Konstrukcje murowe według Eurokodu 6 i norm związanych. Tom 2

Konstrukcje murowe według Eurokodu 6 i norm związanych. Tom 2

1 ocena

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

44,95

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Wiek XX przyniósł prawdziwą rewolucję w zakresie teorii konstrukcji, materiałów i technologii wznoszenia konstrukcji murowanych, stawiając je na równi ze stalowymi czy żelbetowymi. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych elementów murowych i zapraw współczesne mury stały się o wiele mniej masywne, spełniając, oprócz wymogów nośności i stateczności, także dość ostre wymagania w zakresie izolacyjności termicznej i akustycznej.

W książce przedstawiono podstawy projektowania konstrukcji oraz procedury doboru materiałów, zapewnienia trwałości i bezpieczeństwa murów zgodnie z przepisami europejskimi. Podano przykłady uszkodzeń murów spowodowanych błędami wykonawczymi i projektowymi. Rozważono różne aspekty projektowania konstrukcji murowych, podając przy tym teoretyczne podstawy, które posłużyły do opracowania norm europejskich, nawiązując jednocześnie do polskiego dorobku w tej dziedzinie. Przedstawiono też algorytmy projektowania i zilustrowano przykładami obliczeniowymi opracowanymi na podstawie projektów budowlanych udostępnionych autorom.

Tom 2 omawia m.in. następujące zagadnienia:

– mury w złożonym stanie naprężenia,
– niezbrojone ściany murowe poddane obciążeniom ścinającym, zginane z płaszczyzny i w płaszczyźnie oraz poddane łącznie obciążeniom pionowym i prostopadłym do powierzchni,
– ściany usztywniające,
– projektowanie ścian z uwagi na warunki pożarowe.

Książka jest przeznaczona dla studentów wydziałów budownictwa, inżynierii środowiska oraz architektury, a także wykładowców i pracowników naukowych tych kierunków. Praktyczne aspekty wykonawstwa i projektowania sprawiają, że książka może również okazać się pomocna projektantom, wykonawcom oraz inspektorom nadzoru budowlanego.


Liczba stron926
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-17861-1
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

[]. Mur w złożonych stanach naprężeń    1
[].. Wprowadzenie    1
  1.2. Złożone stany naprężeń w zapisach EC6    5
  1.3. Analizy murów w złożonym stanie naprężenia    6
  1.3.1. Zaawansowane obliczenia konstrukcji murowych    6
  1.3.2. Sposób opisu powierzchni granicznych    7
  1.4. Najważniejsze teorie zniszczenia i powierzchnie graniczne związane z nimi    13
  1.4.1. Opis zachowania materiału przed zniszczeniem i po zniszczeniu    13
  1.4.2. Hipotezy wytrzymałościowe i teorie zniszczenia    15
  1.4.3. Kryteria zniszczenia materiałów z kohezją    17
  1.4.4. Hipotezy przeznaczone do opisu materiałów ciągliwych    59
  1.4.5. Modele uwzględniające plastyczne właściwości materiału    65
  1.5. Powierzchnie graniczne stosowane do analiz konstrukcji murowych    84
  1.5.1. Sposób określania powierzchni granicznych    84
  1.5.2. Kryteria empiryczne    85
  1.5.3. Teoretyczne kryteria wykorzystywane do analizy zniszczenia muru    104
  Literatura do rozdziału 1    131
  2. Niezbrojone ściany murowe poddane obciążeniom ścinającym    139
  2.1. Podstawowe definicje    139
  2.2. Podstawy teoretyczne    141
  2.2.1. Metody badań ścinania ścian    142
  2.2.2. Modele obliczeniowe ścian    160
  2.3. Nośność i odkształcalność ścian ścinanych poziomo według zaleceń normowych    210
  2.3.1. Polskie normy    210
  2.3.2. Normy europejskie    212
  2.3.3. Inne normy    239
  2.4. Ustalenia przyjęte w Eurokodzie 6    243
  2.4.1. Metoda ogólna    244
  2.4.2. Metoda uproszczona    270
  2.4.3. Sprawdzenie nośności ściany ze względu na obciążenia pionowe    275
  2.4.4. Sprawdzenie nośności na ścinanie pionowe    277
  2.5. Algorytm projektowania ściany poddanej poziomemu ścinaniu    277
  2.5.1. Metoda ogólna według normy PN-EN 1996-1-1    277
  2.5.2. Metoda uproszczona według normy PN-EN 1996-3    285
  2.6. Przykłady obliczeń    289
  Literatura do rozdziału 2    319
  3. Niezbrojone ściany murowe zginane z płaszczyzny    326
  3.1. Analiza konstrukcji ścian murowych obciążonych prostopadle do ich płaszczyzny    327
  3.2. Stan graniczny nośności niezbrojonych ścian zginanych z płaszczyzny muru    373
  3.3. Ściany wypełniające zginane z płaszczyzny    406
  3.4. Konstrukcja ścian działowych    422
  3.5. Algorytmy projektowania ścian zginanych z płaszczyzny według normy PN-EN 1996-1-1    426
  3.6. Przykłady obliczeń ścian zginanych z płaszczyzny    428
  Literatura do rozdziału 3    441
  4. Niezbrojone ściany murowe zginane w płaszczyźnie    444
  4.1. Ściany murowane współpracujące z podpierającymi je belkami    448
  4.1.1. Metody obliczeniowe    457
  4.1.2. Badania doświadczalne i analizy numeryczne    492
  4.2. Obciążenia nadproży    511
  4.3. Przykład określania sił wewnętrznych w belce podpierającej murowaną ścianę    521
  Literatura do rozdziału 4    531
  5. Ściany murowe poddane łącznie obciążeniom pionowym i prostopadłym do ich powierzchni    534
  5.1. Podstawowe definicje    534
  5.2. Podstawy teoretyczne    534
  5.2.1. Metody badań    534
  5.2.2. Analizy i modele obliczeniowe    539
  5.3. Ustalenia przyjęte w Eurokodzie 6    550
  5.3.1. Kryteria nośności ściany obciążonej mimośrodowo według metody II    552
  5.3.2. Kryteria nośności ściany obciążonej głównie pionowo według metody I    567
  5.3.3. Propozycja kryteriów nośności ściany obciążonej głównie pionowo według metody I z uwzględnieniem naprężeń rozciągających w przekroju    569
  5.3.4. Kryteria nośności ściany obciążonej pionowo i poziomo według metody III    572
  5.4. Algorytm projektowania ścian poddanych łącznie obciążeniom pionowym i prostopadłym do powierzchni    574
  5.4.1. Budowa wykresów interakcji metodą uproszczoną    574
  5.4.2. Obliczenia ściany piwnicy metodą uproszczoną według PN-EN 1996-3    576
  5.5. Przykłady obliczeń    577
  Literatura do rozdziału 5    627
  6. Ściany usztywniające    630
  6.1. Podstawowe definicje    630
  6.2. Charakterystyka układów ścianowych i układów usztywniających    632
  6.3. Podstawy teoretyczne    641
  6.3.1. Wybrane badania ścian i budynków    642
  6.3.2. Modele obliczeniowe ścian    666
  6.3.3. Rozkład obciążeń na ściany usztywniające    705
  6.3.4. Zagadnienia ścian usztywniających według zaleceń normowych    720
  6.4. Ustalenia przyjęte w Eurokodzie 6    740
  6.4.1. Zasady obliczania ścian usztywniających według PN-EN 1996-1-1    741
  6.4.2. Zasady obliczania ścian usztywniających według PN-EN 1996-3    753
  6.5. Algorytm projektowania ścian usztywniających    756
  6.5.1. Metoda ogólna według normy PN-EN 1996-1-1    756
  6.5.2. Metoda uproszczona według normy PN-EN 1996-3    764
  6.6. Przykłady obliczeń    766
  6.6.1. Opis analizowanego budynku    767
  Literatura do rozdziału 6    806
  7. Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe    812
  7.1. Definicje związane z projektowaniem z uwagi na warunki pożarowe    812
  7.2. Podstawy teoretyczne    813
  7.2.1. Przebieg pożaru w budynku    813
  7.2.2. Bilans energetyczny pożaru    818
  7.2.3. Długość płomienia pożaru    823
  7.2.4. Krzywe temperatura-czas i modele pożaru    829
  7.2.5. Normowe krzywe temperatura-czas    834
  7.2.6. Odporność ogniowa elementu konstrukcji    836
  7.2.7. Normowe badania odporności ogniowej    839
  7.2.8. Projektowanie murowanych ścian z uwzględnieniem odporności ogniowej przed wprowadzeniem Eurokodów    852
  7.3. Ustalenia przyjęte w normie PN-EN 1991-1-2    855
  7.3.1. Procedura projektowania konstrukcji z uwagi na warunki pożarowe    855
  7.3.2. Projektowanie według reguł tradycyjnych    857
  7.3.3. Projektowanie według zasad ustalanych na podstawie właściwości użytkowych    859
  7.3.4. Oddziaływania i kombinacje oddziaływań    862
  7.4. Ustalenia przyjęte w normie PN-EN 1996-1-2    863
  7.4.1. Podstawowe założenia    863
  7.4.2. Materiały z uwagi na warunki pożarowe    864
  7.4.3. Wartości obliczeniowe właściwości materiałowych    865
  7.4.4. Metody oceny konstrukcji murowych z uwagi na warunki pożarowe    866
  7.4.5. Warunki konstrukcyjne    880
  7.5. Algorytmy projektowania z uwagi na warunki pożarowe    884
  7.5.1. Algorytm określania odporności ogniowej metodą tabelaryczną (kryterium REI i EI)    885
  7.5.2. Algorytm obliczania odporności ogniowej metodą uproszczoną (kryterium R)    886
  7.6. Przykład określenia odporności ogniowej ściany    892
  7.6.1. Opis analizowanego budynku    892
  Literatura do rozdziału 7    896
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia