Adam Smith. Ekonomia polityczna

Adam Smith. Ekonomia polityczna

1 ocena

Format:

ibuk

Książka jest szczegółową i pogłębioną naukową prezentacją i analizą poglądów ekonomicznych Adama Smitha. Podejmuje temat, który ma istotne znaczenie w studiowaniu i pogłębionym poznaniu współczesnej teorii ekonomii. Argument ten opiera się na przekonaniu o istotnej roli ciągłości myśli ekonomicznej w sensie historycznym.


Zastosowana przez Autora metoda prezentacji i analizy poglądów Smitha jest bardzo cenna ze względów dydaktycznych. Stanowi ona wartościową wskazówkę dla młodszych adeptów ekonomii, jak należy przeprowadzić pogłębioną egzegezę tekstów źródłowych.


Rok wydania2014
Liczba stron141
KategoriaPublikacje darmowe
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN-13978-83-7525-803-5
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa     9
  
  Rozdział I. Wprowadzenie    11
  
  1. Biografia Adama Smitha     11
  2. Problematyka Bogactwa narodów     13
  3. Ogólny charakter rozważań w Bogactwie narodów     14
  4. Ewolucja stosunków gospodarczych w Anglii XVIII wieku     15
  
  Rozdział II. Założenia metodologiczne     17
  
  1. Przedmiot ekonomii politycznej     17
  2. Motywy działalności gospodarczej     18
  3. Ogólny charakter procesu gospodarczego     20
  4. „Niewidzialna ręka”    21
  
  Rozdział III. Istota, miara i czynniki wzrostu bogactwa     25
  
  1. Istota i miara bogactwa     25
  2. Czynniki wzrostu bogactwa     26
  
  Rozdział IV. Wartość i pieniądz     35
  
  1. Wartość użytkowa a wartość wymienna     35
  2. Podstawa wartości wymiennej     36
  3. Cena naturalna a cena rynkowa     46
  4. Pieniądz     50
  
  Rozdział V. Wzrost bogactwa a jego podział     55
  
  1. Podział bogactwa a teoria wartości     55
  2. Płaca, zysk i renta gruntowa jako pochodne wartości tworzonej przez pracę     55
  3. Pieniężna i rzeczywista „cena pracy”     57
  4. Płaca a proces akumulacji kapitału     57
  5. Zysk a procent     61
  6. Zysk a proces akumulacji kapitału     61
  7. Renta gruntowa     63
  8. Konflikt między kapitałem a pracą     67
  
  Rozdział VI. Cechy szczególne reprodukcji w ujęciu Adama Smitha     69
  
  1. Ujęcie pierwsze     69
  2. Ujęcie drugie     75
  
  Rozdział VII. Handel zagraniczny     81
  
  Rozdział VIII. Państwo a gospodarka     85
  
  1. Geneza państwa     85
  2. Ogólne funkcje państwa     85
  3. Dobra ziemskie panującego lub państwa     87
  4. Rozrzutność panującego i rządu     87
  5. Zasada nieingerencji państwa w gospodarkę     88
  6. Urządzenia i instytucje publiczne, które mają ułatwić handel     89
  6.1. Określenie dziedzin właściwych dla kompanii akcyjnych     89
  6.2. Urządzenia infrastrukturalne     92
  7. Idea nauczania powszechnego     93
  8. Wydatki państwa jako czynnik kształtowania świadomości społecznej    95
  8.1. Problem finansowania instytucji religijnych     95
  8.2. Środki walki z fanatyzmem i przesądami     96
  9. Prawne ustanowienie stopy procentowej     97
  10. Rola państwa w handlu zagranicznym     97
  11. Krytyka prawa primogenitury     102
  12. Podatki     103
  12.1. Zakres rozważań Smitha o podatkach     103
  12.2. Ogólne zasady opodatkowania dochodów     104
  12.3. Podatek od renty gruntowej     104
  12.4. Podatek od zysku     106
  12.5. Podatek od płacy roboczej     108
  12.6. Pogłówne     108
  12.7. Podatki od towarów konsumpcyjnych     109
  12.8. Podatek od czynszu z domów     112
  12.9. Podatki od majątku     113
  12.10. Społeczny aspekt opodatkowania dochodów     113
  12.11. Konkluzje     114
  13. Dług publiczny     115
  
  Rozdział IX. Idea „naturalnego wzrostu dobrobytu” a historyczna rzeczywistość     119
  
  Rozdział X. Struktura klasowa społeczeństwa a interes publiczny     124
  
  Rozdział XI. Adam Smith a fizjokraci     127
  
  Rozdział XII. Adam Smith a późniejsza myśl ekonomiczna     131
  
  1. Jean Baptiste Say     131
  2. David Ricardo     133
  3. Jean Charles Léonard Simonde de Sismondi     135
  4. Thomas Robert Malthus     135
  
  Zakończenie     137
  Bibliografia     139
  Indeks osób     141
RozwińZwiń