„Ecumeny and Law” 2016. Vol. 4

1 ocena

Redakcja:

Andrzej Pastwa

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

19,15  25,20

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa: 25,20 zł (-24%)

Najniższa cena z 30 dni: 16,13 zł  


19,15

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Oś refleksji ekumeniczno-prawnej 4. tomu rocznika „Ecumeny and Law” wyznacza słynne adagium św. Augustyna: credere non potest homo, nisi volens, które w odnowionym kształcie znalazło swe poczesne miejsce m.in. w deklaracji Soboru Watykańskiego II Dignitatis humanae (1965). Prawo do wolności religijnej jest zakorzenione w godności osoby ludzkiej, wedle miary antropologii adekwatnej – do tej myśli nawiązują Autorzy pierwszej, teologicznej części tomu. Obok historycznych odniesień (J. Słomka), gros tekstów poświęconych tytułowej wolności jest zorientowanych ku odczytaniu współczesnych „znaków czasu”. Uniwersalne (ekumeniczne) zręby przedmiotowej idei niesie z sobą Theologia Benedicta. Co najmniej dwa ustalenia poczynione na kanwie myśli papieża Ratzingera zasługują na baczną uwagę: pierwsza, biblijno-teologiczna koncepcja wolności różni się radykalnie od oświeceniowo-liberalnej (wyróżnia tę pierwszą nie tyle etyczna wolność wyboru, ile ontyczna wolności samego bytu/człowieka); po wtóre, każde abstrahowanie w ujmowaniu wolności od fundamentu religijnego nosi znamiona ideologizacji tej ostatniej, czego przykładem są nowożytne i współczesne światopoglądy liberalne, wyradzające się w totalitarne systemy społeczno-polityczne (J. Szymik).
Na przeciwległym „biegunie” sytuuje się refleksja opracowania na temat tragicznej sytuacji chrześcijan oraz wyznawców innych religii w krajach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, dotkniętych problemem wojującego fundamentalizmu religijnego. Obecna sytuacja wymaga nie tylko pilnych rozwiązań politycznych, lecz także autentycznego dialogu między reprezentantami Kościołów chrześcijańskich i Islamu – w trosce o pokój, sprawiedliwość społeczną i wolność religijną (A. Halemba). Tekst otwierający część prawną tomu – pozostając na gruncie przedstawionych wcześniej założeń teologicznej doktryny – dostarcza naukowych argumentów przeciw zniekształcaniu obrazu newralgicznej relacji: prawo – wolność religijna, czy to przez zacieranie różnic między ujęciami tej relacji w świeckich porządkach prawnych i porządku kanonicznym, czy też w obszarze samego ius Ecclesiae – przez świadome bądź nieświadome bagatelizowanie „systemowego” znaczenia prawa do wolności religijnej.
Kolejne teksty – stanowiące trzon refleksji zakreślonej tytułem wolumenu – to eksperckie opracowania wybitnych znawców prawa wyznaniowego, szeroko omawiające genezę, rozwój i współczesne trendy prawa podstawowego do wolności religijnej w systemach prawnych państw, takich jak Niemcy, Austria, Hiszpania, Rumunia, Republika Czeska. Tradycyjnie, tom wzbogacają recenzje świeżo wydanych interesujących pozycji książkowych.


Rok wydania2016
Liczba stron324
KategoriaReligioznawstwo
WydawcaUniwersytet Śląski
Numer wydania1
Język publikacjiangielski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Table of contents
  
  Part One: Ecumenical Theological Thought
  Jan Słomka: Augustine’s Argumentation against Religious Freedom /    7
  Jerzy Szymik: Freedom and Christology according to Theologiae Benedictae. Two Concepts, Two Anthropologies, One Logos/Son /    19
  Jerzy Sojka: Religious Freedom in the Doctrine of the Evangelical (Lutheran) Church of the Augsburg Confession /    41
  Volodymyr Vakin: The Role of Christian Freedom in the Light of the Orthodox Church’s Teachings in a Secularized Society /    63
  Andrzej Halemba: Religious Freedom in the Middle East /    77
  
  Part Two: Ecumenical Juridical Thought
  Andrzej Pastwa: The Law of the Church — the Law of Freedom /    105
  Stanislav Přibyl: Freedom of Conscience in the Code of Canon Law /    127
  Piotr Ryguła: Religious Freedom in Spain /    145
  Stephan Haering: The Basic Right of the Freedom of Religion in Germany: Constitutional Legal Concept and Current Tendencies /    165
  Wilhelm Rees: The Rights to Religious Freedom and Beliefs — Development, Legal Foundations,
  and Recent Trends in Austria /    181
  † Teodosie Petrescu, Bogdan Chiriluţă: Religious Freedom in Romania /    221
  Nicolae V. Dură: From the Church Autonomy of the Archbishop Andrei Şaguna to the Autonomy of the Religious Denominations in the Romanian State: Ecclesiological-Canonical Considerations /    235
  Damian Němec: Conscientious Objection in Current Czech Law /    257
  Cătălina Mititelu: The Autonomy of Religious Denominations in Romania /    275
  
  Part Three: Reviews
  Philosophy and Canon Law. Vol. 1: The Family Institution: Identity, Sovereignty, Social Dimension. Ed. A. Pastwa — Daniel Slivka /    299
  Encyklopedia ekumenizmu w Polsce (1964—2014) [Encyclopedia of Ecumenism in Poland (1964—2014)]. Eds. J. Budniak, Z. Glaeser, T. Kałużny, Z. Kijas — Jozef Budniak /    303
  Society under Construction — Opportunities and Risks. Ed. P. Bałdys, K. Piątek — Marek Rembierz /    307
  Monika Menke: Cirkevni soudnictvi v českych zemich v obdobi kodifikovaneho prava — Stanislav Přibyl /    311
  Dokumenty tridentskeho koncilu (latinsky text a překlad do češtiny). Trans. I. A. Hrdina — Damian Němec /    313
  Notes on Contributors /    315
RozwińZwiń