Cyberprzestrzeń jako nowy wymiar rywalizacji i współpracy państw

2 oceny

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

32,76  54,60

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa: 54,60 zł (-40%)

Najniższa cena z 30 dni: 32,76 zł  


32,76

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Prezentowana praca stanowi próbę omówienia skuteczności środków teleinformatycznych jako instrumentów polityki zagranicznej państw. W przeprowadzonej analizie, biorącej pod uwagę zarówno aspekty rywalizacji, jak i współpracy rządów w cyberprzestrzeni, wykorzystano elementy teorii polityki zagranicznej. W rozprawie omówiono przede wszystkim istotę i etapy rewolucji cyfrowej, która doprowadziła do wykształcenia się przestrzeni teleinformatycznej. Następnie scharakteryzowano jej najważniejsze cechy, zarówno w ujęciu technicznym, jak i politologicznym. Na tej podstawie, podjęto próbę stworzenia uproszczonej typologii zagrożeń teleinformatycznych dla bezpieczeństwa państw, obejmującej takie zjawiska jak haking, haktywizm czy cyberterroryzm. Wreszcie, dokonano analizy najbardziej doniosłych przykładów rywalizacji i współpracy państw w cyberprzestrzeni. Z jednej strony, omówiono m.in. wydarzenia w Estonii w kwietniu i maju 2007 roku, w Gruzji w sierpniu 2008 roku czy w Iranie od 2010 roku (Stuxnet). Z drugiej strony, scharakteryzowano także przejawy kooperacji państw w tej dziedzinie, na przykładzie m.in. Organizacji Narodów Zjednoczonych, Unii Europejskiej, NATO czy Unii Afrykańskiej. Praca ta jest skierowana przede wszystkim do przedstawicieli nauk o polityce i nauk o bezpieczeństwie, decydentów polityki zagranicznej, przedstawicieli służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo teleinformatyczne RP, dziennikarzy, a także studentów politologii, bezpieczeństwa narodowego, stosunków międzynarodowych bądź kierunków pokrewnych.


Artykuł o książce ukazał się w czasopiśmie
„Gazeta Uniwersytecka UŚ” nr 2 (232) listopad 2015, s. 14–15 (Maria Sztuka: Dyplomacja w sieci, artykuł dostępny pod adresem: http://gazeta.us.edu.pl/node/280893).


Recenzja książki ukazała się:
• na stronach czasopisma internetowego „Sprawy Nauki” nr 1 (206) styczeń 2016 (recenzja dostępna pod adresem: http://www.sprawynauki.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&...),
• w czasopiśmie „Nowe Książki” 6/2016, s. 74–75 (Michał Baranowski: "Cyfrowa wojna i pokój").


Rok wydania2015
Liczba stron492
KategoriaPolitologia
WydawcaUniwersytet Śląski
ISBN-13978-83-8012-358-8
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Spis treści
  
  Wstęp /    7
  
  Rozdział    1
  Rewolucja informatyczna /    25
  1.1. Źródła rewolucji informatycznej /    25
  1.2. Rewolucja informatyczna na przełomie XX i XXI wieku /    44
  1.3. Istota i implikacje rewolucji informatycznej /    53
  
  Rozdział    2
  Cyberprzestrzeń jako źródło nowych wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa państw /    71
  2.1. Definicja cyberprzestrzeni /    71
  2.2. Właściwości techniczne cyberprzestrzeni /    85
  2.3. Cechy cyberprzestrzeni jako nowego wymiaru bezpieczeństwa państw /    93
  2.4. Cyberprzestrzeń jako źródło nowych zagrożeń dla bezpieczeństwa państw /    103
  
  Rozdział    3
  Formy zagrożeń teleinformatycznych dla bezpieczeństwa państw /    115
  3.1. Zagrożenia w cyberprzestrzeni w ujęciu podmiotowym /    115
  3.2. Metody cyberataków /    121
  3.3. Główne formy zagrożeń dla bezpieczeństwa teleinformatycznego państw /    133
  3.3.1. Zagrożenia nieustrukturalizowane /    138
  3.3.1.1. Haking /    138
  3.3.1.2. Haktywizm /    142
  3.3.1.3. Haktywizm patriotyczny /    146
  3.3.1.4. Cyberprzestępczość /    150
  3.3.2. Zagrożenia ustrukturalizowane /    155
  3.3.2.1. Cyberterroryzm /    155
  3.3.2.2. Cyberszpiegostwo /    161
  3.3.2.3. Operacje zbrojne w cyberprzestrzeni /    164
  3.4. Cyberwojna /    169
  3.4.1. Cyberwojna jako przedmiot debaty naukowej /    169
  3.4.2. Definicja cyberwojny /    176
  
  Rozdział    4
  Cyberprzestrzeń jako nowy wymiar rywalizacji państw /    183
  4.1. „Pierwsza cyberwojna” w Estonii /    184
  4.2. Cyberataki w stosunkach litewsko-rosyjskich /    202
  4.3. Wojna gruzińsko-rosyjska /    211
  4.4. Cyberataki w stosunkach na linii Rosja — Kirgistan /    228
  4.5. Operacja Orchard /    237
  4.6. Cyberterroryzm w relacjach Izrael — USA — Iran. Stuxnet, Duqu i Flame /    250
  4.7. Przestrzeń teleinformatyczna jako nowa domena rywalizacji na Półwyspie Koreańskim /    275
  4.8. Cyberwojna w stosunkach amerykańsko-chińskich /    297
  
  Rozdział    5
  Cyberprzestrzeń jako nowy wymiar współpracy państw /    333
  5.1. Organizacja Narodów Zjednoczonych wobec wyzwań dla bezpieczeństwa teleinformatycznego /    334
  5.2. Cyberzagrożenia w pracach Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego /    351
  5.3. Polityka cyberbezpieczeństwa Sojuszu Północnoatlantyckiego /    365
  5.4. Bezpieczeństwo teleinformatyczne w pracach Unii Europejskiej /    378
  5.5. Rada Europy wobec zjawiska cyberprzestępczości /    394
  5.6. Szanghajska Organizacja Współpracy jako narzędzie polityki cyberbezpieczeństwa Chin i Rosji /    400
  5.7. Polityka bezpieczeństwa teleinformatycznego Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC) /    405
  5.8. Inicjatywy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju w dziedzinie cyberbezpieczeństwa /    410
  5.9. Unia Afrykańska wobec zagrożeń dla bezpieczeństwa teleinformatycznego /    415
  
  Zakończenie /    419
  Bibliografia /    429
  Indeks /    475
  
  Summary /    485
  Résumé /    487
RozwińZwiń