Konstrukcje murowe według Eurokodu 6 i norm związanych. Tom 1

Konstrukcje murowe według Eurokodu 6 i norm związanych. Tom 1

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

39,95

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Konstrukcje murowe są i najprawdopodobniej nadal będą najczęściej wykonywanymi w budownictwie powszechnym. Przez lata rzemiosło i sztuka murarska ewoluowały, a wiek XX przyniósł prawdziwą rewolucję w technologii wznoszenia konstrukcji murowanych, stawiając je na równi ze stalowymi czy żelbetowymi. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych elementów murowych i zapraw współczesne mury stały się mniej masywne, spełniając – oprócz wymogów nośności i stateczności – także dość ostre wymagania dotyczące izolacyjności termicznej i akustycznej.


W książce przedstawiono podstawy projektowania konstrukcji, opisano procedury doboru materiałów, zapewnienia trwałości i bezpieczeństwa murów zgodnie z przepisami europejskimi. Podano przykłady uszkodzeń murów spowodowanych błędami wykonawczymi i projektowymi. Rozważono różne aspekty projektowania konstrukcji murowych, podano teoretyczne podstawy, które posłużyły do opracowania norm europejskich, nawiązując jednocześnie do polskiego dorobku w tej dziedzinie. Przedstawiono algorytmy projektowania i zilustrowano przykładami obliczeniowymi opracowanymi na podstawie projektów budowlanych udostępnionych autorom.


W tomie 1 omówiono m.in. następujące zagadnienia:
– założenia i postanowienia ogólne Eurokodu 6;
– podstawy projektowania, określania wytrzymałości muru i doboru materiałów z uwagi na trwałość konstrukcji;
– wymagania konstrukcyjne dotyczące ścian murowanych;
– wykonawstwo konstrukcji murowych;
– projektowanie niezbrojonych ścian murowanych obciążonych głównie pionowo;
– projektowanie ścian obciążonych siłą skupioną.


Książka jest przeznaczona dla studentów wydziałów budownictwa, inżynierii środowiska oraz architektury, a także wykładowców i pracowników naukowych tych kierunków. Praktyczne aspekty wykonawstwa i projektowania sprawiają, że książka jest także pomocna projektantom, wykonawcom oraz inspektorom nadzoru budowlanego.


Tom 2 ukaże się w marcu 2014 r., tom 3 – w marcu 2015 r.


Liczba stron716
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-17293-0
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

[]. Ustalenia ogólne    1
[].. Geneza Eurokodów    1
  1.2. Struktura Eurokodów    6
  1.3. Różnice pomiędzy zasadami i regułami stosowania    8
  1.4. Zakres Eurokodu 6    8
  1.4.1. Zakres Części 1–1 Eurokodu 6    9
  1.4.2. Zakres Części 1–2 Eurokodu 6    10
  1.4.3. Zakres Części 2 Eurokodu 6    10
  1.4.4. Zakres Części 3 Eurokodu 6    11
  1.5. Powołania normatywne    11
  1.6. Założenia    13
  1.7. Terminy i definicje    13
  1.7.1. Wspólne terminy    13
  1.7.2. Szczególne terminy dotyczące projektowania    14
  1.7.3. Terminy dotyczące oddziaływań    16
  1.7.4. Terminy dotyczące właściwości materiału i wyrobu    18
  1.7.5. Terminy dotyczące wielkości geometrycznych    18
  1.7.6. Terminy dotyczące analizy konstrukcji    18
  1.7.7. Terminy dotyczące muru    19
  1.7.8. Terminy dotyczące wytrzymałości muru    20
  1.7.9. Terminy dotyczące elementów murowych    20
  1.7.10. Terminy dotyczące zaprawy murarskiej    21
  1.7.11. Terminy dotyczące betonu wypełniającego    22
  1.7.12. Terminy dotyczące zbrojenia    22
  1.7.13. Terminy dotyczące wyrobów dodatkowych    22
  1.7.14. Terminy dotyczące spoin w murze    22
  1.7.15. Terminy dotyczące rodzajów ścian    23
  1.7.16. Różne terminy    24
  Literatura do rozdziału 1    24
  2. Podstawy projektowania    27
  2.1. Wstęp    27
  2.2. Zapewnienie niezawodności konstrukcji    28
  2.3. Sprawdzanie niezawodności konstrukcji metodami probabilistycznymi    39
  2.3.1. Wskaźnik niezawodności konstrukcji    40
  2.3.2. Wskaźnik niezawodności Cornella    43
  2.3.3. Wskaźnik niezawodności Hasofera–Linda    44
  2.4. Stany graniczne konstrukcji budowlanych    49
  2.5. Metoda współczynników częściowych    50
  2.5.1. Warunek niezawodności w metodzie współczynników częściowych    50
  2.5.2. Współczynniki częściowe i ich kalibrowanie    53
  2.5.3. Oddziaływania    62
  2.5.4. Wartości obliczeniowe parametrów materiałowych i oddziaływań    101
  2.6. Efekt łączny oddziaływań. Kombinacje obciążeń    109
  2.7. Stany graniczne nośności ULS    115
  2.8. Stany graniczne użytkowalności SLS    119
  2.9. Projektowanie wspomagane badaniami    125
  Literatura do rozdziału 2    136
  3. Materiały    141
  3.1. Elementy murowe    141
  3.1.1. Zakres badań i wymagania dotyczące elementów murowych    143
  3.1.2. Kategorie elementów murowych    147
  3.1.3. Grupy elementów murowych    148
  3.1.4. Wytrzymałość na ściskanie    148
  3.2. Zaprawa    158
  3.2.1. Rodzaje i funkcje zapraw murarskich    158
  3.2.2. Specyfikacje i właściwości zapraw murarskich    159
  3.2.3. Określanie wytrzymałości na ściskanie zaprawy murarskiej    163
  3.2.4. Przyczepność między zaprawą i elementami murowymi    172
  3.3. Beton wypełniający    195
  3.4. Stal zbrojeniowa    198
  3.4.1. Właściwości prętów zbrojeniowych    198
  3.4.2. Właściwości zbrojenia do spoin wspornych    202
  3.5. Stal sprężająca    204
  3.6. Parametry wytrzymałościowe muru    207
  3.6.1. Wytrzymałość muru na ściskanie    208
  3.6.2. Wytrzymałość muru na ścinanie    253
  3.6.3. Wytrzymałość muru na rozciąganie    282
  3.6.4. Przyczepność zbrojenia do zaprawy lub betonu wypełniającego    299
  3.7. Właściwości odkształceniowe muru    302
  3.7.1. Zależność naprężenie-odkształcenie    302
  3.7.2. Moduł sprężystości    306
  3.7.3. Moduł ścinania    311
  3.7.4. Pełzanie, rozszerzalność pod wpływem wilgoci lub skurcz i rozszerzalność pod wpływem temperatury    315
  Literatura do rozdziału 3    321
  4. Trwałość    330
  4.1. Korozja muru    330
  4.2. Klasyfikacja warunków środowiskowych    334
  4.3. Trwałość muru    340
  4.3.1. Elementy murowe    340
  4.3.2. Zaprawa    342
  4.3.3. Stal zbrojeniowa    346
  4.3.4. Stal oraz urządzenia do sprężania, wyroby dodatkowe i kątowniki podpierające    351
  Literatura do rozdziału 4    354
  5. Wymagania konstrukcyjne    355
  5.1. Wymagania dotyczące muru    356
  5.1.1. Materiały do wykonywania murów    356
  5.1.2. Grubość i przekrój poprzeczny ścian    356
  5.1.3. Przewiązanie muru    361
  5.1.4. Spoiny w murze    375
  5.1.5. Długość oparcia siły skupionej    377
  5.2. Wymagania dotyczące zbrojenia    377
  5.2.1. Wymagania konstrukcyjne dotyczące zbrojenia, ustalenia ogólne    377
  5.2.2. Otulenie prętów zbrojenia    385
  5.2.3. Minimalny przekrój zbrojenia, informacje ogólne    389
  5.2.4. Średnice prętów zbrojeniowych    394
  5.2.5. Zakotwienia zbrojenia rozciąganego i ściskanego    395
  5.2.6. Długość zakładu zbrojenia rozciąganego i ściskanego    397
  5.2.7. Zakotwienie zbrojenia na ścinanie    399
  5.2.8. Skracanie zbrojenia rozciąganego    400
  5.2.9. Zabezpieczenie zbrojenia ściskanego przed wyboczeniem    402
  5.2.10. Rozstaw zbrojenia    402
  5.3. Wymagania dotyczące sprężania    403
  5.4. Mury skrępowane    403
  5.4.1. Informacje ogólne    403
  5.4.2. Ustalenia normowe    406
  5.5. Połączenia ścian ze stropami i dachami    409
  5.5.1. Informacje ogólne    409
  5.5.2. Połączenia przez kotwy    409
  5.5.3. Połączenia przez tarcie    410
  5.5.4. Połączenia przez ściągi obwodowe i wieńce    410
  5.6. Połączenia między ścianami    414
  5.6.1. Miejsca skrzyżowania    414
  5.6.2. Ściany szczelinowe i licowe    415
  5.6.3. Ściany dwuwarstwowe    426
  5.7. Bruzdy i wnęki w ścianach    427
  5.7.1. Informacje ogólne    427
  5.7.2. Ustalenia normowe    432
  5.8. Izolacja przeciwwilgociowa    434
  5.9. Odkształcenia termiczne i długotrwałe    434
  5.9.1. Informacje ogólne    434
  5.9.2. Ustalenia normowe    445
  Literatura do rozdziału 5    454
  6. Wykonawstwo konstrukcji murowych    460
  6.1. Założenia EC6    460
  6.2. Transport, składowanie i przygotowanie materiałów    460
  6.2.1. Transport i składowanie materiałów    460
  6.2.2. Przygotowanie zaprawy i betonu wypełniającego na miejscu budowy    461
  6.2.3. Przygotowanie zapraw i mieszanek betonowych produkowanych fabrycznie    464
  6.3. Wykonywanie murów    465
  6.3.1. Przyczepność    465
  6.3.2. Układanie elementów murowych    466
  6.3.3. Spoinowanie podczas murowania i po wymurowaniu    471
  6.3.4. Stosowanie materiałów izolacyjnych    473
  6.3.5. Czyszczenie, konserwacja i zabezpieczenie muru    473
  6.3.6. Wznoszenie ścian w okresie zimowym    474
  6.4. Stateczność konstrukcji w czasie wznoszenia    481
  6.5. Obciążanie konstrukcji murowych    481
  6.6. Dopuszczalne odchyłki wykonawstwa    483
  6.7. Najczęstsze błędy wykonawstwa    487
  6.7.1. Niekorzystne odstępstwo od projektu    487
  6.7.2. Zła jakość robót    488
  6.7.3. Niewłaściwe przewiązanie elementów murowych    491
  6.7.4. Stosowanie w murze różnych materiałów    497
  6.7.5. Stosowanie różnych materiałów w całym obiekcie    498
  6.7.6. Stosowanie materiałów złej jakości    499
  6.7.7. Nieodpowiednie zabezpieczenie muru po wzniesieniu    500
  6.7.8. Nieodpowiednie wykonywanie bruzd i wnęk    503
  6.7.9. Nieodpowiednie łączenie ścian wypełniających z konstrukcją żelbetową    505
  6.8. Warunki techniczne odbioru konstrukcji murowych    506
  6.8.1. Sprawdzenie zgodności konstrukcji murowej z dokumentacją projektową    506
  6.8.2. Badania sprawdzające materiałów i wyrobów    506
  6.8.3. Badania sprawdzające konstrukcji    507
  Literatura do rozdziału 6    507
  7. Niezbrojone ściany murowe obciążone głównie pionowo    510
  7.1. Definicja ścian obciążonych głównie pionowo    510
  7.2. Podstawy teoretyczne    511
  7.2.1. Schematy statyczne i modele obliczeniowe ścian ściskanych    511
  7.2.2. Strefa ściskana i strefa rozciągana w poprzecznym przekroju ściany    514
  7.2.3. Problem analitycznego opisu nośności muru    520
  7.2.4. Nośność muru według krajowych zaleceń normowych    523
  7.2.5. Wpływ smukłości ściany na nośność i współczynnik redukujący nośność ściany w przekroju środkowym    525
  7.2.6. Współczynnik redukujący nośność ściany w przekrojach górnym i dolnym    548
  7.2.7. Wartości mimośrodów    549
  7.2.8. Określanie momentów w przekrojach miarodajnych    552
  7.2.9. Podatność węzła ściana-strop    554
  7.2.10. Efektywna wysokość ściany hef i efektywna grubość ściany tef    558
  7.2.11. Wpływ obciążenia długotrwałego na nośność ścian    559
  7.3. Ustalenia przyjęte w normie EC6    560
  7.3.1. Schematy statyczne i modele obliczeniowe ścian ściskanych    560
  7.3.2. Warunki nośności muru    563
  7.3.3. Strefa ściskana i rozciągana w poprzecznym przekroju ściany    564
  7.3.4. Wpływ smukłości i współczynniki redukcyjne    565
  7.3.5. Wartości mimośrodów    568
  7.3.6. Określanie momentów w przekrojach miarodajnych    569
  7.3.7. Podatność węzła ściana-strop    575
  7.3.8. Efektywna wysokość ściany hef i efektywna grubość ściany tef    575
  7.4. Uwagi do sprawdzania nośności ścian obciążonych głównie pionowo    577
  7.4.1. Zestawienie obciążeń    577
  7.4.2. Kombinacje oddziaływań    580
  7.4.3. Momenty bezwładności stropów    587
  7.4.4. Nośność filarków międzyokiennych    595
  7.5. Algorytmy sprawdzania nośności ścian obciążonych głównie pionowo    601
  7.5.1. Metoda uproszczona wg PN-EN 1996-3:2010 wariant 1    601
  7.5.2. Metoda uproszczona wg PN-EN 1996-3:2010 wariant 2    603
  7.5.3. Metoda uproszczona podstawowa wg PN-EN 1996-1-1:2010    606
  7.5.4. Metoda podstawowa wg PN-EN 1996-1-1:2010    612
  7.6. Przykłady obliczeń ścian obciążonych głównie pionowo    615
  7.6.1. Opis analizowanego budynku    615
  Literatura do rozdziału 7    643
  8. Ściany obciążone siłą skupioną    648
  8.1. Definicja ścian obciążonych siłą skupioną    648
  8.2. Podstawy teoretyczne    649
  8.2.1. Zachowanie się muru pod obciążeniem skupionym    649
  8.2.2. Powierzchnia rozdziału obciążenia    659
  8.2.3. Nośność ścian obciążonych siłą skupioną    664
  8.3. Ustalenia przyjęte w normie EC6    673
  8.3.1. Warunki stosowania metod obliczeniowych    673
  8.3.2. Powierzchnia rozdziału obciążenia    674
  8.3.3. Nośność ścian obciążonych siłą skupioną    675
  8.3.4. Porównanie zaleceń dotyczących obliczania nośności ścian obciążonych siłą skupioną    677
  8.4. Algorytmy projektowania ścian obciążonych siłą skupioną    680
  8.4.1. Metoda uproszczona wg PN-EN 1996-3:2010    681
  8.4.2. Metoda podstawowa wg PN-EN 1996-1-1:2010    682
  8.5. Przykłady obliczeń ścian obciążonych siłą skupioną    684
  8.5.1. Opis analizowanego budynku    684
  Literatura do rozdziału 8    691
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia