X

  Wstęp 9
  1. Charakterystyka projektu 13
    1.1. Wprowadzenie 13
    1.2. Etap I: badanie ekspertów 15
    1.3. Etap II: badanie jakościowe 17
    1.4. Etap III: badanie ilościowe 19
  2. Problem i metoda badań 23
    2.1. Problemy badawcze 23
    2.2. Metoda badań 25
      2.2.1. Osoby badane 25
      2.2.2. Narzędzia badawcze 26
  3. Wyniki: uwarunkowania statusu zawodowego i zadowolenia z życia 27
    3.1. Wprowadzenie 27
    3.2. Status zatrudnienia osób z ograniczeniami sprawności 28
    3.3. Status zatrudnienia a zadowolenia z życia 29
    3.4. Status zatrudnienia a miejsce zamieszkania 30
    3.5. Płeć, wiek, wykształcenie i stan cywilny a status zatrudnienia 31
    3.6. Status zatrudnienia a moment nabycia niepełnosprawności, jej rodzaj i stopień 36
    3.7. Podsumowanie 36
  4. Wyniki: kapitał osobisty i społeczny a status zawodowy i zadowolenie z życia 39
    4.1. Wprowadzenie 39
    4.2. Rola kapitału osobistego 41
      4.2.1. Kapitał osobisty i jego związek ze statusem zawodowym 42
      4.2.2. Kapitał osobisty i jego związek z zadowoleniem z życia 43
      4.2.3. Kapitał osobisty i jego związek ze statusem zawodowym i zadowoleniem z życia 46
    4.3. Rola kapitału społecznego 50
      4.3.1. Liczba znajomych a status zawodowy 51
      4.3.2. Wykształcenie osób badanych i ich rodziców a status zawodowy 52
      4.3.3. Liczba znajomych, wiek i wykształcenie a zadowolenie z życia 54
      4.3.4. Reakcja rodziny na problemy osoby niepełnosprawnej a zadowolenie z życia 55
      4.3.5. Reakcja rodziny na potrzeby osoby niepełnosprawnej a zadowolenie z życia 57
      4.3.6. Poczucie wsparcia ze strony rodziny a zadowolenie z życia 58
    4.4. Kapitał osobisty i społeczny i jego związki z zadowoleniem z życia i aktywnością zawodową 59
    4.5. Podsumowanie 61
  5. Wyniki: Kompetencje osobiste a status zawodowy i zadowolenie z życia 63
    5.1. Wprowadzenie 63
    5.2. Status zawodowy a kompetencje osobiste 65
      5.2.1. Poczucie umiejscowienia kontroli 65
      5.2.2. Aspiracje 67
      5.2.3. Potencjał do rozwoju 68
      5.2.4. Wysiłek w kierunku rozwoju 69
      5.2.5. Impulsywność 69
      5.2.6. Wytrzymałość 70
      5.2.7. Nastrój 71
    5.3. Kompetencje osobiste a zadowolenie z życia 72
    5.4. Kompetencje osobiste a czynniki społeczno-demograficzne 73
      5.4.1.Miejsce zamieszkania 75
      5.4.2. Płeć 75
      5.4.3. Stan cywilny 76
    5.5. Kompetencje osobiste a niepełnosprawność 77
      5.5.1. Stopień niepełnosprawności 77
      5.5.2. Rodzaj niepełnosprawności 78
      5.5.3. Moment nabycia niepełnosprawności 78
    5.6. Kompetencje osobiste a kapitał osobisty 79
      5.6.1. Liczba obowiązków w dzieciństwie 79
      5.6.2. Swoboda w dzieciństwie 81
      5.6.3. Możliwość podejmowania decyzji w dzieciństwie 82
      5.6.4. Charakter relacji z rodzicami w dzieciństwie 84
    5.7. Kompetencje osobiste a kapitał społeczny 85
      5.7.1. Reakcja rodziny na problemy osoby z ograniczeniem sprawności 85
      5.7.2. Poczucie wsparcia w rodzinie 87
      5.7.3. Liczba znajomych i przyjaciół 88
    5.8. Analiza skupień 89
      5.8.1. Wyodrębnione skupienia 90
      5.8.2. Charakterystyka osób należących do poszczególnych skupień 92
      5.8.3. Wyodrębnione skupienia a status zawodowy 93
      5.8.4. Wyodrębnione skupienia a zadowolenie z życia 94
    5.9. Podsumowanie 95
  6. Wyniki: uwarunkowania aktywności zawodowej osób z ograniczeniami sprawności – czynniki powodzenia i czynniki ryzyka 97
    6.1. Wprowadzenie 97
    6.2.Trochę teorii... 99
      6.2.1. Zmiany punktualne i niepunktualne w procesie rozwoju 99
      6.2.2. Objawy kryzysów normatywnych i nienormatywnych 101
      6.2.3. Równowaga: zasoby - wyzwania - wsparcie 101
      6.2.4. Koordynacja zegara biologicznego i zegara słonecznego 103
      6.2.5. Specyficzne i niespecyficzne czynniki ryzyka 105
      6.2.6. Mechanizm błędnego koła 108
      6.2.7. Rola osób znaczących 109
      6.2.8. Podsumowanie 110
    6.3. Problem 111
    6.4. Wyniki 113
      6.4.1. Zmienne socjaldemograficzne i związane z niepełnosprawnością 113
      6.4.2. Kapitał osobisty i społeczny w czterech wyłonionych grupach 120
      6.4.3. Kompetencje osobiste w czterech wyłonionych grupach 127
      6.4.4. Podsumowanie: czynniki powodzenia i czynniki ryzyka 132
    6.5. Wnioski: profile sukcesu i profile ryzyka 137
  Zakończenie 145
  Postscriptum: Komentarz końcowy prof. dr. hab. Wojciecha Łukowskiego 147
  Literatura 159
  Aneks: Publikacje przygotowane w ramach projektu 163
Aktywność osób z ograniczeniami sprawności na rynku pracy: czynniki wspomagające i czynniki ryzyka

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron  

165

Kategoria

Publikacje darmowe

ISBN-13

978-83-89281-65-4

Numer wydania

1

Język publikacji

polski

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

Redakcja: Anna Brzezińska, Konrad Piotrowski, Radosław Kaczan, Piotr Rycielski
0.0 / 5 (0 głosów)
0 zł

Opis

Monografia stanowi klasyczny wzorzec sposobu ujmowania problematyki uczestnictwa jednostki w działalności zawodowej jako ważnego aspektu ludzkiej egzystencji, w tym i osób z ograniczeniami sprawności. Obejmuje sprawy zadowolenia z życia, dotyczy aspektów socjodemograficznych, kapitału osobistego i społecznego, kompetencji osobistych oraz uwarunkowań aktywności zawodowej osób z ograniczeniami sprawności w aspekcie czynników wspomagających i czynników ryzyka. Autorzy przestrzegają przed wysokim poziomem gotowości do udzielania wszelkiego wsparcia tego rodzaju osobom przez środowisko. Jest to czynnik ryzyka grożący stagnacją rozwoju osoby niepełnosprawnej, odbiera poczucie podmiotowości; człowiek staje się przedmiotem w rękach innych. Czytelnikami monografii powinny być nie tylko służby społeczne, zajmujące się aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych, ale także osoby zajmujące się polityką społeczną oraz socjologowie i psycholodzy zajmujący się orientacją i poradnictwem zawodowym. Monografia z pewnością należeć będzie do kanonu lektury studentów interesujących się psychologią pracy i zarządzania zasobami ludzkimi.


prof. dr hab. Roman Ossowski


Należy podkreślić bardzo dobry warsztat badawczy. Autorzy posługują się nie tylko metodami z zakresu badań psychologicznych, ale formułują wiele trafnych spostrzeżeń z zakresu polityki społecznej i polityki zatrudnienia. Są one zweryfikowane przy pomocy dobrze dobranych narzędzi statystycznych. Wnioskowanie statystyczne jest w pełni zasłużone, a zastosowane metody świadczą o znajomości tej problematyki, podnosząc jednocześnie dzięki weryfikacji wartość badania i wynikających z niego wniosków. Pochwalić należy także bardzo ładny, klarowny język, jakim posługują się Autorzy, Nie ma w nim paranaukowych sformułowań, dzięki czemu książka, nie tracąc waloru pracy naukowej, jest przystępna w warstwie opisującej wyniki dla przeciętnego czytelnika. Dla niego także ważne są wnioski, a wśród nich ten, który mówi, że osoba niepełnosprawna, jeśli ma wsparcie w swoim najbliższym otoczeniu, czyni wysiłki w celu podniesienia swoich kwalifikacji oraz poprawia wartość pozostającego w jej dyspozycji kapitału społecznego, ma szanse na osiąganie satysfakcji zawodowej i zdobycie uznania.


dr hab. Piotr Błędowski, prof. SGH


Publikacja bezpłatna powstała w ramach projektu finansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny i Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie nr WUE/0041/IV/05 pt. Psychospołeczne uwarunkowania aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych.


Książka wydana w jednej z trzech serii publikacji prezentujących rezultaty i wyniki badań zespołu naukowców SWPS pod kierunkiem prof. Anny Izabeli Brzezińskiej finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Celem projektu było uzyskanie wiedzy odnośnie do zasobów osób niepełnosprawnych (ON), odkrycie istnienia stereotypów i uprzedzeń wobec ON oraz ukazanie kierunków zmiany nastawienia wobec ON podejmujących aktywne życie zawodowe. Badania były ukierunkowane na wykrycie barier, jakie współcześnie tkwią w mentalności ON, ich rodzin i osób związanych z ich zatrudnianiem.


Książka ukazała się w Serii I: OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE


Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 0 )
0
0
0
0
0
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!