Pobocza socjologii

Pobocza socjologii

1 opinia

Wydawca:

Oficyna Naukowa

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

32,40

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

32,40

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Już pobieżny przegląd zawartości współczesnych podręczników socjologii unaocznia, że dyscyplina ta jest wielce zróżnicowana. Przekonują też o tym uniwersyteckie programy nauczania socjologii. Zawierają one, w różnej kolejności, takie zagadnienia, jak: struktura społeczna, stratyfikacja, nierówności społeczne, zmiana społeczna, interakcja, socjalizacja, kultura, rodzina, wychowanie. Teksty zawarte w tej książce nie nawiązują do tych zagadnień. Uzasadniony jest więc tytuł: Pobocza socjologii. Bo na poboczach głównego nurtu socjologii sytuują się refleksje autora.


Liczba stron408
WydawcaOficyna Naukowa
ISBN-13978-83-66056-41-1
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Spis treści
  
  Przedmowa /    9
  
  Postdyscyplinarność socjologii? /    11
  
  Wykluczenie prawne jako fakt społeczny /    31
  
  Dyskretne formy wykluczenia prawnego /    57
  
  Interpretacje i krytyka zasady równości wobec prawa — 61; Istota wykluczenia prawnego — 66; Realizacja zasady równości w polskim prawie — 68; Wykluczający charakter niektórych przepisów prawnych — 71; Dyskrecjonalne przywileje prawne elity władzy —    77
  
  Destrukcja normatywności. Jej współczesne przejawy i skutki społeczne /    87
  
  Sfera normatywności — 87; Przejawy destrukcji normatywności — 89; Destrukcja normatywności a zjawiska pokrewne — 90; Destrukcja normatywności jako proces ciągły — 92; Destrukcja odpowiedzialności za przeszłość — 94; Destrukcja normatywności w polityce — 97; Destrukcja bezpieczeństwa osobistego — 99; Destrukcja poczucia prawnego — 101; Czynniki osłabiające autorytet prawa i innych regulacji — 107; Kilka zdań konkluzji —    109
  
  Mizerne resztki? Raz jeszcze o normie prawnej i normie moralnej u Petrażyckiego /    110
  
  Prolog — 110; Krytyka rozważań lingwistyczno-słownikowych — 111; Skład towarów mieszanych? — 117; Myśl Leona Petrażyckiego w twórczości Marii Ossowskiej — 120; Mizerne resztki — 124; Konkluzja —    136
  
  Spojrzenie na przemiany ustrojowe w Polsce w latach 1989–1997 /    138
  
  Dziedzictwo czasu minionego — 138; Brzemię PRL-owskiej przeszłości — 142; Okresy transformacji — 144; Kwestie nie rozwiązane — 149; Aspiracje europejskie — 152; Rola elit w zmianie ustrojowej — 156; Kryzys normatywności — 159; Margines społeczny i marginalizacja — 161; Co dalej? —    164
  
  Polska elita polityczna w latach dziewięćdziesiątych XX wieku. Niezamierzony rezultat Okrągłego Stołu? /    169
  
  Kapitał polityczny i inne kapitały — 169; Nomenklaturowa ochrona kapitału politycznego — 170; Okrągły Stół. Sukces i porażka opozycji nazywanej demokratyczną — 172; Skutki trudnej kohabitacji — 174; Stara i nowa elita — 176; Elita poselska — 178; Transformacyjna poprawność elity — 181; Prawno-ustrojowe przekonania nowej elity — 183; Oligarchizacja i słabości elity — 186; Ciemny obraz elit, destrukcja normatywności i „płytkość” społeczeństwa obywatelskiego —    188
  
  Fizjonomia bezpieczeństwa /    189
  
  Zawiedzione nadzieje. Opinia społeczna o pożądanym wpływie członkostwa Polski w Unii Europejskiej na bezpieczeństwo publiczne i wymiar sprawiedliwości /    214
  
  Mechanizmy zapobiegania konfliktowi interesów /    224
  
  Korupcja i przekonania moralne Polaków w pierwszych latach XXI stulecia /    234
  
  Lament korupcyjny i apokaliptyczna wizja zagłady — 234; Twórcza imaginacja autorów piszących o korupcji — 236; Korupcja a postawy moralne — 237; Wiedza na temat korupcji — 239; Sfery życia społecznego zainfekowane korupcją — 242; Skutki korupcji — 245; Zapobieganie i przeciwdziałanie korupcji — 247; Stosunek mieszkańców Polski do korupcji — 257; Kiedy korupcja przestanie być w Polsce problemem społecznym? — 269; Co dalej z korupcją? —    273
  
  Techniki oddziaływań — ekspertyzy naukowe — dyrektywy celowościowe (Przyczynek do socjotechniki rozwiązywania problemów społecznych) /    275
  
  Techniki oddziaływań — 276; Ekspertyzy naukowe — 280; Dyrektywy celowościowe —    284
  
  Irracjonalność dnia codziennego. Charakterystyka przekonań przesądnych /    289
  
  Dwie komplementarne koncepcje irracjonalności — 291; Przekonania przesądne jako dziedzina irracjonalności — 294; Przesądność w świetle danych sondażowych — 297; Przekonania przesądne — pesymizm życiowy — rygoryzm prawny — 302; Konkluzje —    307
  
  Co to jest teoria naznaczania społecznego /    311
  
  Podstawowe założenia i twierdzenia koncepcji naznaczania społecznego — 313; Prekursorzy i kontynuatorzy koncepcji naznaczania społecznego — 317; Krytyka koncepcji naznaczania społecznego —    329
  
  Pochwała przyjaźni /    339
  
  Arystoteles o przyjaźni — 342; Socjologowie o przyjaźni — 347; Przyjaźń, autorytet i zaufanie — 352; Swobodna rozmowa o przyjaźni — 358; Apologia przyjaźni —    361
  
  Pochwała starości /    364
  
  Indeks osób /    374
  
  Bibliografia /    381
  
  Contents /    402
  
  Nota bibliograficzna /    404
  
  Niektóre inne publikacje Andrzeja Kojdera /    406
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia