Śladami Marksa i Wittgensteina

Krytyka społeczna bez teorii krytycznej.

1 ocena

Format:

epub, mobi

KUP I POBIERZ

Format: epub, mobi

60,80  64,00 (-5%)

Najniższa cena z 30 dni: 38,40 zł 

W ABONAMENCIE

od 3,50

Masz już abonament? Zaloguj się

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 49,00 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Śladami Marksa i Wittgensteina. Krytyka społeczna bez teorii krytycznej „Jestem głęboko przekonany, że projekt krytyczny Marksa wart jest przemyślenia i dyskusji, a nie całkowitego odrzucenia, co zbyt łatwo ostatnio nam przychodzi”, pisze Lotar Rasiński. Wartość tego projektu polega według Autora na powiązaniu przez Marksa krytyki z praktyką emancypacji. Krytyka ma sens tylko wtedy, jeśli może prowadzić do stopniowego wyzwolenia społeczeństwa. Dziś należy jednak przemyśleć Marksowską ideę krytyki społecznej z perspektywy dokonanej przez Wittgensteina krytyki języka. Filozofia Wittgensteina każe nam odrzucić wszelkie formy komunikacji, które nie są oparte na języku naszej codziennej komunikacji. Celem i stawką jest tu powrót do praktyki, do świadomej partycypacji w społecznym życiu. Książka
Śladami Marksa i Wittgensteina stanowi doskonały przegląd stanowisk z obszaru współczesnej filozofii polityki (m.in. Walzer, Mouffe, Tully, Habermas). Przywoływane koncepcje analizowane są jednak z perspektywy wypracowywanej przez Autora oryginalnej koncepcji krytyki społecznej. Czerpiąc nie tylko z myśli Marksa i filozofii Wittgensteina, ale także z narzędzi wypracowanych przez Michela Foucaulta, rozwija on ideę „krytyki społecznej bez teorii krytycznej”. Lotar Rasiński pracuje jako adiunkt w Zakładzie Filozofii (Instytut Pedagogiki) Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Jest autorem książki
Dyskurs i władza. Zarys polityki agonistycznej (2010) oraz redaktorem tomów
Język, dyskurs, społeczeństwo. Zwrot lingwistyczny w filozofii społecznej (2009) i
Ludwig Wittgenstein – konteksty i konfrontacje (z P. Dehnelem, 2011). Jego zainteresowania badawcze obejmują współczesną filozofię polityczną, teorię dyskursu, krytykę społeczną i metodologię nauk społecznych. Jest redaktorem naukowym serii wydawniczej Biblioteka Współczesnej Myśli Społecznej przy Wydawnictwie Naukowym DSW.


Rok wydania2013
Liczba stron336
KategoriaHistoria filozofii
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-17685-3
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Podziękowania    9
  Wstęp    11
  
  1. Marks i krytyka jako reforma świadomości    29
  
  Zniesienie teorii i alienacja – krytyka jako „reforma świadomości”    33
  Emancypacja polityczna, emancypacja ogólnoludzka, proletariat – Marksowska praktyka wyzwolenia    42
  Camera obscura – krytyka i ideologia    50
  Ideologia, interpelacja, nauka – „aparaty” Althussera    58
  
  2. Michael Walzer i krytyka zaangażowana    69
  
  Sprawiedliwość i uczestnictwo polityczne – wokół Sfer sprawiedliwości    72
  Jak możliwa jest krytyka-interpretacja? – trzy modele krytyki społecznej    76
  Fakty i mity krytyki społecznej    85
  Między masą a elitą – Gramsci i intelektualista organiczny    89
  Minimalizm i maksymalizm moralny – argument z Thick and Thin    94
  Dylematy krytyki wewnętrznej – o kontrowersji między Walzerem i Saidem    102
  
  3. Wittgenstein i niemożliwość krytyki    109
  
  Dwie filozofie? – wokół sporów wittgensteinowskich    111
  O regułach i rozumieniu życia społecznego – Winch i nauki społeczne    118
  Problematyczny rozum – Nyíri, relatywizm i konserwatyzm    125
  Nie wychodźcie z jaskini – Oakeshott i rozumienie warunkowe    130
  
  4. Wittgenstein i możliwość krytyki    139
  
  Refleksyjność reguł – znów Oakeshott, Winch i rozumienie społeczeństw pierwotnych    140
  O warunkach możliwości sensownego mówienia – Wittgenstein i Kant    147
  „Przejrzysta ekspozycja” – terapeuci czy rozjaśniacze?    153
  O języku pasożytniczym i alienacji językowej – Wittgenstein i Marks    159
  
  5. Wittgenstein, krytyka, demokracja    173
  
  Transcendentalna gra językowa? – Wittgenstein Apla i Habermasa    174
  O „poszanowaniu przeciwnika”, kontekstualizmie i procedurach – agonizm Mouffe    177
  Reguły, gry językowe i „świadomość różnorodności” – filozofia publiczna Tully’ego    182
  Perfekcjonizm moralny i „zmiana aspektu” – demokracja „awersyjna” Norval    191
  
  6. Habermas i krytyka teoretyczna    203
  
  O nowym programie dla nauk społecznych – teoria tradycyjna i teoria krytyczna Horkheimera    204
  Co zostało z Marksa? – szkoła frankfurcka i dziedzictwo marksizmu    213
  O pierwotnym i pasożytniczym trybie użycia języka – teoria działania komunikacyjnego Habermasa    226
  Dyskurs, etyka, demokracja – „refleksja krytyczna” Habermasa w perspektywie Wittgensteinowskiej    235
  
  7. Foucault i krytyka praktyczna    251
  
  Prezentyzm, relatywizm, kryptonormatywizm – Habermas vs. Foucault    252
  Analiza rekurencyjna, dyskurs i „szczęśliwy pozytywizm” – archeologia w świetle historii epistemologicznej    257
  „Błąd”, prawda i władza – genealogia w praktyce    269
  Czym jest krytyka? – genealogia, rządomyślność i przejrzysta ekspozycja    284
  
  Zakończenie    305
  
  Krytyka jako praktyka emancypacyjna    305
  Bibliografia    319
  Indeks nazwisk    333
RozwińZwiń