Psychiatria dzieci i młodzieży

Psychiatria dzieci i młodzieży

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

84,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Publikacja ta jest rozszerzoną, uzupełnioną i unowocześnioną wersją podręcznika pod tym samym tytułem.


Opisano w nim zaburzenia emocjonalne okresu dzieciństwa, okresu szkolnego i dorastania.


Większość rozdziałów uzupełniono o nowe informacje. Uznano także, że należy dodać rozdział dotyczący samobójstw, seksualności dzieci i młodzieży oraz poszerzyć rozdział dotyczący uzależnień od substancji psychoaktywnych.


Przedstawiono związek zaburzeń emocjonalnych z czynnikami społecznymi i kulturowymi, wpływem grup rówieśniczych, szkoły i telewizji oraz z niekontrolowanym i powszechnym dostępem do narkotyków. Podkreślono podstawowe znaczenie niezaburzonych, prawidłowych relacji w rodzinie dla rozwoju w okresie dziecięcym i adolescencji.


W publikacji zaprezentowano metody leczenia: psychoterapię, zwłaszcza metodę behawioralno-poznawczą, terapię rodzin, tzw. interwencję kryzysową, a także niektóre metody farmakologiczne, które, według ostatnio przyjętych koncepcji, wywołują zmiany nie tylko w zachowaniu, ale także w czynnościach mózgu i jego strukturach, co prowadzić może do powstawania objawów psychopatologicznych.
Niezmieniona została klasyfikacja zaburzeń psychicznych - 10. wersja ICD, choć w najbliższych latach pojawi się 11. wersja, która zapewne ułatwi i uprości proces diagnostyczny. Adresatami podręcznika są studenci medycyny. Może on służyć pomocą w codziennej praktyce lekarzom - specjalistom psychiatrii dziecięcej i młodzieżowej, psychiatrom ogólnym, a ponadto lekarzom rodzinnym, psychologom i nauczycielom.


Liczba stron646
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-4421-8
Numer wydania2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa V
  
  CZĘŚĆ OGÓLNA. KONTEKSTY PSYCHOPATOLOGII I PSYCHIATRII MŁODZIEŻOWEJ     3
  
  1. Rozwój i specyfika psychiatrii dzieci i młodzieży, Maria Orwid     3
  
  CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA ROZWÓJ PSYCHICZNY DZIECI I MŁODZIEŻY I POWSTAWANIE ZABURZEŃ     11
  
  2. Czynniki biologiczne (genetyczne) wpływające na rozwój psychiczny i powstawanie zaburzeń, Ewa Bartnik     11
  
  2.1. Wstęp     11
  2.2. Rodowody i dziedziczenie     12
  2.3. Komplikacje rodowodów – piętno genomowe, mutacje dynamiczne i dziedziczenie mitochondrialne     13
  2.4. Zaburzenia związane ze zmianami w wielu genach     14
  2.5. Badania bliźniąt     14
  2.6. Ryzyko względne     15
  2.7. Szukanie genów dla chorób powodowanych przez pojedyncze cechy (geny kandydaci) i szukanie genów za pomocą analizy sprzężeń .    15
  2.8. Inne metody szukania genów odpowiedzialnych za daną chorobę .     16
  2.9. Metody szukania wspólnych alleli     17
  2.10. Badania asocjacji     17
  2.11. Badania na modelach zwierzęcych     18
  2.12. Wyniki badań     18
  2.13. Charakterystyka znanych chorób psychiatrycznych w aspekcie związanych z nimi genów     20
  2.14. Perspektywy     23
  
  3. Czynniki psychospołeczne w psychiatrii dzieci i młodzieży, Maria Orwid     27
  
  4. Wywiady, ocena, diagnoza w psychiatrii dzieci i młodzieży, Jadwiga Komender     41
  
  4.1. Wstęp     41
  4.2. Wywiad z rodzicami     43
  4.3. Wywiad z dzieckiem     45
  4.4. Ocena     46
  4.5. Diagnoza     47
  
  5. Diagnoza psychologiczna w psychiatrii dzieci i młodzieży, Małgorzata Talarczyk     49
  
  5.1. Wstęp     49
  5.2. Diagnoza psychologiczna – definicje i etyka     50
  5.3. Metody diagnozy psychologicznej     51
  5.4. Diagnoza oparta na dowodach empirycznych (EBA)     52
  5.5. Badanie procesów poznawczych     54
  5.6. Eksperyment kliniczny     56
  5.7. Badanie procesów emocjonalnych     57
  5.8. Etapy diagnozy psychologicznej w psychiatrii dzieci i młodzieży     60
  5.9. Uwagi końcowe     62
  
  CZĘŚĆ KLINICZNA    65
  
  6. Klasyfikacja zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży, Jacek Bomba     67
  
  6.1. Wstęp     67
  6.2. Klasyfikacje obecnie obowiązujące     70
  6.3. Współchorobowość     73
  
  ZABURZENIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ W NIEMOWLĘCTWIE, WCZESNYM DZIECIŃSTWIE I DZIECIŃSTWIE DO 6. RŻ     77
  
  7. Wczesne dzieciństwo, Irena Namysłowska     77
  
  7.1. Małżeństwo, rodzina wychowująca małe dziecko, rodzina z dzieckiem w wieku przedszkolnym     77
  
  8. Upośledzenie umysłowe – niepełnosprawność intelektualna, Jadwiga Komender     97
  
  8.1. Wstęp     97
  8.2. Epidemiologia     99
  8.3. Etiologia     100
  8.4. Przyczyny organiczne i genetyczne     101
  8.5. Zaburzenia związane z chromosomami płciowymi     106
  8.6. Zaburzenia zależne od jednej pary genów patologicznych     107
  8.7. Zaburzenia metaboliczne uwarunkowane genetycznie     108
  8.8. Zaburzenia związane z okresem ciąży     109
  8.9. Funkcjonowanie w zależności od stopnia niepełnosprawności     111
  8.10. Zaburzenia psychiczne występujące u osób niepełnosprawnych intelektualnie     112
  8.11. Rola psychiatry dziecięcego     114
  8.12. Prowadzenie dziecka niepełnosprawnego intelektualnie     115
  
  9. Całościowe zaburzenia rozwojowe, Hanna Jaklewicz     119
  
  9.1. Charakterystyka grupy zaburzeń     119
  9.2. F84.0 Autyzm dziecięcy     120
  9.3. Autyzm – 3.–5. rż     128
  9.4. Autyzm – 5.–7. rż     129
  9.5. Wychodzenie z autyzmu     130
  9.6. Autyzm dziecięcy w badaniach własnych     131
  9.7. F84.1 Autyzm atypowy     131
  9.8. F84.2 Zespół Retta     132
  9.9. F84.3 Dziecięce zaburzenia dezintegracyjne     134
  9.10. F84.4 Zaburzenia hiperkinetyczne z towarzyszącym upośledzeniem umysłowym i ruchami stereotypowymi     135
  9.11. F84.5 Zespół Aspergera     135
  9.12. F84.9 Całościowe zaburzenia rozwojowe nieokreślone     137
  
  10. Zaburzenia emocjonalne rozpoczynające się w dzieciństwie, Lidia Popek     139
  
  10.1. F93.0 Lęk przed separacją w dzieciństwie     140
  10.2. F93.1 Zaburzenia lękowe w postaci fobii w dzieciństwie     143
  10.3. F93.2 Lęk społeczny w dzieciństwie     145
  10.4. F93.80 Uogólnione zaburzenia lękowe w dzieciństwie     148
  
  11. Zaburzenia funkcjonowania społecznego rozpoczynające się w dzieciństwie lub w wieku młodzieńczym, Lidia Popek     151
  
  11.1. F94.0 Mutyzm wybiórczy     151
  11.2. F94.1 Reaktywne zaburzenia przywiązania w dzieciństwie     155
  11.3. F94.2 Zaburzenia selektywności przywiązania w dzieciństwie     157
  
  12. Inne zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym, Lidia Popek     161
  
  12.1. F98.0 Moczenie mimowolne (enuresis) nieorganiczne     161
  12.2. F98.1 Zanieczyszczanie się kałem (encopresis) nieorganiczne     165
  12.3. Zaburzenia odżywiania i jedzenia w niemowlęctwie i dzieciństwie    168
  
  ZABURZENIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ W WIEKU SZKOLNYM: 7.–10. RŻ     171
  
  13. Późne dzieciństwo – wiek szkolny, Irena Namysłowska     171
  
  13.1. Rodzina z dziećmi w wieku szkolnym     171
  13.2. Indywidualny rozwój dziecka – okres późnego dzieciństwa, młodszy wiek szkolny     173
  13.3. Rozwój emocjonalno-społeczny     176
  13.4. Rozwój moralny dziecka     177
  
  14. Specyficzne zaburzenia rozwoju mowy i języka, Hanna Jaklewicz     181
  
  
  14.1. Charakterystyka grupy zaburzeń     181
  14.2. Zaburzenia rozwoju mowy w ICD-10     182
  14.3. F80.0 Specyficzne zaburzenia artykulacji     183
  14.4. F80.1 Zaburzenie ekspresji mowy – dysfazja ekspresyjna     184
  14.5. F80.2 Zaburzenie rozumienia mowy – dysfazja recepcyjna     185
  14.6. F80.3 Nabyta afazja z padaczką     188
  
  15. Specyficzne zaburzenia w rozwoju umiejętności szkolnych, Hanna Jaklewicz     191
  
  15.1. Charakterystyka grupy zaburzeń     191
  15.2. F81.0 Specyficzne zaburzenia czytania     192
  15.3. F81.1 Specyficzne zaburzenia ortografii     196
  15.4. F81.2 Specyficzne zaburzenia umiejętności arytmetycznych     197
  
  16. Specyficzne zaburzenia rozwoju funkcji motorycznych, Lidia Popek     199
  
  16.1. Definicja     199
  16.2. Rys historyczny     199
  16.3. Epidemiologia     200
  16.4. Etiologia     200
  16.5. Obraz kliniczny     200
  16.6. Różnicowanie     202
  16.7. Rokowanie     202
  16.8. Leczenie     203
  
  17. Zaburzenie hiperkinetyczne. Zespół nadpobudliwości psychoruchowej, Tomasz Wolańczyk, Jadwiga Komender     205
  
  17.1 Wstęp     205
  17.2. Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi – ADHD     206
  
  18. Zaburzenia tikowe, Tomasz Wolańczyk     229
  
  18.1. Wstęp     229
  18.2. Klasyfikacja zaburzeń tikowych i ich rozpowszechnienie     230
  18.3. F95.0 Tiki przemijające     231
  18.4. F95.1 Tiki przewlekłe ruchowe lub głosowe (wokalne)     231
  18.5. F95.2 Zespół tików głosowych i ruchowych (zespół Gillesa de la Tourette’a)     232
  18.6. F95.9 Tiki nieokreślone     232
  18.7. Etiologia zaburzeń tikowych     232
  18.8. Obraz kliniczny tików     233
  18.9. Zaburzenia współistniejące     234
  18.10. Leczenie tików     235
  
  19. Zaburzenia zachowania, Jacek Bomba     241
  
  19.1. Wstęp     241
  19.2. Kryteria zaburzeń zachowania     246
  
  ZABURZENIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ W OKRESIE DORASTANIA: 11.–18. RŻ     255
  
  20. Adolescencja – wiek dorastania, Irena Namysłowska     255
  
  20.1. Rodzina z dziećmi dorastającymi i opuszczającymi dom     255
  20.2. Adolescencja – indywidualny rozwój psychiczny     259
  20.3. Adolescencja – rozwój fizyczny     260
  20.4. Adolescencja – rozwój poznawczy     262
  20.5. Adolescencja – rozwój emocjonalno-społeczny     263
  
  21. Zaburzenia odżywiania, Andrzej Rajewski     275
  
  21.1. Regulacja odżywiania i masy ciała     275
  21.2. Biologiczna regulacja odżywiania     275
  21.3. Psychologiczne i społeczne uwarunkowania regulacji odżywiania     276
  21.4. Rys historyczny     277
  21.5. Podział i epidemiologia zaburzeń odżywiania     278
  21.6. Etiologia i patogeneza zaburzeń odżywiania     279
  21.7. Kryteria diagnostyczne zaburzeń odżywiania     283
  21.8. Obraz kliniczny i przebieg jadłowstrętu psychicznego     286
  21.9. Rozpoznanie różnicowe jadłowstrętu psychicznego     288
  21.10. Obraz kliniczny i przebieg bulimii     289
  21.11. Rozpoznanie różnicowe     290
  21.12. Leczenie zaburzeń odżywiania     291
  
  22. Depresja młodzieńcza, Jacek Bomba     299
  
  22.1. Wstęp     299
  22.2. Obraz kliniczny depresji młodzieńczej     302
  22.3. Wymiar biologiczny     306
  22.4. Wymiar psychologiczny     307
  22.5. Leczenie     311
  
  ZABURZENIA PSYCHICZNE TYPOWE DLA DOROSŁYCH, ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ W OKRESIE DORASTANIA     317
  
  23. Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne. Zaburzenie dysocjacyjne (konwersyjne), Jolanta Rabe-Jabłońska     317
  
  23.1. Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne     317
  23.2. Zaburzenie dysocjacyjne (konwersyjne)     326
  
  24. Zaburzenia psychotyczne w okresie adolescencji, Zofia Bronowska     331
  
  24.1. Wstęp     331
  24.2. Objawy psychotyczne w populacji osób zdrowych     332
  24.3. Zaburzenia psychotyczne w przebiegu chorób somatycznych     333
  24.4. Zaburzenia psychotyczne u osób zażywających substancje psychoaktywne     335
  24.5. Krótkotrwałe dekompensacje psychotyczne     337
  24.6. Psychozy czynnościowe     339
  24.7. Schizofrenia w okresie dorastania     340
  
  25. Zaburzenia afektywne u dzieci i młodzieży, Jolanta Rabe-Jabłońska     363
  
  25.1. Wstęp     363
  25.2. Duża depresja – pojedynczy epizod. Nawracająca duża depresja. Dystymia     364
  25.3. Zaburzenia współistniejące z dziecięcą i młodzieńczą depresją     367
  25.4. Choroba afektywna dwubiegunowa     370
  
  26. Uzależnienie od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, Anna Dietrich-Muszalska     379
  
  26.1. Wprowadzenie. Używanie i uzależnienie od substancji psychoaktywnych (SPA) – wybrane terminy     379
  26.2. Epidemiologia     382
  26.3. Uzależnienie od alkoholu     384
  26.4. Uzależnienie od innych niż alkohol substancji psychoaktywnych    387
  26.5. Niektóre inne substancje psychoaktywne     391
  26.6. Używanie, uzależnienie od substancji psychotycznych i współwystępowanie zaburzeń psychicznych     392
  
  27. Rozwój seksualny dzieci i młodzieży, Maria Beisert     395
  
  27.1. Wprowadzenie     395
  27.2. Przebieg rozwoju seksualnego człowieka     396
  27.3. Kryteria normy seksuologicznej dla dzieci i młodzieży     406
  27.4. Podsumowanie     407
  
  28. Przemoc w rodzinie, maltretowanie fizyczne i wykorzystanie seksualne dzieci i młodzieży, Ryszard Izdebski, Krzysztof Szwajca, Maria de Barbaro, Wanda Szaszkiewicz     409
  
  28.1. Wstęp     409
  28.2. Definicje krzywdzenia dzieci w rodzinie     412
  28.3. Rozpowszechnienie krzywdzenia w rodzinie     414
  28.4. Rodzina, w której dochodzi do krzywdzenia dziecka     416
  28.5. Diagnoza krzywdzenia w rodzinie     418
  28.6. Następstwa krzywdzenia w rodzinie     424
  28.7. Postępowanie terapeutyczne w sytuacjach przemocy     433
  28.8. Specyfika pracy terapeutycznej w sytuacji molestowania seksualnego w rodzinie     439
  28.9. Podsumowanie     441
  
  29. Zaburzenia psychiczne w chorobach somatycznych, Tomasz Wolańczyk     445
  
  29.1. Wstęp     445
  29.2. Zaburzenia narządów zmysłów     446
  29.3. Choroby układu nerwowego     448
  29.4. Infekcje     454
  29.5. Choroby endokrynologiczne     459
  29.6. Choroby układu oddechowego     464
  29.7. Choroby hematologiczne     466
  29.8. Wpływ choroby przewlekłej na rozwój dziecka i funkcjonowanie rodziny     467
  
  30. Samobójstwa dzieci i młodzieży, Agnieszka Gmitrowicz     477
  
  30.1. Wstęp     477
  30.2. Epidemiologia zachowań samobójczych w populacji rozwojowej     478
  30.3. Przyczyny samobójstw dzieci i młodzieży     479
  30.4. Postępowanie z nieletnim pacjentem w kryzysie samobójczym     482
  
  METODY TERAPEUTYCZNE W PSYCHIATRII DZIECI I MŁODZIEŻY     489
  
  31. Psychoterapia psychoanalityczna dzieci i młodzieży, Katarzyna Schier     489
  
  31.1. Wprowadzenie     489
  31.2. Początki psychoanalizy dzieci     492
  31.3. Zasady terapeutyczne     495
  31.4. Przymierze terapeutyczne w leczeniu dzieci i młodzieży     496
  31.5. Przeniesienie     499
  31.6. Przeciwprzeniesienie     503
  31.7. Opór w terapii psychoanalitycznej     505
  31.8. Zakończenie terapii     507
  31.9. Współczesne kierunki rozwoju terapii psychoanalitycznej dzieci i młodzieży     509
  
  32. Psychoterapia behawioralno-poznawcza dzieci i młodzieży, Anita Bryńska     515
  
  32.1. Terapia behawioralna – założenia teoretyczne, podstawowe techniki    515
  32.2. Terapia poznawcza i behawioralno-poznawcza     517
  
  33. Terapia rodzin, Barbara Józefik     543
  
  33.1. Wstęp     543
  33.2. Myślenie systemowe     545
  33.3. Systemowa terapia rodzin     549
  33.4. Myślenie systemowe i terapia rodzin w zaburzeniach emocjonalnych dzieci i młodzieży     556
  33.5. Kontekst zastosowania terapii rodzin     559
  33.6. Wstępna konsultacja rodzinna     560
  33.7. Cele terapii systemowej rodzin     561
  33.8. Formy terapii systemowej     562
  33.9. Miejsce prowadzenia terapii rodzin     563
  33.10. Terapeuta rodzinny     563
  33.11. Terapia rodzin w wybranych problemach     565
  33.12. Dylematy     569
  33.13. Poradnictwo rodzinne     570
  33.14. Podsumowanie     570
  
  34. Kryzysy i interwencja kryzysowa w terapii dzieci i młodzieży, Wanda Badura-Madej     575
  
  34.1. Teoria kryzysu i interwencji kryzysowej     575
  34.2. Miejsce i swoistość interwencji kryzysowej w leczeniu dzieci i młodzieży     580
  34.3. Interwencja kryzysowa wobec dzieci po wydarzeniach traumatycznych     583
  34.4. Interwencja kryzysowa w przypadku utraty i żałoby     587
  34.5. Interwencja w przypadku samobójczej śmierci dziecka     590
  34.6. Interwencja kryzysowa wobec rodziny w kryzysie     591
  
  35. Farmakoterapia zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży, Andrzej Rajewski     595
  
  35.1. Wstęp     595
  35.2. Czynniki warunkujące działanie leków psychotropowych w okresie rozwoju     596
  35.3. Cechy farmakokinetyki wieku rozwojowego     598
  35.4. Leczenie farmakologiczne schizofrenii oraz psychoz pokrewnych u dzieci i młodzieży     599
  35.5. Leczenie zaburzeń afektywnych u dzieci i młodzieży     603
  35.6. Leczenie farmakologiczne epizodu maniakalnego i zaburzeń afektywnych dwubiegunowych     605
  35.7. Leczenie farmakologiczne całościowych zaburzeń rozwojowych     607
  35.8. Leczenie farmakologiczne zaburzeń hiperkinetycznych (zespołu deficytu uwagi i nadpobudliwości psychoruchowej)     608
  35.9. Leczenie farmakologiczne specyficznych zaburzeń rozwoju     609
  35.10. Leczenie farmakologiczne zaburzeń zachowania i mieszanych zaburzeń zachowania i emocji     610
  35.11. Leczenie farmakologiczne tików     610
  35.12. Leczenie farmakologiczne nieorganicznego moczenia mimowolnego oraz nieorganicznego zanieczyszczania się kałem     611
  35.13. Leczenie farmakologiczne zaburzeń lękowych     611
  35.14. Leczenie farmakologiczne zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych     613
  35.15. Leczenie farmakologiczne zaburzeń odżywiania     613
  
  36. Integracja leczenia – próba syntezy, Jacek Bomba     621
  
  36.1. Wstęp     621
  36.2. Teoretyczne założenia terapii     623
  36.3. Podstawa i zasady postępowania zintegrowanego     624
  36.4. Stan bieżący     625
  36.5. Zgoda na leczenie a leczenie kompleksowe     626
  36.6. Psychoterapia     627
  36.7. Swoiste i nieswoiste czynniki psychoterapii     628
  36.8. Miejsce elementów składowych w leczeniu zintegrowanym     629
  36.9. Uwagi końcowe     630
  
  Skorowidz     633
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia