Fenomen sekt

-15%

Fenomen sekt

Diagnoza stanu wiedzy studentów z regionu warmińsko-mazurskiego na temat sekt i stosowanych przez nie technik manipulacji

1 opinia

Format:

pdf

KUP I POBIERZ

Format: pdf

21,08  24,80 (-15%)

Najniższa cena z 30 dni: 21,08 zł 

W ABONAMENCIE

od 3,50

Masz już abonament? Zaloguj się

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 49,00 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

           Sekty towarzyszą człowiekowi od stuleci i mają ogólnoświatowy charakter. Początkowo związane z religijną płaszczyzną życia, obecnie przenoszą swoje wpływy na ekonomię, edukację, a nawet politykę i rozrywkę, stając się prawdziwym zagrożeniem dla współczesnego człowieka, jego rozwoju i wolności. Na oddziaływanie ugrupowań destrukcyjnych narażeni są wszyscy obywatele, ale najbardziej ludzie młodzi, inteligentni, wykształceni, wrażliwi.


           W książce przeanalizowano wiedzę młodzieży studenckiej na temat sekt. Publikacja składa się z sześciu rozdziałów. Pierwsze dwa zawierają podstawy teoretyczne dotyczące problematyki sekt oraz stosowanych przez nie technik manipulacji. Cztery pozostałe dotyczą metodologicznych podstaw przeprowadzonych badań, otrzymanych wyników i wyciągniętych z nich wniosków. Przedstawiona teoria pozwala na bliższe poznanie zagadnień związanych z grupami destrukcyjnymi.


           Książka skierowana jest do młodych ludzi, rodziców, pedagogów, a także do wszystkich, którzy interesują się problematyką sekt lub dopiero zamierzają pogłębić wiedzę na ten temat. Osoby poszukujące wiedzy dotyczącej ugrupowań destrukcyjnych mogą w tej książce odnaleźć przynajmniej niektóre odpowiedzi na stawiane sobie i innym pytania o definicję sekty, jej cechy, przyczyny przynależności, skutki oddziaływania i stosowane techniki manipulacji. Czytelnik niniejszej publikacji zyska świadomość zagrożenia, jakie niesie ze sobą lekkomyślna decyzja o wstąpieniu do jakiejkolwiek bliżej nieznanej organizacji, wspólnoty, grupy.


Rok wydania2007
Liczba stron180
KategoriaReligioznawstwo
WydawcaOficyna Wydawnicza IMPULS
ISBN-13978-83-7850-308-8
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    9
  Rozdział I. Podstawy teoretyczne dotyczące sekt    15
    1.1. Pojęcie sekty    15
    1.2. Cechy sekty    21
    1.3. Podział sekt    32
    1.4. Przyczyny przynależności do sekt    40
    1.5. Skutki oddziaływania sekty na jednostkę    54
    1.6. Sekty w Polsce    66
  Rozdział II. Techniki manipulacyjne stosowane przez sekty    77
    2.1. Pojęcie manipulacji    77
    2.2. Rodzaje technik manipulacji służących werbowaniu do sekt    83
    2.3. Kontrola psychiki: pranie mózgu i kontrola umysłu jako wewnątrzgrupowe techniki oddziaływania sekty na członków    94
  Rozdział III. Metodologia badań własnych    109
    3.1. Przedmiot, cel badań, problemy i hipotezy badawcze    109
    3.2. Metody i techniki badań, narzędzia badawcze    112
    3.3. Teren i organizacja badań, charakterystyka grupy badanej    113
  Rozdział IV. Stan wiedzy studentów na temat sekt – analiza i interpretacja wyników badań własnych    119
    4.1. Definicja sekty oraz jej cechy charakterystyczne    119
    4.2. Sekty a formy prawne i płaszczyzny życia społecznego    122
    4.3. Przyczyny i skutki przynależności do sekty    125
    4.4. Sekty znane młodzieży studenckiej    130
    4.5. Źródła informacji o sektach    133
    4.6. Znane badanym organizacje i placówki zajmujące się problematyką sekt w Polsce i w regionie    134
    4.7. Sekty jako zagrożenie dla społeczeństwa    136
  Rozdział V. Stan wiedzy studentów na temat manipulacji – analiza i interpretacja wyników    139
    5.1. Pojęcie manipulacji w rozumieniu badanych studentów    139
    5.2. Manipulacja jako forma przemocy    142
    5.3. Znajomość technik manipulacji wśród studentów    143
    5.4. Kontrola psychiki i jej elementy w świetle odpowiedzi badanych studentów    145
    5.5. Techniki manipulacji wykorzystywane przez studentów    146
    5.6. Ocena wiedzy własnej studentów na temat sekt i technik manipulacji    148
  Rozdział VI. Weryfikacja hipotez badawczych i wnioski z badań    151
  Zakończenie    159
  Kwestionariusz ankiety    161
  Bibliografia    169
  Spis wykresów    175
  Spis tabel    175
  Streszczenie    177
RozwińZwiń