X

  Wstęp 9
  1. Status prawny partii politycznych w Polsce Waldemar Wojtasik 11
    1.1. Uwagi wstępne 12
    1.2. Ewolucja prawnego modelu partii politycznych w Polsce 15
    1.3. Ustawa o partiach politycznych z 27 czerwca 1997 r. 19
    1.4. Finansowanie partii politycznych 25
  2. Polskie ugrupowania parlamentarne na tle diady lewica–prawica Marek Migalski 31
    2.1. Uwagi wstępne 32
    2.2. Kryteria podziału 32
      2.2.1. Rok 1991 36
      2.2.2. Rok 1993 42
      2.2.3. Rok 1997 44
      2.2.4. Rok 2001 47
      2.2.5. Rok 2005 51
  3. Wpływ ordynacji wyborczych na kształtowanie się polskiego systemu partyjnego Marek Migalski 55
    3.1. Wybory w 1989 r. 56
    3.2. Wybory w 1991 r. 63
    3.3. Wybory w 1993 r. 67
    3.4. Wybory w 1997 r. 70
    3.5. Wybory w 2001 r. 73
    3.6. Wybory w 2005 r. 76
  4. Funkcje partii politycznych w Polsce po 1989 r. Waldemar Wojtasik 81
    4.1. Funkcje partii politycznych 82
    4.2. Dynamika funkcji partii politycznych w Polsce 88
      4.2.1. Funkcje autonomiczne 89
      4.2.2. Funkcje ideologiczno-programowe 92
      4.2.3. Funkcje reprezentacyjne 96
      4.2.4. Funkcje kreacyjne 98
  5. Stosunek polskich ugrupowań parlamentarnych do integracji z Unią Europejską Marek Migalski 103
  6. Typologie systemów partyjnych – przypadek Polski Marek Migalski 125
    6.1. Dotychczasowe typologie 126
    6.2. Polski system partyjny na tle dotychczasowych typologii 130
    6.3. Propozycja nowej typologii 132
    6.4. Przykład polski 134
  7. Wybory prezydenckie a kształtowanie się systemu partyjnego Marek Migalski 139
    7.1. Wybory w 1989 r. 140
    7.2. Wybory w 1990 r. 144
    7.3. Wybory w 1995 r. 149
    7.4. Wybory w 2000 r. 155
    7.5. Wybory w 2005 r. 160
  8. Profesjonalizacja kampanii parlamentarnych w III Rzeczypospolitej Marek Mazur 167
    8.1. Proces profesjonalizacji parlamentarnych kampanii wyborczych w Polsce 169
      8.1.1. Kampania wyborcza w 1989 r. 169
      8.1.2. Kampania wyborcza w 1991 r. 172
      8.1.3. Kampania wyborcza w 1993 r. 176
      8.1.4. Kampania wyborcza w 1997 r. 182
      8.1.5. Kampania wyborcza w 2001 r. 188
      8.1.6. Kampania wyborcza w 2005 r. 195
    8.2. Tendencje w procesie profesjonalizacji kampanii wyborczych 206
    8.3. Rola kampanii wyborczych w kształtowaniu zachowań wyborczych – zarys problematyki 210
  9. Gabinety koalicyjne w Polsce w latach 1989–2005 Waldemar Wojtasik 215
    9.1. Uwagi wstępne 217
    9.2. Okres niestabilności pierwotnej 221
      9.2.1. Misja Cz. Kiszczaka (2-17 VIII 1989) 223
      9.2.2. Gabinet T. Mazowieckiego (12 IX 1989–14 XII 1990) 224
      9.2.3. Gabinet J.K. Bieleckiego (12 I–5 XII 1991) 224
      9.2.4. Gabinet J. Olszewskiego (5 XII 1991–5 VI 1992) 225
      9.2.5. Misja W. Pawlaka (5 VI 1992–1 VII 1992) 225
      9.2.6. Gabinet H. Suchockiej (11 VII 1992–25 V 1993) 226
    9.3. Okres stabilizacji gabinetowej 226
      9.3.1. Gabinet W. Pawlaka (26 X 1993–1 III 1995) 228
      9.3.2. Gabinet J. Oleksego (4 III 1995–26 I 1996) 229
      9.3.3. Gabinet W. Cimoszewicza (2 II 1996–17 X 1997) 229
    9.4. Okres niestabilności wtórnej 230
      9.4.1. Gabinet koalicyjny J. Buzka (31 X 1997–6 VI 2000) 233
      9.4.2. Gabinet mniejszościowy J. Buzka (7 VI 2000–19 X 2001) 233
      9.4.3. Gabinet koalicyjny L. Millera (19 X 2001–3 III 2003) 234
      9.4.4. Gabinet mniejszościowy L. Millera (4 III 2003–4 V 2004) 234
      9.4.5. Gabinet M. Belki (5 V 2004–31 X 2005) 235
      9.4.6. Gabinet K. Marcinkiewicza (od 31 X 2005) 235
  10. Polski system partyjny na tle wybranych koncepcji ewolucji politycznej i społecznej Waldemar Wojtasik 237
    10.1. Uwagi wstępne 238
    10.2. Między Elliottem, Tofflerem i Huntnigtonem 240
    10.3. Teorie Maira i Kitschelta a powstanie i ewolucja systemów partyjnych w państwach postkomunistycznych 246
  11. Wielki wstrząs polskiej polityki? Marek Migalski 253
    11.1. Koncepcja 254
    11.2. Wielki wstrząs w Polsce 256
    11.3. Rewolucja konserwatywna? 257
  Bibliografia 263
  Spis tabel i wykresów 268
  Indeks nazwisk 269
Polski system partyjny

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron  

272

Kategoria

Politologia

ISBN-13

978-83-01-14845-4

Numer wydania

1

Język publikacji

polski

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

5.0 / 5 (1 głosów)
Wypożyczenie

Dostęp online przez aplikację myIBUK. Formaty plików: ibuk

X Format IBUK - ebook dostępny do wypożyczenia

- format książki elektronicznej
- bez instalowania oprogramowania, wystarczy przeglądarka internetowa oraz dostęp do Internetu,
- książka dostępna na Twojej półce w koncie myIBUK,
- dodatkowe funkcje: dodawanie notatek, tagów, zaznaczania fragmentów i cytatów,
- po pobraniu książka dostępna również bez dostępu do internetu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych IBUK »


od 4,92

Wypożycz teraz

Opis

Pierwsza całościowa propozycja refleksji nad polskim systemem partyjnym po 1989 roku. Ogromna dynamika i żywiołowość procesu kształtowania się systemu partyjnego zmusza autorów do ciągłej aktualizacji i zarazem do odniesień do zmian społecznych i politycznych, w tym megatrendów. Praca ma charakter interdyscyplinarny i zainteresuje z pewnością poza politologami także socjologów, historyków, badaczy komunikacji społecznej i marketingu politycznego. Wiele miejsca poświęcono ukazaniu związków między systemem partyjnym a kampaniami wyborczymi czy zachowaniami wyborczymi (w tym ostatnie wybory parlamentarne i prezydenckie 2005).


Sprawd? nowy abonament - to si? op?aca!
Ebook dost?pny w abonamencie
Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 1 )
1
0
0
0
0
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!