Wiara w egzystencji. Teoretyczny wymiar chrześcijańskiego ideału w pismach pseudonimowi Sorena Kierkegaarda

Wiara w egzystencji. Teoretyczny wymiar chrześcijańskiego ideału w pismach pseudonimowi Sorena Kierkegaarda

1 opinia

Format:

ibuk

Przedmiotem książki jest egzystencjalna myśl duńskiego filozofa Sorena Kierkegaarda rozpatrywana jako pewien szczególny projekt antropologiczny, którego zadanie stanowi próba odpowiedzi na pytanie: co to znaczy stawać się i być chrześcijaninem? Nie ma wątpliwości, że dzieło Kierkegaarda w swym najgłębszym rdzeniu ma wymiar chrześcijańskiej antropologii egzystencjalnej, w której centrum stoi jednostka jako niepowtarzalny i wyjątkowy byt ludzki, odkrywający swoją prawdę o sobie tylko w wierze, będącej zawsze indywidualną relacją z Bogiem.


Główny zabieg interpretacyjny zastosowany w tej książce polega na tym, by odczytać pisma pseudonimowi Kierkegaarda w taki sposób, aby uwidocznić spójną i przemyślaną antropologię zawartą w jego myśli. To, że nie tworzy on żadnego systemu wiedzy, którego celem byłby obiektywny wykład na temat filozoficznie rozumianej istoty człowieka, jest oczywiste, bezdyskusyjne i konieczne do przyjęcia dla każdego, kto chce na poważnie zajmować się jego dziełem. Nie zmienia to jednak faktu, że aby realizować swój majeutyczny cel, polegający na zachęceniu czytelnika do pogłębiania własnego życia duchowego, Kierkegaard musiał rozwinąć bardzo spójny sposób myślenia o tym, kim u swych podstaw jest człowiek. Dokonał tym samym daleko idącej konceptualizacji fenomenów ludzkiej duchowości, tworząc bardzo głęboko przemyślaną i świetnie skonstruowaną sieć kategorialną. Z jej pomocą starał się uchwycić sens stawania się i bycia chrześcijaninem w ludzkiej egzystencji oraz tak go przedstawić, by rzeczywiście pobudzić czytelnika o refleksji nad sobą.


Rok wydania2015
Liczba stron478
KategoriaPublikacje darmowe
WydawcaWydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
ISBN-13978-83-231-3340-7
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów /    7
  Wstęp /    9
  Rozdział 1. Projekt egzystencjalnej koncepcji wiary w pismach pseudonimowych /    19
  Punkt wyjścia – dialog pseudonimów /    19
  Metoda Kierkegaarda: dialektyka jakościowa – podwojenie – dialektyka komunikacji /    24
  Dialektyczny węzeł: egzystencja + wiara = chrześcijaństwo /    32
  Rozdział 2. Kategorialna struktura wiary w pismach pseudonimowych /    59
  Metody analizy i schemat interpretacyjny pism pseudonimowych    59
  Duch /    73
  Wolność /    135
  Prawda /    228
  Duch, wolność, prawda a wiara /    376
  Rozdział 3. Fenomenologia chrześcijaństwa według Kierkegaarda /    393
  Fenomenologia wiary – chrześcijaństwo jako określenie (możliwość) istoty człowieka w egzystencji /    393
  Fenomenologia stawania się i bycia chrześcijaninem – chrześcijaństwo jako realizacja istoty człowieka w egzystencji /    405
  Fenomenologia pojedynczego chrześcijanina – chrześcijaństwo jako urzeczywistnienie istoty człowieka w egzystencji /    418
  Zakończenie /    437
  Bibliografia /    441
  Wykaz schematów /    453
  Summary /    455
  Indeks osobowy /    459
RozwińZwiń