Choroby zakaźne i pasożytnicze. T. 1

1 ocena

Format:

mobi, epub, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

159,00

Format: mobi, epub

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa:

Najniższa cena z 30 dni: 159,00 zł  


159,00

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Dwutomowa publikacja Choroby zakaźne i pasożytnicze została przygotowana przez zespół wybitnych specjalistów pod redakcją naukową prof. dr hab. n. med. Anny Boroń-Kaczmarskiej i prof. dr hab. n. med. Alicji Wiercińskiej-Drapało.
Monografia w sposób szczegółowy uwzględnia aktualne problemy dotyczące chorób zakaźnych i pasożytniczych. Tom pierwszy obejmuje część ogólną (epidemiologię chorób zakaźnych, szczepienia, antybiotyki, chemioterapeutyki, zasady racjonalnej antybiotykoterapii, terapię przeciwwirusową i metody diagnostyczne stosowane w chorobach zakaźnych, a także diagnostykę i sposoby leczenia chorób pasożytniczych) oraz część szczegółową (choroby infekcyjne układów: nerwowego, krążenia, pokarmowego, moczowo-płciowego). W tomie drugim poruszono kwestię infekcyjnych chorób: skóry i tkanki podskórnej, kości i stawów, ogólnoustrojowych oraz wektorowych. Opisano również choroby pasożytnicze występujące w Polsce, szczególnie niebezpieczne choroby zakaźne oraz choroby zakaźne i pasożytnicze przywlekane z innych stref klimatycznych. Istotnym jest rozdział poświęcony broni biologicznej. Całość dopełnia profilaktyka w chorobach zakaźnych (biernej, czynnej, swoistej i nieswoistej).


Książka adresowana jest do studentów medycyny i innych kierunków medycznych oraz lekarzy wszystkich specjalności, w tym lekarzy rodzinnych, internistów, pediatrów, specjalistów medycyny pracy czy lekarzy rodzinnych.


Rok wydania2022
Liczba stron638
KategoriaChoroby zakaźne i parazytologia
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-01-22567-4
Numer wydania2
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  I. Część ogólna    1
  1. Epidemiologia chorób zakaźnych – najważniejsze zagadnienia Maria Gańczak    3
    1.1. Choroby zakaźne – krótki rys historyczny     3
    1.2. Epidemiologia chorób zakaźnych – podstawowe pojęcia    5
    1.3. Choroby zakaźne w aspekcie globalnym i lokalnym     12
      1.3.1. Choroba koronawirusowa 2019 (COVID-19)     15
    1.4. Społeczno-ekonomiczny aspekt chorób zakaźnych     35
    1.5. Pandemie przyszłości    36
    1.6. Choroby zakaźne w Polsce     38
    1.7. Kontrola chorób zakaźnych     39
    1.8. Postępowanie w przypadku ogłoszenia stanu pandemii na świecie     40
  2. Najczęstsze choroby zakaźne występujące w innych regionach świata – epidemiologia, zapobieganie Maciej Kondrusik     47
  3. Szczepienia i szczepionki Anna Moniuszko-Malinowska     55
    3.1. Rodzaje szczepionek    55
    3.2. Podstawowe zasady przeprowadzania szczepień     56
    3.3. Szczepienia obowiązkowe    60
      3.3.1. Gruźlica     62
      3.3.2. WZW typu B     62
      3.3.3. Rotawirusy     62
      3.3.4. Błonica     63
      3.3.5. Tężec     63
      3.3.6. Krztusiec     64
      3.3.7. Hib    64
      3.3.8. Polio    65
      3.3.9. Pneumokoki     65
      3.3.10. Odra     66
      3.3.11. Świnka     66
      3.3.12. Różyczka     66
    3.4. Szczepienia zalecane    67
      3.4.1. Wścieklizna     67
      3.4.2. Grypa     68
      3.4.3. Cholera     69
      3.4.4. Meningokoki     69
      3.4.5. WZW typu A     70
      3.4.6. COVID-19     70
      3.4.7. HPV    71
      3.4.8. Dur brzuszny     71
      3.4.9. Japońskie zapalenie mózgu    72
      3.4.10. Ospa wietrzna    72
      3.4.11. Żółta gorączka    72
      3.4.12. Kleszczowe zapalenie mózgu     73
    3.5. Podsumowanie     73
  4. Najważniejsze objawy występujące w chorobach zakaźnych Alicja Wiercińska-Drapało     75
    4.1. Gorączka    76
      4.1.1. Wstępna ocena pacjenta z gorączką     76
      4.1.2. Gorączka o nieustalonej etiologii     80
    4.2. Biegunka    80
    4.3. Powiększenie węzłów chłonnych – limfadenopatia     84
    4.4. Żółtaczka    88
      4.4.1. Metabolizm bilirubiny     88
      4.4.2. Postępowanie z pacjentem z żółtaczką    89
    4.5. Ostry ból głowy w chorobach zakaźnych     91
      4.5.1. Bóle głowy w przebiegu infekcji uogólnionych     94
      4.5.2. Ból głowy spowodowany infekcją wewnątrzczaszkową     94
      4.5.3. Przewlekłe poinfekcyjne bóle głowy     94
  5. Antybiotyki i chemioterapeutyki najczęściej stosowane w leczeniu chorób infekcyjnych Damian Piotrowski    97
    5.1. Penicylina i jej pochodne     98
      5.1.1. Mechanizm działania     98
      5.1.2. Znane mechanizmy oporności     98
      5.1.3. Wskazania     99
      5.1.4. Działania niepożądane     101
    5.2. Cefalosporyny     101
      5.2.1. Mechanizm działania     101
      5.2.2. Znane mechanizmy oporności     101
      5.2.3. Wskazania     102
      5.2.4. Działania niepożądane     103
    5.3. Karbapenemy i monobaktamy     103
      5.3.1. Mechanizm działania     103
      5.3.2. Znane mechanizmy oporności    103
      5.3.3. Wskazania     104
      5.3.4. Działania niepożądane     105
    5.4. Glikopeptydy     105
      5.4.1. Mechanizm działania     105
      5.4.2. Znane mechanizmy oporności     105
      5.4.3. Wskazania     106
      5.4.4. Działania niepożądane     106
    5.5. Polimyksyny    107
      5.5.1. Mechanizm działania     107
      5.5.2. Znane mechanizmy oporności     107
      5.5.3. Wskazania     107
      5.5.4. Działania niepożądane     107
    5.6. Lipopeptydy    108
      5.6.1. Mechanizm działania     108
      5.6.2. Znane mechanizmy oporności     108
      5.6.3. Wskazania     108
      5.6.4. Działania niepożądane     108
    5.7. Tetracykliny    108
      5.7.1. Mechanizm działania     108
      5.7.2. Znane mechanizmy oporności     109
      5.7.3. Wskazania     109
      5.7.4. Działania niepożądane     109
    5.8. Makrolidy    110
      5.8.1. Mechanizm działania     110
      5.8.2. Znane mechanizmy oporności     110
      5.8.3. Wskazania     110
      5.8.4. Działania niepożądane     111
    5.9. Ansamycyny     111
      5.9.1. Mechanizm działania     111
      5.9.2. Znane mechanizmy oporności     111
      5.9.3. Wskazania     111
      5.9.4. Działania niepożądane     112
    5.10. Aminoglikozydy     112
      5.10.1. Mechanizm działania    112
      5.10.2. Znane mechanizmy oporności     112
      5.10.3. Wskazania     113
      5.10.4. Działania niepożądane     113
    5.11. Chinolony    113
      5.11.1. Mechanizm działania     113
      5.11.2. Znane mechanizmy oporności     114
      5.11.3. Wskazania     114
      5.11.4. Działania niepożądane     114
    5.12. Sulfametoksazol i trimetoprim     115
      5.12.1. Mechanizm działania     115
      5.12.2. Wskazania     115
      5.12.3. Działania niepożądane     115
    5.13. Metronidazol     116
      5.13.1. Mechanizm działania     116
      5.13.2. Znane mechanizmy oporności     116
      5.13.3. Wskazania     116
      5.13.4. Działania niepożądane     117
    5.14. Streptograminy     117
      5.14.1. Mechanizm działania     117
      5.14.2. Znane mechanizmy oporności     117
      5.14.3. Wskazania     117
      5.14.4. Działania niepożądane     118
    5.15. Linkozamidy     118
      5.15.1. Mechanizm działania     118
      5.15.2. Znane mechanizmy oporności     118
      5.15.3. Wskazania     118
      5.15.4. Działania niepożądane     119
    5.16. Mupirocyna     119
      5.16.1. Mechanizm działania     119
      5.16.2. Znane mechanizmy oporności     119
      5.16.3. Wskazania     119
      5.16.4. Działania niepożądane     120
    5.17. Postęp w antybiotykoterapii     120
  6. Zasady racjonalnej antybiotykoterapii Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat 123
    6.1. Diagnostyka zakażeń    125
      6.1.1. Markery stanu zapalnego    126
      6.1.2. Badania mikrobiologiczne    127
    6.2. Wybór odpowiedniego leku     128
      6.2.1. Właściwości farmakokinetyczne i farmakodynamiczne antybiotyków     129
      6.2.2. Monoterapia vs terapia skojarzona     131
    6.3. Zastosowanie odpowiedniej dawki i sposobu podania     131
      6.3.1. Monitorowanie stężeń     132
    6.4. Deeskalacja    133
    6.5. Zaopatrzenie ogniska zakażenia i odpowiedni czas antybiotykoterapii     134
    6.6. Szpitalna polityka antybiotykowa    135
  7. Współczesne możliwości terapii przeciwwirusowej Jerzy Jaroszewicz     139
    7.1. Wstęp    139
    7.2. Ogólne zasady leczenia i klasy leków przeciwwirusowych    140
      7.2.1. Leki działające bezpośrednio przeciwwirusowo     140
      7.2.2. Leki działające pośrednio przeciwwirusowo     142
      7.2.3. Przeciwciała monoklonalne w terapii zakażeń wirusowych     143
    7.3. Leczenie zakażeń HCV     145
    7.4. Leczenie zakażeń HBV     147
    7.5. Leczenie zakażenia HIV    149
    7.6. Leczenie grypy     151
    7.7. Leczenie zakażeń Herpesviridae     152
  8. Leczenie grzybic układowych i zlokalizowanych Zenon Czuba     155
    8.1. Patogeneza i etiologia inwazyjnych zakażeń grzybiczych    155
      8.1.1. Grzyby pierwotnie patogenne     156
      8.1.2. Grzyby oportunistyczne     157
      8.1.3. Inne grzyby     161
    8.2. Diagnostyka zakażeń grzybiczych    161
    8.3. Leczenie zakażeń grzybiczych     162
      8.3.1. Leki przeciwgrzybicze     162
      8.3.2. Opcje leczenia przeciwgrzybiczego     164
      8.3.3. Leczenie wspomagające grzybic     166
  9. Diagnostyka i leczenie chorób pasożytniczych najczęściej występujących w Polsce    171
    9.1. Zasady ogólne diagnostyki Barbara Oczko-Grzesik     171
    9.2. Diagnostyka i leczenie poszczególnych chorób pasożytniczych Justyna Dunaj-Małyszko, Anna Moniuszko-Malinowska     174
      9.2.1. Giardioza (Giardia intestinalis)    175
      9.2.2. Toksoplazmoza (Toxoplasma gondii)     176
      9.2.3. Fascjoloza (Fasciola hepatica)     178
      9.2.4. Tasiemczyce (Taenia solium, Taenia saginata)     179
      9.2.5. Difylobotrioza (Diphyllobothrium latum)    179
      9.2.6. Wągrzyca (Taenia solium)    180
      9.2.7. Bąblowica (Echinococcus granulosus, Echinococcus multilocularis)    182
      9.2.8. Owsica (Enterobius vermicularis)     183
      9.2.9. Glistnica (Ascaris lumbricoides)     184
      9.2.10. Włosogłówczyca (Trichuris trichiura)    185
      9.2.11. Włośnica (Trichinella spiralis)     186
      9.2.12. Toksokaroza (Toxocara spp.)     187
  10. Metody diagnostyczne i ich znaczenie w rozpoznawaniu chorób zakaźnych – diagnostyka serologiczna, badania molekularne, hodowla Miłosz Parczewski     189
    10.1. Diagnostyka mikroskopowa     190
    10.2. Badania mikrobiologiczne     191
      10.2.1. Posiewy     191
      10.2.2. Badania mikrobiologiczne oparte na spektometrii masowej    192
      10.2.3. Oznaczenie lekowrażliwości na antybiotyki     192
      10.2.4. Hodowle wirusowe     193
    10.3. Diagnostyka immunologiczna    194
      10.3.1. Immunofluorescencja    194
      10.3.2. Testy aglutynacyjne     194
      10.3.3. Diagnostyka serologiczna     195
    10.4. Metody molekularne    199
      10.4.1. Hybrydyzacja     199
      10.4.2. Reakcja łańcuchowa polimerazy (PCR)    200
      10.4.3. Sekwencjonowanie i sekwencjonowanie nowej generacji     201
      10.4.4. Analizy polimorfizmu pojedynczego nukleotydu i farmakogenetyka     203
    10.5. Cytometria w chorobach zakaźnych     204
    10.6. Niepolecane testy diagnostyczne    204
  II. Część szczegółowa 207
  11. Choroby infekcyjne układu nerwowego Aleksander Garlicki    209
    11.1. Bakteryjne zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych     209
      11.1.1. Definicja     209
      11.1.2. Epidemiologia     209
      11.1.3. Etiologia i patogeneza    214
      11.1.4. Obraz kliniczny     217
      11.1.5. Diagnostyka i rozpoznanie     220
      11.1.6. Leczenie     222
      11.1.7. Zapobieganie     229
      11.1.8. Rokowanie    231
    11.2. Wirusowe zapalenia mózgu     232
      11.2.1. Epidemiologia wirusowych zapaleń mózgu    232
      11.2.2. Etiologia i patogeneza wirusowych zapaleń mózgu     233
      11.2.3. Opryszczkowe zapalenie mózgu     234
      11.2.4. Arbowirusowe zapalenia mózgu     237
      11.2.5. Kleszczowe zapalenie mózgu    239
      11.2.6. Wścieklizna    241
      11.2.7. Ostre rozsiane zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego     246
      11.2.8. Leczenie wirusowych zapaleń mózgu     248
    11.3. Wirusowe zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych     249
      11.3.1. Definicja     249
      11.3.2. Epidemiologia     249
      11.3.3. Etiologia i patogeneza    250
      11.3.4. Obraz kliniczny     251
      11.3.5. Diagnostyka i rozpoznanie    253
      11.3.6. Leczenie     254
      11.3.7. Rokowanie     254
    11.4. Ropień śródmózgowy     255
      11.4.1. Definicja     255
      11.4.2. Epidemiologia     255
      11.4.3. Etiologia i patogeneza    255
      11.4.4. Obraz kliniczny     257
      11.4.5. Diagnostyka i rozpoznanie     258
      11.4.6. Leczenie     258
      11.4.7. Rokowanie    259
    11.5. Ropniaki wewnątrzczaszkowe    260
      11.5.1. Ropniak podtwardówkowy    260
      11.5.2. Ropniak nadtwardówkowy     263
    11.6. Przewlekłe zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych    265
      11.6.1. Zapalenia grzybicze ośrodkowego układu nerwowego     266
      11.6.2. Gruźlicze zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu     275
      11.6.3. Kiła układu nerwowego    282
      11.6.4. Neuroborelioza     286
      11.6.5. Leptospirozowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu     291
      11.6.6. Toksoplazmoza układu nerwowego    295
  12. Choroby infekcyjne górnych dróg oddechowych Joanna Kozłowska, Wojciech Stańczak, Aneta Cybula    299
    12.1. Etiologia zakażeń górnych dróg oddechowych     299
    12.2. Choroba przeziębieniowa    301
      12.2.1. Definicja     301
      12.2.2. Epidemiologia     301
      12.2.3. Etiologia i patogeneza    301
      12.2.4. Obraz kliniczny    302
      12.2.5. Diagnostyka i rozpoznanie    302
      12.2.6. Leczenie     303
      12.2.7. Rokowanie    304
    12.3. Ostre zapalenie zatok przynosowych     305
      12.3.1. Definicja     305
      12.3.2. Epidemiologia     305
      12.3.3. Etiologia i patogeneza    305
      12.3.4. Obraz kliniczny     305
      12.3.5. Diagnostyka i rozpoznanie     306
      12.3.6. Leczenie     306
      12.3.7. Rokowanie    307
    12.4. Zapalenie gardła     308
      12.4.1. Definicja     308
      12.4.2. Epidemiologia     308
      12.4.3. Etiologia i patogeneza    308
      12.4.4. Obraz kliniczny    309
      12.4.5. Diagnostyka i rozpoznanie     309
      12.4.6. Leczenie     310
      12.4.7. Rokowanie    313
    12.5. Zapalenie nagłośni    313
      12.5.1. Definicja     313
      12.5.2. Epidemiologia    313
      12.5.3. Etiologia i patogeneza    313
      12.5.4. Obraz kliniczny     314
      12.5.5. Diagnostyka i rozpoznanie     314
      12.5.6. Leczenie     314
      12.5.7. Rokowanie    314
    12.6. Podgłośniowe zapalenie krtani oraz zapalenie krtani i tchawicy     315
      12.6.1. Definicja     315
      12.6.2. Epidemiologia    315
      12.6.3. Etiologia i patogeneza    315
      12.6.4. Obraz kliniczny     315
      12.6.5. Diagnostyka i rozpoznanie     315
      12.6.6. Leczenie     316
    12.7. Grypa    317
      12.7.1. Definicja     317
      12.7.2. Epidemiologia     318
      12.7.3. Etiologia i patogeneza    319
    12.8. Obraz kliniczny     320
      12.8.1. Diagnostyka i rozpoznanie     322
      12.8.2. Leczenie     323
      12.8.3. Rokowanie    329
  13. Ostre zakażenia dolnych dróg oddechowych Joanna Jabłońska, Magdalena Suchacz     331
    13.1. Zapalenie oskrzeli     332
      13.1.1. Definicja     332
      13.1.2. Epidemiologia    332
      13.1.3. Etiologia i patogeneza    332
      13.1.4. Obraz kliniczny     333
      13.1.5. Diagnostyka i rozpoznanie     334
      13.1.6. Leczenie     334
      13.1.7. Rokowanie    334
    13.2. Zapalenie oskrzelików     335
    13.3. Zapalenie płuc typowe     335
      13.3.1. Definicja     336
      13.3.2. Epidemiologia    336
      13.3.3. Etiologia i patogeneza    339
      13.3.4. Obraz kliniczny    341
      13.3.5. Diagnostyka i rozpoznanie     342
      13.3.6. Leczenie     344
      13.3.7. Rokowanie    349
    13.4. Zapalenia płuc atypowe     350
      13.4.1. Definicja     350
      13.4.2. Epidemiologia     350
      13.4.3. Etiologia i patogeneza    351
      13.4.4. Obraz kliniczny     351
      13.4.5. Diagnostyka i rozpoznanie     353
      13.4.6. Leczenie     353
      13.4.7. Rokowanie    353
    13.5. Ropień płuca     354
      13.5.1. Definicja     354
      13.5.2. Epidemiologia     354
      13.5.3. Etiologia i patogeneza    355
      13.5.4. Obraz kliniczny    355
      13.5.5. Diagnostyka i rozpoznanie     356
      13.5.6. Leczenie     356
      13.5.7. Rokowanie    357
  14. Infekcyjne choroby układu krążenia Alicja Nowowiejska-Wiewióra, Adam Krajewski, Mariusz Gąsior     359
    14.1. Infekcyjne zapalenie wsierdzia     360
      14.1.1. Definicja     360
      14.1.2. Epidemiologia     360
      14.1.3. Etiologia i patogeneza    361
      14.1.4. Obraz kliniczny    361
      14.1.5. Diagnostyka    362
      14.1.6. Leczenie i profilaktyka    367
      14.1.7. Rokowanie    374
    14.2. Zapalenie mięśnia sercowego     375
      14.2.1. Definicja     376
      14.2.2. Epidemiologia     377
      14.2.3. Etiologia i patogeneza    377
      14.2.4. Obraz kliniczny    379
      14.2.5. Diagnostyka i rozpoznanie     380
      14.2.6. Leczenie     384
      14.2.7. Rokowanie    387
    14.3. Choroby osierdzia    389
      14.3.1. Etiologia chorób osierdzia     389
      14.3.2. Obraz kliniczny chorób osierdzia     390
      14.3.3. Leczenie chorób osierdzia     390
      14.3.4. Wirusowe zapalenie osierdzia     391
      14.3.5. Gruźlicze zapalenie osierdzia     391
      14.3.6. Ropne zapalenie osierdzia     393
  15. Choroby infekcyjne układu pokarmowego Ewa Siwak, Wojciech Stolarz     397
    15.1. Czynniki etiologiczne chorób infekcyjnych przewodu pokarmowego     398
    15.2. Rozpoznanie chorób infekcyjnych przewodu pokarmowego     400
    15.3. Obraz kliniczny chorób infekcyjnych przewodu pokarmowego w różnych grupach wiekowych    401
    15.4. Zapalenie przełyku     403
      15.4.1. Definicja     403
      15.4.2. Czynniki etiologiczne    403
    15.5. Grzybicze zapalenie przełyku     404
      15.5.1. Etiologia i patogeneza    404
      15.5.2. Obraz kliniczny     404
      15.5.3. Diagnostyka i rozpoznanie     404
      15.5.4. Leczenie     405
      15.5.5. Rokowanie    406
    15.6. Zapalenie przełyku wywołane przez HSV     406
      15.6.1. Etiologia i patogeneza    406
      15.6.2. Obraz kliniczny     406
      15.6.3. Diagnostyka i rozpoznanie     406
      15.6.4. Leczenie     407
      15.6.5. Rokowanie    407
    15.7. Zapalenie przełyku wywołane przez CMV     408
      15.7.1. Etiologia i patogeneza    408
      15.7.2. Obraz kliniczny     408
      15.7.3. Diagnostyka i rozpoznanie     408
      15.7.4. Leczenie     409
      15.7.5. Rokowanie    409
    15.8. Zapalenie żołądka    410
      15.8.1. Definicja     410
      15.8.2. Epidemiologia     410
      15.8.3. Etiologia i patogeneza    411
      15.8.4. Obraz kliniczny     411
      15.8.5. Diagnostyka i rozpoznanie     412
      15.8.6. Leczenie     412
    15.9. Zapalenia jelit     413
      15.9.1. Definicja     413
      15.9.2. Czynniki etiologiczne    413
    15.10. Dur brzuszny i dury rzekome    414
      15.10.1. Definicja    414
      15.10.2. Epidemiologia     414
      15.10.3. Etiologia i patogeneza    414
      15.10.4. Obraz kliniczny     415
      15.10.5. Diagnostyka i rozpoznanie     415
      15.10.6. Leczenie    416
      15.10.7. Rokowanie    416
    15.11. Salmonellozy     417
      15.11.1. Definicja    417
      15.11.2. Epidemiologia     417
      15.11.3. Etiologia i patogeneza    417
      15.11.4. Obraz kliniczny     418
      15.11.5. Diagnostyka i rozpoznanie     418
      15.11.6. Leczenie     419
      15.11.7. Rokowanie    419
    15.12. Czerwonka bakteryjna    420
      15.12.1. Definicja     420
      15.12.2. Epidemiologia     420
      15.12.3. Etiologia i patogeneza    420
      15.12.4. Obraz kliniczny     421
      15.12.5. Diagnostyka i rozpoznanie     421
      15.12.6. Leczenie    421
      15.12.7. Rokowanie    422
    15.13. Cholera    422
      15.13.1. Definicja    422
      15.13.2. Epidemiologia     422
      15.13.3. Etiologia i patogeneza    422
      15.13.4. Obraz kliniczny     423
      15.13.5. Diagnostyka i rozpoznanie     423
      15.13.6. Leczenie     423
      15.13.7. Rokowanie    424
    15.14. Zakażenia patogennymi jelitowymi szczepami Escherichia coli     425
      15.14.1. Definicja    425
      15.14.2. Epidemiologia     425
      15.14.3. Etiologia i patogeneza    425
      15.14.4. Obraz kliniczny     426
      15.14.5. Diagnostyka i rozpoznanie     426
      15.14.6. Leczenie     426
      15.14.7. Rokowanie    427
    15.15. Choroba związana z zakażeniem Clostridioides difficile, w tym rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego    427
      15.15.1. Definicja    427
      15.15.2. Epidemiologia     428
      15.15.3. Etiologia i patogeneza    428
      15.15.4. Obraz kliniczny     429
      15.15.5. Diagnostyka i rozpoznanie     429
      15.15.6. Leczenie    430
      15.15.7. Rokowanie    431
    15.16. Zapalenie wyrostka robaczkowego     431
      15.16.1. Definicja    431
      15.16.2. Epidemiologia     431
      15.16.3. Etiologia i patogeneza    432
      15.16.4. Obraz kliniczny     432
      15.16.5. Diagnostyka i rozpoznanie     432
      15.16.6. Leczenie     433
      15.16.7. Rokowanie    433
    15.17. Zapalenia wątroby o etiologii innej niż wirusowa     434
    15.18. Leptospiroza     434
      15.18.1. Definicja    434
      15.18.2. Epidemiologia     434
      15.18.3. Etiologia i patogeneza    434
      15.18.4. Obraz kliniczny     435
      15.18.5. Diagnostyka i rozpoznanie     435
      15.18.6. Leczenie    435
      15.18.7. Rokowanie    436
    15.19. Ostre zapalenia pęcherzyka żółciowego     436
      15.19.1. Definicja    436
      15.19.2. Epidemiologia     436
      15.19.3. Etiologia i patogeneza    437
      15.19.4. Obraz kliniczny     437
      15.19.5. Diagnostyka i rozpoznanie     437
      15.19.6. Leczenie     438
      15.19.7. Rokowanie    438
    15.20. Przewlekłe zapalenia pęcherzyka żółciowego     439
      15.20.1. Definicja     439
      15.20.2. Epidemiologia     439
      15.20.3. Etiologia i patogeneza    439
      15.20.4. Obraz kliniczny     439
      15.20.5. Diagnostyka i rozpoznanie     440
      15.20.6. Leczenie     440
      15.20.7. Rokowanie    440
    15.21. Zapalenie dróg żółciowych     440
      15.21.1. Definicja    440
      15.21.2. Epidemiologia     441
      15.21.3. Etiologia i patogeneza    441
      15.21.4. Obraz kliniczny     441
      15.21.5. Diagnostyka i rozpoznanie     442
      15.21.6. Leczenie    442
      15.21.7. Rokowanie    443
  16. Wirusowe zapalenia wątroby     445
    16.1. Definicja wirusowych zapaleń wątroby Anna Boroń-Kaczmarska    445
    16.2. Wirusowe zapalenie wątroby typu A Barbara Sobala-Szczygieł     446
      16.2.1. Epidemiologia     446
      16.2.2. Etiologia i patogeneza    447
      16.2.3. Obraz kliniczny    448
      16.2.4. Diagnostyka i rozpoznanie     449
      16.2.5. Leczenie     450
      16.2.6. Rokowanie    451
    16.3. Wirusowe zapalenie wątroby typu B Anna Boroń-Kaczmarska     452
      16.3.1. Epidemiologia     452
      16.3.2. Etiologia i patogeneza    452
      16.3.3. Obraz kliniczny     454
      16.3.4. Diagnostyka i rozpoznanie     458
      16.3.5. Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B     461
      16.3.6. Rokowanie    461
    16.4. Wirusowe zapalenie wątroby typu C Włodzimierz Mazur    462
      16.4.1. Wstęp     462
      16.4.2. Definicja     462
      16.4.3. Etiologia    463
      16.4.4. Epidemiologia     464
      16.4.5. Etiopatogeneza     465
      16.4.6. Postacie kliniczne choroby    467
      16.4.7. Diagnostyka    469
      16.4.8. Różnicowanie     470
      16.4.9. Leczenie     471
    16.5. Wirusowe zapalenie wątroby typu D Anna Boroń-Kaczmarska     477
      16.5.1. Epidemiologia     477
      16.5.2. Etiologia    478
      16.5.3. Naturalny przebieg zakażenia     478
      16.5.4. Leczenie     480
      16.5.5. Rokowanie    481
    16.6. Wirusowe zapalenie wątroby typu E Jerzy Jaroszewicz    481
      16.6.1. Epidemiologia     481
      16.6.2. Etiologia i patogeneza    483
      16.6.3. Obraz kliniczny    483
      16.6.4. Diagnostyka i rozpoznanie     484
      16.6.5. Leczenie     485
      16.6.6. Rokowanie     486
    16.7. Choroby wątroby wywołane przez wirusy inne niż pierwotnie hepatotropowe Ewa Janczewska    486
      16.7.1. Wirus Epsteina-Barr – mononukleoza zakaźna    487
      16.7.2. Wirus cytomegalii – cytomegalia     492
      16.7.3. Wirusy opryszczki pospolitej     497
      16.7.4. Ludzkie herpeswirusy typów 6, 7 i 8    501
      16.7.5. Wirus ospy wietrznej i półpaśca     503
      16.7.6. Wirus różyczki     503
      16.7.7. Picornaviridae     504
      16.7.8. Paramyxoviridae     504
      16.7.9. Adenowirusy    504
      16.7.10. Parwowirus B19     505
      16.7.11. Ludzki wirus niedoboru odporności (HIV)     505
      16.7.12. Wirusy egzotyczne     506
  17. Infekcyjne choroby układu moczowo-płciowego     509
    17.1. Zapalenie pęcherza moczowego Dagny Krankowska    509
      17.1.1. Definicja     509
      17.1.2. Epidemiologia     510
      17.1.3. Etiologia i patogeneza    510
      17.1.4. Obraz kliniczny     512
      17.1.5. Diagnostyka i rozpoznanie     514
      17.1.6. Leczenie     515
      17.1.7. Rokowanie    517
    17.2. Odmiedniczkowe zapalenie nerek Dagny Krankowska, Tomasz Mikuła    518
      17.2.1. Definicja     518
      17.2.2. Obraz kliniczny    518
      17.2.3. Diagnostyka i rozpoznanie     519
      17.2.4. Leczenie     520
      17.2.5. Rokowanie    523
    17.3. Bezobjawowa bakteriuria Tomasz Mikuła     523
      17.3.1. Definicja     523
      17.3.2. Epidemiologia     524
      17.3.3. Etiologia i patogeneza    524
      17.3.4. Obraz kliniczny    525
      17.3.5. Diagnostyka i rozpoznanie    525
      17.3.6. Leczenie     525
    17.4. Infekcyjne zapalenie gruczołu krokowego Tomasz Mikuła    527
      17.4.1. Definicja zapalenia gruczołu krokowego     527
      17.4.2. Ostre zapalenie gruczołu krokowego    527
      17.4.3. Przewlekłe zapalenie gruczołu krokowego     532
      17.4.4. Przewlekłe zapalenie gruczołu krokowego/zespół bólowy miednicy przebiegający z zapaleniem     535
      17.4.5. Przewlekłe zapalenie gruczołu krokowego/zespół bólowy miednicy przebiegający bez zapalenia    535
      17.4.6. Bezobjawowe zapalenie gruczołu krokowego    535
    17.5. Choroby przenoszone drogą płciową Ewa Firląg-Burkacka     536
      17.5.1. Kiła     537
      17.5.2. Rzeżączka    545
      17.5.3. Nierzeżączkowe zapalenie cewki moczowej     549
      17.5.4. Opryszczka narządów płciowych     552
      17.5.5. Wirus brodawczaka ludzkiego     556
      17.5.6. Mięczak zakaźny     561
      17.5.7. Świerzb     563
      17.5.8. Wszawica łonowa     566
      17.5.9. Rzęsistkowica     567
    17.6. Infekcyjne zapalenie narządów płciowych u kobiet Mirosław Wielgoś, Bronisława Pietrzak, Katarzyna Kosińska-Kaczyńska    569
      17.6.1. Biocenoza pochwy     569
      17.6.2. Najczęstsze zakażenia dolnego odcinka dróg płciowych     572
      17.6.3. Zapalenie gruczołu przedsionkowego większego    574
      17.6.4. Zakażenia i zapalenia górnego odcinka dróg płciowych     575
      17.6.5. Zakażenia koronawirusami w ciąży    577
  Skorowidz – tom I XXIX
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia