Psychiatria dzieci i młodzieży

Psychiatria dzieci i młodzieży

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

84,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Publikacja ta jest rozszerzoną, uzupełnioną i unowocześnioną wersją podręcznika pod tym samym tytułem.


Opisano w nim zaburzenia emocjonalne okresu dzieciństwa, okresu szkolnego i dorastania.


Większość rozdziałów uzupełniono o nowe informacje. Uznano także, że należy dodać rozdział dotyczący samobójstw, seksualności dzieci i młodzieży oraz poszerzyć rozdział dotyczący uzależnień od substancji psychoaktywnych.


Przedstawiono związek zaburzeń emocjonalnych z czynnikami społecznymi i kulturowymi, wpływem grup rówieśniczych, szkoły i telewizji oraz z niekontrolowanym i powszechnym dostępem do narkotyków. Podkreślono podstawowe znaczenie niezaburzonych, prawidłowych relacji w rodzinie dla rozwoju w okresie dziecięcym i adolescencji.


W publikacji zaprezentowano metody leczenia: psychoterapię, zwłaszcza metodę behawioralno-poznawczą, terapię rodzin, tzw. interwencję kryzysową, a także niektóre metody farmakologiczne, które, według ostatnio przyjętych koncepcji, wywołują zmiany nie tylko w zachowaniu, ale także w czynnościach mózgu i jego strukturach, co prowadzić może do powstawania objawów psychopatologicznych.
Niezmieniona została klasyfikacja zaburzeń psychicznych - 10. wersja ICD, choć w najbliższych latach pojawi się 11. wersja, która zapewne ułatwi i uprości proces diagnostyczny. Adresatami podręcznika są studenci medycyny. Może on służyć pomocą w codziennej praktyce lekarzom - specjalistom psychiatrii dziecięcej i młodzieżowej, psychiatrom ogólnym, a ponadto lekarzom rodzinnym, psychologom i nauczycielom.


Liczba stron646
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-4421-8
Numer wydania2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  CZĘŚĆ OGÓLNA. KONTEKSTY PSYCHOPATOLOGII I PSYCHIATRII MŁODZIEŻOWEJ    3
  1. Rozwój i specyfika psychiatrii dzieci i młodzieży, Maria Orwid    3
  CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA ROZWÓJ PSYCHICZNY DZIECI I MŁODZIEŻY I POWSTAWANIE ZABURZEŃ    11
  2. Czynniki biologiczne (genetyczne) wpływające na rozwój psychiczny i powstawanie zaburzeń, Ewa Bartnik    11
  2.1. Wstęp    11
  2.2. Rodowody i dziedziczenie    12
  2.3. Komplikacje rodowodów – piętno genomowe, mutacje dynamiczne i dziedziczenie mitochondrialne    13
  2.4. Zaburzenia związane ze zmianami w wielu genach    14
  2.5. Badania bliźniąt    14
  2.6. Ryzyko względne    15
  2.7. Szukanie genów dla chorób powodowanych przez pojedyncze cechy (geny kandydaci) i szukanie genów za pomocą analizy sprzężeń .    15
  2.8. Inne metody szukania genów odpowiedzialnych za daną chorobę .    16
  2.9. Metody szukania wspólnych alleli    17
  2.10. Badania asocjacji    17
  2.11. Badania na modelach zwierzęcych    18
  2.12. Wyniki badań    18
  2.13. Charakterystyka znanych chorób psychiatrycznych w aspekcie związanych z nimi genów    20
  2.14. Perspektywy    23
  3. Czynniki psychospołeczne w psychiatrii dzieci i młodzieży, Maria Orwid    27
  4. Wywiady, ocena, diagnoza w psychiatrii dzieci i młodzieży, Jadwiga Komender    41
  4.1. Wstęp    41
  4.2. Wywiad z rodzicami    43
  4.3. Wywiad z dzieckiem    45
  4.4. Ocena    46
  4.5. Diagnoza    47
  5. Diagnoza psychologiczna w psychiatrii dzieci i młodzieży, Małgorzata Talarczyk    49
  5.1. Wstęp    49
  5.2. Diagnoza psychologiczna – definicje i etyka    50
  5.3. Metody diagnozy psychologicznej    51
  5.4. Diagnoza oparta na dowodach empirycznych (EBA)    52
  5.5. Badanie procesów poznawczych    54
  5.6. Eksperyment kliniczny    56
  5.7. Badanie procesów emocjonalnych    57
  5.8. Etapy diagnozy psychologicznej w psychiatrii dzieci i młodzieży    60
  5.9. Uwagi końcowe    62
  CZĘŚĆ KLINICZNA    65
  6. Klasyfikacja zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży, Jacek Bomba    67
  6.1. Wstęp    67
  6.2. Klasyfikacje obecnie obowiązujące    70
  6.3. Współchorobowość    73
  ZABURZENIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ W NIEMOWLĘCTWIE, WCZESNYM DZIECIŃSTWIE I DZIECIŃSTWIE DO 6. RŻ    77
  7. Wczesne dzieciństwo, Irena Namysłowska    77
  7.1. Małżeństwo, rodzina wychowująca małe dziecko, rodzina z dzieckiem w wieku przedszkolnym    77
  8. Upośledzenie umysłowe – niepełnosprawność intelektualna, Jadwiga Komender    97
  8.1. Wstęp    97
  8.2. Epidemiologia    99
  8.3. Etiologia    100
  8.4. Przyczyny organiczne i genetyczne    101
  8.5. Zaburzenia związane z chromosomami płciowymi    106
  8.6. Zaburzenia zależne od jednej pary genów patologicznych    107
  8.7. Zaburzenia metaboliczne uwarunkowane genetycznie    108
  8.8. Zaburzenia związane z okresem ciąży    109
  8.9. Funkcjonowanie w zależności od stopnia niepełnosprawności    111
  8.10. Zaburzenia psychiczne występujące u osób niepełnosprawnych intelektualnie    112
  8.11. Rola psychiatry dziecięcego    114
  8.12. Prowadzenie dziecka niepełnosprawnego intelektualnie    115
  9. Całościowe zaburzenia rozwojowe, Hanna Jaklewicz    119
  9.1. Charakterystyka grupy zaburzeń    119
  9.2. F84.0 Autyzm dziecięcy    120
  9.3. Autyzm – 3.–5. rż    128
  9.4. Autyzm – 5.–7. rż    129
  9.5. Wychodzenie z autyzmu    130
  9.6. Autyzm dziecięcy w badaniach własnych    131
  9.7. F84.1 Autyzm atypowy    131
  9.8. F84.2 Zespół Retta    132
  9.9. F84.3 Dziecięce zaburzenia dezintegracyjne    134
  9.10. F84.4 Zaburzenia hiperkinetyczne z towarzyszącym upośledzeniem umysłowym i ruchami stereotypowymi    135
  9.11. F84.5 Zespół Aspergera    135
  9.12. F84.9 Całościowe zaburzenia rozwojowe nieokreślone    137
  10. Zaburzenia emocjonalne rozpoczynające się w dzieciństwie, Lidia Popek    139
  10.1. F93.0 Lęk przed separacją w dzieciństwie    140
  10.2. F93.1 Zaburzenia lękowe w postaci fobii w dzieciństwie    143
  10.3. F93.2 Lęk społeczny w dzieciństwie    145
  10.4. F93.80 Uogólnione zaburzenia lękowe w dzieciństwie    148
  11. Zaburzenia funkcjonowania społecznego rozpoczynające się w dzieciństwie lub w wieku młodzieńczym, Lidia Popek    151
  11.1. F94.0 Mutyzm wybiórczy    151
  11.2. F94.1 Reaktywne zaburzenia przywiązania w dzieciństwie    155
  11.3. F94.2 Zaburzenia selektywności przywiązania w dzieciństwie    157
  12. Inne zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym, Lidia Popek    161
  12.1. F98.0 Moczenie mimowolne (enuresis) nieorganiczne    161
  12.2. F98.1 Zanieczyszczanie się kałem (encopresis) nieorganiczne    165
  12.3. Zaburzenia odżywiania i jedzenia w niemowlęctwie i dzieciństwie    168
  ZABURZENIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ W WIEKU SZKOLNYM: 7.–10. RŻ    171
  13. Późne dzieciństwo – wiek szkolny, Irena Namysłowska    171
  13.1. Rodzina z dziećmi w wieku szkolnym    171
  13.2. Indywidualny rozwój dziecka – okres późnego dzieciństwa, młodszy wiek szkolny    173
  13.3. Rozwój emocjonalno-społeczny    176
  13.4. Rozwój moralny dziecka    177
  14. Specyficzne zaburzenia rozwoju mowy i języka, Hanna Jaklewicz    181
  14.1. Charakterystyka grupy zaburzeń    181
  14.2. Zaburzenia rozwoju mowy w ICD-10    182
  14.3. F80.0 Specyficzne zaburzenia artykulacji    183
  14.4. F80.1 Zaburzenie ekspresji mowy – dysfazja ekspresyjna    184
  14.5. F80.2 Zaburzenie rozumienia mowy – dysfazja recepcyjna    185
  14.6. F80.3 Nabyta afazja z padaczką    188
  15. Specyficzne zaburzenia w rozwoju umiejętności szkolnych, Hanna Jaklewicz    191
  15.1. Charakterystyka grupy zaburzeń    191
  15.2. F81.0 Specyficzne zaburzenia czytania    192
  15.3. F81.1 Specyficzne zaburzenia ortografii    196
  15.4. F81.2 Specyficzne zaburzenia umiejętności arytmetycznych    197
  16. Specyficzne zaburzenia rozwoju funkcji motorycznych, Lidia Popek    199
  16.1. Definicja    199
  16.2. Rys historyczny    199
  16.3. Epidemiologia    200
  16.4. Etiologia    200
  16.5. Obraz kliniczny    200
  16.6. Różnicowanie    202
  16.7. Rokowanie    202
  16.8. Leczenie    203
  17. Zaburzenie hiperkinetyczne. Zespół nadpobudliwości psychoruchowej, Tomasz Wolańczyk, Jadwiga Komender    205
  17.1 Wstęp    205
  17.2. Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi – ADHD    206
  18. Zaburzenia tikowe, Tomasz Wolańczyk    229
  18.1. Wstęp    229
  18.2. Klasyfikacja zaburzeń tikowych i ich rozpowszechnienie    230
  18.3. F95.0 Tiki przemijające    231
  18.4. F95.1 Tiki przewlekłe ruchowe lub głosowe (wokalne)    231
  18.5. F95.2 Zespół tików głosowych i ruchowych (zespół Gillesa de la Tourette’a)    232
  18.6. F95.9 Tiki nieokreślone    232
  18.7. Etiologia zaburzeń tikowych    232
  18.8. Obraz kliniczny tików    233
  18.9. Zaburzenia współistniejące    234
  18.10. Leczenie tików    235
  19. Zaburzenia zachowania, Jacek Bomba    241
  19.1. Wstęp    241
  19.2. Kryteria zaburzeń zachowania    246
  ZABURZENIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ W OKRESIE DORASTANIA: 11.–18. RŻ    255
  20. Adolescencja – wiek dorastania, Irena Namysłowska    255
  20.1. Rodzina z dziećmi dorastającymi i opuszczającymi dom    255
  20.2. Adolescencja – indywidualny rozwój psychiczny    259
  20.3. Adolescencja – rozwój fizyczny    260
  20.4. Adolescencja – rozwój poznawczy    262
  20.5. Adolescencja – rozwój emocjonalno-społeczny    263
  21. Zaburzenia odżywiania, Andrzej Rajewski    275
  21.1. Regulacja odżywiania i masy ciała    275
  21.2. Biologiczna regulacja odżywiania    275
  21.3. Psychologiczne i społeczne uwarunkowania regulacji odżywiania    276
  21.4. Rys historyczny    277
  21.5. Podział i epidemiologia zaburzeń odżywiania    278
  21.6. Etiologia i patogeneza zaburzeń odżywiania    279
  21.7. Kryteria diagnostyczne zaburzeń odżywiania    283
  21.8. Obraz kliniczny i przebieg jadłowstrętu psychicznego    286
  21.9. Rozpoznanie różnicowe jadłowstrętu psychicznego    288
  21.10. Obraz kliniczny i przebieg bulimii    289
  21.11. Rozpoznanie różnicowe    290
  21.12. Leczenie zaburzeń odżywiania    291
  22. Depresja młodzieńcza, Jacek Bomba    299
  22.1. Wstęp    299
  22.2. Obraz kliniczny depresji młodzieńczej    302
  22.3. Wymiar biologiczny    306
  22.4. Wymiar psychologiczny    307
  22.5. Leczenie    311
  ZABURZENIA PSYCHICZNE TYPOWE DLA DOROSŁYCH, ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ W OKRESIE DORASTANIA    317
  23. Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne. Zaburzenie dysocjacyjne (konwersyjne), Jolanta Rabe-Jabłońska    317
  23.1. Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne    317
  23.2. Zaburzenie dysocjacyjne (konwersyjne)    326
  24. Zaburzenia psychotyczne w okresie adolescencji, Zofia Bronowska    331
  24.1. Wstęp    331
  24.2. Objawy psychotyczne w populacji osób zdrowych    332
  24.3. Zaburzenia psychotyczne w przebiegu chorób somatycznych    333
  24.4. Zaburzenia psychotyczne u osób zażywających substancje psychoaktywne    335
  24.5. Krótkotrwałe dekompensacje psychotyczne    337
  24.6. Psychozy czynnościowe    339
  24.7. Schizofrenia w okresie dorastania    340
  25. Zaburzenia afektywne u dzieci i młodzieży, Jolanta Rabe-Jabłońska    363
  25.1. Wstęp    363
  25.2. Duża depresja – pojedynczy epizod. Nawracająca duża depresja. Dystymia    364
  25.3. Zaburzenia współistniejące z dziecięcą i młodzieńczą depresją    367
  25.4. Choroba afektywna dwubiegunowa    370
  26. Uzależnienie od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, Anna Dietrich-Muszalska    379
  26.1. Wprowadzenie. Używanie i uzależnienie od substancji psychoaktywnych (SPA) – wybrane terminy    379
  26.2. Epidemiologia    382
  26.3. Uzależnienie od alkoholu    384
  26.4. Uzależnienie od innych niż alkohol substancji psychoaktywnych    387
  26.5. Niektóre inne substancje psychoaktywne    391
  26.6. Używanie, uzależnienie od substancji psychotycznych i współwystępowanie zaburzeń psychicznych    392
  27. Rozwój seksualny dzieci i młodzieży, Maria Beisert    395
  27.1. Wprowadzenie    395
  27.2. Przebieg rozwoju seksualnego człowieka    396
  27.3. Kryteria normy seksuologicznej dla dzieci i młodzieży    406
  27.4. Podsumowanie    407
  28. Przemoc w rodzinie, maltretowanie fizyczne i wykorzystanie seksualne dzieci i młodzieży, Ryszard Izdebski, Krzysztof Szwajca, Maria de Barbaro, Wanda Szaszkiewicz    409
  28.1. Wstęp    409
  28.2. Definicje krzywdzenia dzieci w rodzinie    412
  28.3. Rozpowszechnienie krzywdzenia w rodzinie    414
  28.4. Rodzina, w której dochodzi do krzywdzenia dziecka    416
  28.5. Diagnoza krzywdzenia w rodzinie    418
  28.6. Następstwa krzywdzenia w rodzinie    424
  28.7. Postępowanie terapeutyczne w sytuacjach przemocy    433
  28.8. Specyfika pracy terapeutycznej w sytuacji molestowania seksualnego w rodzinie    439
  28.9. Podsumowanie    441
  29. Zaburzenia psychiczne w chorobach somatycznych, Tomasz Wolańczyk    445
  29.1. Wstęp    445
  29.2. Zaburzenia narządów zmysłów    446
  29.3. Choroby układu nerwowego    448
  29.4. Infekcje    454
  29.5. Choroby endokrynologiczne    459
  29.6. Choroby układu oddechowego    464
  29.7. Choroby hematologiczne    466
  29.8. Wpływ choroby przewlekłej na rozwój dziecka i funkcjonowanie rodziny    467
  30. Samobójstwa dzieci i młodzieży, Agnieszka Gmitrowicz    477
  30.1. Wstęp    477
  30.2. Epidemiologia zachowań samobójczych w populacji rozwojowej    478
  30.3. Przyczyny samobójstw dzieci i młodzieży    479
  30.4. Postępowanie z nieletnim pacjentem w kryzysie samobójczym    482
  METODY TERAPEUTYCZNE W PSYCHIATRII DZIECI I MŁODZIEŻY    489
  31. Psychoterapia psychoanalityczna dzieci i młodzieży, Katarzyna Schier    489
  31.1. Wprowadzenie    489
  31.2. Początki psychoanalizy dzieci    492
  31.3. Zasady terapeutyczne    495
  31.4. Przymierze terapeutyczne w leczeniu dzieci i młodzieży    496
  31.5. Przeniesienie    499
  31.6. Przeciwprzeniesienie    503
  31.7. Opór w terapii psychoanalitycznej    505
  31.8. Zakończenie terapii    507
  31.9. Współczesne kierunki rozwoju terapii psychoanalitycznej dzieci i młodzieży    509
  32. Psychoterapia behawioralno-poznawcza dzieci i młodzieży, Anita Bryńska    515
  32.1. Terapia behawioralna – założenia teoretyczne, podstawowe techniki    515
  32.2. Terapia poznawcza i behawioralno-poznawcza    517
  33. Terapia rodzin, Barbara Józefik    543
  33.1. Wstęp    543
  33.2. Myślenie systemowe    545
  33.3. Systemowa terapia rodzin    549
  33.4. Myślenie systemowe i terapia rodzin w zaburzeniach emocjonalnych dzieci i młodzieży    556
  33.5. Kontekst zastosowania terapii rodzin    559
  33.6. Wstępna konsultacja rodzinna    560
  33.7. Cele terapii systemowej rodzin    561
  33.8. Formy terapii systemowej    562
  33.9. Miejsce prowadzenia terapii rodzin    563
  33.10. Terapeuta rodzinny    563
  33.11. Terapia rodzin w wybranych problemach    565
  33.12. Dylematy    569
  33.13. Poradnictwo rodzinne    570
  33.14. Podsumowanie    570
  34. Kryzysy i interwencja kryzysowa w terapii dzieci i młodzieży, Wanda Badura-Madej    575
  34.1. Teoria kryzysu i interwencji kryzysowej    575
  34.2. Miejsce i swoistość interwencji kryzysowej w leczeniu dzieci i młodzieży    580
  34.3. Interwencja kryzysowa wobec dzieci po wydarzeniach traumatycznych    583
  34.4. Interwencja kryzysowa w przypadku utraty i żałoby    587
  34.5. Interwencja w przypadku samobójczej śmierci dziecka    590
  34.6. Interwencja kryzysowa wobec rodziny w kryzysie    591
  35. Farmakoterapia zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży, Andrzej Rajewski    595
  35.1. Wstęp    595
  35.2. Czynniki warunkujące działanie leków psychotropowych w okresie rozwoju    596
  35.3. Cechy farmakokinetyki wieku rozwojowego    598
  35.4. Leczenie farmakologiczne schizofrenii oraz psychoz pokrewnych u dzieci i młodzieży    599
  35.5. Leczenie zaburzeń afektywnych u dzieci i młodzieży    603
  35.6. Leczenie farmakologiczne epizodu maniakalnego i zaburzeń afektywnych dwubiegunowych    605
  35.7. Leczenie farmakologiczne całościowych zaburzeń rozwojowych    607
  35.8. Leczenie farmakologiczne zaburzeń hiperkinetycznych (zespołu deficytu uwagi i nadpobudliwości psychoruchowej)    608
  35.9. Leczenie farmakologiczne specyficznych zaburzeń rozwoju    609
  35.10. Leczenie farmakologiczne zaburzeń zachowania i mieszanych zaburzeń zachowania i emocji    610
  35.11. Leczenie farmakologiczne tików    610
  35.12. Leczenie farmakologiczne nieorganicznego moczenia mimowolnego oraz nieorganicznego zanieczyszczania się kałem    611
  35.13. Leczenie farmakologiczne zaburzeń lękowych    611
  35.14. Leczenie farmakologiczne zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych    613
  35.15. Leczenie farmakologiczne zaburzeń odżywiania    613
  36. Integracja leczenia – próba syntezy, Jacek Bomba    621
  36.1. Wstęp    621
  36.2. Teoretyczne założenia terapii    623
  36.3. Podstawa i zasady postępowania zintegrowanego    624
  36.4. Stan bieżący    625
  36.5. Zgoda na leczenie a leczenie kompleksowe    626
  36.6. Psychoterapia    627
  36.7. Swoiste i nieswoiste czynniki psychoterapii    628
  36.8. Miejsce elementów składowych w leczeniu zintegrowanym    629
  36.9. Uwagi końcowe    630
  Skorowidz    633
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia