X

  Od Autorów 7
  Wstęp — Alina Witkowska 9
  Część pierwsza. KLASYCYZM I SENTYMENTALIZM PO TRZECIM ROZBIORZE (1795–1830) Ryszard Przybylski 41
    Wprowadzenie 41
    I. Pierwsze dziesięciolecie niewoli (1795–1805) 47
      1. Krajobraz po klęsce 48
      2. Program narodowy na dwa stulecia 55
      3. Kultura jako źródło ocalenia 61
      4. Laus agriculturae 66
      5. Rozpacz libertyna 70
      6. Kroniki straconego pokolenia 78
      7. Dramat narodu wybranego 85
      8. Zakończenie 93
    II. Czasy Księstwa Warszawskiego (1806–1814) 94
      1. Poezja i obowiązki patriotyczne 95
      2. Narodziny współczesnego eseju 101
      3. Próba powieści gotyckiej 106
      4. Śpiewy historyczne Juliana Ursyna Niemcewicza 110
      5. Tragedia klasyczna Alojzego Felińskiego 116
      6. Oda klasyczna Kajetana Koźmiana 125
      7. Zakończenie 134
    III. Czasy Królestwa Kongresowego (1815–1830) 136
      1. Powieść obyczajowa 139
      2. Romans sentymentalny 144
      3. Romans historyczny 153
      4. Od idylli do elegii 162
      5. Poemat heroiczny klasyków 172
      6. Bajka klasyków 178
      7. Proza klasyków 183
      8. Ziemiaństwo Kajetana Koźmiana 188
      9. Zakończenie. Spór romantyków z klasykami 197
  Część druga. ROMANTYZM Alina Witkowska 207
    I. Romantyzm do roku 1831 207
    II. Adam Mickiewicz 237
    III. Juliusz Słowacki 317
    IV. Zygmunt Krasiński 372
    V. Cyprian Norwid 404
    VI. Liryka okresu międzypowstaniowego 439
    VII. Poemat i epika wierszowana 465
    VIII. Proza narracyjna 493
    IX. Dramat 540
    X. Krytyka literacka okresu międzypowstaniowego 567
    XI. Epistolografia epoki romantyzmu 586
    XII. Pamiętnikarstwo doby romantyzmu 603
    XIII. Literatura dla młodego odbiorcy 624
    XIV. Pierwsze syntezy historii literatury 637
    XV. Zakończenie. Dalsze dzieje romantyzmu 646
  Noty biograficzne 660
  Wskazówki bibliograficzne 680
  Indeks osób, utworów i czasopism 701
  Spis ilustracji 732
Romantyzm
- 10%

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron  

744

Kategoria

Literaturoznawstwo

ISBN-13

978-83-01-13848-6

Numer wydania

1

Język publikacji

polski

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

0.0 / 5 (0 głosów)
Wypożyczenie

Dostęp online przez aplikację myIBUK. Formaty plików: ibuk

X Format IBUK - ebook dostępny do wypożyczenia

- format książki elektronicznej
- bez instalowania oprogramowania, wystarczy przeglądarka internetowa oraz dostęp do Internetu,
- książka dostępna na Twojej półce w koncie myIBUK,
- dodatkowe funkcje: dodawanie notatek, tagów, zaznaczania fragmentów i cytatów,
- po pobraniu książka dostępna również bez dostępu do internetu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych IBUK »


od 4,92

Wypożycz teraz

Opis

Kolejny tom Wielkiej Historii Literatury Polskiej obejmuje dzieje literatury polskiej zamknięte przedziałem czasowym od rozbiorów po powstanie styczniowe.


Początkowe dziesięciolecia, na które składają się tzw. szok porozbiorowy i – częściowo Królestwo Polskie – opracował Ryszard Przybylski. Właściwy romantyzm jest pióra Aliny Witkowskiej.


Połączenie obydwu zakresów historii literatury w jednym tomie wynika z przeświadczenia o dominujących rysach wspólnych literatury porozbiorowej, wskazujących na ciągłość procesu historycznoliterackiego mimo różnic stylów, poetyk i gatunków. Wszystko, co działo się w literaturze porozbiorowej, stanowiło, bowiem naturalną glebę romantyzmu pojętego jako kontynuacja, jako dialog i jako sprzeciw. Dlatego też literatura porozbiorowa znalazła się w tomie Romantyzm na zasadach współkomponentu epoki.


Ilościowo w podręczniku dominuje romantyzm, co wynika ze szczególnej roli tego prądu w polskiej kulturze oraz długiego czasu jego trwania – od symbolicznej daty pierwszego tomiku Poezji Mickiewicza (1822) po powstanie styczniowe.


Czytelnik niewątpliwie zauważy odmienność ujęć obydwu części, co wynika z różnic w poglądach na zasady syntezy historycznoliterackiej – daleko posunięta selektywność materiałowa u Przybylskiego i dążenie do nasycenia informacjami u Witkowskiej. Różnice między autorami nie zachwiały jednak pewnymi wspólnymi zasadami dotyczącymi formowania syntezy historycznoliterackiej. Tok wykładu utrzymany został w granicach dyskursu respektującego podziały gatunkowe, chronologiczny porządek procesu literackiego i historyczne konteksty wydarzeń.


Książka zawiera bogate biogramy pisarzy zamieszczone na końcu tomu, wskazówki bibliograficzne; indeks osób, utworów i czasopism, a także liczne ilustracje.


Sprawd? nowy abonament - to si? op?aca!
Ebook dost?pny w abonamencie
Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 0 )
0
0
0
0
0
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!