Adam Mickiewicz - Juliusz Słowacki Psychobiografia naukowa

-20%

Adam Mickiewicz - Juliusz Słowacki Psychobiografia naukowa

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

37,80  47,25

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa: 47,25 zł (-20%)

Najniższa cena z 30 dni: 37,80 zł  


37,80

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Czy Mickiewicz cierpiał na depresję? Na co chorowała jego żona Celina? Gdzie po studiach chciał zamieszkać Juliusz Słowacki? Co Salomea myślała o wyjeździe syna na emigrację? Jak wyglądały relacje Mickiewicza ze Słowackim podczas ich spotkań w Paryżu? Dlaczego obaj poeci tak łatwo uwierzyli Andrzejowi Towiańskiemu? Dlaczego wreszcie po opuszczeniu towiańczyków Mickiewicz przestał pisać, a Słowacki - wręcz przeciwnie?


Te kwestie, jak i wiele innych, wciąż powracają w biografiach obu wielkich romantyków. Książka "Adam Mickiewicz – Juliusz Słowacki: psychobiografia naukowa" przypomina pytania, które interesowały zarówno literaturoznawców, jak i wielbicieli twórczości wybitnych romantyków. Jej interdyscyplinarny paradygmat, dający możliwość wykorzystania zarówno wiedzy literaturoznawczej, jak i metodologii psychologicznej, pozwala inaczej niż dotychczas odpowiedzieć na wiele z nich. Równocześnie pojawiają się zagadnienia nowe, zwłaszcza pytania o odmienność drogi twórczej Mickiewicza i Słowackiego w świetle psychologii twórczości, a także o specyfikę rozwoju osobowości każdego z nich.


Prezentowana książka poświęcona jest również biografice i biografistyce w naukach humanistycznych. Zawiera zaktualizowany opis gatunków biograficznych, rozważania na temat wykorzystywania metod psychologicznych w badaniach literaturoznawczych oraz kwestię statusu badań biograficznych w kontekście tez narratywistycznej filozofii historii.


Rok wydania2012
Liczba stron506
KategoriaLiteraturoznawstwo
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
ISBN-13978-83-233-3248-0
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  WPROWADZENIE     11
  
  I. BIOGRAFIA – KILKA UWAG WSTĘPNYCH     15
  
  1. Rzut oka na współczesną biografikę i biografistykę     17
  1.1. Badania biograficzne w naukach humanistycznych     17
  1.2. Badania biograficzne w naukach społecznych     22
  1.3. Badania biograficzne wybitnych twórców „ponad podziałami”?     26
  
  2. W jaki sposób można napisać biografię?     29
  2.1. Biografie literackie     32
  2.2. Biografie faktograficzne     40
  2.3. Psychobiografia naukowa: nowa propozycja gatunkowa biografii faktograficznej     44
  2.3.1. Czym jest literaturoznawcza psychobiografia naukowa?     45
  2.3.2. Od metody badawczej do narracji o życiu i twórczości     46
  
  3. Specyficzne zniekształcenia spostrzegania w biografii     51
  3.1. Ukryta teoria osobowości: konstruowanie sylwetek innych     52
  3.2. Stereotypy i schematy jako podstawa konstruowania biografii     54
  
  4. Problemy z narracją biograficzną     59
  4.1. Literacki charakter narracji i dokumentów historycznych     60
  4.2. Zniekształcenia wynikające ze specyfiki poznania historycznego     61
  4.3. Prawda historyczna – fikcja literacka     62
  4.4. Co dalej z narracją biograficzną?     66
  4.2.1. Obiektywizm i prawda w biografii     67
  4.2.2. Miejsce teorii psychologicznych w narracji biograficznej i psychobiograficznej     69
  
  II. ANALIZY PSYCHOLOGICZNE W DOTYCHCZASOWYCH BIOGRAFIACH MICKIEWICZA I SŁOWACKIEGO     73
  
  1. Psychologia w biografiach Adama Mickiewicza     75
  1.1. Pierwsze monografie Mickiewicza     76
  1.1.1. Biografia w zarysie – monografia Piotra Chmielowskiego     76
  1.1.2. Mickiewicz doskonały – monografia Józefa Kallenbacha     79
  1.1.3. Portret Mickiewicza czy portret epoki? – monografia Stanisława Szpotańskiego     82
  1.1.4. Pełne czy nieukończone opus vitae?– monografia Juliusza Kleinera    83
  1.2. Biografie psychoanalityczne Mickiewicza     91
  1.2.1. Próba zbadania „duszy” Mickiewicza – psychobiografia Stanisława Maciaszka     91
  1.2.2. Mickiewicz u psychoanalityka – psychobiografia Jean-Charles’a Gille-Maisaniego     94
  1.3. Współczesne monografie Mickiewicza     99
  1.3.1. Słowo i czyn Mickiewicza – monografia Aliny Witkowskiej     100
  1.3.2. W polemicznym lustrze – „antymonografia” Jana Walca     106
  1.3.3. Mickiewicz mityczny – praca Bojana Biołczewa     110
  1.4. Opracowania biografii Mickiewicza – kierunki rozwoju badań     114
  
  2. Psychologia w biografiach Juliusza Słowackiego     117
  2.1. Pierwsze monografie Słowackiego     118
  2.1.1. Słowacki w korespondencyjnym „lustrze” – monografia Antoniego Małeckiego     118
  2.1.2. Biografia „hipotetyczna” Słowackiego – praca Ferdynanda Hoesicka    119
  2.1.3. Słowacki a Mickiewicz – monografia Józefa Tretiaka     122
  2.1.4. Słowackiego „poezja życia” – monografia Tadeusza Grabowskiego     125
  2.1.5. W poszukiwaniu pełni – monografia Juliusza Kleinera     128
  2.2. Biografie psychoanalityczne i artykuły psychobiograficzne     134
  2.2.1. W czeluściach duszy Słowackiego – psychobiografia Gustawa Bychowskiego     135
  2.2.2. Biografia „testerem” psychoanalizy – artykuły psychobiograficzne Stefana Baleya     138
  2.2.3. Od Freuda do Fromma – analizy psychobiograficzne Ewy Łubieniewskiej     143
  2.3. Współczesne monografie Słowackiego     152
  2.3.1. Rewolucjonista od narodzin do śmierci – biografia Eugeniusza Sawrymowicza     152
  2.3.2. Słowacki w zbliżeniach – próba monografii problemowej Aliny Kowalczykowej     156
  2.4. Opracowania biografii Słowackiego – co jest, czego brakuje?     159
  
  III. WPROWADZENIE DO PSYCHOBIOGRAFII NAUKOWEJ     161
  
  1. Bieg życia człowieka według modelu Charlotte Bühler     163
  1.1. Trzy rodzaje danych biograficznych     164
  1.1.1. Dane obiektywne – perspektywa biologiczno-biograficzna     165
  1.1.2. Dane subiektywne – perspektywa przeżyć     167
  1.1.3. Dane dotyczące dokonań – perspektywa osiągnięć     169
  1.2. Struktura życia człowieka w perspektywie rozwojowej     170
  1.2.1. Typologia struktur życia w koncepcji Charlotte Bühler     172
  1.2.2. Wyznaczanie fazy kulminacyjnej życia     173
  1.3. Przełom połowy życia a koncepcja Charlotte Bühler     174
  1.3.1. Charakterystyka przełomu połowy życia     175
  1.3.2. Kryzys połowy życia u twórców     176
  1.3.3. Syndrom Gauguina lub powrót do marzeń młodości     177
  
  2. Współczesne psychologiczne teorie twórczości     179
  2.1. Przegląd dawnych i współczesnych ujęć twórczości w psychologii     181
  2.2. Proces twórczy, czyli „jak” powstaje wielkie dzieło     185
  2.2.1. Od prywatnej idei do dzieła – koncepcja Howarda Gardnera     187
  2.2.2. Natchnienie: między romantycznym mitem a rzeczywistością psychologiczną     189
  2.2.3. Wgląd i przepływ jako psychologiczne ekwiwalenty natchnienia     190
  2.2.4. Koncepcja interakcji twórczej Edwarda Nęcki     192
  2.3. Osobowość twórcza – próba charakterystyki wielkiego twórcy     193
  2.4. Modelowa biografi a twórcy     195
  2.4.1. „Trójkąt twórczości” Csikszentmihalyiego     195
  2.4.2. „Modelowy Twórca” Howarda Gardnera     196
  2.4.3. Cztery typy twórców – uzupełnienie koncepcji Modelowego Twórcy    203
  2.4.4. Od twórczości uniwersalnej do osiągnięć wybitnych     204
  
  3. Uwagi wstępne do psychobiografii naukowej Adama Mickiewicza     209
  3.1. Materiał źródłowy     210
  3.2. Wyniki badań ilościowych – obszar danych obiektywnych     212
  3.2.1. Twórczość i rozwój intelektualny     213
  3.2.2. Życie osobiste     220
  3.2.3. Życie towarzyskie     223
  3.2.4. Życie społeczne     226
  3.3. Wyniki badań ilościowych – tematyka korespondencji     227
  3.4. Przebieg życia Adama Mickiewicza z perspektywy danych obiektywnych    228
  
  4. Uwagi wstępne do psychobiografii naukowej Juliusza Słowackiego     232
  4.1. Materiał źródłowy     232
  4.2. Wyniki badań ilościowych – obszar danych obiektywnych     233
  4.2.1. Twórczość i rozwój intelektualny     233
  4.2.2. Życie osobiste     240
  4.2.3. Życie towarzyskie     244
  4.2.4. Życie społeczne     246
  4.3. Wyniki badań ilościowych – tematyka korespondencji     247
  4.4. Przebieg życia Juliusza Słowackiego z perspektywy danych obiektywnych    248
  
  IV. PSYCHOBIOGRAFIA PORÓWNAWCZA ADAMA MICKIEWICZA I JULIUSZA SŁOWACKIEGO     251
  
  1. Dzieciństwo – pierwsze fascynacje tworzeniem     253
  1.1. Dzieciństwo Adama Mickiewicza     254
  1.2. Dzieciństwo Juliusza Słowackiego     260
  1.3. Podsumowanie: dzieciństwo i lata szkolne     262
  
  2. Dojrzewanie i dorosłość wyłaniająca się – czas pierwszych decyzji     265
  2.1. Młody Mickiewicz – między medycyną, fizyką a literaturą     266
  2.2. Młody Słowacki – między wiejską idyllą a karierą w Warszawie     272
  2.3. Podsumowanie: okres studiów     275
  2.4. Mickiewicz jako młody dorosły: między Kownem a Rosją     276
  2.4.1. Kowieńskie dylematy: poeta za szkolnym biurkiem     276
  2.4.2. Samotność w Kownie – czas dochodzenia do ekspertywności     278
  2.4.3. Przekład jako inspiracja twórczości własnej     281
  2.4.4. Kryzys przed pierwszym przełomem twórczym     283
  2.4.5. Pierwszy przełom twórczy: czas tworzenia Dziadów kowieńskich     285
  2.4.6. Przeznaczenie definitywne – pojawienie się celu życia     291
  2.5. Słowacki jako młody dorosły: między Warszawą a Genewą     294
  2.5.1. Pierwsze kroki w dorosłość     294
  2.5.2. Drezdeńskie dylematy: mamo, czy dobrze zrobiłem?     298
  2.5.3. Poeta przeszłorocznych wydarzeń     300
  2.5.4. Spotkanie mistrza z uczniem     303
  2.5.5. Pierwszy kryzys przed definitywnym wyborem przeznaczenia     304
  2.5.6. Pierwszy przełom twórczy: pisanie Kordiana     308
  2.5.7. Rywalizacja z Mickiewiczem     310
  2.5.8. Twórczość jako realizacja przeznaczenia definitywnego     313
  2.6. Podsumowanie: okres pierwszego przełomu twórczego     315
  
  3. Dorosłość właściwa – definitywność wyborów     319
  3.1. Mickiewicz w fazie dorosłości właściwej     319
  3.1.1. Między pierwszym a drugim przełomem – okres terminowania twórcy     320
  3.1.2. Autonomia i nonkonformizm: wchodzenie w rolę mistrza     323
  3.1.3. Poeta jako człowiek zobowiązany do rozwoju     333
  3.1.4. Przygotowanie do drugiego przełomu twórczego – faza gromadzenia doświadczeń     336
  3.1.5. Kryzys w realizacji przeznaczenia – Mickiewicz a powstanie listopadowe     342
  3.1.6. Depresja Mickiewicza: dramat niedziałania     345
  3.1.7. Mickiewicz w Wielkopolsce: między rozpaczą a ucieczką od poczucia winy     350
  3.1.8. Pokonanie depresji: od przeżycia własnej klęski do sformułowania nowych celów     352
  3.1.9. Dojrzałe i pełne zaangażowanie w realizację przeznaczenia     354
  3.1.10. Drugi przełom twórczy: tworzenie Dziadów drezdeńskich     356
  3.1.11. Pan Tadeusz jako ukoronowanie drugiego przełomu twórczego     362
  3.1.12. Poezja w zetknięciu z prozą życia – jak realizować przeznaczenie?    366
  3.2. Słowacki w fazie dorosłości właściwej     367
  3.2.1. Rozwój twórczości po pierwszym przełomie     368
  3.2.2. Zadania rozwojowe okresu dorosłości i bezradność Słowackiego     370
  3.2.3. W poszukiwaniu wsparcia – Słowacki jako syn, kochanek, przyjaciel    375
  3.2.4. „Męska” przygoda – podróż duchowa     380
  3.2.5. Twórczość między pierwszym a drugim przełomem     383
  3.2.6. Walka o autonomię: ambiwalencja w relacjach z matką     383
  3.3. Podsumowanie: Mickiewicz i Słowacki w fazie dorosłości właściwej     388
  
  4. Średnia dorosłość – bilans życia     391
  4.1. Adam Mickiewicz w okresie średniej dorosłości     391
  4.1.1. Mickiewicz jako przywódca i autorytet: pełnia dorosłości     392
  4.1.2. Czas ostatecznych decyzji: małżeństwo czy kapłaństwo?     397
  4.1.3. Trudna paryska codzienność – jak zjednoczyć emigrację?     399
  4.1.4. Życie w cieniu choroby psychicznej żony     402
  4.1.5. Mickiewicz jako Mistrz – wykłady w College de France     406
  4.1.6. Kryzys połowy życia – niemożliwe osiągnięcie jedności?     409
  4.1.7. Dlaczego Mickiewicz uwierzył Towiańskiemu?     410
  4.1.8. Jedność jako wiara w jedną ideologię – okres przynależności do Towiańskiego     413
  4.1.9. Jedność jako realizowanie tej samej idei różnymi środkami     419
  4.1.10. Dlaczego przestał publikować, chociaż dalej pisał?     424
  4.2. Juliusz Słowacki w okresie średniej dorosłości     428
  4.2.1. Ku pełnej autonomii: podmiotowa kulminacja życia     429
  4.2.2. Kryzys wieku średniego: czas przewartościowań     432
  4.2.3. Słowacki wśród towiańczyków     435
  4.2.4. Czy towiańczyk może być poetą?     439
  4.2.5. Zmiana dominanty życiowej jako rezultat pokonania kryzysu wieku średniego     440
  4.2.6. Zerwanie z towiańczykami     443
  4.2.7. Przeżycie drugiego przełomu twórczego: poeta jako rewelator tajemnic genezyjskich     445
  4.2.8. Słowacki w okresie genezyjskim: obraz epistolarny     448
  4.2.10. Znaczenie drugiego przełomu twórczego w rozwoju Słowackiego     454
  4.3. Podsumowanie: kryzys połowy życia i sposób wyjścia z niego     456
  
  5. Późna dorosłość – czas pożegnań     459
  5.1. Mickiewicz na początku piątej fazy życia     459
  5.1.1. Między nadzieją a rozpaczą     460
  5.1.2. Spróbować jeszcze raz…     463
  5.2. Słowacki w piątej fazie życia     465
  5.2.1. Starość jako motyw korespondencji Słowackiego przed piątą fazą     465
  5.2.2. Relacje z matką w piątej fazie: między miłością a rozczarowaniem     467
  5.2.3. Życie ze świadomością bliskiej śmierci     469
  5.3. Podsumowanie: piąta faza wyznacznikiem pełnego biegu życia     473
  
  6. Struktura przebiegu życia Mickiewicza i Słowackiego     475
  6.1. Przebieg życia Adama Mickiewicza i jego struktura     475
  6.2. Przebieg życia Juliusza Słowackiego i jego struktura     477
  
  ZAKOŃCZENIE     481
  BIBLIOGRAFIA PRAC CYTOWANYCH     483
  INDEKS OSOBOWY     495
  INDEKS NAJWAŻNIEJSZYCH POJĘĆ     503
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia