Udany poród. Jak wcześnie zapobiec dystocji i ją leczyć

1 ocena

Format:

mobi, epub, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

100,80  144,00

Format: mobi, epub

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa: 144,00 zł (-30%)

Najniższa cena z 30 dni: 86,40 zł  


100,80

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Książka jest jedną z najważniejszych publikacji na temat naturalnego porodu. Autorki swoją gruntowną wiedzę popartą naukowymi dowodami mistrzowsko połączyły z wieloletnim doświadczeniem własnym oraz innych specjalistów i praktyków.
Wiadomości są uporządkowane w przejrzysty sposób – według okresów porodu – wzbogacone ilustracjami obrazującymi m.in. optymalne ułożenia ciała kobiety przed porodem i w czasie jego trwania oraz techniki manualne sprzyjające poprawie ułożenia płodu.
W publikacji przedstawiono interwencje o małym stopniu inwazyjności, sposoby postępowania w przypadku trudnego porodu, analizę parcia kierowanego i spontanicznego oraz informacje dotyczące różnych czynników przynoszących ulgę w bólu i postęp porodu (ruch, kąpiele, działanie zimnem i ciepłem, techniki masażu). Ponadto omówiono sposób podejścia do rodzącej, sprzyjający jej komfortowi psychicznemu i fizycznemu.
Kompendium wiedzy dla specjalistów (lekarzy, położnych) pragnących bardziej kompleksowo spojrzeć na ww. opisane zagadnienia, ale także dla wszystkich osób sprawujących opiekę nad kobietą w tym ważnym czasie. To także nieoceniona pomoc dydaktyczna dla studentów medycyny i kierunku położnictwo.


Rok wydania2014
Liczba stron450
KategoriaGinekologia i położnictwo
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-6003-4
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa do wydania trzeciego XVII
  Przedmowa do wydania drugiego XIX
  Przedmowa do wydania pierwszego XXIII
  Podziękowania XXVI
  
  Rozdział. WSTĘP. Penny Simkin, Ruth Ancheta     1
  
  Niektóre istotne różnice pomiędzy opieką położniczą w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Wielkiej Brytanii (z uwzględnieniem Polski)     6
  Kilka słów na temat tej książki     12
  Zmiany wprowadzone do trzeciego wydania     12
  O znieczuleniu zewnątrzoponowym     13
  Wnioski     14
  Piśmiennictwo     14
  
  Rozdział 2. NIEPRAWIDŁOWY PRZEBIEG PORODU: ROZWAŻANIA OGÓLNE. Penny Simkin, Ruth Ancheta     15
  
  Poród prawidłowy – co to oznacza?     15
  Poród nieprawidłowy – co to oznacza?     22
  Dlaczego postęp porodu zwalnia lub się zatrzymuje?     24
    Jaka jest rola płodu w kontrolowaniu przebiegu porodu?     24
  Psychoemocjonalny stan kobiety: dobre samopoczucie czy stres rodzącej?     26
    Ból a cierpienie     26
    Rodzaje odpowiedzi na strach i stres w czasie porodu: „walcz lub uciekaj, opiekuj się i bądź przyjazny”     29
    Środowisko porodu     33
    Metody wpływania na stan psychoemocjonalny rodzącej     33
    Metody poprawy komfortu fizycznego u rodzącej     35
    Fizjologiczne metody poprawy postępu porodu     36
  Dlaczego warto zwrócić uwagę na pozycję ciała rodzącej?     38
    Monitorowanie płodu u rodzącej, która się porusza     40
    Osłuchiwanie czynności serca płodu     40
    Kiedy ciągłe elektroniczne monitorowanie płodu jest niezbędne: jak zwiększyć mobilność rodzącej     40
    Ciągłe EFM     41
    Okresowe EFM     44
    Telemetria     45
  Techniki nasilające skurcze macicy     47
  Wnioski     48
  Piśmiennictwo     48
  
  Rozdział 3. OCENA POSTĘPU PORODU. Suzy Myers, Gail Tully, Lisa Hanson     51
  
  Zanim zacznie się poród     52
    Nieprawidłowe położenie i ustawienie płodu     52
    Chwyty Leopolda     56
    „Mapowanie” brzucha     60
    Inne czynniki, które należy ocenić przed porodem     64
  
  Ocena w czasie porodu     67
    Położenie, ustawienie i zstępowanie płodu     67
    Badanie wewnętrzne: kiedy i z jakich wskazań     67
    Wykonanie badania wewnętrznego w czasie porodu     68
    Ocena szyjki macicy     71
    Nietypowe zmiany szyjki macicy     72
    Część przodująca     73
    Pochwa i miednica kostna     83
    Jakość skurczów macicy     83
  Ocena stanu rodzącej     86
    Nawodnienie i odżywienie     87
    Ocena stanu ogólnego rodzącej     88
    Ocena stanu psychicznego rodzącej     88
  Ocena stanu płodu     89
    Częstość pracy serca płodu – FHR (fetal heart rate)     89
    Jak prawidłowo wykonać okresowe osłuchiwanie czynności serca płodu     90
    Kiedy stosować ciągłe elektroniczne monitorowanie płodu     93
    Trzyczęściowy system interpretacji zapisu czynności serca płodu     95
  Podsumowanie     98
    Ocena postępu porodu w pierwszym okresie     98
    Ocena postępu porodu w drugim okresie     100
  Wnioski     100
  Piśmiennictwo     101
  
  Rozdział 4. PRZEDŁUŻAJĄCY SIĘ OKRES PRZEDPORODOWY I UTAJONA FAZA PIERWSZEGO OKRESU PORODU. Penny Simkin, Ruth Ancheta     104
  
  Czy to jest dystocja?     104
    Kiedy kobieta zaczyna rodzić?     104
    Czy zastosowane przed porodem metody mogą zapobiec ułożeniu potylicowemu tylnemu płodu w czasie porodu?     106
    Kobieta ma za sobą wiele godzin skurczów, a szyjka macicy nie rozwiera się – co robić?     109
  Sześć dróg do postępu porodu     111
  Metody wspierania kobiet, które w okresie przedporodowym lub w utajonej fazie porodu są w domu     112
  Niektóre przyczyny odczuwania silnego bólu oraz wydłużonego okresu przedporodowego lub utajonej fazy porodu     115
    Czynniki jatrogenne     115
    Czynniki szyjkowe     115
    Czynniki płodowe     116
    Czynniki emocjonalne     116
  Jak rozwiązać problem bolesnego, przedłużającego się okresu przedporodowego lub bolesnej, przedłużającej się utajonej fazy porodu     117
  Metody łagodzenia bolesnych skurczów, niepowodujących postępu porodu ani rozwierania się szyjki, w okresie przedporodowym i w utajonej fazie porodu     119
    Synklityzm i asynklityzm     120
  Wnioski     125
  Piśmiennictwo     125
  
  Rozdział 5. PRZEDŁUŻONA AKTYWNA FAZA PORODU. Penny Simkin, Ruth Ancheta     128
  
  Kiedy aktywna faza porodu przedłuża się     128
  Charakterystyka przedłużającej się aktywnej fazy porodu     129
  Przyczyny przedłużającej się aktywnej fazy porodu     130
    Czynniki płodowe i miedniczno-płodowe     133
    W jaki sposób nieprawidłowe ułożenie płodu może wpływać na spowolnienie postępu porodu     136
    Problemy w ustaleniu ułożenia płodu podczas porodu     136
    Sztuczne przerwanie ciągłości błon płodowych przy nieprawidłowym ułożeniu płodu     138
    Metody stosowane w celu rozwiązania problemów dotyczących nieprawidłowego „dopasowania” główki do kanału rodnego przy nieprawidłowym ułożeniu płodu, dysproporcji główkowo-miednicznej i makrosomii     140
  Pozycje ciała i ruchy matki stosowane przy podejrzeniu nieprawidłowego ułożenia płodu, niewspółmierności główkowo-miednicznej lub makrosomii     140
    Pozycje z pochyleniem do przodu     142
    Pozycje leżące na boku     142
    Pozycje i asymetryczne ruchy ciała     144
    Unoszenie brzucha     148
    Niekontrolowana przedwczesna potrzeba parcia     148
  Kiedy skurcze są nieodpowiednie     150
    Brak ruchu     151
    Leki     152
    Odwodnienie     154
    Wyczerpanie     156
    Kwasica mleczanowa mięśnia macicy jako przyczyna nieprawidłowych skurczów     156
    Kiedy przyczyna nieprawidłowych skurczów jest nieznana     157
  Postępowanie w przypadku stwierdzenia przetrwałej przedniej wargi szyjki macicy lub obrzęku szyjki macicy     161
    Pozycje sprzyjające zmniejszeniu przetrwałej przedniej wargi szyjki macicy lub obrzęku szyjki macicy     162
    Inne metody     162
    Manualna redukcja przetrwałej przedniej wargi szyjki macicy     163
  Jeżeli podejrzewamy dystocję emocjonalną     163
    Ocena, jak kobieta sobie radzi z przebiegiem porodu     164
    Czynniki wskazujące na dystocję emocjonalną w czasie aktywnego porodu     166
    Czynniki predysponujące do wystąpienia dystocji emocjonalnej     167
    Jak pomóc kobiecie pokonać lęk w czasie porodu     167
    Jak pomóc kobiecie pokonać stres w czasie porodu     169
    Postępowanie z rodzącymi, które w dzieciństwie były ofiarami przemocy     170
    Brak współpracy lub nieprawidłowe wzajemne relacje rodzącej z personelem     172
    Kiedy nie można zidentyfikować źródła niepokoju kobiety     173
  Wnioski     174
  Piśmiennictwo     174
  
  Rozdział 6. PRZEDŁUŻAJĄCY SIĘ DRUGI OKRES PORODU. Penny Simkin, Ruth Ancheta     177
  
  Definicje drugiego okresu porodu     177
  Fazy drugiego okresu porodu     178
    Utajona faza drugiego okresu porodu     178
    Aktywna faza drugiego okresu porodu     181
    Fizjologiczne skutki przedłużającego się wstrzymywania oddechu i zwiększonego wysiłku     182
    Postępowanie w drugim okresie porodu u kobiety, która otrzymała znieczulenie zewnątrzoponowe     187
    Kiedy można mówić, że aktywna faza drugiego okresu porodu trwa za długo?     191
  Możliwe przyczyny i postępowanie w przypadkach dystocji w drugim okresie porodu     192
    Pozycje ciała matki oraz inne strategie postępowania przy podejrzeniu ułożenia potylicowego tylnego lub w przetrwałym ułożeniu potylicowym poprzecznym główki płodu     192
    Zabiegi manualne stosowane w celu zmiany pozycji płodu znajdującego się w ułożeniu potylicowym tylnym     206
    Wczesne zabiegi przy podejrzeniu utrzymującego się asynklityzmu     206
    Jeżeli podejrzewamy dysproporcję główkowo-miedniczną lub makrosomię (czyli „niedopasowanie” płodu do miednicy)     211
    Odpowiednie pozycje ciała matki w przypadkach „możliwej dysproporcji główkowo-miedniczej” w drugim okresie porodu     212
    Dystocja barkowa     221
    Kiedy skurcze macicy są nieodpowiednie     221
  Kiedy podejrzewamy dystocję emocjonalną     221
    Zasady radzenia sobie w drugim okresie porodu     222
  Wnioski     226
  Piśmiennictwo     226
  
  Rozdział 7. OPTYMALNA ADAPTACJA NOWORODKA. POSTĘPOWANIE W TRZECIM I CZWARTYM OKRESIE PORODU. Lisa Hanson, Penny Simkin     229
  
  Ogólny zarys prawidłowego przebiegu trzeciego i czwartego okresu porodu u dziecka i matki, która nie otrzymywała leków     229
  Postępowanie w trzecim okresie porodu: opieka nad dzieckiem     232
    Odsysanie wydzieliny z jamy ustnej i nosowo-gardłowej     232
    Odroczone zaciśnięcie i przecięcie pępowiny     233
  Trzeci okres porodu: łożysko     234
    Wyczekujące, fizjologiczne postępowanie w trzecim okresie porodu     234
    Aktywne prowadzenie trzeciego okresu porodu     235
  Czwarty okres porodu     239
    Matka i dziecko razem     240
  Praktyki przyjazne dziecku i sprzyjające karmieniu piersią     242
    Dziesięć kroków do udanego karmienia piersią     243
  Rutynowa ocena noworodka     244
  Wnioski     245
  Piśmiennictwo     245
  
  Rozdział 8. POŚREDNIE INTERWENCJE KLINICZNE SPRZYJAJĄCE POSTĘPOWI PORODU. Lisa Hanson     248
  
  Pośrednie interwencje służące rozwiązywaniu problemów pojawiających się w trakcie porodu     248
  Gdy postęp jest nieprawidłowy w okresie przedporodowym lub w utajonej fazie porodu     249
    Terapeutyczny wypoczynek     249
    Stymulacja brodawek piersi     250
    Postępowanie w przypadku zwężenia szyjki macicy lub szyjki „jak zamek błyskawiczny”     251
  Gdy postęp porodu jest nieprawidłowy w aktywnej fazie porodu     251
    Sztuczne przerwanie ciągłości błon płodowych     251
    Rotacja główki płodu za pomocą palców lub dłoni     253
    Ręczna redukcja „przetrwałej” wargi szyjki macicy     257
    Redukcja obrzęku szyjki macicy lub przedniej wargi szyjki macicy     258
  Działania sprzyjające niezakłóconemu przebiegowi porodu     258
    Krocze – umiejętne postępowanie     258
  Gdy postęp porodu jest nieprawidłowy w drugim okresie     264
    Czas trwania drugiego okresu porodu     264
    Wspieranie i ukierunkowanie parcia     266
  Pomoc ręczna oraz działania zapobiegające problemom śródporodowym     266
    Dystocja barkowa     266
    Manewr „salto”     273
  Niefarmakologiczne i mało inwazyjne metody leczenia bólu porodowego     275
    Akupunktura     275
    Iniekcje sterylnej wody     277
    Podtlenek azotu     279
    Leki znieczulające miejscowo stosowane na krocze     280
  Wnioski     280
  Piśmiennictwo     281
  
  Rozdział 9. METODY SPRZYJAJĄCE POSTĘPOWI PORODU. CZĘŚĆ 1. POZYCJE CIAŁA MATKI I SPOSOBY JEJ PORUSZANIA SIĘ. Penny Simkin, Ruth Ancheta     284
  
  Pozycje ciała matki podczas porodu     285
    Pozycje leżące na boku     285
    Pozycje siedzące     292
    Pozycje stojące z pochyleniem do przodu     297
    Pozycje w klęku     299
    Pozycje asymetryczne (stojące, klęczące, siedzące) pionowe     304
    Pozycje kuczne     306
    Pozycje leżące na plecach     315
  Sposoby poruszania się matki w pierwszym i drugim okresie porodu     320
    Kołysanie miednicą (nazywane również przechylaniem miednicy) i inne jej ruchy     321
    Wypad     322
    Spacerowanie lub wchodzenie po schodach     324
    Powolny taniec     325
    Głaskanie brzucha rodzącej     327
    Unoszenie brzucha     328
    Ucisk na miednicę     332
    Inne rytmiczne ruchy     333
  Piśmiennictwo     335
  
  Rozdział 10. METODY SPRZYJAJĄCE POSTĘPOWI PORODU. CZĘŚĆ 2. JAK POPRAWIĆ KOMFORT RODZĄCEJ? Penny Simkin, Ruth Ancheta     336
  
  Ogólne wytyczne dotyczące poprawy komfortu rodzącej podczas wolno postępującego porodu     336
  Niefarmakologiczne fizyczne metody sprzyjające poprawie komfortu     338
    Ciepło     338
    Zimno     340
    Hydroterapia     342
    Dotyk i masaż     347
    Akupresura     354
    Akupunktura     356
    Ciągłe wspieranie rodzącej przez doulę, pielęgniarkę lub położną     357
    Psychospołeczne metody służące poprawie komfortu rodzącej     360
    Ocena stanu emocjonalnego kobiety     361
  Sposoby postępowania oraz urządzenia zmniejszające ból okolicy lędźwiowej     364
    Ucisk przeciwległy     364
    Obustronny ucisk talerzy kości biodrowych     366
    Ucisk na kolana     368
    Cook nr 1: technika ucisku przeciwległego – guzy kulszowe     369
    Cook nr 2: technika ucisku przeciwległego okolicy warg sromowych     371
    Zastosowanie ciepła i zimna     374
    Hydroterapia     375
    Ruch     376
    Piłka porodowa     376
    Przezskórna elektryczna stymulacja nerwów (TENS)     379
    Zastrzyki ze sterylnej wody w przypadkach bólu okolicy lędźwiowej     382
  Opanowanie techniki oddychania w celu uzyskania relaksacji i poczucia panowania nad przebiegiem porodu     382
  Techniki parcia w drugim okresie porodu     384
  Wnioski     387
  Piśmiennictwo     387
  
  Skorowidz     389
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia