Konstrukcje murowe według Eurokodu 6 i norm związanych. Tom 1

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

129,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa:

Najniższa cena z 30 dni: 77,40 zł  


129,00

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Konstrukcje murowe są i najprawdopodobniej nadal będą najczęściej wykonywanymi w budownictwie powszechnym. Przez lata rzemiosło i sztuka murarska ewoluowały, a wiek XX przyniósł prawdziwą rewolucję w technologii wznoszenia konstrukcji murowanych, stawiając je na równi ze stalowymi czy żelbetowymi. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych elementów murowych i zapraw współczesne mury stały się mniej masywne, spełniając – oprócz wymogów nośności i stateczności – także dość ostre wymagania dotyczące izolacyjności termicznej i akustycznej.


W książce przedstawiono podstawy projektowania konstrukcji, opisano procedury doboru materiałów, zapewnienia trwałości i bezpieczeństwa murów zgodnie z przepisami europejskimi. Podano przykłady uszkodzeń murów spowodowanych błędami wykonawczymi i projektowymi. Rozważono różne aspekty projektowania konstrukcji murowych, podano teoretyczne podstawy, które posłużyły do opracowania norm europejskich, nawiązując jednocześnie do polskiego dorobku w tej dziedzinie. Przedstawiono algorytmy projektowania i zilustrowano przykładami obliczeniowymi opracowanymi na podstawie projektów budowlanych udostępnionych autorom.


W tomie 1 omówiono m.in. następujące zagadnienia:
– założenia i postanowienia ogólne Eurokodu 6;
– podstawy projektowania, określania wytrzymałości muru i doboru materiałów z uwagi na trwałość konstrukcji;
– wymagania konstrukcyjne dotyczące ścian murowanych;
– wykonawstwo konstrukcji murowych;
– projektowanie niezbrojonych ścian murowanych obciążonych głównie pionowo;
– projektowanie ścian obciążonych siłą skupioną.


Książka jest przeznaczona dla studentów wydziałów budownictwa, inżynierii środowiska oraz architektury, a także wykładowców i pracowników naukowych tych kierunków. Praktyczne aspekty wykonawstwa i projektowania sprawiają, że książka jest także pomocna projektantom, wykonawcom oraz inspektorom nadzoru budowlanego.


Tom 2 ukaże się w marcu 2014 r., tom 3 – w marcu 2015 r.


Rok wydania2013
Liczba stron716
KategoriaBudownictwo
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-17293-0
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wprowadzenie XIII
  Podstawowe oznaczenia XV
  
  1. Ustalenia ogólne     1
  
  1.1. Geneza Eurokodów     1
  1.2. Struktura Eurokodów     6
  1.3. Różnice pomiędzy zasadami i regułami stosowania     8
  1.4. Zakres Eurokodu 6     8
  1.4.1. Zakres Części 1–1 Eurokodu 6     9
  1.4.2. Zakres Części 1–2 Eurokodu 6     10
  1.4.3. Zakres Części 2 Eurokodu 6     10
  1.4.4. Zakres Części 3 Eurokodu 6     11
  1.5. Powołania normatywne     11
  1.6. Założenia     13
  1.7. Terminy i definicje     13
  1.7.1. Wspólne terminy     13
  1.7.2. Szczególne terminy dotyczące projektowania     14
  1.7.3. Terminy dotyczące oddziaływań     16
  1.7.4. Terminy dotyczące właściwości materiału i wyrobu     18
  1.7.5. Terminy dotyczące wielkości geometrycznych     18
  1.7.6. Terminy dotyczące analizy konstrukcji     18
  1.7.7. Terminy dotyczące muru     19
  1.7.8. Terminy dotyczące wytrzymałości muru     20
  1.7.9. Terminy dotyczące elementów murowych     20
  1.7.10. Terminy dotyczące zaprawy murarskiej     21
  1.7.11. Terminy dotyczące betonu wypełniającego     22
  1.7.12. Terminy dotyczące zbrojenia     22
  1.7.13. Terminy dotyczące wyrobów dodatkowych     22
  1.7.14. Terminy dotyczące spoin w murze     22
  1.7.15. Terminy dotyczące rodzajów ścian     23
  1.7.16. Różne terminy     24
  Literatura do rozdziału 1     24
  
  2. Podstawy projektowania     27
  
  2.1. Wstęp     27
  2.2. Zapewnienie niezawodności konstrukcji     28
  2.3. Sprawdzanie niezawodności konstrukcji metodami probabilistycznymi     39
  2.3.1. Wskaźnik niezawodności konstrukcji     40
  2.3.2. Wskaźnik niezawodności Cornella     43
  2.3.3. Wskaźnik niezawodności Hasofera–Linda     44
  2.4. Stany graniczne konstrukcji budowlanych     49
  2.5. Metoda współczynników częściowych     50
  2.5.1. Warunek niezawodności w metodzie współczynników częściowych     50
  2.5.2. Współczynniki częściowe i ich kalibrowanie     53
  2.5.3. Oddziaływania     62
  2.5.4. Wartości obliczeniowe parametrów materiałowych i oddziaływań     101
  2.6. Efekt łączny oddziaływań. Kombinacje obciążeń     109
  2.7. Stany graniczne nośności ULS     115
  2.8. Stany graniczne użytkowalności SLS     119
  2.9. Projektowanie wspomagane badaniami     125
  Literatura do rozdziału 2     136
  
  3. Materiały     141
  
  3.1. Elementy murowe     141
  3.1.1. Zakres badań i wymagania dotyczące elementów murowych     143
  3.1.2. Kategorie elementów murowych     147
  3.1.3. Grupy elementów murowych     148
  3.1.4. Wytrzymałość na ściskanie     148
  3.2. Zaprawa     158
  3.2.1. Rodzaje i funkcje zapraw murarskich     158
  3.2.2. Specyfikacje i właściwości zapraw murarskich     159
  3.2.3. Określanie wytrzymałości na ściskanie zaprawy murarskiej     163
  3.2.4. Przyczepność między zaprawą i elementami murowymi     172
  3.3. Beton wypełniający     195
  3.4. Stal zbrojeniowa     198
  3.4.1. Właściwości prętów zbrojeniowych     198
  3.4.2. Właściwości zbrojenia do spoin wspornych     202
  3.5. Stal sprężająca     204
  3.6. Parametry wytrzymałościowe muru     207
  3.6.1. Wytrzymałość muru na ściskanie     208
  3.6.2. Wytrzymałość muru na ścinanie     253
  3.6.3. Wytrzymałość muru na rozciąganie     282
  3.6.4. Przyczepność zbrojenia do zaprawy lub betonu wypełniającego     299
  3.7. Właściwości odkształceniowe muru     302
  3.7.1. Zależność naprężenie-odkształcenie     302
  3.7.2. Moduł sprężystości     306
  3.7.3. Moduł ścinania     311
  3.7.4. Pełzanie, rozszerzalność pod wpływem wilgoci lub skurcz i rozszerzalność pod wpływem temperatury     315
  Literatura do rozdziału 3     321
  
  4. Trwałość     330
  
  4.1. Korozja muru     330
  4.2. Klasyfikacja warunków środowiskowych     334
  4.3. Trwałość muru     340
  4.3.1. Elementy murowe     340
  4.3.2. Zaprawa     342
  4.3.3. Stal zbrojeniowa     346
  4.3.4. Stal oraz urządzenia do sprężania, wyroby dodatkowe i kątowniki podpierające     351
  Literatura do rozdziału 4     354
  
  5. Wymagania konstrukcyjne     355
  
  5.1. Wymagania dotyczące muru     356
  5.1.1. Materiały do wykonywania murów     356
  5.1.2. Grubość i przekrój poprzeczny ścian     356
  5.1.3. Przewiązanie muru     361
  5.1.4. Spoiny w murze     375
  5.1.5. Długość oparcia siły skupionej     377
  5.2. Wymagania dotyczące zbrojenia     377
  5.2.1. Wymagania konstrukcyjne dotyczące zbrojenia, ustalenia ogólne     377
  5.2.2. Otulenie prętów zbrojenia     385
  5.2.3. Minimalny przekrój zbrojenia, informacje ogólne     389
  5.2.4. Średnice prętów zbrojeniowych     394
  5.2.5. Zakotwienia zbrojenia rozciąganego i ściskanego     395
  5.2.6. Długość zakładu zbrojenia rozciąganego i ściskanego     397
  5.2.7. Zakotwienie zbrojenia na ścinanie     399
  5.2.8. Skracanie zbrojenia rozciąganego     400
  5.2.9. Zabezpieczenie zbrojenia ściskanego przed wyboczeniem     402
  5.2.10. Rozstaw zbrojenia     402
  5.3. Wymagania dotyczące sprężania     403
  5.4. Mury skrępowane     403
  5.4.1. Informacje ogólne     403
  5.4.2. Ustalenia normowe     406
  5.5. Połączenia ścian ze stropami i dachami     409
  5.5.1. Informacje ogólne     409
  5.5.2. Połączenia przez kotwy     409
  5.5.3. Połączenia przez tarcie     410
  5.5.4. Połączenia przez ściągi obwodowe i wieńce     410
  5.6. Połączenia między ścianami     414
  5.6.1. Miejsca skrzyżowania     414
  5.6.2. Ściany szczelinowe i licowe     415
  5.6.3. Ściany dwuwarstwowe     426
  5.7. Bruzdy i wnęki w ścianach     427
  5.7.1. Informacje ogólne     427
  5.7.2. Ustalenia normowe     432
  5.8. Izolacja przeciwwilgociowa     434
  5.9. Odkształcenia termiczne i długotrwałe     434
  5.9.1. Informacje ogólne     434
  5.9.2. Ustalenia normowe     445
  Literatura do rozdziału 5     454
  
  6. Wykonawstwo konstrukcji murowych     460
  
  6.1. Założenia EC6     460
  6.2. Transport, składowanie i przygotowanie materiałów     460
  6.2.1. Transport i składowanie materiałów     460
  6.2.2. Przygotowanie zaprawy i betonu wypełniającego na miejscu budowy    461
  6.2.3. Przygotowanie zapraw i mieszanek betonowych produkowanych fabrycznie     464
  6.3. Wykonywanie murów     465
  6.3.1. Przyczepność     465
  6.3.2. Układanie elementów murowych     466
  6.3.3. Spoinowanie podczas murowania i po wymurowaniu     471
  6.3.4. Stosowanie materiałów izolacyjnych     473
  6.3.5. Czyszczenie, konserwacja i zabezpieczenie muru     473
  6.3.6. Wznoszenie ścian w okresie zimowym     474
  6.4. Stateczność konstrukcji w czasie wznoszenia     481
  6.5. Obciążanie konstrukcji murowych     481
  6.6. Dopuszczalne odchyłki wykonawstwa     483
  6.7. Najczęstsze błędy wykonawstwa     487
  6.7.1. Niekorzystne odstępstwo od projektu     487
  6.7.2. Zła jakość robót     488
  6.7.3. Niewłaściwe przewiązanie elementów murowych     491
  6.7.4. Stosowanie w murze różnych materiałów     497
  6.7.5. Stosowanie różnych materiałów w całym obiekcie     498
  6.7.6. Stosowanie materiałów złej jakości     499
  6.7.7. Nieodpowiednie zabezpieczenie muru po wzniesieniu     500
  6.7.8. Nieodpowiednie wykonywanie bruzd i wnęk     503
  6.7.9. Nieodpowiednie łączenie ścian wypełniających z konstrukcją żelbetową     505
  6.8. Warunki techniczne odbioru konstrukcji murowych     506
  6.8.1. Sprawdzenie zgodności konstrukcji murowej z dokumentacją projektową     506
  6.8.2. Badania sprawdzające materiałów i wyrobów     506
  6.8.3. Badania sprawdzające konstrukcji     507
  Literatura do rozdziału 6     507
  
  7. Niezbrojone ściany murowe obciążone głównie pionowo     510
  
  7.1. Definicja ścian obciążonych głównie pionowo     510
  7.2. Podstawy teoretyczne     511
  7.2.1. Schematy statyczne i modele obliczeniowe ścian ściskanych     511
  7.2.2. Strefa ściskana i strefa rozciągana w poprzecznym przekroju ściany    514
  7.2.3. Problem analitycznego opisu nośności muru     520
  7.2.4. Nośność muru według krajowych zaleceń normowych     523
  7.2.5. Wpływ smukłości ściany na nośność i współczynnik redukujący nośność ściany w przekroju środkowym     525
  7.2.6. Współczynnik redukujący nośność ściany w przekrojach górnym i dolnym     548
  7.2.7. Wartości mimośrodów     549
  7.2.8. Określanie momentów w przekrojach miarodajnych     552
  7.2.9. Podatność węzła ściana-strop     554
  7.2.10. Efektywna wysokość ściany hef i efektywna grubość ściany tef     558
  7.2.11. Wpływ obciążenia długotrwałego na nośność ścian     559
  7.3. Ustalenia przyjęte w normie EC6     560
  7.3.1. Schematy statyczne i modele obliczeniowe ścian ściskanych     560
  7.3.2. Warunki nośności muru     563
  7.3.3. Strefa ściskana i rozciągana w poprzecznym przekroju ściany     564
  7.3.4. Wpływ smukłości i współczynniki redukcyjne     565
  7.3.5. Wartości mimośrodów     568
  7.3.6. Określanie momentów w przekrojach miarodajnych     569
  7.3.7. Podatność węzła ściana-strop     575
  7.3.8. Efektywna wysokość ściany hef i efektywna grubość ściany tef     575
  7.4. Uwagi do sprawdzania nośności ścian obciążonych głównie pionowo     577
  7.4.1. Zestawienie obciążeń     577
  7.4.2. Kombinacje oddziaływań     580
  7.4.3. Momenty bezwładności stropów     587
  7.4.4. Nośność filarków międzyokiennych     595
  7.5. Algorytmy sprawdzania nośności ścian obciążonych głównie pionowo     601
  7.5.1. Metoda uproszczona wg PN-EN 1996-3:2010 wariant 1     601
  7.5.2. Metoda uproszczona wg PN-EN 1996-3:2010 wariant 2     603
  7.5.3. Metoda uproszczona podstawowa wg PN-EN 1996-1-1:2010     606
  7.5.4. Metoda podstawowa wg PN-EN 1996-1-1:2010     612
  7.6. Przykłady obliczeń ścian obciążonych głównie pionowo     615
  7.6.1. Opis analizowanego budynku     615
  Literatura do rozdziału 7     643
  
  8. Ściany obciążone siłą skupioną     648
  
  8.1. Definicja ścian obciążonych siłą skupioną     648
  8.2. Podstawy teoretyczne     649
  8.2.1. Zachowanie się muru pod obciążeniem skupionym     649
  8.2.2. Powierzchnia rozdziału obciążenia     659
  8.2.3. Nośność ścian obciążonych siłą skupioną     664
  8.3. Ustalenia przyjęte w normie EC6     673
  8.3.1. Warunki stosowania metod obliczeniowych     673
  8.3.2. Powierzchnia rozdziału obciążenia     674
  8.3.3. Nośność ścian obciążonych siłą skupioną     675
  8.3.4. Porównanie zaleceń dotyczących obliczania nośności ścian obciążonych siłą skupioną     677
  8.4. Algorytmy projektowania ścian obciążonych siłą skupioną     680
  8.4.1. Metoda uproszczona wg PN-EN 1996-3:2010     681
  8.4.2. Metoda podstawowa wg PN-EN 1996-1-1:2010     682
  8.5. Przykłady obliczeń ścian obciążonych siłą skupioną     684
  8.5.1. Opis analizowanego budynku     684
  Literatura do rozdziału 8     691
RozwińZwiń