Para, mieszkanie, małżeństwo. Dynamika związków intymnych na tle przemian historycznych i współczesnych dyskusji o procesach indywidualizacji

Para, mieszkanie, małżeństwo. Dynamika związków intymnych na tle przemian historycznych i współczesnych dyskusji o procesach indywidualizacji

1 ocena

Format:

ibuk

Jaką rolę w związkach intymnych pełnią dziś moment rozpoczęcia relacji, zamieszkania razem oraz ślubu, a jaką pełniły dawniej? W jakim stopniu koncepcja miłości romantycznej opisuje doświadczenia współczesnych par? Czy trafne są tezy mówiące o indywidualizacji, kryzysie rodziny lub rosnącej popularności życia w pojedynkę?


Cel tej pracy to analiza przemian charakteru związków intymnych w kontekście ogólnych trendów obecnych w kulturze europejskiej ostatnich stuleci, ze zwróceniem szczególnej uwagi na relację między życiem intymnym a formami zamieszkiwania. Punktem wyjścia jest problematyzacja uproszczeń towarzyszących nieraz myśleniu o przemianach intymności, takich jak wyobrażenie przeszłości jako ery licznej i wielopokoleniowej rodziny, miłości – jako zjawiska kulturowo niezmiennego, czy współczesności – jako epoki ludzi niezdolnych do tworzenia bliskich relacji, żyjących w świecie pozbawionym kulturowych wzorów. Zarówno przeszłość, jak i współczesność pary intymnej jak znacznie bardziej wielowątkowa, dynamiczna i pełna napięć oraz zawsze uwikłana w różne formy uspołecznienia, a książka dokumentuje to na trzy sposoby.


Pierwszy to analiza zmieniających się historycznie relacji między miłością, mieszkaniem razem, małżeństwem i rodziną – z naciskiem na kontekst Polski – oparta na teoria przemiany więzi społecznych oraz bogatych danych z prac historyków i socjologów. Drugi to analiza badań intymności prowadzonych współcześnie, dotyczących zwłaszcza trwałości związków, rosnącej liczby singli i upowszechniania się ko habitacji, a także pułapek związanych z ich projektowaniem i interpretowaniem. Trzeci to wnioski z badań autora przeprowadzonych w Polsce, od sondażowych po pogłębioną eksplorację historii dwudziestu par młodych ludzi.


Rok wydania2015
Liczba stron530
KategoriaPublikacje darmowe
WydawcaWydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
ISBN-13978-83-231-3316-2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wprowadzenie /    7
  Rozdział 1. Przemiany intymności – para i rodzina w kontekście historycznym /    19
  Problematyczne sposoby analizy przemian intymności: kryzys i indywidualizacja /    23
  Wtopienie pary w szerszą całość: od rodów do sąsiedztwa i patriarchalnych rodzin /    41
  Rozdział 2. Para w społeczeństwie funkcjonalnie różnicującym się /    75
  Nowoczesność jako wielość systemów i mediów komunikacji /    75
  Rodzina i dom wobec procesów funkcjonalnego różnicowania /    80
  Miłość jako jedno z nowoczesnych mediów komunikacji /    90
  Opór starego porządku: przeszkody na drodze ku autonomizacji komunikacji miłosnej /    100
  Rozdział 3. Problematyczna autonomizacja pary: związki i biografie intymne w XX-wiecznej Polsce /    107
  Standaryzacja biografii i para małżeńska jako powszechnik: 1930–1970 /    107
  Tło „złotej epoki”: miłosne dylematy pary w zderzeniu z seksualnością i materialnością /    118
  Rozdział 4.Współczesne dyskusje nad związkami intymnymi /    179
  Wstęp: współczesność między kontynuacją a rewolucją /    179
  „Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego” /    184
  Single: symbol wzbudzających strach przemian życia intymnego /    189
  Związki letnie i przelotne? /    224
  Kohabitacja – mieszkanie razem bez ślubu /    238
  Rozdział 5. Wymiary tworzenia współczesnych związków intymnych. zamieszkanie razem i ślub /    257
  Zamieszkać razem: kiedy i dlaczego? /    258
  Kiedy i dlaczego bierze się ślub? /    284
  Podobieństwo kulturowych narzędzi i instytucji a różnice w sposobie ich używania. Od poziomu środowisk i pokoleń do poziomu dylematów w parze i tożsamości /    348
  Zakończenie. Wnioski i propozycje dla dalszych badań socjologicznych na temat intymności /    361
  Biografie intymne między „normami społecznymi” a „indywidualnymi pragnieniami”: przełamywanie fałszywych opozycji /    362
  Ku socjologii relacyjnej, kontekstowej i procesualnej /    372
  Dodatek o metodzie. sposób konstrukcji badań par intymnych oraz ich ograniczenia /    379
  Wprowadzenie: tworzenie teorii ugruntowanej /    379
  Etapy badań i relacje między nimi /    380
  Techniki badań i ich związki z przyjętą metodologią oraz założeniami teoretycznymi pracy /    389
  Ograniczenia badań i wytyczne dla dalszej pracy /    402
  Spis wykresów /    405
  Bibliografia /    409
  Summary /    431
  Aneks /    435
  Wytyczne do wywiadu grupowego /    435
  Szczegóły techniczne w pigułce /    438
  Dyspozycje do wywiadu z parami /    439
  Kwestionariusz ankiety /    467
  Indeks osobowy /    509
RozwińZwiń