Reforma ochrony danych osobowych. Współpraca administracyjna w świetle ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych

-20%

Reforma ochrony danych osobowych. Współpraca administracyjna w świetle ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

136,00  170,00

Format: pdf

136,00170,00

cena zawiera podatek VAT

Poruszane w pracy zagadnienia, obok bogatego wprowadzenia w tematykę unijnej reformy danych osobowych, w znacznej części stanowią praktyczny komentarz do części przepisów ogólnego rozporządzenia w zakresie, w jakim reguluje ono mechanizmy współpracy w sprawach ochrony danych osobowych.


Z opracowania dowiesz się:


jakie będą nowe obowiązki administratorów danych w zakresie współpracy w sprawach ochrony danych osobowych,
jakie będą obowiązki i uprawnienia krajowego organu nadzorczego,
czym jest współpraca w sprawach abstrakcyjnych i indywidualnych.


Adresaci:
Publikacja przeznaczona jest w szczególności dla administratorów bezpieczeństwa informacji i przyszłych inspektorów ochrony danych, pracowników administracji rządowej i samorządowej zajmujących się ochroną danych osobowych, a także dla sędziów, adwokatów i radców prawnych.


Liczba stron400
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8124-114-4
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz ważniejszych skrótów | str.    11
  
  Wstęp | str.    13
  
  Rozdział I
  Współpraca administracyjna organów unijnych i organów administracji publicznej państw członkowskich w świetle prawa Unii Europejskiej i regulacji krajowej | str.    21
  1. Podział kompetencji Unii Europejskiej | str.    21
  2. Istota harmonizacji prawa | str.    29
  3. Harmonizacja współpracy administracyjnej państw członkowskich | str.    37
  3.1. Pojęcie współpracy administracyjnej | str.    37
  3.1.1. Współpraca administracyjna krajowych organów administracji publicznej | str.    37
  3.1.2. Współpraca administracyjna w prawie Unii Europejskiej | str.    47
  3.1.3. Przedmiot współpracy | str.    57
  3.2. Pojęcie autonomii instytucjonalnej i proceduralnej | str.    63
  3.3. Formuła zakazu harmonizacji ogólnych zasad współpracy administracyjnej | str.    69
  3.4. Harmonizacja współpracy administracyjnej w ramach działalności sektorowej | str.    77
  
  Rozdział II
  Publicznoprawna ochrona danych osobowych w Polsce i w Unii Europejskiej | str.    83
  1. Ochrona danych osobowych przed rozpoczęciem stosowania nowego rozporządzenia unijnego | str.    83
  1.1. Geneza | str.    83
  1.2. Podstawy ochrony danych osobowych w prawie Unii Europejskiej | str.    86
  1.2.1. Źródła prawa pierwotnego Unii Europejskiej | str.    86
  1.2.2. Źródła prawa wtórnego Unii Europejskiej | str.    96
  1.3. Podstawy prawne ochrony danych osobowych w polskim porządku prawnym | str.    106
  1.3.1. Ustawa o ochronie danych osobowych oraz ustawy szczególne | str.    106
  1.3.2. Pozycja ustrojowa i rola Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych | str.    115
  2. Autonomiczność procedury z zakresu ochrony danych osobowych | str.    128
  3. Regulacje współpracy w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych w świetle prawa polskiego oraz innych państw Unii Europejskiej | str.    132
  3.1. Polska ustawa o ochronie danych osobowych | str.    132
  3.2. Ustawodawstwo innych państw Unii Europejskiej | str.    136
  4. Wnioski | str.    146
  
  Rozdział III
  Współpraca administracyjna przed rozpoczęciem stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych | str.    149
  1. Współpraca w sprawach abstrakcyjnych | str.    149
  1.1. Wprowadzenie | str.    149
  1.2. Instytucje i organy Unii Europejskiej | str.    152
  1.2.1. Grupa Robocza art. 29 | str.    152
  1.2.2. Europejski Inspektor Ochrony Danych | str.    165
  1.3. Organy państw członkowskich Unii Europejskiej | str.    172
  2. Współpraca w sprawach indywidualnych | str.    176
  2.1. Wykładnia pojęć | str.    176
  2.2. Współpraca inicjowana zewnętrznie | str.    177
  2.2.1. Sposoby współpracy | str.    177
  2.2.2. Prawne podstawy prowadzonej współpracy | str.    183
  2.3. Współpraca inicjowana wewnętrznie | str.    192
  2.3.1. Sposoby współpracy | str.    192
  2.3.2. Prawne podstawy prowadzonej współpracy | str.    197
  3. Współpraca międzynarodowa | str.    210
  3.1. Wprowadzenie | str.    210
  3.2. Sposoby współpracy | str.    215
  4. Wnioski | str.    217
  
  Rozdział IV
  Współpraca administracyjna w przepisach ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych | str.    221
  1. Ogólne uwagi dotyczące reformy ochrony danych osobowych | str.    221
  1.1. Wprowadzenie | str.    221
  1.2. Założenia reformy ochrony danych osobowych | str.    222
  1.3. Wybór rozporządzenia jako instrumentu reformy ochrony danych osobowych | str.    228
  2. Prawne konsekwencje przyjęcia rozporządzenia jako instrumentu reformy ochrony danych osobowych | str.    236
  2.1. Wprowadzenie | str.    236
  2.2. Los prawny ustawy o ochronie danych osobowych oraz przepisów do niej szczególnych | str.    237
  2.3. Stosowanie kodeksu postępowania administracyjnego | str.    240
  2.3.1. Wprowadzenie | str.    240
  2.3.2. Stosowanie norm proceduralnych zawartych w k.p.a. do współpracy administracyjnej | str.    241
  3. Zakres przedmiotowy rozporządzenia z uwzględnieniem współpracy w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych | str.    251
  4. Procedura przyjęcia rozporządzenia | str.    254
  5. Strony prowadzonej współpracy administracyjnej | str.    260
  5.1. Wprowadzenie | str.    260
  5.2. Komisja Europejska | str.    262
  5.3. Europejska Rada Ochrony Danych | str.    269
  5.4. Krajowe organy nadzorcze | str.    273
  5.4.1. Pozycja prawna oraz kompetencje krajowych organów nadzorczych | str.    273
  5.4.2. Forma podejmowanych rozstrzygnięć | str.    280
  5.5. Podmioty międzynarodowe | str.    285
  6. Współpraca w sprawach indywidualnych w ogólnym rozporządzeniu | str.    288
  6.1. Wprowadzenie | str.    288
  6.2. Procedura wyznaczania organu wiodącego | str.    288
  6.3. Współpraca w ramach mechanizmu wzajemnej pomocy | str.    303
  6.4. Wspólne operacje organów nadzorczych | str.    313
  6.5. Współpraca w ramach tzw. mechanizmu zgodności | str.    321
  7. Współpraca w sprawach abstrakcyjnych | str.    346
  8. Reforma ochrony danych osobowych w sprawach karnych w UE | str.    349
  9. Wnioski | str.    357
  
  Wnioski końcowe | str.    361
  
  Bibliografia | str.    369
  ochrona danych osobowych
   
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia