Detekcja sygnałów optycznych

1 opinia

Format:

mobi, epub, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

69,30  99,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

69,3099,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Niniejsza publikacja jest rozszerzoną i uaktualnioną wersją wydanej przez WNT w 2001 roku książki „Detekcja sygnałów optycznych”.


Przedstawiono w niej zagadnienia detekcji promieniowania optycznego z punktu widzenia zasad działania różnych typów detektorów. Omówiono również elektroniczne układy przetwarzania sygnału. Uwzględniono najnowsze osiągnięcia światowe stosowane w technologii detektorów termicznych (szczególnie mikrobolometrów) i fotonowych, w tym wpływ nowych technologii epitaksjalnych na rozwój detektorów z wykorzystaniem kwantowych efektów rozmiarowych. Zaprezentowano również modele szumowe układów detekcji bezpośredniej i zaawansowane układy przetwarzania sygnałów umożliwiające odbiór sygnałów optycznych poniżej poziomu szumu.


Książka jest przeznaczona dla studentów elektroniki, telekomunikacji, automatyki, mechatroniki, techniki wojskowej oraz fizyki, a także dla wszystkich zainteresowanych detekcją promieniowania optycznego.


W stosunku do poprzedniego wydania Autorzy opisali nowe zagadnienia takie jak: podstawy działania detektorów na studniach kwantowych i supersieciach oraz nowej generacji detektorów barierowych i fotodetektorów z dwuwymiarowych materiałów, włączając grafen. Dokonano też przeglądu najważniejszych detektorów promieniowania gamma i X, ultrafioletowego, widzialnego, podczerwieni i promieniowania terahercowego.


Liczba stron692
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-21210-0
Numer wydania2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa     11
  Wykaz ważniejszych oznaczeń    15
  Wykaz ważniejszych skrótów     19
  1. Radiometria    23
    1.1. Wstęp     23
    1.2. Wielkości radiometryczne    27
    1.3. Luminancja     33
    1.4. Promieniowanie ciała doskonale czarnego     37
      1.4.1. Prawo Plancka    39
      1.4.2. Prawo Stefana-Boltzmanna    43
      1.4.3. Prawo przesunięć Wiena    45
      1.4.4. Kontrast egzytancji    45
    1.5. Emisyjność    47
      1.5.1. Prawo Kirchhoffa    48
    1.6. Radiometryczne pomiary temperatury     50
      1.6.1. Temperatura promieniowania     51
      1.6.2. Temperatura egzytancyjna    52
      1.6.3. Temperatura barwy     53
    1.7. Propagacja promieniowania optycznego     53
      1.7.1. Propagacja promieniowania optycznego przez atmosferę     54
      1.7.2. Transmisja materiałów optycznych    55
  Bibliografia do rozdziału pierwszego     58
  2. Kryteria oceny detektorów 59
    2.1. Wprowadzenie    59
    2.2. Parametry detektorów    62
    2.3. Osiągi detektorów ograniczone szumem fotonowym     67
    2.4. Pomiary parametrów detektorów    76
      2.4.1. Pomiar czułości     76
      2.4.2. Pomiar szumów     81
      2.4.3. Pomiar charakterystyki częstotliwościowej mocy równoważnej szumom     86
      2.4.4. Pomiar charakterystyk częstotliwościowych     87
      2.4.5. Pomiar czasu narastania i opadania odpowiedzi detektora     89
  Bibliografia do rozdziału drugiego    90
  3. Źródła szumu 92
    3.1. Wprowadzenie    92
    3.2. Szumy detektora    96
      3.2.1. Szum fotonowy    97
      3.2.2. Szum cieplny    100
      3.2.3. Szum generacyjno-rekombinacyjny    102
      3.2.4. Szum śrutowy    104
      3.2.5. Szumy 1/f    106
      3.2.6. Szum temperaturowy     107
      3.2.7. Szum mikrofonowy    108
      3.2.8. Szum wybuchowy    109
  Bibliografia do rozdziału trzeciego     110
  4. Podstawy fizyczne detekcji promieniowania optycznego     112
    4.1. Wstęp    112
    4.2. Klasyfikacja detektorów    115
    4.3. Podstawy fizyczne działania detektorów termicznych    122
      4.3.1. Termopary    126
      4.3.2. Bolometry    128
      4.3.3. Detektory piroelektryczne    131
    4.4. Podstawy fizyczne działania detektorów fotonowych    136
      4.4.1. Absorpcja promieniowania    137
      4.4.2. Sprzężenie promieniowania z detektorem     142
      4.4.3. Mechanizmy generacyjno-rekombinacyjne     144
    4.5. Fotorezystory    150
    4.6. Detektory fotowoltaiczne    155
      4.6.1. Fotodiody ze złączem p-n    156
      4.6.2. Realne fotodiody    160
    4.7. Szybkość odpowiedzi    167
    4.8. Fotodiody ze złączem Schottky’ego    168
    4.9. Detektory fotoemisyjne    174
    4.10. Fotodiody p-i-n    177
    4.11. Fotodiody lawinowe    182
    4.12. Detektory barierowe    190
  Bibliografia do rozdziału czwartego     196
  5. Detektory termiczne 199
    5.1. Wstęp    199
    5.2. Osiągi detektorów termicznych    200
    5.3. Termopary     204
      5.3.1. Materiały termoelektryczne    206
      5.3.2. Technologia i właściwości termopar    209
    5.4. Bolometry     212
      5.4.1. Bolometry metalowe     214
      5.4.2. Termistory    216
      5.4.3. Bolometry niskotemperaturowe    218
      5.4.4. Bolometry kompozytowe     220
      5.4.5. Mikrobolometry krzemowe    221
      5.4.6. Bolometry nadprzewodzące     228
    5.5. Detektory piroelektryczne     233
      5.5.1. Czułość    233
      5.5.2. Szum i wykrywalność     236
      5.5.3. Wybór materiału detektora    240
      5.5.4. Bolometr dielektryczny    243
      5.5.5. Detektory piroelektryczne wielobarwne    246
  Bibliografia do rozdziału piątego    249
  6. Detektory fotoemisyjne     252
    6.1. Wprowadzenie     252
    6.2. Konwencjonalne fotokatody    253
    6.3. Fotokatody z ujemnym powinowactwem elektronowym     258
    6.4. Fotopowielacze    260
    6.5. Wzmacniacze obrazu    267
    6.6. Fotoemisyjne detektory krzemowe z barierą Schottky’ego     273
  Bibliografia do rozdziału szóstego     277
  7. Detektory fotonowe 278
    7.1. Wprowadzenie    278
    7.2. Detektory promieniowania X i promieniowania g    283
    7.3. Detektory promieniowania nadfioletowego    293
    7.4. Fotodetektory zakresu widzialnego    301
    7.5. Fotodiody germanowe    305
    7.6. Fotodiody z InGaAs     308
    7.7. Fotodiody z antymonków grupy AIIIBV     311
    7.8. Fotorezystory z chalkogenidków ołowiu    317
    7.9. Fotodetektory z HgCdTe    320
      7.9.1. Fotorezystory    320
      7.9.2. Fotodiody    328
      7.9.3. Fotodiody lawinowe     333
    7.10. Fotorezystory domieszkowe    337
  Bibliografia do rozdziału siódmego     343
  8. Detektory z supersieci, studni i kropek kwantowych     346
    8.1. Wprowadzenie    346
    8.2. Fotodiody lawinowe z supersiecią    351
    8.3. Detektory na studniach kwantowych AlGaAs/GaAs     353
    8.4. Detektory z supersieci AIIIBV drugiego rodzaju    360
      8.4.1. Podstawowe właściwości fizyczne supersieci drugiego rodzaju    361
      8.4.2. Konfiguracje supersieci drugiego rodzaju     366
      8.4.3. Fotodiody p-i-n    368
      8.4.4. Detektory barierowe     371
    8.5. Detektory z kropek kwantowych    376
    8.6. Fotodetektory kaskadowe    381
  Bibliografia do rozdziału ósmego    386
  9. Detektory z materiałów dwuwymiarowych 388
    9.1. Podstawowe właściwości fizyczne grafenu    388
    9.2. Detektory grafenowe    392
    9.3. Fotodetektory z alternatywnych materiałów dwuwymiarowych     400
    9.4. Podsumowanie    405
  Bibliografia do rozdziału dziewiątego    405
  10. Detektory terahercowe    407
    10.1. Detektory do zobrazowania terahercowego pracujące w temperaturze pokojowej     409
      10.1.1. Diody Schottky’ego     412
      10.1.2. Detektory z tranzystorów FET i CMOS    414
      10.1.3. Mikrobolometry    417
    10.2. Bolometry półprzewodnikowe     419
    10.3. Nadprzewodzące detektory fotonowe     421
    10.4. Nadprzewodzące detektory HEB i TES    422
  Bibliografia do rozdziału dziesiątego    426
  11. Przedwzmacniacze do detektorów promieniowania optycznego 429
    11.1. Wymagania dotyczące parametrów przedwzmacniaczy stosowanych w fotoodbiornikach     429
    11.2. Dobór aktywnych elementów wzmacniających     430
    11.3. Przedwzmacniacze napięciowe    438
    11.4. Przedwzmacniacze transimpedancyjne     443
    11.5. Stopnie wejściowe fotoodbiorników z detektorami fotoprzewodzącymi     447
    11.6. S topnie wejściowe fotoodbiorników z fotodiodami     455
      11.6.1. Wybrane metody zwiększenia szerokości pasma w stopniach wejściowych fotoodbiorników ze wzmacniaczami transimpedancyjnymi    459
      11.6.2. Przedwzmacniacze ładunkowe    463
    11.7. Przedwzmacniacze do termopar    466
    11.8. Przedwzmacniacze do detektorów piroelektrycznych    469
    11.9. Przedwzmacniacze do fotopowielaczy     473
    11.10. Fotoodbiorniki monolityczne i hybrydowe    477
    11.11. Liczniki fotonów    478
  Bibliografia do rozdziału jedenastego    484
  12. Modele szumowe stopni wejściowych fotoodbiorników     487
    12.1. Wstęp    487
    12.2. Szumy w fotoodbiorniku ze wzmacniaczem napięciowym     488
    12.3. Szumy w fotoodbiorniku ze wzmacniaczem transimpedancyjnym    490
    12.4. Szumy stopnia wejściowego fotoodbiornika z przedwzmacniaczem ładunkowym     495
    12.5. Odbiorniki z fotodiodami p-n i p-i-n     496
      12.5.1. Stosunek sygnału do szumu. Ograniczenia kwantowe i termiczne    497
      12.5.2. Wpływ rezystancji obciążenia na stosunek sygnału do szumu    499
      12.5.3. Wpływ pojemności równoległych na stosunek sygnału do szumu    500
    12.6. Odbiorniki z fotodiodami lawinowymi    501
  Bibliografia do rozdziału dwunastego    507
  13. Matryce detektorów 509
    13.1. Wstęp    509
    13.2. Mozaiki liniowe    512
    13.3. Układy z opóźnieniem czasowym    513
    13.4. Mozaiki detektorów z obróbką sygnału w płaszczyźnie obrazowej    515
      13.4.1. Matryce monolityczne     516
      13.4.2. Matryce hybrydowe     518
    13.5. Podstawowe parametry matryc detektorów    521
      13.5.1. Natężenie napromienienia równoważne szumom (NEI)     521
      13.5.2. Różnica temperatury równoważna szumom (NETD)    522
      13.5.3. Minimalna rozróżnialna różnica temperatury (MRTD)     524
      13.5.4. Funkcja przenoszenia modulacji (MTF)    525
      13.5.5. Inne parametry    529
    13.6. Przetworniki obrazu CCD     531
      13.6.1. Wprowadzenie    531
      13.6.2. Mechanizm działania CCD    531
      13.6.3. Rodzaje przyrządów CCD     536
      13.6.4. Techniki odczytu sygnału stosowane w matrycach CCD     541
      13.6.5. Architektura układów odczytu     546
    13.7. Przetworniki obrazu CMOS     555
      13.7.1. Wiadomości wstępne     555
      13.7.2. Rodzaje pikseli    558
      13.7.3. Układy odczytu sygnału w przetwornikach CMOS     563
      13.7.4. Architektura układów odczytu przetworników CMOS     574
  Bibliografia do rozdziału trzynastego    578
  14. Wybrane zagadnienia matryc detektorów 581
    14.1. Zintegrowany zestaw detektora    582
    14.2. Przetworniki CCD i CMOS    587
      14.2.1. Przetworniki CCD    588
      14.2.2. Przetworniki CMOS     594
    14.3. Osiągi matryc detektorów podczerwieni    598
    14.4. Matryce bolometryczne    607
    14.5. Fotonowe matryce detektorów podczerwieni    615
      14.5.1. Matryce detektorów z InGaAs     616
      14.5.2. Matryce detektorów z InSb    621
      14.5.3. Matryce detektorów barierowych z InAsSb     624
      14.5.4. Matryce detektorów z HgCdTe    625
      14.5.5. Matryce QWIP    631
      14.5.6. Matryce detektorów z supersieci II typu    633
      14.5.7. Matryce detektorów z półprzewodników domieszkowanych    636
  Bibliografia do rozdziału czternastego    638
  15. Zaawansowane metody detekcji sygnałów optycznych     642
    15.1. Detekcja wolnozmiennych sygnałów optycznych poprzez całkowanie sygnału     642
    15.2. Wzmacniacze selektywne    646
    15.3. Detekcja fazoczuła    649
    15.4. Układy detekcji z synchronicznym całkowaniem sygnału     664
    15.5. Detekcja koherentna    677
      15.5.1. Detekcja heterodynowa    680
      15.5.2. Detekcja homodynowa    686
      15.5.3. Wymagania i trudności odbioru koherentnego    689
  Bibliografia do rozdziału piętnastego    691
  O autorach    693
  Skorowidz    695
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia