Fizjoterapia w geriatrii. Podstawy i nowe trendy

1 opinia

Format:

mobi, epub, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

55,30  79,00

Format: mobi, epub

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

55,3079,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Kompendium wiedzy z zakresu fizjoterapii geriatrycznej przygotowane na podstawie najnowszych rekomendacji światowych i polskich towarzystw naukowych, dotyczące zaleceń postępowania terapeutycznego dla osób starszych.
W książce przedstawiono m.in.: typowe cechy starszych chorych oraz samego procesu starzenia, narzędzia oceny funkcjonalnej chorych, zespoły geriatryczne w powiązaniu ze specyfiką procesu rehabilitacji w zależności współistniejących schorzeń. Ponadto omówiono niedożywienie i sarkopenię seniorów widzianych z perspektywy fizjoterapeuty. W opracowaniu uwzględniono również nowe w fizjoterapii trendy, takie jak teleopieka oraz telerehabilitacja.


Liczba stron270
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-5900-7
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  CZĘŚĆ I. PODSTAWY GERIATRII     1
  1. Cechy medycyny wieku podeszłego – Barbara Bień     3
    1.1. Zasady opieki nad osobami starszymi    5
    1.2. Podejście geriatryczne jako atrybut medycyny wieku podeszłego    6
    Pytania i polecenia podsumowujące     14
  2. Całościowa ocena geriatryczna w perspektywie fizjoterapeuty – Tomasz Kostka, Joanna Kostka 15
    2.1. Ocena stanu funkcjonalnego     17
      2.1.1. Skala funkcjonowania codziennego według Katza     17
      2.1.2. Skala funkcjonowania instrumentalnego według Lawtona    19
      2.1.3. Skala Barthel     20
      2.1.4. Test „Wstań i idź”     21
      2.1.5. Skala Tinetti     22
      2.1.6. Test zasięgu funkcjonalnego     24
      2.1.7. Test równowagi Berg    25
      2.1.8. Test 6-minutowego marszu     25
      2.1.9. Subiektywna ocena siły mięśniowej – test Lovetta     26
      2.1.10. Obiektywna ocena siły mięśniowej – ocena siły uścisku ręki    26
      2.1.11. Short Physical Performance Battery    27
      2.1.12. Senior Fitness Test     29
      2.1.13. Inne metody oceny funkcjonalnej    30
    2.2. Ocena zdrowia fizycznego    30
      2.2.1. Ocena stanu odżywienia     30
      2.2.2. Ocena ryzyka rozwoju odleżyn i stopnia ich zaawansowania    33
      2.2.3. Ocena bólu    34
    2.3. Ocena funkcji umysłowych     35
      2.3.1. Skrócony test sprawności umysłowej według Hodgkinsona    35
      2.3.2. Krótka skala oceny stanu psychicznego    36
      2.3.3. Geriatryczna skala oceny depresji    37
    2.4. Ocena jakości życia    37
      2.4.1. Kwestionariusz Euro-Qol 5D    38
    2.5. Ocena socjalno-środowiskowa    39
    Pytania i polecenia podsumowujące     40
  3. Farmakoterapia geriatryczna – Agnieszka Neumann-Podczaska    43
    3.1. Ryzyko wystąpienia niekorzystnych efektów polekowych    43
    3.2. Polipragmazja i jatrogenny zespół geriatryczny     44
    3.3. Kaskady lekowe     45
    3.4. Wielolekowość a aktywność fizyczna    46
    3.5. Podstawowe zasady bezpiecznego samoleczenia bólu    47
      3.5.1. Paracetamol    47
      3.5.2. Niesteroidowe leki przeciwzapalne    48
    3.6. Problemy fizjoterapeutyczne u pacjentów stosujących leki psychotropowe (nasenne, uspokajające, przeciwlękowe, przeciwdepresyjne, przeciwpsychotyczne)    49
  Pytania i polecenia podsumowujące    50
  4. Niedożywienie – Roma Krzymińska-Siemaszko, Marta Lewandowicz-Umyszkiewicz     51
    4.1. Rodzaje niedożywienia    52
    4.2. Przyczyny niedożywienia w starości     53
    4.3. Diagnostyka niedożywienia     53
      4.3.1. Badanie przesiewowe     53
      4.3.2. Właściwa diagnostyka niedożywienia    54
      4.3.3. Ocena stopnia ciężkości niedożywienia    54
      4.3.4. Zwiększone ryzyko niedożywienia    54
    4.4. Zasady postępowania u chorych niedożywionych     55
      4.4.1. Modyfikacja diety    55
      4.4.2. Doustne suplementy pokarmowe     55
    4.5. Niedożywienie w rehabilitacji geriatrycznej     56
    4.6. Sarkopenia i jej diagnostyka     57
      4.6.1. Badanie przesiewowe – kwestionariusz SARC-F     57
      4.6.2. Ocena właściwa    58
      4.6.3. Potwierdzenie diagnozy    59
      4.6.4. Określenie stopnia ciężkości sarkopenii    59
    4.6.5. Podjęcie interwencji     60
    Pytania i polecenia podsumowujące    60
  5. Teleopieka, telerehabilitacja, wirtualna rzeczywistość – Edyta Smolis-Bąk 63
    5.1. Telemedycyna, e-medycyna, teleopieka    63
    5.2. Telerehabilitacja     65
    5.3. Wirtualna rzeczywistość    67
    Pytania i polecenia podsumowujące    69
  6. Terapia zajęciowa w kontekście pacjenta starszego – Sławomir Tobis, Bożena Ostrowska 71
    6.1. Modele działania stosowane w terapii zajęciowej z osobami starszymi    73
    6.2. Cele i formy terapii zajęciowej nakierowanej na pacjenta starszego     74
    6.3. Główne obszary interwencji terapeutycznej    76
    6.4. Metody i narzędzia oceny wykorzystywane w praktyce terapeuty zajęciowego    78
    Pytania i polecenia podsumowujące    81
  Część II. Profilaktyka proces ów starzenia    83
  7. Zmiany narządowe towarzyszące procesowi starzenia – Małgorzata I. Sobieszczańska 85
    7.1. Jak starzeje się skóra?    88
    7.2. Jak starzeje się układ nerwowy?    89
    7.3. Jak starzeje się układ oddechowy?    90
    7.4. Jak starzeje się układ krążenia?     90
    7.5. Jak starzeje się układ pokarmowy?     91
    7.6. Jak starzeje się układ moczowy?     92
    7.7. Jak starzeje się układ wewnątrzwydzielniczy?    92
    7.8. Jak starzeje się układ odpornościowy?     93
    7.9. Jak starzeje się układ kostno-stawowy?     94
    Pytania i polecenia podsumowujące    95
  8. Dlaczego się starzejemy? Teorie starzenia się – Kornelia Kędziora-Kornatowska 97
    8.1. Podział biologicznych teorii starzenia się    98
    8.2. Limit Hayflicka    98
    8.3. Rodzaje starzenia się komórkowego    98
    8.4. Przykładowe teorie starzenia się    99
      8.4.1. Teorie stochastyczne    99
      8.4.2. Teorie niestochastyczne    100
    8.5. Teorie starzenia się a profilaktyka    101
    Pytania i polecenia podsumowujące    101
  9. Aktywność fizyczna jako modyfikowalny czynnik tempa starzenia – Anna Skrzek 103
  9.1. Podstawowe zasady stosowania aktywności fizycznej    104
    9.2. Aktywność fizyczna o charakterze profilaktycznym    106
    9.3. Aktywność fizyczna dla osób z ograniczeniami funkcjonalnymi    108
    9.4. Aktywność fizyczna dla seniorów ze schorzeniami kardio-naczyniowymi    109
    9.5. Przykładowe formy aktywności fizycznej     109
      9.5.1. Aktywność fizyczna dla osób młodszych: do około 70 lat    110
      9.5.2. Aktywność fizyczna dla osób starszych: powyżej 70 lat    111
    9.6. Skutki ograniczenia aktywności fizycznej     112
    Pytania i polecenia podsumowujące    114
  10. Trening osób starszych – Anna Skrzek 115
    10.1. Zasady treningu fizycznego osób starszych    116
    10.2. Indywidualne obciążenia treningowe osób starszych     117
    10.3. Formy treningu fizycznego osób w wieku starszym     118
      10.3.1. Trening wytrzymałościowy     118
      10.3.2. Trening siłowy     121
      10.3.3. Trening równowagi     122
      10.3.4. Inne formy treningu osób starszych     124
    Pytania i polecenia podsumowujące     126
  Część III. Fizjoterapia w schorzeniach geriatrycznych     127
  11. Wielkie zespoły geriatryczne – perspektywa geriatry i fizjoterapeuty – Katarzyna Wieczorowska-Tobis 129
    Pytania i polecenia podsumowujące    134
  12. Upadki 135
    12.1. Geriatria – Ewa Deskur-Śmielecka     135
      12.1.1. Predyspozycja osób starszych do upadków    136
      12.1.2. Ocena ryzyka wystąpienia upadków i zalecane interwencje    137
    12.2. Fizjoterapia – Marta Podhorecka     139
      12.2.1. Formy i metody fizjoterapii osób starszych ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia upadku    140
      12.2.2. Sprzęt pomocniczo-wspomagający     144
      12.2.3. Profilaktyka upadków osób starszych    145
    Pytania i polecenia podsumowujące     148
  13. Nietrzymanie moczu 149
    13.1. Geriatria – Arkadiusz Styszyński     149
    13.2. Fizjoterapia – Kuba Ptaszkowski     152
      13.2.1. Trening pęcherza moczowego     154
      13.2.2. Trening mięśni dna miednicy    155
      13.2.3. Elektrostymulacja     156
      13.2.4. Stymulacja elektryczna tylnego nerwu piszczelowego     157
      13.2.5. Terapia behawioralna     159
    Pytania i polecenia podsumowujące     159
  14. Otępienie     161
    14.1. Geriatria – Katarzyna Wieczorowska-Tobis     161
      14.1.1. Łagodne zaburzenia funkcji poznawczych     162
      14.1.2. Otępienie     162
      14.1.3. Choroba Alzheimera     163
    14.2. Fizjoterapia osób z deficytem poznawczym – Joanna Szczepańska-Gieracha     164
      14.2.1. Zasady pracy z osobami z deficytem poznawczym     166
      14.2.2. Neuromuzykoterapia    168
    Pytania i polecenia podsumowujące     169
  15. Zespół słabości (frailty syndrome) – Anna Skalska, Joanna Czesak 171
    15.1. Definicja zespołu słabości    171
    15.2. Rozpowszechnienie zespołu słabości     174
    15.3. Postępowanie prewencyjne i terapeutyczne    175
    15.4. Zespół słabości i jego wpływ na sprawność funkcjonalną     175
    15.5. Aktywność fizyczna i jej rola w zapobieganiu wystąpienia zespołu słabości    176
      15.5.1. Trening aerobowy    177
      15.5.2. Trening siłowy    178
      15.5.3. Kombinacje treningu w zespole słabości    180
    15.6. Suplementacja żywieniowa    181
    Pytania i polecenia podsumowujące    182
  Część IV. Fizjoterapia w wybranyc h schorzeniach wieku podeszłego 183
  16. Schorzenia kardiologiczne – Edyta Smolis-Bąk 185
    Pytania i polecenia podsumowujące    192
  17. Dysfunkcje narządu ruchu – Anna Skrzek 193
    17.1. Osteoporoza     194
    17.2. Złamania osteoporotyczne    196
      17.2.1. Złamania szyjki kości udowej    197
      17.2.2. Złamania krętarzowe    200
      17.2.3. Złamania bliższej nasady kości ramiennej    200
      17.2.4. Złamania nasady dalszej kości promieniowej typu Collesa    201
      17.2.5. Złamania trzonów kręgowych    202
    17.3. Choroba zwyrodnieniowa stawów    204
    17.4. Reumatoidalne zapalenie stawów     205
    Pytania i polecenia podsumowujące    207
  18. Choroby ośrodkowego układu nerwowego – Janusz Maciaszek, Magdalena Goliwąs, Jacek Lewandowski 209
    18.1. Udar mózgu     209
    18.2. Fizjoterapia po udarze mózgu    212
    18.3. Rola fizjoterapii i aktywności fizycznej w późnym okresie u pacjenta po udarze mózgu    216
    18.4. Aktywność fizyczna u osób starszych po udarze mózgu    217
    18.5. Choroba Parkinsona    218
      18.5.1. Fizjoterapia osób starszych z chorobą Parkinsona    219
    Pytania i polecenia podsumowujące    222
  19. Choroby układu oddechowego – Krystyna Rożek-Piechura     225
    19.1. Rehabilitacja pulmonologiczna    226
    19.2. Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP)     228
    19.3. Astma oskrzelowa    230
    Pytania i polecenia podsumowujące    232
  Test sprawdzający zdobytą wiedzę – Anna Skrzek, Katarzyna Wieczorowska-Tobis     235
  Skorowidz     243
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia