Leczenie zaburzeń psychicznych

Leczenie zaburzeń psychicznych

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

43,32

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

W książce omówiono leczenie najczęściej spotykanych zaburzeń psychicznych, uwzględniając pewne sytuacje szczególne, np. postępowanie w zaburzeniach psychicznych u dzieci i młodzieży, w zespołach otępiennych u ludzi w podeszłym wieku, a także problemy związane ze stosowaniem leków psychotropowych u kobiet w ciąży i karmiących piersią.
Obecne wydanie zostało rozszerzone i unowocześnione. Omówiono nowe leki oraz sposób leczenia zaburzeń schizoafektywnych oraz fobii społecznych. Zmieniono również rozdział dotyczący zapobiegania nawrotom psychoz.
Książka ułatwi lekarzowi niebędącemu psychiatrą podjęcie trudnej niejednokrotnie decyzji, czy skierować chorego na konsultację do psychiatry.


Liczba stron428
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-2003-354-0
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  1. Historia psychofarmakoterapiiMałgorzata Rzewuska    17
  Leczenie gorączką     19
  ,,Aktywna terapia’’ schizofrenii    20
    Wstrząsy insulinowe    20
    Wstrząsy kardiazolowe    24
    Elektrowstrząsy     26
    Psychochirurgia — lobotomia czołowa    27
    Neuroleptyki .    27
      Pochodne fenotiazyny    27
      Butyrofenony     30
      Tioksanteny     32
      Benzamidy     32
      Klozapina     33
  Leczenie depresji     35
    Opium    36
    Leki trójpierścieniowe    38
    Inhibitory monoaminooksydazy    39
    Leczenie światłem i środkami fotobiologicznymi    40
  Leki normotymiczne    42
    Sole litu    42
    Leki przeciwpadaczkowe    43
  Leki anksjolityczne    44
    Benzodiazepiny     44
  Koniec XX wieku     45
  
  2. Ograniczenia stosowania leków psychotropowych w okresie ciąży i karmienia piersiąMałgorzata Rzewuska    47
  Zagrożenia prawidłowego rozwoju prenatalnego     48
    Mechanizmy teratogenezy     50
    Charakterystyka anomalii wrodzonych    51
  Wpływ leków psychotropowych na rozwój płodu i zdrowie noworodka — trudności w ocenie wyników     52
    Działanie leków psychotropowych i substancji psychoaktywnych na płód     55
  Leki psychotropowe a karmienie piersią    58
  Działanie neuroleptyków na płód i noworodka     58
  Działanie leków przeciwdepresyjnych na płód i noworodka    61
    Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne    61
    Selektywne inhibitory wychwytu serotoniny     62
    Inne leki przeciwdepresyjne     62
    Elektrowstrząsy (EW)    63
    Stosowanie leków przeciwdepresyjnych a karmienie piersią     64
  Leki normotymiczne    64
    Lit    64
    Leki przeciwpadaczkowe    66
  Leki uspokajające i nasenne     68
  Zasady postępowania w zaburzeniach psychicznych u ciężarnych kobiet    70
    Schizofrenia     70
    Choroby afektywne    70
      Depresje nawracające (choroba afektywna jednobiegunowa)    70
      Choroba afektywna dwubiegunowa     71
    Zaburzenia nerwicowe    72
      Lęk napadowy    72
      Natręctwa i kompulsje    72
    Podsumowanie     72
  
  3. Leczenie zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieżyAndrzej Rajewski     75
  Leczenie całościowych zaburzeń rozwojowych     77
    Autyzm dziecięcy i autyzm atypowy     77
    Inne zaburzenia całościowe     78
  Leczenie zaburzeń hiperkinetycznych (zespołów nadpobudliwości ruchowej)     79
  Specyficzne zaburzenia rozwoju psychicznego    80
  Leczenie zaburzeń zachowania (F-91) i mieszanych zaburzeń zachowania i emocji (F-92)     81
  Leczenie tików     82
  Leczenie zaburzeń zachowania i emocji rozpoczynających się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym (F-98)     83
    Leczenie nieorganicznego moczenia mimowolnego (F-98.0)     83
    Leczenie nieorganicznego zanieczyszczania się kałem (encopresis)    84
    Leczenie zaburzeń odżywiania się w niemowlęctwie i wczesnym dzieciństwie     84
  Leczenie zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży     85
    Leczenie lęku separacyjnego     85
    Leczenie zaburzeń lękowych uogólnionych    86
    Leczenie fobii izolowanych i fobii społecznej     86
    Leczenie napadów lęku panicznego    87
    Leczenie reakcji na ciężki stres i zaburzeń adaptacyjnych    87
  Leczenie zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych    88
  Leczenie zaburzeń występujących pod postacią somatyczną    89
  Leczenie zaburzeń odżywiania się     90
    Leczenie jadłowstrętu psychicznego (anorexia nervosa)     90
    Leczenie żarłoczności psychicznej (bulimia nervosa)     91
  Leczenie zaburzeń nastroju (afektywnych) u dzieci i młodzieży     92
    Leczenie epizodów depresyjnych i zaburzeń depresyjnych nawracających     92
    Leczenie epizodu maniakalnego i zaburzeń depresyjnych dwubiegunowych     93
  Leczenie schizofrenii u dzieci i młodzieży    94
  
  4. Leczenie zaburzeń nerwicowychMałgorzata Rzewuska     100
  Leczenie zaburzeń lękowych     101
    Wskazania do leczenia zaburzeń lękowych    102
    Leczenie psychologiczne    102
    Leczenie farmakologiczne     102
      Leki stosowane w zaburzeniach lękowych     102
  Postępowanie w poszczególnych zaburzeniach lękowych    106
    Leczenie zaburzeń lękowych w postaci fobii     106
    Napad lęku     107
    Lęk napadowy (powtarzające się napady lęku)     110
      Psychoterapia behawioralno-poznawcza (CBT) w lęku napadowym    112
      Leczenie farmakologiczne w lęku napadowym     115
      Inne leki stosowane w lęku napadowym    124
    Potencjalizacja działania leków     125
  Leczenie farmakologiczne lęku uogólnionego    126
  Leczenie zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych (natręctw)     128
    Psychoterapia w zaburzeniach obsesyjno-kompulsyjnych    129
    Farmakoterapia zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych     130
  Reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne     135
    Reakcja na ciężki stres (ASD, PTSD)    135
    Zaburzenia adaptacyjne    139
  Inne zaburzenia     139
  
  5. Leczenie schizofrenii i psychoz schizoafektywnychMałgorzata Rzewuska    141
  Elementarne zasady leczenia chorych na schizofrenię    142
    Leczenie w początkowym okresie schizofrenii     143
      Wybór miejsca leczenia     144
      Cele leczenia     144
      Stosowanie leków przeciwpsychotycznych (LPP)     145
    Leczenie pierwszego epizodu psychozy    145
      Zasady farmakoterapii     147
      Leczenie pozafarmakologiczne     149
      Wybór leku i dawkowanie     150
      Leczenie skojarzone    151
    Faza ustabilizowana i leczenie podtrzymujące     156
      Kontakty z lekarzem    158
      Podtrzymujące leczenie farmakologiczne     158
    Postępowanie w zaostrzeniu schizofrenii     159
      Postępowanie w przypadku uporczywych objawów niepożądanych lub braku poprawy    161
  Leczenie w psychozach schizoafektywnych     161
  Leki przeciwpsychotyczne (neuroleptyki)     166
    Leki przeciwpsychotyczne II generacji     170
    Właściwości różniące leki neuroleptyczne    172
      Siła działania neuroleptycznego     172
      Działanie tłumiące i aktywizujące     173
      Wpływ neuroleptyków na nastrój     174
      Działanie antycholinergiczne     174
    Sposób podawania leku     175
    Przeciwwskazania do stosowania leków neuroleptycznych     175
    Objawy działań niepożądanych leków przeciwpsychotycznych    177
      Objawy związane z działaniem leków przeciwpsychotycznych na o.u.n.     178
      Objawy pozapiramidowe     180
      Stosowanie leków antycholinergicznych    184
      Objawy niepożądane ze strony układu krążenia     188
      Zaburzenia hematologiczne     189
      Wpływ neuroleptyków na krzepliwość krwi     190
      Reakcje alergiczne    190
      Zaburzenia metaboliczne i endokrynne    191
      Obwodowe objawy antycholinergiczne    192
      Inne objawy     193
    Objawy przedawkowania     194
    Nagłe zgony     194
  Nowoczesne leki przeciwpsychotyczne (II generacji)     194
      Benzamidy     194
      Antagoniści serotoniny i dopaminy     195
  Interakcje leków przeciwpsychotycznych    204
  
  6. Farmakoterapia w zaburzeniach afektywnychMałgorzata Rzewuska     215
  Leczenie depresji     215
    Psychoterapia depresji    217
    Farmakoterapia depresji     217
      Wybór leku     219
      Leki przeciwdepresyjne (LPD)     219
      Klasyfikacja leków przeciwdepresyjnych    221
        Leki selektywnie hamujące wychwyt zwrotny noradrenaliny i serotoniny (SNRI)     238
        Leki działąjące głównie receptorowo na układ serotoninergiczny i noradrenergiczny (SSA)     241
        Inhibitory monoaminooksydazy (IMAO, RIMA)     242
        Leki selektywnie hamujące wychwyt zwrotny noradrenaliny (NARI)     245
        Inhibitory wychwytu serotoniny i antagoniści receptorów serotoninergicznych 5-HT2A i alfa1-adrenergicznych (SARI)     246
        Inne leki wpływające na przekaźnictwo serotoninergiczne    247
        Inhibitory wychwytu dopaminy    248
        Leki roślinne    249
      Leczenie elektrowstrząsami    250
      Wybór leku w zależności od obrazu klinicznego depresji    252
      Wybór leku w zależności od nasilenia zaburzeń depresyjnych    255
      Leczenie farmakologiczne depresji w przypadku niedostatecznego wyniku pierwszej kuracji     257
      Zakończenie leczenia farmakologicznego depresji     264
  Choroba afektywna jednobiegunowa (CHAJ)     265
  Choroba afektywna dwubiegunowa (CHAD)     265
    Leczenie depresji w CHAD     267
    Leczenie manii     268
  Dystymia     271
  Depresje w podeszłym wieku     274
  Depresje w chorobach somatycznych    277
  Interakcje leków przeciwdepresyjnych     278
  
  7. Farmakoterapia w zapobieganiu nawrotom psychozMałgorzata Rzewuska    282
  Depresje nawracające (choroba afektywna jednobiegunowa)    283
    Leki stosowane w zapobieganiu nawrotom depresji     284
    Psychoterapia     285
  Farmakoterapia w zapobieganiu nawrotom choroby afektywnej dwubiegunowej     285
    Leki normotymiczne    286
      Sole litu     288
      Leki przeciwpadaczkowe     293
  Zapobieganie nawrotom schizofrenii    299
  Zapobieganie nawrotom psychoz schizoafektywnych     303
  
  8. Leczenie wybranych zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania związanych z przyjmowaniem substancji psychoaktywnych- Bogusław Habrat     306
  Uzależnienie od alkoholu    309
  Uzależnienie od opiatów     313
    Programy leczniczo-rehabilitacyjne ,,drug-free’’     314
    Leczenie substytucyjne     316
  Uzależnienie od leków uspokajających i nasennych     317
  Uzależnienie od nikotyny    319
  
  9. Leczenie farmakologiczne w zespołach otępiennychMałgorzata Rzewuska    323
  Choroba Alzheimera i inne otępienia pierwotne     324
    Leki prokognitywne    327
    Inne leki     330
    Leki nootropowe     330
  Leczenie zaburzeń psychicznych (innych niż deficyty procesów poznawczych)     333
    Farmakoterapia w lęku i bezsenności w wieku podeszłym i otępieniach     333
    Leczenie depresji    334
    Leczenie zaburzeń psychotycznych    336
  Choroba ciał Lewy’ego     336
  Otępienie naczyniopochodne     337
  
  10. Leczenie bezsennościMałgorzata Rzewuska     339
  Działania pozafarmakologiczne     343
    Techniki behawioralne     344
  Leki nasenne     346
    Pochodne benzodiazepiny     347
      Ogólna charakterystyka pochodnych benzodiazepiny o działaniu nasennym     347
      Skuteczność działania nasennego    348
      Mechanizmy objawów niepożądanych benzodiazepin    349
      Wpływ leków nasennych na stadia snu     351
      Uzależnienie    352
      Przeciwwskazania    353
    Wybór leku nasennego    353
    Charakterystyka leków nasennych     354
  Leczenie bezsenności u osób z zaburzeniami psychicznymi     360
    Leczenie bezsenności u chorych w depresji     360
    Leczenie bezsenności w zespole stresu pourazowego PTSD     361
  Leczenie bezsenności u osób z chorobami somatycznymi z przewlekłymi bólami     362
  
  11. Aspekty prawne leczenia psychiatrycznegoJanusz Heitzman    363
  Podstawy prawnych gwarancji leczenia     364
  Odmowa leczenia     369
  Zgoda na leczenie     371
    Informacja o leczeniu    375
    Forma zgody na leczenie    376
    Zmiana zakresu zgody    378
    Postępowanie z zastosowaniem przymusu oraz wobec osób niezdolnych do wyrażenia zgody lub nie wyrażających zgody    378
  Badanie bez zgody    380
  Przyjęcie do szpitala bez zgody    382
  Leczenie przymusowe osób przyjętych do szpitala bez zgody    383
  Podstawy prawne leczenia uzależnień     384
  Tajemnica leczenia    385
  Błąd lekarski     388
  Eksperyment lekarski    390
  Dokumentacja leczenia    391
  Leczenie farmakologiczne    393
  Orzecznictwo pracownicze i rentowe    395
  Orzekanie o zdolności do wykonywania zawodu     399
  Odpowiedzialność zawodowa lekarza     400
  
  
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia