Psychiatria. Podręcznik dla studentów

Psychiatria. Podręcznik dla studentów

1 opinia

Redakcja:

Janusz Heitzman

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

39,85

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Podręcznik, dostosowany do obowiązującego programu nauczania. Umożliwia przyswojenie wiedzy o zaburzeniach psychicznych i zasadach interwencji psychiatrycznej. Zaburzenia psychiczne są prezentowane na podstawie konkretnego przypadku, a nie od strony teoretycznych rozważań. Książka zawiera również aktualną terminologię diagnostyczną oraz przepisy prawne dotyczące opieki psychiatrycznej.


Liczba stron332
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-3097-6
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  PRZEDMOWA – Janusz Heitzman    5
  I. PODSTAWY TEORETYCZNE WSPÓŁCZESNEJ PSYCHIATRII, PSYCHOPATOLOGII I DIAGNOSTYKI PSYCHIATRYCZNEJ    15
  1. ETIOLOGIA, PATOGENEZA I EPIDEMIOLOGIA ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH – Janusz Heitzman, Mariusz Furgał, Maciej Pilecki    16
    1.1. Etiologia i patogeneza zaburzeń psychicznych    16
    1.2. Epidemiologia zaburzeń psychicznych    19
  2. BADANIE PSYCHIATRYCZNE – Janusz Heitzman, Barbara Gierat    22
    2.1. Znaczenie nawiązania kontaktu    23
    2.2. Wywiad    25
    2.3. Ocena stanu psychicznego    27
  3. DIAGNOSTYCZNE BADANIA POMOCNICZE – Mariusz Furgał, Barbara Gierat    29
    3.1. Badanie psychologiczne    29
    3.2. Badania dodatkowe w psychiatrii    30
      3.2.1. Badania neuroobrazujące    30
      3.2.2. Badanie elektroencefalograficzne (EEG)    32
      3.2.3. Badania laboratoryjne    32
  4. PSYCHOPATOLOGIA I SYNDROMOLOGIA OGÓLNA – Janusz Heitzman    34
    4.1. Psychopatologia    35
    4.2. Objawy zaburzeń psychicznych    36
      4.2.1. Zaburzenia czynności poznawczych    36
      4.2.2. Zaburzenia emocjonalne    46
      4.2.3. Zaburzenia świadomości    48
      4.2.4. Zaburzenia aktywności i działań ruchowych    51
      4.2.5. Zaburzenia kontroli impulsów    52
    4.3. Zespoły psychopatologiczne    53
    4.4. Klasyfikacje psychiatryczne    55
  II. PSYCHIATRIA KLINICZNA    57
  5. ZABURZENIA PSYCHICZNE I ZABURZENIA ZACHOWANIA SPOWODOWANE UŻYWANIEM SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH – Maciej Pilecki    58
    5.1. Kryteria diagnostyczne    58
    5.2. Charakterystyka substancji psychoaktywnych    61
      5.2.1. Alkohol etylowy    64
      5.2.2. Opioidy    65
      5.2.3. Kanabinole    66
      5.2.4. Amfetamina    67
      5.2.5. Kokaina    68
      5.2.6. Ekstazy    69
      5.2.7. LSD    69
      5.2.8. Grzyby halucynogenne    70
      5.2.9. Rozpuszczalniki    71
      5.2.10. Leki uspokajające i nasenne    71
      5.2.11. Nikotyna    72
      5.2.12. Inne substancje psychoaktywne    73
    5.3. Epidemiologia i etiologia    73
      5.3.1. Epidemiologia    73
      5.3.2. Etiologia    74
    5.4. Leczenie    75
      5.4.1. Leczenie ostrego zatrucia    75
      5.4.2. Leczenie objawów abstynencyjnych i powikłań    76
      5.4.3. Leczenie uzależnienia    76
    5.5. Interwencja pielęgniarska w uzależnieniach    78
  6. PSYCHOZY SCHIZOFRENICZNE I Z KRĘGU SCHIZOFRENII – Mariusz Furgał    79
    6.1. Schizofrenia [F20]    79
      6.1.1. Kryteria diagnostyczne    80
      6.1.2. Obraz kliniczny    81
      6.1.3. Podział kliniczny psychoz schizofrenicznych i schizofrenopodobnych    82
      6.1.4. Przebieg i rokowanie    85
      6.1.5. Uwagi na temat ustalania rozpoznania schizofrenii    86
      6.1.6. Epidemiologia i etiologia    87
      6.1.7. Leczenie i profilaktyka    90
    6.2. Zespoły schizofrenopodobne i krótkotrwałe epizody psychotyczne [F23]    93
    6.3. Zaburzenie schizoafektywne [F25]    93
      6.3.1. Leczenie    94
    6.4. Zaburzenie schizotypowe [F21]    94
    6.5. Interwencja pielęgniarska w schizofrenii i zaburzeniach pokrewnych    95
  7. ZESPOŁY UROJENIOWE I HALUCYNOZY – Mariusz Furgał    98
    7.1. Paranoja i reakcje paranoiczne [F22]    99
      7.1.1. Kryteria diagnostyczne    99
      7.1.2. Obraz kliniczny    99
      7.1.3. Epidemiologia i etiologia    101
    7.2. Urojenia udzielone (indukowane zaburzenie urojeniowe) [F24]    102
    7.3. Parafrenia i inne halucynozy [F22]    102
      7.3.1. Kryteria diagnostyczne    102
      7.3.2. Obraz kliniczny    103
      7.3.3. Epidemiologia i etiologia    104
      7.3.4. Leczenie    104
    7.4. Interwencja pielęgniarska w paranoi i parafrenii    104
  8. ZABURZENIA I CHOROBY AFEKTYWNE – Janusz Heitzman, Norbert Wojnar    107
    8.1. Zaburzenia depresyjne    109
      8.1.1. Obraz kliniczny    109
      8.1.2. Kryteria diagnostyczne    112
    8.2. Zaburzenia maniakalne    119
      8.2.1. Obraz kliniczny    119
      8.2.2. Kryteria diagnostyczne    121
    8.3. Zaburzenia afektywne dwubiegunowe [F31]    121
      8.3.1. Obraz kliniczny    121
      8.3.2. Kryteria diagnostyczne    122
    8.4. Epidemiologia i etiologia    124
      8.4.1. Epidemiologia    124
      8.4.2. Etiologia    125
    8.5. Leczenie    127
    8.6. Interwencja pielęgniarska w zaburzeniach afektywnych    128
  9. ZABURZENIA NERWICOWE, ZWIĄZANE ZE STRESEM I POD POSTACIĄ SOMATYCZNĄ (SOMATOFORMICZNE) – Janusz Heitzman    131
    9.1. Zaburzenia lękowe [F40–F41]    132
      9.1.1. Kryteria diagnostyczne    132
      9.1.2. Obraz kliniczny i epidemiologia    132
      9.1.3. Etiologia    136
      9.1.4. Leczenie    137
    9.2. Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne [F42]    138
    9.3. Reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne [F43]    138
      9.3.1. Zespół stresu pourazowego (PTSD) [F43.1]    138
      9.3.2. Ostra reakcja na stres [F43.0]    142
      9.3.3. Zaburzenia adaptacyjne [F43.2]    144
    9.4. Zaburzenia dysocjacyjne (konwersyjne) [F44]    146
    9.5. Zaburzenia somatoformiczne [F45]    147
  10. ZABURZENIA SNU – Janusz Heitzman    148
    10.1. Architektura snu    148
    10.2. Kryteria diagnostyczne, obraz kliniczny i etiologia    150
      10.2.1. Dyssomnie    150
      10.2.2. Parasomnie    153
      10.2.3. Zaburzenia snu w przebiegu schorzeń psychicznych    154
    10.3. Leczenie    154
      10.3.1. Metody niefarmakologiczne    155
      10.3.2. Metody farmakologiczne    156
    10.4. Interwencja pielęgniarska w zaburzeniach snu    156
  11. ZABURZENIA OSOBOWOŚCI – Maciej Pilecki    158
    11.1. Osobowość z pogranicza (borderline) [F60.31]    159
      11.1.1. Kryteria diagnostyczne    159
      11.1.2. Epidemiologia i obraz kliniczny    160
    11.2. Osobowość narcystyczna    162
      11.2.1. Kryteria diagnostyczne    162
      11.2.2. Epidemiologia i obraz kliniczny    162
    11.3. Osobowość dyssocjalna [F60.2]    163
      11.3.1. Kryteria diagnostyczne    163
      11.3.2. Epidemiologia i obraz kliniczny    163
    11.4. Osobowość obsesyjno-kompulsywna (anankastyczna) [F60.5]    164
      11.4.1. Kryteria diagnostyczne    164
      11.4.2. Epidemiologia i obraz kliniczny    165
    11.5. Osobowość paranoiczna [F60.0]    165
    11.6. Osobowość schizoidalna [F60.1]    166
    11.7. Etiologia    166
    11.8. Leczenie    169
    11.9. Interwencja pielęgniarska w zaburzeniach osobowości    170
  12. ZABURZENIA PSYCHOSEKSUALNE – Maciej Pilecki    172
    12.1. Zaburzenia identyfikacji płciowej [F64]    172
      12.1.1. Kryteria diagnostyczne, obraz kliniczny i epidemiologia    173
      12.1.2. Etiologia    174
      12.1.3. Leczenie    175
    12.2. Dysfunkcje seksualne [F52]    175
      12.2.1. Kryteria diagnostyczne, obraz kliniczny i epidemiologia    176
      12.2.2. Etiologia    179
      12.2.3. Leczenie    180
    12.3. Parafilie [F65]    181
      12.3.1. Kryteria diagnostyczne, obraz kliniczny i epidemiologia    181
      12.3.2. Etiologia    184
      12.3.3. Leczenie    185
    12.4. Interwencja pielęgniarska w zaburzeniach psychoseksualnych    186
  13. PSYCHIATRIA WIEKU ROZWOJOWEGO – WYBRANE ZAGADNIENIA – Maciej Pilecki    187
    13.1. Znaczenie rozwoju biopsychospołecznego    187
    13.2. Psychopatologia okresu rozwojowego    188
    13.3. Specyfika diagnozy klinicznej w okresie rozwojowym    189
    13.4. Farmakoterapia w okresie rozwojowym    189
    13.5. Specyfika psychoterapii w okresie rozwojowym    190
    13.6. Zaburzenia reaktywne    191
      13.6.1. Kryteria diagnostyczne i obraz kliniczny    191
      13.6.2. Epidemiologia    193
      13.6.3. Etiologia    193
      13.6.4. Leczenie    193
    13.7. Zaburzenia lękowe    194
      13.7.1. Kryteria diagnostyczne i obraz kliniczny    194
      13.7.2. Epidemiologia    196
      13.7.3. Etiologia    196
      13.7.4. Leczenie    197
    13.8. Zaburzenia zachowania [F91]    197
      13.8.1. Kryteria diagnostyczne    197
      13.8.2. Obraz kliniczny    198
      13.8.3. Epidemiologia    198
      13.8.4. Etiologia    199
      13.8.5. Leczenie    199
    13.9. Zaburzenia hiperkinetyczne [F90]    200
      13.9.1. Kryteria diagnostyczne    200
      13.9.2. Obraz kliniczny    201
      13.9.3. Epidemiologia i etiologia    201
      13.9.4. Leczenie    201
    13.10. Zaburzenia odżywiania się [F50]    202
      13.10.1. Kryteria diagnostyczne i obraz kliniczny    202
      13.10.2. Epidemiologia    203
      13.10.3. Etiologia    204
      13.10.4. Leczenie    204
    13.11. Zaburzenia nastroju [F30–F39]    205
      13.11.1. Kryteria diagnostyczne    205
      13.11.2. Epidemiologia    207
      13.11.3. Etiologia    207
      13.11.4. Leczenie    207
    13.12. Schizofrenia w okresie rozwojowym [F20]    208
      13.12.1. Kryteria diagnostyczne    208
      13.12.2. Obraz kliniczny    208
      13.12.3. Epidemiologia    209
      13.12.4. Etiologia    209
      13.12.5. Leczenie    209
    13.13. Autyzm dziecięcy [F84.0]    209
      13.13.1. Kryteria diagnostyczne i obraz kliniczny    209
      13.13.2. Epidemiologia    211
      13.13.3. Etiologia    211
      13.13.4. Leczenie    211
    13.14. Upośledzenie umysłowe [F70–F79]    212
      13.14.1. Kryteria diagnostyczne    212
      13.14.2. Epidemiologia    214
      13.14.3. Etiologia    214
      13.14.4. Postępowanie    215
    13.15. Interwencja pielęgniarska w psychiatrii wieku rozwojowego    215
      13.15.1. Własne trudne uczucia    215
      13.15.2. Fizyczna pielęgnacja pacjentów    216
      13.15.3. Obawy o własne bezpieczeństwo    217
      13.15.4. Zespół wypalenia zawodowego    217
  14. PSYCHIATRIA WIEKU PODESZŁEGO – WYBRANE ZAGADNIENIA – Janusz Heitzman    219
    14.1. Starość a choroba    219
    14.2. Zaburzenia psychiczne w wieku podeszłym    220
      14.2.1. Zaburzenia depresyjne    221
      14.2.2. Zaburzenia nerwicowe    223
      14.2.3. Psychozy    223
      14.2.4. Majaczenie    224
      14.2.5. Zaburzenia świadomości    225
      14.2.6. Otępienia [F00–F03]    225
      14.2.7. Objawy charakteropatyczne    227
      14.2.8. Koncepcja opieki nad chorym z chorobą Alzheimera    227
  15. ZABURZENIA PSYCHICZNE W CHOROBACH SOMATYCZNYCH – Mariusz Furgał, Janusz Heitzman, Maciej Pilecki, Barbara Gierat    229
    15.1. Różnicowanie psychogennych i somatogennych zaburzeń psychicznych    229
    15.2. Specyfika pielęgnacji chorych z zaburzeniami psychicznymi w chorobach somatycznych    232
      15.2.1. Pacjent kardiologiczny i kardiochirurgiczny    233
      15.2.2. Pacjent internistyczny    234
      15.2.3. Pacjent neurologiczny, neurotraumatologiczny i neurochirurgiczny    235
      15.2.4. Pacjentka ginekologiczna i położnicza    236
      15.2.5. Pacjent onkologiczny    238
      15.2.6. Pacjent zakaźny    238
      15.2.7. Pacjent okulistyczny    239
      15.2.8. Pacjent laryngologiczny    240
      15.2.9. Pacjent urologiczny    240
      15.2.10. Pacjent toksykologiczny    241
      15.2.11. Pacjent stomatologiczny    242
  16. STANY NAGŁE W PSYCHIATRII – Mariusz Furgał, Janusz Heitzman    243
    16.1. Tendencje i próby samobójcze    245
    16.2. Pobudzenie, agresja i zdezorganizowane zachowanie    246
    16.3. Silny lęk    247
    16.4. Zaburzenia somatyczne    247
    16.5. Ratownictwo medyczne a zaburzenia psychiczne    248
  17. SAMOBÓJSTWA – Mariusz Furgał    251
    17.1. Epidemiologia    251
    17.2. Etiologia    252
      17.2.1. Biologiczne podłoże samobójstw    252
      17.2.2. Społeczne i psychologiczne podłoże samobójstw    252
    17.3. Zagrożenie popełnieniem samobójstwa    253
      17.3.1. Samobójstwo a próba samobójcza    253
      17.3.2. Myśli samobójcze a tendencje samobójcze    254
      17.3.3. Czynniki ryzyka    254
    17.4. Wybór metody samobójstwa    256
    17.5. Doraźna interwencja psychologiczna    257
    17.6. Decyzja o dalszym leczeniu    259
    17.7. Zapobieganie samobójstwom    259
  18. BIOLOGICZNE METODY LECZENIA ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH – Mariusz Furgał    262
    18.1. Farmakoterapia zaburzeń psychicznych    262
      18.1.1. Leki przeciwpsychotyczne    262
      18.1.2. Leki przeciwdepresyjne    267
      18.1.3. Leki przeciwlękowe (anksjolityczne) i nasenne    274
      18.1.4. Leki prokognitywne    277
      18.1.5. Leki psychostymulujące    278
      18.1.6. Leki normotymiczne    278
      18.1.7. Leki przeciwparkinsonowskie    279
      18.1.8. Inne leki używane w psychiatrii    280
      18.1.9. Pozafarmakologiczne działanie leków    281
    18.2. Inne biologiczne metody leczenia zaburzeń psychicznych    284
      18.2.1. Elektrowstrząsy    284
      18.2.2. Leczenie światłem (fototerapia)    285
      18.2.3. Psychochirurgia    286
      18.2.4. Przezczaszkowa stymulacja magnetyczna    286
  19. PSYCHOTERAPIA – Mariusz Furgał    287
    19.1. Cele psychoterapii    287
    19.2. Metody psychoterapii    288
      19.2.1. Psychoanaliza i terapia analityczna    288
      19.2.2. Terapia behawioralna    289
      19.2.3. Terapia poznawcza    290
      19.2.4. Terapia interpersonalna    290
      19.2.5. Terapia rodzinna i małżeńska    291
      19.2.6. Terapia grupowa    291
    19.3. Profesjonalna i nieprofesjonalna interwencja psychoterapeutyczna    292
      19.3.1. Błąd jatropatogenny    293
      19.3.2. Emocjonalność terapeutów    294
  20. REHABILITACJA W PSYCHIATRII – Mariusz Furgał    295
  21. SPECYFIKA OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ NAD PACJENTEM Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI – Barbara Gierat    297
    21.1. Diagnoza pielęgniarska    297
    21.2. Dbanie o bezpieczeństwo chorych    298
    21.3. Współpraca z rodzinami pacjentów    299
    21.4. Współpraca w ramach zespołów terapeutycznych    300
    21.5. Cechy osobowe pielęgniarki psychiatrycznej    301
  22. ETYCZNE I PRAWNE ASPEKTY OPIEKI PSYCHIATRYCZNEJ – Janusz Heitzman, Barbara Gierat    302
    22.1. Podstawy prawnych gwarancji leczenia    303
      22.1.1. Odmowa leczenia    307
      22.1.2. Zgoda na leczenie    308
      22.1.3. Postępowanie z zastosowaniem przymusu oraz wobec osób niezdolnych do wyrażenia zgody lub niewyrażających zgody    312
      22.1.4. Tajemnica leczenia    318
      22.1.5. Postępowanie wobec chorych psychicznie naruszających porządek prawny    319
    22.2. Wybrane akty prawne    322
      22.2.1. Kodeks etyki zawodowej pielęgniarki i położnej    322
      22.2.2. Ustawa o zawodzie pielęgniarki i położnej    323
  LITERATURA ŹRÓDŁOWA I ZALECANA    324
  SKOROWIDZ    326
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia