Technika prawodawcza II Rzeczypospolitej

-20%

Technika prawodawcza II Rzeczypospolitej

1 opinia

Format:

pdf

KUP I POBIERZ

Format: pdf

41,60  52,00 (-20%)

Najniższa cena z 30 dni: 52,00 zł 

W ABONAMENCIE

od 3,50

Masz już abonament? Zaloguj się

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 49,00 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Słyszy się często opinię, że obowiązujące w Polsce prawo jest kiepskiej jakości: niejasne, wewnętrznie sprzeczne, napisane niezrozumiałym językiem, wyrażone nadmiernie rozwlekłymi przepisami. Podlega ciągłym zmianom, zawiera luki, nieuzasadnione wyjątki, a nawet rozwiązania retroaktywne. Stan prawodawstwa budzi słuszną krytykę ze strony obywateli, przedsiębiorców, komentatorów życia publicznego i samych prawników. Marnym pocieszeniem jest fakt, iż zarzut inflacji legislacyjnej formułuje się również w krajach zachodniej Europy, a prawo unijne bywa jeszcze ostrzej krytykowane. W tym kontekście wspominany jest nieraz „złoty okres polskiej legislacji”, czyli czasy Drugiej Rzeczypospolitej, z którymi kojarzy się działalność Komisji Kodyfikacyjnej i jej słynne dzieła, w tym Kodeks zobowiązań oraz tzw. kodeks karny Makarewicza.
Niniejsza książka prezentuje odpowiedź na dwa zasadnicze pytania: na ile uzasadnione jest optymistyczne wyobrażenie o jakości polskiej legislacji dwudziestolecia międzywojennego oraz czy wypracowana sto lat temu technika prawodawcza zachowuje aktualność we współczesnych realiach Trzeciej Rzeczypospolitej.


Sposób redagowania ustaw i innych aktów normatywnych należy do istotnych elementów prawnej i prawniczej tradycji poszczególnych państw. Obecny polski styl legislacyjny stanowi w dużym stopniu kontynuację reguł wypracowanych, nie bez trudności, w II Rzeczypospolitej – które zaczęto kodyfikować od 1929 r. Autor przedstawia kształtowanie się i stan z 1939 r., jak je już wówczas nazwano, „zasad techniki prawodawczej”, starając się uczynić to w sposób nie tyle systematyczny, ile tłumaczący źródła obecnych zasad techniki prawodawczej, które uznaje się za standardy prawidłowej legislacji, odpowiadające konstytucyjnej zasadzie demokratycznego państwa prawnego. Książka wypełnia tym samym odczuwalną lukę w naszej literaturze prawniczej.
prof. dr hab. Hubert Izdebski


Dzięki monografii autora przekonujemy się, że korzenie współczesnej techniki prawodawczej tkwią w czasach Drugiej Rzeczypospolitej. Już wówczas zdawano sobie sprawę z tego, jak ważna jest umiejętność prawidłowego formułowania przepisów prawnych. W najogólniejszym sensie stanowi ona przedmiot niniejszego opracowania. Autor omawia pierwsze uregulowania prawne oraz praktykę legislacyjną, a także wskazuje popełniane wówczas błędy. Opracowanie jest wartościowego również dlatego, że dotychczas zagadnienia z zakresu legislacji, zwłaszcza tej dawniejszej, nie były poddane tak rozległej analizie.
dr hab. Izabela Lewandowska-Malec, prof. UJ-u


Rok wydania2019
Liczba stron417
KategoriaInne
WydawcaWydawnictwo Naukowe Scholar
ISBN-13978-83-65390-30-1
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Spis treści
  Wprowadzenie     7
  1. Technika prawodawcza i jej rozumienie     10
  2. Hipoteza i uzasadnienie podjęcia badań     19
  3. Wybór zagadnień     25
  Rozdział I. Technika prawodawcza Drugiej Rzeczypospolitej i jej wpływ
  na technikę prawodawczą Trzeciej Rzeczypospolitej     31
  1. Aktualny stan badań nad polską techniką prawodawczą     31
  2. Badania techniki prawodawczej okresu dwudziestolecia     37
  3. Technika legislacyjna jako efekt doświadczeń     44
  4. Dlaczego przedmiotem monografii jest technika legislacyjna
  Drugiej Rzeczypospolitej?     51
  5. Konieczność zunifikowania ustawodawstwa i dynamika działań
  legislacyjnych     63
  6. Oczyszczenie polskiego prawa z wpływów obcych     73
  7. Polski język prawny dwudziestolecia międzywojennego     77
  8. Literatura prawnicza okresu Drugiej Rzeczypospolitej     83
  9. Pierwsze zbiory zasad techniki prawodawczej     85
  10. Kształtowanie się aparatu legislacyjnego     86
  11. Sukcesy na polu prawodawczym     89
  12. Aktualność tematów, ocen i postulatów z przeszłości     96
  13. Uniwersalizm czy partykularyzm techniki prawodawczej?     97
  14. Zmiany w technice legislacyjnej od czasów dwudziestolecia
  Międzywojennego     112
  Rozdział II. Krytyka techniki legislacyjnej w okresie dwudziestolecia
  międzywojennego     123
  1. Memorjał Wydziału Prawa i Umiejętności politycznych
  Uniwersytetu, Towarzystwa Prawniczego i Związku Adwokatów
  Polskich we Lwowie w sprawie techniki ustawodawczej     123
  2. Uchybienia w technice legislacyjnej – zarzuty wobec
  ustawodawstwa dwudziestolecia międzywojennego
  na przykładach     131
  a) Wadliwość tytułów     131
  b) Inne niekonsekwencje prawodawcy     140
  c) Nadmierna kazuistyka i „przegadanie prawodawcy”     150
  d) „Zanieczyszczenie” polskiego języka prawnego     173
  e) Błędy językowe     185
  f) Przepisy normujące obowiązywanie prawa w czasie i miejscu     198
  g) Luki w prawie     211
  h) Niejednolitość form legislacji i chaos źródeł prawa     219
  i) Wadliwe klauzule derogacyjne     233
  j) Słabość uzasadnień projektów     238
  k) Wątpliwości kompetencyjne     241
  l) Częstotliwość zmian stanu prawnego     243
  m) Ogłaszanie aktów normatywnych     247
  3. Krytyka instytucji zaangażowanych w proces legislacyjny     263
  4. Szybkość prac legislacyjnych kosztem jakości projektów     277
  5. Fenomen inflacji prawa     280
  Rozdział III. Ujednolicanie techniki prawodawczej     297
  1. Oficjalne spisy błędów językowych     297
  2. Udział językoznawców w procesie reformowania techniki
  prawodawczej     300
  3. Działalność prawniczych organizacji społecznych oraz
  zaangażowanie redakcji czasopism na rzecz poprawy stanu
  legislacji     307
  4. Kodyfikacja zasad techniki prawodawczej     310
  5. Postulaty doktryny     316
  6. Okólnik o uchylaniu przepisów     328
  7. Zbiór z 1929 r.     332
  8. Książka Zasady techniki ustawodawczej (4 referaty)     339
  9. Zbiór z 1939 r.     343
  Podsumowanie     357
  Źródła i literatura     359
  Wykorzystane akty normatywne     359
  Orzecznictwo    367
  Inne źródła     368
  Artykuły z okresu Drugiej Rzeczypospolitej     370
  Inne publikacje z okresu Drugiej Rzeczypospolitej     383
  Inne wykorzystane publikacje     385
  Indeks nazwisk     409
RozwińZwiń