Adam Mickiewicz - Juliusz Słowacki Psychobiografia naukowa

Adam Mickiewicz - Juliusz Słowacki Psychobiografia naukowa

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

23,62

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Czy Mickiewicz cierpiał na depresję? Na co chorowała jego żona Celina? Gdzie po studiach chciał zamieszkać Juliusz Słowacki? Co Salomea myślała o wyjeździe syna na emigrację? Jak wyglądały relacje Mickiewicza ze Słowackim podczas ich spotkań w Paryżu? Dlaczego obaj poeci tak łatwo uwierzyli Andrzejowi Towiańskiemu? Dlaczego wreszcie po opuszczeniu towiańczyków Mickiewicz przestał pisać, a Słowacki - wręcz przeciwnie?


Te kwestie, jak i wiele innych, wciąż powracają w biografiach obu wielkich romantyków. Książka "Adam Mickiewicz – Juliusz Słowacki: psychobiografia naukowa" przypomina pytania, które interesowały zarówno literaturoznawców, jak i wielbicieli twórczości wybitnych romantyków. Jej interdyscyplinarny paradygmat, dający możliwość wykorzystania zarówno wiedzy literaturoznawczej, jak i metodologii psychologicznej, pozwala inaczej niż dotychczas odpowiedzieć na wiele z nich. Równocześnie pojawiają się zagadnienia nowe, zwłaszcza pytania o odmienność drogi twórczej Mickiewicza i Słowackiego w świetle psychologii twórczości, a także o specyfikę rozwoju osobowości każdego z nich.


Prezentowana książka poświęcona jest również biografice i biografistyce w naukach humanistycznych. Zawiera zaktualizowany opis gatunków biograficznych, rozważania na temat wykorzystywania metod psychologicznych w badaniach literaturoznawczych oraz kwestię statusu badań biograficznych w kontekście tez narratywistycznej filozofii historii.


Liczba stron506
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
ISBN-13978-83-233-3248-0
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

POLECAMY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  WPROWADZENIE    11
  I. BIOGRAFIA – KILKA UWAG WSTĘPNYCH    15
  1. Rzut oka na współczesną biografikę i biografistykę    17
  1.1. Badania biograficzne w naukach humanistycznych    17
  1.2. Badania biograficzne w naukach społecznych    22
  1.3. Badania biograficzne wybitnych twórców „ponad podziałami”?    26
  2. W jaki sposób można napisać biografię?    29
  2.1. Biografie literackie    32
  2.2. Biografie faktograficzne    40
  2.3. Psychobiografia naukowa: nowa propozycja gatunkowa biografii faktograficznej    44
  2.3.1. Czym jest literaturoznawcza psychobiografia naukowa?    45
  2.3.2. Od metody badawczej do narracji o życiu i twórczości    46
  3. Specyficzne zniekształcenia spostrzegania w biografii    51
  3.1. Ukryta teoria osobowości: konstruowanie sylwetek innych    52
  3.2. Stereotypy i schematy jako podstawa konstruowania biografii    54
  4. Problemy z narracją biograficzną    59
  4.1. Literacki charakter narracji i dokumentów historycznych    60
  4.2. Zniekształcenia wynikające ze specyfiki poznania historycznego    61
  4.3. Prawda historyczna – fikcja literacka    62
  4.4. Co dalej z narracją biograficzną?    66
  4.2.1. Obiektywizm i prawda w biografii    67
  4.2.2. Miejsce teorii psychologicznych w narracji biograficznej i psychobiograficznej    69
  II. ANALIZY PSYCHOLOGICZNE W DOTYCHCZASOWYCH BIOGRAFIACH MICKIEWICZA I SŁOWACKIEGO    73
  1. Psychologia w biografiach Adama Mickiewicza    75
  1.1. Pierwsze monografie Mickiewicza    76
  1.1.1. Biografia w zarysie – monografia Piotra Chmielowskiego    76
  1.1.2. Mickiewicz doskonały – monografia Józefa Kallenbacha    79
  1.1.3. Portret Mickiewicza czy portret epoki? – monografia Stanisława Szpotańskiego    82
  1.1.4. Pełne czy nieukończone opus vitae?– monografia Juliusza Kleinera    83
  1.2. Biografie psychoanalityczne Mickiewicza    91
  1.2.1. Próba zbadania „duszy” Mickiewicza – psychobiografia Stanisława Maciaszka    91
  1.2.2. Mickiewicz u psychoanalityka – psychobiografia Jean-Charles’a Gille-Maisaniego    94
  1.3. Współczesne monografie Mickiewicza    99
  1.3.1. Słowo i czyn Mickiewicza – monografia Aliny Witkowskiej    100
  1.3.2. W polemicznym lustrze – „antymonografia” Jana Walca    106
  1.3.3. Mickiewicz mityczny – praca Bojana Biołczewa    110
  1.4. Opracowania biografii Mickiewicza – kierunki rozwoju badań    114
  2. Psychologia w biografiach Juliusza Słowackiego    117
  2.1. Pierwsze monografie Słowackiego    118
  2.1.1. Słowacki w korespondencyjnym „lustrze” – monografia Antoniego Małeckiego    118
  2.1.2. Biografia „hipotetyczna” Słowackiego – praca Ferdynanda Hoesicka    119
  2.1.3. Słowacki a Mickiewicz – monografia Józefa Tretiaka    122
  2.1.4. Słowackiego „poezja życia” – monografia Tadeusza Grabowskiego    125
  2.1.5. W poszukiwaniu pełni – monografia Juliusza Kleinera    128
  2.2. Biografie psychoanalityczne i artykuły psychobiograficzne    134
  2.2.1. W czeluściach duszy Słowackiego – psychobiografia Gustawa Bychowskiego    135
  2.2.2. Biografia „testerem” psychoanalizy – artykuły psychobiograficzne Stefana Baleya    138
  2.2.3. Od Freuda do Fromma – analizy psychobiograficzne Ewy Łubieniewskiej    143
  2.3. Współczesne monografie Słowackiego    152
  2.3.1. Rewolucjonista od narodzin do śmierci – biografia Eugeniusza Sawrymowicza    152
  2.3.2. Słowacki w zbliżeniach – próba monografii problemowej Aliny Kowalczykowej    156
  2.4. Opracowania biografii Słowackiego – co jest, czego brakuje?    159
  III. WPROWADZENIE DO PSYCHOBIOGRAFII NAUKOWEJ    161
  1. Bieg życia człowieka według modelu Charlotte Bühler    163
  1.1. Trzy rodzaje danych biograficznych    164
  1.1.1. Dane obiektywne – perspektywa biologiczno-biograficzna    165
  1.1.2. Dane subiektywne – perspektywa przeżyć    167
  1.1.3. Dane dotyczące dokonań – perspektywa osiągnięć    169
  1.2. Struktura życia człowieka w perspektywie rozwojowej    170
  1.2.1. Typologia struktur życia w koncepcji Charlotte Bühler    172
  1.2.2. Wyznaczanie fazy kulminacyjnej życia    173
  1.3. Przełom połowy życia a koncepcja Charlotte Bühler    174
  1.3.1. Charakterystyka przełomu połowy życia    175
  1.3.2. Kryzys połowy życia u twórców    176
  1.3.3. Syndrom Gauguina lub powrót do marzeń młodości    177
  2. Współczesne psychologiczne teorie twórczości    179
  2.1. Przegląd dawnych i współczesnych ujęć twórczości w psychologii    181
  2.2. Proces twórczy, czyli „jak” powstaje wielkie dzieło    185
  2.2.1. Od prywatnej idei do dzieła – koncepcja Howarda Gardnera    187
  2.2.2. Natchnienie: między romantycznym mitem a rzeczywistością psychologiczną    189
  2.2.3. Wgląd i przepływ jako psychologiczne ekwiwalenty natchnienia    190
  2.2.4. Koncepcja interakcji twórczej Edwarda Nęcki    192
  2.3. Osobowość twórcza – próba charakterystyki wielkiego twórcy    193
  2.4. Modelowa biografi a twórcy    195
  2.4.1. „Trójkąt twórczości” Csikszentmihalyiego    195
  2.4.2. „Modelowy Twórca” Howarda Gardnera    196
  2.4.3. Cztery typy twórców – uzupełnienie koncepcji Modelowego Twórcy    203
  2.4.4. Od twórczości uniwersalnej do osiągnięć wybitnych    204
  3. Uwagi wstępne do psychobiografii naukowej Adama Mickiewicza    209
  3.1. Materiał źródłowy    210
  3.2. Wyniki badań ilościowych – obszar danych obiektywnych    212
  3.2.1. Twórczość i rozwój intelektualny    213
  3.2.2. Życie osobiste    220
  3.2.3. Życie towarzyskie    223
  3.2.4. Życie społeczne    226
  3.3. Wyniki badań ilościowych – tematyka korespondencji    227
  3.4. Przebieg życia Adama Mickiewicza z perspektywy danych obiektywnych    228
  4. Uwagi wstępne do psychobiografii naukowej Juliusza Słowackiego    232
  4.1. Materiał źródłowy    232
  4.2. Wyniki badań ilościowych – obszar danych obiektywnych    233
  4.2.1. Twórczość i rozwój intelektualny    233
  4.2.2. Życie osobiste    240
  4.2.3. Życie towarzyskie    244
  4.2.4. Życie społeczne    246
  4.3. Wyniki badań ilościowych – tematyka korespondencji    247
  4.4. Przebieg życia Juliusza Słowackiego z perspektywy danych obiektywnych    248
  IV. PSYCHOBIOGRAFIA PORÓWNAWCZA ADAMA MICKIEWICZA I JULIUSZA SŁOWACKIEGO    251
  1. Dzieciństwo – pierwsze fascynacje tworzeniem    253
  1.1. Dzieciństwo Adama Mickiewicza    254
  1.2. Dzieciństwo Juliusza Słowackiego    260
  1.3. Podsumowanie: dzieciństwo i lata szkolne    262
  2. Dojrzewanie i dorosłość wyłaniająca się – czas pierwszych decyzji    265
  2.1. Młody Mickiewicz – między medycyną, fizyką a literaturą    266
  2.2. Młody Słowacki – między wiejską idyllą a karierą w Warszawie    272
  2.3. Podsumowanie: okres studiów    275
  2.4. Mickiewicz jako młody dorosły: między Kownem a Rosją    276
  2.4.1. Kowieńskie dylematy: poeta za szkolnym biurkiem    276
  2.4.2. Samotność w Kownie – czas dochodzenia do ekspertywności    278
  2.4.3. Przekład jako inspiracja twórczości własnej    281
  2.4.4. Kryzys przed pierwszym przełomem twórczym    283
  2.4.5. Pierwszy przełom twórczy: czas tworzenia Dziadów kowieńskich    285
  2.4.6. Przeznaczenie definitywne – pojawienie się celu życia    291
  2.5. Słowacki jako młody dorosły: między Warszawą a Genewą    294
  2.5.1. Pierwsze kroki w dorosłość    294
  2.5.2. Drezdeńskie dylematy: mamo, czy dobrze zrobiłem?    298
  2.5.3. Poeta przeszłorocznych wydarzeń    300
  2.5.4. Spotkanie mistrza z uczniem    303
  2.5.5. Pierwszy kryzys przed definitywnym wyborem przeznaczenia    304
  2.5.6. Pierwszy przełom twórczy: pisanie Kordiana    308
  2.5.7. Rywalizacja z Mickiewiczem    310
  2.5.8. Twórczość jako realizacja przeznaczenia definitywnego    313
  2.6. Podsumowanie: okres pierwszego przełomu twórczego    315
  3. Dorosłość właściwa – definitywność wyborów    319
  3.1. Mickiewicz w fazie dorosłości właściwej    319
  3.1.1. Między pierwszym a drugim przełomem – okres terminowania twórcy    320
  3.1.2. Autonomia i nonkonformizm: wchodzenie w rolę mistrza    323
  3.1.3. Poeta jako człowiek zobowiązany do rozwoju    333
  3.1.4. Przygotowanie do drugiego przełomu twórczego – faza gromadzenia doświadczeń    336
  3.1.5. Kryzys w realizacji przeznaczenia – Mickiewicz a powstanie listopadowe    342
  3.1.6. Depresja Mickiewicza: dramat niedziałania    345
  3.1.7. Mickiewicz w Wielkopolsce: między rozpaczą a ucieczką od poczucia winy    350
  3.1.8. Pokonanie depresji: od przeżycia własnej klęski do sformułowania nowych celów    352
  3.1.9. Dojrzałe i pełne zaangażowanie w realizację przeznaczenia    354
  3.1.10. Drugi przełom twórczy: tworzenie Dziadów drezdeńskich    356
  3.1.11. Pan Tadeusz jako ukoronowanie drugiego przełomu twórczego    362
  3.1.12. Poezja w zetknięciu z prozą życia – jak realizować przeznaczenie?    366
  3.2. Słowacki w fazie dorosłości właściwej    367
  3.2.1. Rozwój twórczości po pierwszym przełomie    368
  3.2.2. Zadania rozwojowe okresu dorosłości i bezradność Słowackiego    370
  3.2.3. W poszukiwaniu wsparcia – Słowacki jako syn, kochanek, przyjaciel    375
  3.2.4. „Męska” przygoda – podróż duchowa    380
  3.2.5. Twórczość między pierwszym a drugim przełomem    383
  3.2.6. Walka o autonomię: ambiwalencja w relacjach z matką    383
  3.3. Podsumowanie: Mickiewicz i Słowacki w fazie dorosłości właściwej    388
  4. Średnia dorosłość – bilans życia    391
  4.1. Adam Mickiewicz w okresie średniej dorosłości    391
  4.1.1. Mickiewicz jako przywódca i autorytet: pełnia dorosłości    392
  4.1.2. Czas ostatecznych decyzji: małżeństwo czy kapłaństwo?    397
  4.1.3. Trudna paryska codzienność – jak zjednoczyć emigrację?    399
  4.1.4. Życie w cieniu choroby psychicznej żony    402
  4.1.5. Mickiewicz jako Mistrz – wykłady w College de France    406
  4.1.6. Kryzys połowy życia – niemożliwe osiągnięcie jedności?    409
  4.1.7. Dlaczego Mickiewicz uwierzył Towiańskiemu?    410
  4.1.8. Jedność jako wiara w jedną ideologię – okres przynależności do Towiańskiego    413
  4.1.9. Jedność jako realizowanie tej samej idei różnymi środkami    419
  4.1.10. Dlaczego przestał publikować, chociaż dalej pisał?    424
  4.2. Juliusz Słowacki w okresie średniej dorosłości    428
  4.2.1. Ku pełnej autonomii: podmiotowa kulminacja życia    429
  4.2.2. Kryzys wieku średniego: czas przewartościowań    432
  4.2.3. Słowacki wśród towiańczyków    435
  4.2.4. Czy towiańczyk może być poetą?    439
  4.2.5. Zmiana dominanty życiowej jako rezultat pokonania kryzysu wieku średniego    440
  4.2.6. Zerwanie z towiańczykami    443
  4.2.7. Przeżycie drugiego przełomu twórczego: poeta jako rewelator tajemnic genezyjskich    445
  4.2.8. Słowacki w okresie genezyjskim: obraz epistolarny    448
  4.2.10. Znaczenie drugiego przełomu twórczego w rozwoju Słowackiego    454
  4.3. Podsumowanie: kryzys połowy życia i sposób wyjścia z niego    456
  5. Późna dorosłość – czas pożegnań    459
  5.1. Mickiewicz na początku piątej fazy życia    459
  5.1.1. Między nadzieją a rozpaczą    460
  5.1.2. Spróbować jeszcze raz…    463
  5.2. Słowacki w piątej fazie życia    465
  5.2.1. Starość jako motyw korespondencji Słowackiego przed piątą fazą    465
  5.2.2. Relacje z matką w piątej fazie: między miłością a rozczarowaniem    467
  5.2.3. Życie ze świadomością bliskiej śmierci    469
  5.3. Podsumowanie: piąta faza wyznacznikiem pełnego biegu życia    473
  6. Struktura przebiegu życia Mickiewicza i Słowackiego    475
  6.1. Przebieg życia Adama Mickiewicza i jego struktura    475
  6.2. Przebieg życia Juliusza Słowackiego i jego struktura    477
  ZAKOŃCZENIE    481
  BIBLIOGRAFIA PRAC CYTOWANYCH    483
  INDEKS OSOBOWY    495
  INDEKS NAJWAŻNIEJSZYCH POJĘĆ    503
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia