Ochrona danych osobowych w ściganiu przestępstw. Standardy krajowe i unijne

-25%

Ochrona danych osobowych w ściganiu przestępstw. Standardy krajowe i unijne

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

51,00  68,00

Format: pdf

51,0068,00

cena zawiera podatek VAT

W książce przedstawiono, w jaki sposób przepisy o ochronie danych osobowych powinny być stosowane przez organy ścigania (głównie Policję) podczas wykonywania czynności, takich jak:


inwigilacja,
automatyczne podejmowanie decyzji i profilowanie,
przekazywanie danych w ramach współpracy dowodowej w Unii Europejskiej.


Prowadzone w pracy rozważania opierają się na.:


ustawie z 14.12.2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości,
dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW.


Przepisy te analizowane są z uwzględnieniem ustaw szczególnych, w tym w szczególności: ustawy o Policji, ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej i ustawy o Straży Granicznej. Odniesiono się również do rozwiązań funkcjonujących w organizacjach Eurojust i Europol, do orzecznictwa ETPCz, TSUE i TK, a także do ochrony danych osobowych w ramach RODO.


Adresaci:
Książka jest przeznaczona dla osób zajmujących się procesem karnym oraz ochroną danych osobowych, a także funkcjonariuszy i administratorów danych osobowych w służbach zajmujących się ściganiem i zwalczaniem przestępczości. Będzie również cennym źródłem wiedzy dla uczestników postępowań karnych, a także studentów i aplikantów prawniczych.


Rok wydania2020
Liczba stron184
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8187-758-9
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA


PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    9
  
  Wstęp | str.    13
  
  Rozdział I
  Potrzeba ochrony danych osobowych w sprawach karnych | str.    17
  
  Rozdział II
  Zakres przedmiotowy przepisów o ochronie danych osobowych | str.    23
  2.1. Dyrektywa 2016/680 | str.    23
  2.2. Ustawa krajowa | str.    26
  2.3. Wnioski | str.    39
  
  Rozdział III
  Standardy jakości ochrony danych osobowych | str.    41
  3.1. Standardy jakości ochrony danych osobowych jako kryterium | str.    41
  3.2. Standardy jakości danych osobowych | str.    42
  3.2.1. Prawidłowość (dokładność) | str.    42
  3.2.1.1. Standard unijny | str.    42
  3.2.1.2. Standard krajowy | str.    46
  3.2.1.3. Wnioski | str.    56
  3.2.2. Adekwatność, stosowność i proporcjonalność | str.    57
  3.2.2.1. Standard unijny | str.    57
  3.2.2.2. Standard krajowy | str.    60
  3.2.2.3. Wnioski | str.    65
  3.3. Standardy jakości przetwarzania danych osobowych | str.    66
  3.3.1. Przetwarzanie zgodne z prawem i rzetelne | str.    66
  3.3.1.1. Standard unijny | str.    66
  3.3.1.2. Standard krajowy | str.    69
  3.3.1.3. Wnioski | str.    72
  3.3.2. Zbieranie danych w konkretnych, wyraźnych i uzasadnionych celach i nieprzetwarzanie w sposób niezgodny z tymi celami | str.    74
  3.3.2.1. Standard unijny | str.    74
  3.3.2.2. Standard krajowy | str.    78
  3.3.2.3. Wnioski | str.    80
  3.3.3. Ograniczenie przechowywania danych | str.    80
  3.3.3.1. Standard unijny | str.    80
  3.3.3.2. Standard krajowy | str.    81
  3.3.3.3. Wnioski | str.    82
  3.3.4. Zasada bezpieczeństwa danych | str.    83
  3.3.4.1. Standard unijny | str.    83
  3.3.4.2. Standard krajowy | str.    85
  3.3.4.3. Wnioski | str.    87
  
  Rozdział IV
  Ochrona danych osobowych w wybranych czynnościach organów ścigania | str.    89
  4.1. Inwigilacja | str.    89
  4.1.1. Uproszczony dostęp do danych | str.    89
  4.1.2. Reakcja Strasburga i Luksemburga | str.    94
  4.1.2.1. Europejski Trybunał Praw Człowieka: inwigilacja, również masowa, dopuszczalna pod pewnymi warunkami | str.    94
  4.1.2.2. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej: wysoki standard ochrony | str.    99
  4.1.3. Inwigilacja a dane osobowe | str.    108
  4.1.4. Prawo krajowe | str.    116
  4.1.5. Wnioski | str.    124
  4.2. Automatyczne podejmowanie decyzji i profilowanie | str.    127
  4.2.1. Znaczenie automatycznego podejmowania decyzji | str.    127
  4.2.2. Dopuszczalność i warunki stosowania | str.    131
  4.2.3. Transparentność | str.    135
  4.2.4. Prawo krajowe | str.    147
  4.2.5. Wnioski | str.    149
  4.3. Transfer dowodów zawierających dane osobowe w Unii Europejskiej | str.    151
  4.3.1. Europejski nakaz dochodzeniowy | str.    153
  4.3.2. Dowody elektroniczne | str.    159
  4.3.3. Wnioski | str.    164
  
  Podsumowanie | str.    167
  
  Bibliografia | str.    171
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia