Aktywność osób z ograniczeniami sprawności na rynku pracy: czynniki wspomagające i czynniki ryzyka

Aktywność osób z ograniczeniami sprawności na rynku pracy: czynniki wspomagające i czynniki ryzyka

1 opinia

Format:

ibuk

Monografia stanowi klasyczny wzorzec sposobu ujmowania problematyki uczestnictwa jednostki w działalności zawodowej jako ważnego aspektu ludzkiej egzystencji, w tym i osób z ograniczeniami sprawności. Obejmuje sprawy zadowolenia z życia, dotyczy aspektów socjodemograficznych, kapitału osobistego i społecznego, kompetencji osobistych oraz uwarunkowań aktywności zawodowej osób z ograniczeniami sprawności w aspekcie czynników wspomagających i czynników ryzyka. Autorzy przestrzegają przed wysokim poziomem gotowości do udzielania wszelkiego wsparcia tego rodzaju osobom przez środowisko. Jest to czynnik ryzyka grożący stagnacją rozwoju osoby niepełnosprawnej, odbiera poczucie podmiotowości; człowiek staje się przedmiotem w rękach innych. Czytelnikami monografii powinny być nie tylko służby społeczne, zajmujące się aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych, ale także osoby zajmujące się polityką społeczną oraz socjologowie i psycholodzy zajmujący się orientacją i poradnictwem zawodowym. Monografia z pewnością należeć będzie do kanonu lektury studentów interesujących się psychologią pracy i zarządzania zasobami ludzkimi.


prof. dr hab. Roman Ossowski


Należy podkreślić bardzo dobry warsztat badawczy. Autorzy posługują się nie tylko metodami z zakresu badań psychologicznych, ale formułują wiele trafnych spostrzeżeń z zakresu polityki społecznej i polityki zatrudnienia. Są one zweryfikowane przy pomocy dobrze dobranych narzędzi statystycznych. Wnioskowanie statystyczne jest w pełni zasłużone, a zastosowane metody świadczą o znajomości tej problematyki, podnosząc jednocześnie dzięki weryfikacji wartość badania i wynikających z niego wniosków. Pochwalić należy także bardzo ładny, klarowny język, jakim posługują się Autorzy, Nie ma w nim paranaukowych sformułowań, dzięki czemu książka, nie tracąc waloru pracy naukowej, jest przystępna w warstwie opisującej wyniki dla przeciętnego czytelnika. Dla niego także ważne są wnioski, a wśród nich ten, który mówi, że osoba niepełnosprawna, jeśli ma wsparcie w swoim najbliższym otoczeniu, czyni wysiłki w celu podniesienia swoich kwalifikacji oraz poprawia wartość pozostającego w jej dyspozycji kapitału społecznego, ma szanse na osiąganie satysfakcji zawodowej i zdobycie uznania.


dr hab. Piotr Błędowski, prof. SGH


Publikacja bezpłatna powstała w ramach projektu finansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny i Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie nr WUE/0041/IV/05 pt. Psychospołeczne uwarunkowania aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych.


Książka wydana w jednej z trzech serii publikacji prezentujących rezultaty i wyniki badań zespołu naukowców SWPS pod kierunkiem prof. Anny Izabeli Brzezińskiej finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Celem projektu było uzyskanie wiedzy odnośnie do zasobów osób niepełnosprawnych (ON), odkrycie istnienia stereotypów i uprzedzeń wobec ON oraz ukazanie kierunków zmiany nastawienia wobec ON podejmujących aktywne życie zawodowe. Badania były ukierunkowane na wykrycie barier, jakie współcześnie tkwią w mentalności ON, ich rodzin i osób związanych z ich zatrudnianiem.


Książka ukazała się w Serii I: OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE


Rok wydania2008
Liczba stron165
KategoriaPublikacje darmowe
WydawcaAcademica Wydawnictwo SWPS
ISBN-13978-83-89281-65-4
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    9
  1. Charakterystyka projektu    13
    1.1. Wprowadzenie    13
    1.2. Etap I: badanie ekspertów    15
    1.3. Etap II: badanie jakościowe    17
    1.4. Etap III: badanie ilościowe    19
  2. Problem i metoda badań    23
    2.1. Problemy badawcze    23
    2.2. Metoda badań    25
      2.2.1. Osoby badane    25
      2.2.2. Narzędzia badawcze    26
  3. Wyniki: uwarunkowania statusu zawodowego i zadowolenia z życia    27
    3.1. Wprowadzenie    27
    3.2. Status zatrudnienia osób z ograniczeniami sprawności    28
    3.3. Status zatrudnienia a zadowolenia z życia    29
    3.4. Status zatrudnienia a miejsce zamieszkania    30
    3.5. Płeć, wiek, wykształcenie i stan cywilny a status zatrudnienia    31
    3.6. Status zatrudnienia a moment nabycia niepełnosprawności, jej rodzaj i stopień    36
    3.7. Podsumowanie    36
  4. Wyniki: kapitał osobisty i społeczny a status zawodowy i zadowolenie z życia    39
    4.1. Wprowadzenie    39
    4.2. Rola kapitału osobistego    41
      4.2.1. Kapitał osobisty i jego związek ze statusem zawodowym    42
      4.2.2. Kapitał osobisty i jego związek z zadowoleniem z życia    43
      4.2.3. Kapitał osobisty i jego związek ze statusem zawodowym i zadowoleniem z życia    46
    4.3. Rola kapitału społecznego    50
      4.3.1. Liczba znajomych a status zawodowy    51
      4.3.2. Wykształcenie osób badanych i ich rodziców a status zawodowy    52
      4.3.3. Liczba znajomych, wiek i wykształcenie a zadowolenie z życia    54
      4.3.4. Reakcja rodziny na problemy osoby niepełnosprawnej a zadowolenie z życia    55
      4.3.5. Reakcja rodziny na potrzeby osoby niepełnosprawnej a zadowolenie z życia    57
      4.3.6. Poczucie wsparcia ze strony rodziny a zadowolenie z życia    58
    4.4. Kapitał osobisty i społeczny i jego związki z zadowoleniem z życia i aktywnością zawodową    59
    4.5. Podsumowanie    61
  5. Wyniki: Kompetencje osobiste a status zawodowy i zadowolenie z życia    63
    5.1. Wprowadzenie    63
    5.2. Status zawodowy a kompetencje osobiste    65
      5.2.1. Poczucie umiejscowienia kontroli    65
      5.2.2. Aspiracje    67
      5.2.3. Potencjał do rozwoju    68
      5.2.4. Wysiłek w kierunku rozwoju    69
      5.2.5. Impulsywność    69
      5.2.6. Wytrzymałość    70
      5.2.7. Nastrój    71
    5.3. Kompetencje osobiste a zadowolenie z życia    72
    5.4. Kompetencje osobiste a czynniki społeczno-demograficzne    73
      5.4.1.Miejsce zamieszkania    75
      5.4.2. Płeć    75
      5.4.3. Stan cywilny    76
    5.5. Kompetencje osobiste a niepełnosprawność    77
      5.5.1. Stopień niepełnosprawności    77
      5.5.2. Rodzaj niepełnosprawności    78
      5.5.3. Moment nabycia niepełnosprawności    78
    5.6. Kompetencje osobiste a kapitał osobisty    79
      5.6.1. Liczba obowiązków w dzieciństwie    79
      5.6.2. Swoboda w dzieciństwie    81
      5.6.3. Możliwość podejmowania decyzji w dzieciństwie    82
      5.6.4. Charakter relacji z rodzicami w dzieciństwie    84
    5.7. Kompetencje osobiste a kapitał społeczny    85
      5.7.1. Reakcja rodziny na problemy osoby z ograniczeniem sprawności    85
      5.7.2. Poczucie wsparcia w rodzinie    87
      5.7.3. Liczba znajomych i przyjaciół    88
    5.8. Analiza skupień    89
      5.8.1. Wyodrębnione skupienia    90
      5.8.2. Charakterystyka osób należących do poszczególnych skupień    92
      5.8.3. Wyodrębnione skupienia a status zawodowy    93
      5.8.4. Wyodrębnione skupienia a zadowolenie z życia    94
    5.9. Podsumowanie    95
  6. Wyniki: uwarunkowania aktywności zawodowej osób z ograniczeniami sprawności – czynniki powodzenia i czynniki ryzyka    97
    6.1. Wprowadzenie    97
    6.2.Trochę teorii...    99
      6.2.1. Zmiany punktualne i niepunktualne w procesie rozwoju    99
      6.2.2. Objawy kryzysów normatywnych i nienormatywnych    101
      6.2.3. Równowaga: zasoby - wyzwania - wsparcie    101
      6.2.4. Koordynacja zegara biologicznego i zegara słonecznego    103
      6.2.5. Specyficzne i niespecyficzne czynniki ryzyka    105
      6.2.6. Mechanizm błędnego koła    108
      6.2.7. Rola osób znaczących    109
      6.2.8. Podsumowanie    110
    6.3. Problem    111
    6.4. Wyniki    113
      6.4.1. Zmienne socjaldemograficzne i związane z niepełnosprawnością    113
      6.4.2. Kapitał osobisty i społeczny w czterech wyłonionych grupach    120
      6.4.3. Kompetencje osobiste w czterech wyłonionych grupach    127
      6.4.4. Podsumowanie: czynniki powodzenia i czynniki ryzyka    132
    6.5. Wnioski: profile sukcesu i profile ryzyka    137
  Zakończenie    145
  Postscriptum: Komentarz końcowy prof. dr. hab. Wojciecha Łukowskiego    147
  Literatura    159
  Aneks: Publikacje przygotowane w ramach projektu    163
RozwińZwiń