowe [F31]     121
      8.3.1. Obraz kliniczny     121
      8.3.2. Kryteria diagnostyczne     122
    8.4. Epidemiologia i etiologia     124
      8.4.1. Epidemiologia     124
      8.4.2. Etiologia     125
    8.5. Leczenie     127
    8.6. Interwencja pielęgniarska w zaburzeniach afektywnych     128
  
  9. ZABURZENIA NERWICOWE, ZWIĄZANE ZE STRESEM I POD POSTACIĄ SOMATYCZNĄ (SOMATOFORMICZNE) – Janusz Heitzman     131
  
    9.1. Zaburzenia lękowe [F40–F41]     132
      9.1.1. Kryteria diagnostyczne     132
      9.1.2. Obraz kliniczny i epidemiologia     132
      9.1.3. Etiologia     136
      9.1.4. Leczenie     137
    9.2. Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne [F42]     138
    9.3. Reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne [F43]     138
      9.3.1. Zespół stresu pourazowego (PTSD) [F43.1]     138
      9.3.2. Ostra reakcja na stres [F43.0]     142
      9.3.3. Zaburzenia adaptacyjne [F43.2]     144
    9.4. Zaburzenia dysocjacyjne (konwersyjne) [F44]     146
    9.5. Zaburzenia somatoformiczne [F45]     147
  
  10. ZABURZENIA SNU – Janusz Heitzman     148
  
    10.1. Architektura snu     148
    10.2. Kryteria diagnostyczne, obraz kliniczny i etiologia     150
      10.2.1. Dyssomnie     150
      10.2.2. Parasomnie     153
      10.2.3. Zaburzenia snu w przebiegu schorzeń psychicznych     154
    10.3. Leczenie     154
      10.3.1. Metody niefarmakologiczne     155
      10.3.2. Metody farmakologiczne     156
    10.4. Interwencja pielęgniarska w zaburzeniach snu     156
  
  11. ZABURZENIA OSOBOWOŚCI – Maciej Pilecki     158
  
    11.1. Osobowość z pogranicza (borderline) [F60.31]     159
      11.1.1. Kryteria diagnostyczne     159
      11.1.2. Epidemiologia i obraz kliniczny     160
    11.2. Osobowość narcystyczna     162
      11.2.1. Kryteria diagnostyczne     162
      11.2.2. Epidemiologia i obraz kliniczny     162
    11.3. Osobowość dyssocjalna [F60.2]     163
      11.3.1. Kryteria diagnostyczne     163
      11.3.2. Epidemiologia i obraz kliniczny     163
    11.4. Osobowość obsesyjno-kompulsywna (anankastyczna) [F60.5]     164
      11.4.1. Kryteria diagnostyczne     164
      11.4.2. Epidemiologia i obraz kliniczny     165
    11.5. Osobowość paranoiczna [F60.0]     165
    11.6. Osobowość schizoidalna [F60.1]     166
    11.7. Etiologia     166
    11.8. Leczenie     169
    11.9. Interwencja pielęgniarska w zaburzeniach osobowości     170
  
  12. ZABURZENIA PSYCHOSEKSUALNE – Maciej Pilecki     172
  
    12.1. Zaburzenia identyfikacji płciowej [F64]     172
      12.1.1. Kryteria diagnostyczne, obraz kliniczny i epidemiologia     173
      12.1.2. Etiologia     174
      12.1.3. Leczenie     175
    12.2. Dysfunkcje seksualne [F52]     175
      12.2.1. Kryteria diagnostyczne, obraz kliniczny i epidemiologia     176
      12.2.2. Etiologia     179
      12.2.3. Leczenie     180
    12.3. Parafilie [F65]     181
      12.3.1. Kryteria diagnostyczne, obraz kliniczny i epidemiologia     181
      12.3.2. Etiologia     184
      12.3.3. Leczenie     185
    12.4. Interwencja pielęgniarska w zaburzeniach psychoseksualnych     186
  
  13. PSYCHIATRIA WIEKU ROZWOJOWEGO – WYBRANE ZAGADNIENIA – Maciej Pilecki     187
  
    13.1. Znaczenie rozwoju biopsychospołecznego     187
    13.2. Psychopatologia okresu rozwojowego     188
    13.3. Specyfika diagnozy klinicznej w okresie rozwojowym     189
    13.4. Farmakoterapia w okresie rozwojowym     189
    13.5. Specyfika psychoterapii w okresie rozwojowym     190
    13.6. Zaburzenia reaktywne     191
      13.6.1. Kryteria diagnostyczne i obraz kliniczny     191
      13.6.2. Epidemiologia     193
      13.6.3. Etiologia     193
      13.6.4. Leczenie     193
    13.7. Zaburzenia lękowe     194
      13.7.1. Kryteria diagnostyczne i obraz kliniczny     194
      13.7.2. Epidemiologia     196
      13.7.3. Etiologia     196
      13.7.4. Leczenie     197
    13.8. Zaburzenia zachowania [F91]     197
      13.8.1. Kryteria diagnostyczne     197
      13.8.2. Obraz kliniczny     198
      13.8.3. Epidemiologia     198
      13.8.4. Etiologia     199
      13.8.5. Leczenie     199
    13.9. Zaburzenia hiperkinetyczne [F90]     200
      13.9.1. Kryteria diagnostyczne     200
      13.9.2. Obraz kliniczny     201
      13.9.3. Epidemiologia i etiologia     201
      13.9.4. Leczenie     201
    13.10. Zaburzenia odżywiania się [F50]     202
      13.10.1. Kryteria diagnostyczne i obraz kliniczny     202
      13.10.2. Epidemiologia     203
      13.10.3. Etiologia     204
      13.10.4. Leczenie     204
    13.11. Zaburzenia nastroju [F30–F39]     205
      13.11.1. Kryteria diagnostyczne     205
      13.11.2. Epidemiologia     207
      13.11.3. Etiologia     207
      13.11.4. Leczenie     207
    13.12. Schizofrenia w okresie rozwojowym [F20]     208
      13.12.1. Kryteria diagnostyczne     208
      13.12.2. Obraz kliniczny     208
      13.12.3. Epidemiologia     209
      13.12.4. Etiologia     209
      13.12.5. Leczenie     209
    13.13. Autyzm dziecięcy [F84.0]     209
      13.13.1. Kryteria diagnostyczne i obraz kliniczny     209
      13.13.2. Epidemiologia     211
      13.13.3. Etiologia     211
      13.13.4. Leczenie     211
    13.14. Upośledzenie umysłowe [F70–F79]     212
      13.14.1. Kryteria diagnostyczne     212
      13.14.2. Epidemiologia     214
      13.14.3. Etiologia     214
      13.14.4. Postępowanie     215
    13.15. Interwencja pielęgniarska w psychiatrii wieku rozwojowego     215
      13.15.1. Własne trudne uczucia     215
      13.15.2. Fizyczna pielęgnacja pacjentów     216
      13.15.3. Obawy o własne bezpieczeństwo     217
      13.15.4. Zespół wypalenia zawodowego     217
  
  14. PSYCHIATRIA WIEKU PODESZŁEGO – WYBRANE ZAGADNIENIA – Janusz Heitzman     219
  
    14.1. Starość a choroba     219
    14.2. Zaburzenia psychiczne w wieku podeszłym     220
      14.2.1. Zaburzenia depresyjne     221
      14.2.2. Zaburzenia nerwicowe     223
      14.2.3. Psychozy     223
      14.2.4. Majaczenie     224
      14.2.5. Zaburzenia świadomości     225
      14.2.6. Otępienia [F00–F03]     225
      14.2.7. Objawy charakteropatyczne     227
      14.2.8. Koncepcja opieki nad chorym z chorobą Alzheimera     227
  
  15. ZABURZENIA PSYCHICZNE W CHOROBACH SOMATYCZNYCH – Mariusz Furgał, Janusz Heitzman, Maciej Pilecki, Barbara Gierat     229
  
    15.1. Różnicowanie psychogennych i somatogennych zaburzeń psychicznych     229
    15.2. Specyfika pielęgnacji chorych z zaburzeniami psychicznymi w chorobach somatycznych     232
      15.2.1. Pacjent kardiologiczny i kardiochirurgiczny     233
      15.2.2. Pacjent internistyczny     234
      15.2.3. Pacjent neurologiczny, neurotraumatologiczny i neurochirurgiczny     235
      15.2.4. Pacjentka ginekologiczna i położnicza     236
      15.2.5. Pacjent onkologiczny     238
      15.2.6. Pacjent zakaźny     238
      15.2.7. Pacjent okulistyczny     239
      15.2.8. Pacjent laryngologiczny     240
      15.2.9. Pacjent urologiczny     240
      15.2.10. Pacjent toksykologiczny     241
      15.2.11. Pacjent stomatologiczny     242
  
  16. STANY NAGŁE W PSYCHIATRII – Mariusz Furgał, Janusz Heitzman     243
  
    16.1. Tendencje i próby samobójcze     245
    16.2. Pobudzenie, agresja i zdezorganizowane zachowanie     246
    16.3. Silny lęk     247
    16.4. Zaburzenia somatyczne     247
    16.5. Ratownictwo medyczne a zaburzenia psychiczne     248
  
  17. SAMOBÓJSTWA – Mariusz Furgał     251
  
    17.1. Epidemiologia     251
    17.2. Etiologia     252
      17.2.1. Biologiczne podłoże samobójstw     252
      17.2.2. Społeczne i psychologiczne podłoże samobójstw     252
    17.3. Zagrożenie popełnieniem samobójstwa     253
      17.3.1. Samobójstwo a próba samobójcza     253
      17.3.2. Myśli samobójcze a tendencje samobójcze     254
      17.3.3. Czynniki ryzyka     254
    17.4. Wybór metody samobójstwa     256
    17.5. Doraźna interwencja psychologiczna     257
    17.6. Decyzja o dalszym leczeniu     259
    17.7. Zapobieganie samobójstwom     259
  
  III. ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z TERAPIĄ ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH
  
  18. BIOLOGICZNE METODY LECZENIA ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH – Mariusz Furgał     262
  
    18.1. Farmakoterapia zaburzeń psychicznych     262
      18.1.1. Leki przeciwpsychotyczne     262
      18.1.2. Leki przeciwdepresyjne     267
      18.1.3. Leki przeciwlękowe (anksjolityczne) i nasenne     274
      18.1.4. Leki prokognitywne     277
      18.1.5. Leki psychostymulujące     278
      18.1.6. Leki normotymiczne     278
      18.1.7. Leki przeciwparkinsonowskie     279
      18.1.8. Inne leki używane w psychiatrii     280
      18.1.9. Pozafarmakologiczne działanie leków     281
    18.2. Inne biologiczne metody leczenia zaburzeń psychicznych     284
      18.2.1. Elektrowstrząsy     284
      18.2.2. Leczenie światłem (fototerapia)     285
      18.2.3. Psychochirurgia     286
      18.2.4. Przezczaszkowa stymulacja magnetyczna     286
  
  19. PSYCHOTERAPIA – Mariusz Furgał     287
  
    19.1. Cele psychoterapii     287
    19.2. Metody psychoterapii     288
      19.2.1. Psychoanaliza i terapia analityczna     288
      19.2.2. Terapia behawioralna     289
      19.2.3. Terapia poznawcza     290
      19.2.4. Terapia interpersonalna     290
      19.2.5. Terapia rodzinna i małżeńska     291
      19.2.6. Terapia grupowa     291
    19.3. Profesjonalna i nieprofesjonalna interwencja psychoterapeutyczna     292
      19.3.1. Błąd jatropatogenny     293
      19.3.2. Emocjonalność terapeutów     294
  
  20. REHABILITACJA W PSYCHIATRII – Mariusz Furgał     295
  
  21. SPECYFIKA OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ NAD PACJENTEM Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI – Barbara Gierat     297
  
    21.1. Diagnoza pielęgniarska     297
    21.2. Dbanie o bezpieczeństwo chorych     298
    21.3. Współpraca z rodzinami pacjentów     299
    21.4. Współpraca w ramach zespołów terapeutycznych     300
    21.5. Cechy osobowe pielęgniarki psychiatrycznej     301
  
  22. ETYCZNE I PRAWNE ASPEKTY OPIEKI PSYCHIATRYCZNEJ – Janusz Heitzman, Barbara Gierat     302
  
    22.1. Podstawy prawnych gwarancji leczenia     303
      22.1.1. Odmowa leczenia     307
      22.1.2. Zgoda na leczenie     308
      22.1.3. Postępowanie z zastosowaniem przymusu oraz wobec osób niezdolnych do wyrażenia zgody lub niewyrażających zgody     312
      22.1.4. Tajemnica leczenia     318
      22.1.5. Postępowanie wobec chorych psychicznie naruszających porządek prawny     319
    22.2. Wybrane akty prawne     322
      22.2.1. Kodeks etyki zawodowej pielęgniarki i położnej     322
      22.2.2. Ustawa o zawodzie pielęgniarki i położnej     323
  
  LITERATURA ŹRÓDŁOWA I ZALECANA     324
  
  SKOROWIDZ     326
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia