Bankowe kredyty waloryzowane do kursu walut obcych w orzecznictwie sądowym

-20%

Bankowe kredyty waloryzowane do kursu walut obcych w orzecznictwie sądowym

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

136,00  170,00

Format: pdf

136,00170,00

cena zawiera podatek VAT

Książka jest efektem nowatorskich badań nad orzecznictwem sądowym w sprawach sporów między kredytobiorcami i bankami o kredyty waloryzowane do walut obcych. Autorzy prezentują ich wyniki ze szczególnym uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa, tj. rozstrzygnięć (zarówno prawomocnych, jak i nieprawomocnych) zapadłych przed sądami Rzeczypospolitej Polskiej. Omawiają w tym kontekście m.in.:


problematykę spreadu,
zagadnienia zmiennego oprocentowania,
różnice i podobieństwa między kredytami denominowanymi/indeksowanymi a opcjami walutowymi,
instytucję ubezpieczenia niskiego wkładu własnego,


W publikacji omówiono także linie orzecznicze, modele sądowego orzekania oraz postawę sędziów w procesach kredytobiorców z bankami.


Adresaci:
Ze względu na dużą liczbę toczących się i inicjowanych postępowań sądowych między kredytobiorcami i bankami oraz oskarżenia formułowane pod adresem kredytodawców, zarzuty oszustwa, a także próby inicjowania postępowań w sprawach karnych książka jest przeznaczona przede wszystkim dla prawników praktyków: sędziów, adwokatów, radców prawnych i prokuratorów, a także kadr kierowniczych instytucji finansowych, przedsiębiorców działających w branży nieruchomości oraz pracowników administracji.


"Nie powinno ulegać wątpliwości, że podjęta problematyka, stale aktualna, jest ważna z punktu widzenia zarówno społeczno-politycznego, jak i praktyki prawniczej, a książka może, ze względu na swoje walory praktyczne, być atrakcyjna dla czytelników zainteresowanych problematyką tych szczególnych kredytów walutowych, czy to ze względu na własne zaangażowanie kredytowe, czy, przede wszystkim, własne zawodowe potrzeby prawnicze. Tego rodzaju publikacja na rynku wydawniczym dotąd nie występuje".
Prof. dr hab. Hubert Izdebski


Sądy nie podważają legalności kredytów walutowych - przeczytaj artykuł >>>


Liczba stron396
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8124-669-9
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    7
  
  Wstęp | str.    9
  
  Rozdział    1
  Spory kredytobiorców z bankami - aktualny stan dyskusji | str.    17
  1.1. Waga problemu | str.    17
  1.2. Główne tezy kredytobiorców | str.    21
  1.3. Orzecznictwo sądowe i linia orzecznicza - refleksje ogólne | str.    25
  
  Rozdział    2
  Ramy prawne | str.    33
  2.1. Przepisy Kodeksu cywilnego | str.    33
  2.2. Przepisy Prawa bankowego | str.    38
  2.3. Przepisy dyrektywy 93/13 | str.    39
  2.4. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej | str.    40
  2.5. Przepisy dyrektywy 2004/39/WE | str.    45
  
  Rozdział    3
  Metoda i przebieg badań | str.    47
  3.1. Założenia | str.    47
  3.2. Metoda | str.    52
  3.3. Przebieg badań | str.    57
  3.4. Inne trudności | str.    63
  
  Rozdział    4
  Główne tezy kredytobiorców w świetle orzecznictwa sądowego | str.    68
  4.1. Generalna niezgodność z prawem kredytowych klauzul denominacyjnych i indeksacyjnych | str.    68
  4.2. Bank jako instytucja zaufania publicznego | str.    87
  4.3. Kredyt waloryzowany do kursu waluty obcej jako instrument finansowy | str.    106
  4.4. Niedopełnienie obowiązków informacyjnych przez banki | str.    133
  4.5. Niedozwolona presja na konsumentów | str.    159
  4.6. Niedopuszczalność pobierania spreadu i wadliwość klauzul spreadowych | str.    166
  4.7. Zmienność oprocentowania | str.    185
  4.8. Klauzula rebus sic stantibus | str.    208
  4.9. Pozorna walutowość kredytu | str.    215
  4.10. Konsekwencje prawne wyroków Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów | str.    221
  4.11. Brak zdolności kredytowej kredytobiorców | str.    230
  4.12. Konieczność przywrócenia sprawiedliwości i ukarania banków | str.    239
  4.13. Uchybienia banków w realizacji umowy | str.    246
  4.14. Ubezpieczenia niskiego wkładu własnego | str.    254
  4.15. Wnioski wynikające z analizy orzecznictwa | str.    294
  
  Rozdział    5
  Problem kredytów waloryzowanych do walut obcych jako sytuacja nadzwyczajna | str.    320
  5.1. Kryzys frankowy jako wyzwanie: ekonomiczne, prawne, społeczne, polityczne? Uwagi wstępne | str.    320
  5.2. Spory wokół kredytów hipotecznych wyrażonych we franku szwajcarskim jako przykład kryzysu prawnego? | str.    326
  5.3. Kwestia kredytów waloryzowanych do franka szwajcarskiego jako kryzys społeczny i polityczny | str.    333
  5.4. Brak podstaw do uznania kwestii kredytów waloryzowanych do walut obcych za zjawisko nadzwyczajne - przyczynek do dalszych rozważań | str.    335
  
  Rozdział    6
  Zarzuty co do wadliwości umów kredytu waloryzowanego do franka szwajcarskiego: rzeczywista czy pozorna niezgodność z prawem? | str.    343
  
  Rozdział    7
  Rzeczywista płaszczyzna dyskursu w sporze dotyczącym kredytu waloryzowanego do franka szwajcarskiego | str.    359
  
  Rozdział    8
  Sąd w obliczu rozstrzygania sporu na gruncie umowy kredytu waloryzowanego do franka szwajcarskiego | str.    366
  
  Rozdział    9
  Ocena możliwości rozwiązania sporów na gruncie kredytów waloryzowanych do franka szwajcarskiego za pomocą zmian legislacyjnych | str.    379
  
  Zakończenie | str.    383
  
  Bibliografia | str.    385
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia