Poprawa efektywności systemu podatkowego. Nowe narzędzia prawne w VAT i akcyzie

-14%

Poprawa efektywności systemu podatkowego. Nowe narzędzia prawne w VAT i akcyzie

1 opinia

Format:

pdf

RODZAJ DOSTĘPU

102,34  119,00

Format: pdf

Cena początkowa: 119,00 zł (-14%)

Najniższa cena z 30 dni: 89,25 zł  


102,34

w tym VAT

W ostatnich latach dostrzegalna jest znacząca aktywność prawodawcy w zakresie działań skierowanych na poprawę efektywności systemu podatkowego. W jej rezultacie wprowadzano liczne rozwiązania mające na celu zarówno utrudnienie popełniania oszustw podatkowych, jak i przeciwdziałanie nadużyciom prawa. W książce zawarto analityczne i krytyczne spojrzenie na wprowadzone w latach 2016–2018 zmiany w podatku od wartości dodanej oraz podatku akcyzowym oraz projekt zmian w dyrektywie 2006/112/WE w zakresie wewnątrzunijnych transakcji towarowych. Przedstawiono w niej również wyniki wnikliwej analizy zmian w przepisach karnych i karnych skarbowych bezpośrednio dotyczących podatku od towarów i usług. W opracowaniu omówiono m.in.:


relację klauzuli nadużycia prawa w podatku od towarów i usług do klauzuli ogólnej z Ordynacji podatkowej,
odwrócone obciążenie na poziomie krajowym i unijnym,
unijny standard rejestracji podatników podatku od wartości dodanej,
problemy proceduralne wynikające z nowych przepisów o rejestracji podatników,
obowiązek złożenia deklaracji dla podatku od towarów i usług oraz termin jego realizacji,
zwolnienie z obowiązku składania deklaracji w okresie zawieszenia działalności gospodarczej,
problematykę składania deklaracji podatkowych na potrzeby podatku VAT drogą elektroniczną,
model podzielonej płatności (split payment),
przypadki wyłączenia stosowania dodatkowego zobowiązania podatkowego,
nowy kształt sankcji karnych za naruszenie powinności w zakresie podatku od towarów i usług,
założenia dotyczące systemu definitywnego,
rozwiązanie call-off stock,
nowe przesłanki zwolnienia z prawem do odliczenia w dostawie wewnątrzwspólnotowej,
pakiety paliwowy i tytoniowy.


Publikacja została napisana przez praktyków prawa podatkowego i teoretyków o uznanej renomie.
Adresaci:
Książka przeznaczona jest dla adwokatów, radców prawnych, sędziów, prokuratorów i doradców podatkowych. Będzie cennym źródłem wiedzy dla pracowników administracji rządowej i samorządowej, ekonomistów, księgowych oraz przedstawicieli nauki specjalizujących się z prawie podatkowym i administracyjnym.


Rok wydania2018
Liczba stron232
KategoriaInne
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8124-716-0
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów ..................................................................................     7
  
  
  Wstęp ...................................................................................................     11
  
  
  Bogumił Brzeziński, Krzysztof Lasiński-Sulecki, Wojciech Morawski
  
  Nadużycie prawa w podatku od towarów i usług ......................     13
  
  
  Zbigniew Liptak, Iga Ohde
  
  Odwrócone obciążenie w podatku od towarów i usług ...........     25
  
  
  Paweł Mikuła
  
  Skomplikowane uszczelnianie – kilka uwag na temat nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie
  
  rejestracji podatników .....................................................................     41
  
  
  Ewa Prejs
  
  Deklaracje podatkowe i informacje podsumowujące dla celów podatku od towarów i usług ...............................     75
  
  
  Tomasz Michalik
  
  Podzielona płatność (split payment) jako model walki z nadużyciami i oszustwami w podatku od wartości 
  
  dodanej .........................................................................     97
  
  
  Adam Bartosiewicz
  
  Niektóre wątpliwości dotyczące wykładni i stosowania przepisów o dodatkowym zobowiązaniu podatkowym
  
  (sankcje VAT) .....................................................................................     119
  
  
  Adam Nita, Andrzej Światłowski
  
  Podatek od towarów i usług a nowe sankcje w Kodeksie karnym skarbowym i Kodeksie karnym ................     141
  
  
  Krzysztof Lasiński-Sulecki
  
  Ku nowym regułom miejsca dostawy towarów w transakcjach wewnątrzunijnych ............     173
  
  
  Krzysztof Rutkowski
  
  Pakiet paliwowy – kamień milowy w uszczelnieniu systemu VAT od paliw silnikowych ........................     189
  
  
  Grzegorz Musolf
  
  Pakiet tytoniowy jako pomysł na uszczelnienie podatku akcyzowego w obszarze obrotu suszem tytoniowym .........     209
  
  
  Bibliografia .........................................................................................     223
  
  
  Autorzy................................................................................................     227
RozwińZwiń