X

  Wstęp 9
  1. Nina Kwaśnik Hegemonia Francji w Europie w okresie napoleońskim 11
  2. Nina Kwaśnik Księstwo Warszawskie i sprawa polska w polityce Napoleona 15
  3. Elżbieta Suwińska Sprawa polska i Polacy w polityce Napoleona. Księstwo Warszawskie 20
  4. Wanda Królikowska Kongres wiedeński - cele, zasady, decyzje 23
  5. Teresa Puchalska-Klejment Doktryny polityczne XIX wieku: konserwatyzm, liberalizm, socjalizm, nacjonalizm 25
  6. Elżbieta Trętowska Sytuacja polityczna w Królestwie Polskim w latach 1815 - 1830 28
  7. Teresa Puchalska-Klejment Narody i społeczeństwa europejskie wobec polityki reakcji w latach dwudziestych XIX wieku 32
  8. Teresa Puchalska-Klejment Jesień 1830 roku w Królestwie Polskim. Polacy i mieszkańcy Warszawy wobec polityki carskiej 35
  9. Wanda Królikowska ,,Oto dziś dzień krwi i chwały..." - noc listopadowa w Warszawie. Organizacja władz powstańczych 38
  10. Elżbieta Suwińska Wojna polsko-rosyjska. Upadek i bilans powstania listopadowego 41
  11. Hanna Wach Warunki życia i działalność polityczna emigrantów po powstaniu listopadowym 44
  12. Teresa Puchalska-Klejment Polityka zaborców wobec Polaków po 1831 roku. Ograniczanie autonomii 52
  13. Janusz Kuźnieców Galicja i Rzeczpospolita Krakowska w 1846 roku 55
  14. Teresa Puchalska-Klejment Początki industrializacji w Europie w pierwszej połowie XIX wieku 58
  15. Teresa Puchalska-Klejment Wiosna Ludów - geneza, cechy, bilans 60
  16. Teresa Puchalska-Klejment Ożywienie polityczne w Królestwie Polskim po 1856 roku. Podłoże wybuchu powstania 1863 roku 62
  17. Janusz Kuźnieców Wybuch i przebieg powstania styczniowego 67
  18. Stanisław Zając Polskie powstania narodowe w XIX wieku (lekcja powtórzeniowa) 70
  19. Stanisław Zając Zjednoczenie narodów - utworzenie Królestwa Włoch i Cesarstwa Niemiec 72
  20. Stanisław Zając Nauka dla potrzeb gospodarki i poprawy warunków życia - wynalazki i rozwój techniki w końcu XIX wieku 74
  21. Hanna Wach Kultura masowa i jej rozwój na przełomie XIX i XX wieku 76
  22. Stanisław Zając Ekspansja kolonialna w XIX wieku - podłoże i cechy 92
  23. Janusz Kuźnieców Polityka wynaradawiania na ziemiach polskich w drugiej połowie XIX wieku 95
  24. Elżbieta Suwińska Galicja w dobie autonomii 98
  25. Stanisław Zając Kapitalizm na ziemiach polskich w drugiej połowie XIX wieku 102
  26. Janusz Kuźnieców Rewolucja czy niepodległość? Ruch socjalistyczny na ziemiach polskich w końcu XIX wieku 104
  27. Stanisław Zając Ruch narodowy i ruch ludowy na ziemiach polskich na przełomie XIX i XX wieku 107
  28. Elżbieta Suwińska Powstanie i rozwó j ruchu ludowego na ziemiach polskich 110
  29. Teresa Puchalska-Klejment Nowy porządek polityczny świata na przełomie XIX i XX wieku 113
  30. Elżbieta Suwińska Szansa na niepodległość. Postawy i działania Polaków wobec zbliżającej się wojny 115
  31. Teresa Puchalska-Klejment ,,Gorące lato" 1914 roku. Zabójstwo arcyksięcia Franciszka Ferdynanda w Sarajewie i jego konsekwencje 120
Lekcje ze źródłami. Wiek XIX, Konspekty i scenariusze dla nauczycieli

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron  

122

Kategoria

Dydaktyka historii

ISBN-13

978-83-0113-811-0

Numer wydania

1

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe

Nauki humanistyczne

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

Redakcja: Teresa Puchalska-Klejment
0.0 / 5 (0 głosów)
Wypożyczenie

Dostęp online przez aplikację myIBUK. Formaty plików: ibuk

X Format IBUK - ebook dostępny do wypożyczenia

- format książki elektronicznej
- bez instalowania oprogramowania, wystarczy przeglądarka internetowa oraz dostęp do Internetu,
- książka dostępna na Twojej półce w koncie myIBUK,
- dodatkowe funkcje: dodawanie notatek, tagów, zaznaczania fragmentów i cytatów,
- po pobraniu książka dostępna również bez dostępu do internetu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych IBUK »


od 4,92

Wypożycz teraz

Opis

Zbiór materiałów źródłowych przeznaczonych do wykorzystania na lekcjach historii w gimnazjum i szkołach średnich. Autorzy proponowanych scenariuszy zajęć to czynni nauczyciele historii, którzy wcześniej współtworzyli pracę zbiorową Praca nad źródłami. W grupie autorów są też osoby nowe, które wnoszą świeżość oraz aktywne metody i formy pracy na lekcjach historii.


Prezentowane w niniejszej pracy scenariusze zajęć zostały ułożone chronologicznie. Cele i treści proponowanych zajęć skupiają się na najważniejszych wydarzeniach XIX stulecia. Autorzy prezentowanych lekcji nie odwołują się do konkretnych programów nauczania i podręczników, ponieważ ich celem było, poprzez właściwie dobrane materiały źródłowe, metody i formy pracy, omówienie i wyjaśnienie problemów historycznych w sposób twórczy przez samych uczestników procesu dydaktycznego. Decyzję o materiałach źródłowych, celach, metodach i formach pracy na zajęciach podejmowali sami autorzy scenariuszy.
Prezentowane scenariusze stanowią propozycję autorów, którzy w ten sposób wychodzą naprzeciw reformie oświaty. Zakres wykorzystania scenariusza stanowi samodzielną decyzję nauczyciela, a prezentowane w niniejszej pracy materiały mają mu pomóc, zachęcić do tworzenia własnych rozwiązań dostosowanych do możliwości uczniów i szkoły, ale przede wszystkim mają pomóc w organizowaniu pracy badawczej na lekcjach historii.
(ze wstępu Teresy Puchalskiej-Klejment)
Sprawd? nowy abonament - to si? op?aca!
Ebook dost?pny w abonamencie
Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 0 )
0
0
0
0
0
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!