Fizyka cieplna budowli w praktyce

Obliczenia cieplno-wilgotnościowe

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

55,30  79,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa: 79,00 zł (-30%)

Najniższa cena z 30 dni: 55,30 zł  


55,30

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Racjonalizowanie zużycia energii stało się jednym z najważniejszych problemów gospodarczych. Zrodziło to potrzebę doskonalenia zarówno metod poprawy izolacyjności przegród, jak i sposobów precyzyjnego prowadzenia obliczeń cieplno-wilgotnościowych i stało się powodem zasadniczych zmian w procedurach obliczeniowych fizyki cieplnej, tak by uwzględniały one naturalną przestrzenną strukturę budowli, odniesioną do klimatu zewnętrznego w określonej lokalizacji.

Pierwsza część książki (rozdziały 1–10) dotyczy procesów wymiany ciepła, druga część (rozdziały 11–14) obejmuje badania stanu zawilgocenia przegród i złączy budowlanych. Kolejno zostały opisane:

• procedury obliczeń cieplno-wilgotnościowych;
• klimat i mikroklimat budynku;
• płaskie i przestrzenne przepływy ciepła;
• obliczanie strat ciepła z budynku do środowiska i wymiana ciepła przez grunt;
• właściwości cieplno-wilgotnościowe materiałów budowlanych;
• roczne bilansowanie zużycia energii do ogrzewania i wentylacji;
• mechanizmy przenoszenia wilgoci w przegrodach budowlanych i ochrona przeciwwilgociowa przegród oraz budynków;
• sprawdzanie kondensacji wilgoci;
• projektowanie złączy budowlanych.

Książka napisana z myślą o studentach budownictwa, architektury i inżynierii środowiska oraz inżynierach zajmujących się projektowaniem i wykonawstwem budowlanym.


Rok wydania2015
Liczba stron564
KategoriaBudownictwo
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-18168-0
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz ważniejszych oznaczeń XIII
  Przedmowa XVII
  
  1. Procedury obliczeń cieplno-wilgotnościowych     1
  
  1.1. Rola fizyki cieplnej budowli w projektowaniu budynków     1
  1.2. Kody ilustracyjne i obliczeniowe książki     3
  1.3. Niektore błędy fizykalne w kształtowaniu struktury termoizolacyjnej budynku i ich następstwa     5
  1.4. Intuicyjne i numeryczne projektowanie złączy     8
  1.5. Kryterium energetyczne i wilgotnościowe     11
  1.5.1. Charakterystyka energetyczna budynków     14
  1.5.2. Wymagania w zakresie ochrony przeciwwilgociowej     17
  1.6. Metody obliczeniowe fizyki budowli     18
  
  2. Klimat i mikroklimat budynku     21
  
  2.1. Elementy i rodzaje klimatu     23
  2.2. Promieniowanie słoneczne     25
  2.3. Temperatura powietrza zewnętrznego     27
  2.4. Wilgotność powietrza atmosferycznego     30
  2.5. Opady atmosferyczne     32
  2.6. Wiatr i zjawiska burzowe     33
  2.7. Klimat miasta     35
  2.8. Obliczeniowe parametry klimatu     40
  2.8.1. Parametry pogodowe w obliczeniach cieplnych     40
  2.8.2. Parametry pogodowe w obliczeniach wilgotnościowych     41
  2.9. Parametry mikroklimatu     44
  2.9.1. Temperatury powietrza     46
  2.9.2. Temperatury promieniowania, asymetria promieniowania    47
  2.9.3. Wilgotność powietrza wewnętrznego     49
  2.9.4. Ruch powietrza w pomieszczeniach     51
  2.10. Parametry cieplne człowieka     51
  2.10.1. Wydatek energetyczny, ciepło metaboliczne     52
  2.10.2. Przenikanie ciepła przez odzież     53
  2.11. Przegląd metod oceny komfortu cieplnego     54
  2.12. Metoda Fangera oceny komfortu cieplnego     57
  2.13. Pożądane wartości parametrow mikroklimatu     63
  2.14. Dane do projektowania i obliczeń     65
  
  3. Jednowymiarowe przepływy ciepła w przegrodzie     66
  
  3.1. Zasadnicze rodzaje wymiany ciepła. Pole temperatur     68
  3.2. Podstawowe zależności opisujące przewodzenie ciepła     71
  3.3. Jednowymiarowe ustalone przenikanie ciepła     74
  3.4. Konwekcyjne przejmowanie ciepła na powierzchni przegrody     81
  3.4.1. Konwekcja swobodna na powierzchni wewnętrznej     82
  3.4.2. Konwekcja wymuszona i mieszana     84
  3.5. Współczynniki przejmowania ciepła przez promieniowanie     85
  3.5.1. Podstawy teorii promieniowania ciepła     85
  3.5.2. Wyznaczanie współczynników przejmowania ciepła przez promieniowanie     87
  3.5.3. Promieniowanie ciepła do nieboskłonu     88
  3.6. Złożona wymiana ciepła     91
  3.6.1. Obliczeniowe wartości oporów i współczynników przejmowania ciepła     92
  3.6.2. Obliczeniowe wartości oporów i współczynników przejmowania ciepła dla przypadków szczególnych     93
  3.7. Obliczanie strat ciepła przez przegrody w ustalonym polu jednowymiarowym     94
  3.8. Szczeliny w przegrodzie     95
  3.8.1. Szczeliny zamknięte     96
  3.8.2. Szczeliny słabo i dobrze wentylowane     100
  3.9. Wymiana ciepła w przegrodach przeźroczystych i przez elementy specjalne     102
  3.10. Przybliżone metody obliczeń cieplnych przegród niejednorodnych    106
  3.10.1. Przenikanie ciepła przez proste przegrody niejednorodne; metoda „kresów”     107
  3.10.2. Opór cieplny przestrzeni nieogrzewanych     116
  3.11. Poprawki współczynnika przenikania ciepła     121
  
  4. Płaskie i przestrzenne przepływy ciepła – teoria mostków cieplnych     124
  
  4.1. Istota płaskich i przestrzennych przepływów ciepła     126
  4.2. Gałęziowe strumienie ciepła w złączu     128
  4.2.1. Strumienie ciepła w modelu jednostrefowym    128
  4.2.2. Strumienie ciepła w modelu dwustrefowym     130
  4.3. Klasyfikacja mostków cieplnych     131
  4.4. Parametry termiczne określające mostek     134
  4.4.1. Liniowy współczynnik przenikania ciepła     134
  4.4.2. Punktowy współczynnik przenikania ciepła     139
  4.4.3. Gałęziowe współczynniki przenikania ciepła    142
  4.4.4. Najniższa temperatura na wewnętrznej powierzchni mostka cieplnego. Współczynnik temperaturowy fRsi    151
  4.5. Wpływ mostka na kształtowanie warunków cieplnych środowiska    157
  4.6. Metody szacowania parametrów termicznych mostków     160
  4.6.1. Parametry mostków cieplnych wg katalogów ITB     160
  4.6.2. Parametry mostków cieplnych wg normy PN-EN ISO 14683     162
  4.6.3. Katalog mostków cieplnych przygotowany w UTP w Bydgoszczy [10, 32]     163
  
  5. Numeryczne metody obliczeń cieplnych     166
  
  5.1. Metody różnic i elementów skończonych     166
  5.2. Praktyczne aspekty stosowania metod numerycznych    170
  5.3. Zasady modelowania mostków     172
  5.3.1. Geometria mostków ponad powierzchnią gruntu     174
  5.3.2. Mostki w podłożu gruntowym     176
  5.3.3. Procedury korekcyjne     178
  5.3.4. Ustalenie wartości obliczeniowych na granicach obszaru mostka     178
  5.4. Walidacja numerycznych metod i programów obliczeniowych     179
  5.5. Symulacja zadań cieplno-wilgotnościowych za pomocą programów komputerowych     181
  5.5.1. Pożądane cechy programów symulacyjnych     181
  5.5.2. Budowanie algorytmów symulacyjnych; krok po kroku     182
  5.6. Przykłady obliczeń mostków płaskich     188
  5.7. Przykłady obliczania mostka przestrzennego     199
  5.8. Obliczanie mostków w płaskich modelach dwustrefowych     201
  
  6. Obliczanie strat ciepła z budynku do środowiska     206
  
  6.1. Równanie bilansu energetycznego budynku w zakresie ogrzewania i wentylacji     206
  6.2. Współczynnik przenoszenia ciepła przez przenikanie z budynku do środowiska     208
  6.3. Bezpośredni współczynnik HD przenoszenia ciepła przez obudowę budynku ponad powierzchnią terenu     213
  6.3.1. Współczynnik przenoszenia ciepła przez złącza     214
  6.3.2. Składanie strumieni cieplnych na powierzchni przegrody    216
  6.3.3. Współczynnik przenoszenia ciepła przegród    219
  6.3.4. Realny współczynnik przenikania ciepła i niejednorodność przegród     222
  6.3.5. Bilansowanie strumieni ciepła dla budynku     224
  6.3.6. Przykłady obliczeniowe     225
  6.4. Przenoszenie ciepła przez okno     237
  6.4.1. Obliczanie współczynnika przenikania ciepła okna     239
  6.4.2. Przykłady obliczania współczynników przenikania ciepła okien     241
  6.4.3. Przenoszenie ciepła przez okna i drzwi zewnętrzne z uwzględnieniem współczynnika Uw     244
  6.5. Współczynnik przenoszenia ciepła przez przenikanie HU przez przestrzenie nieogrzewane (nieklimatyzowane)     247
  6.5.1. Metoda uproszczona     249
  6.5.2. Numeryczna metoda obliczania współczynnika przenoszenia ciepła przez przestrzenie nieogrzewane     251
  6.5.3. Temperatura w przestrzeni nieogrzewanej     255
  6.6. Współczynnik przenoszenia ciepła przez przenikanie do przylegających budynków (lokali) HA     256
  6.7. Wentylacyjne straty ciepła     259
  6.7.1. Zasady określania współczynnika przenoszenia ciepła przez wentylację     261
  6.7.2. Wielkość wymiany powietrza z przestrzeni nieogrzewanej    264
  6.7.3. Szczególny przypadek przestrzeni wentylowanej pod podłogą podniesioną     265
  
  7. Wymiana ciepła przez grunt     267
  
  7.1. Wprowadzenie     267
  7.2. Klasyfikacja obudowy budynku w kontakcie z gruntem     269
  7.3. Trójwymiarowa metoda numeryczna obliczania przepływów ciepła w gruncie     270
  7.3.1. Podłoga na gruncie     270
  7.3.2. Podziemie ogrzewane     277
  7.3.3. Podziemie nieogrzewane     281
  7.4. Przybliżona metoda szacowania strat ciepła przez grunt pod budynkiem     286
  7.4.1. Parametry obliczeniowe     288
  7.4.2. Obliczenia strat ciepła przez podłogę na gruncie     289
  7.4.3. Obliczenia strat ciepła w ogrzewanym podziemiu metodą przybliżoną     293
  7.4.4. Nieogrzewane przestrzenie wentylowane w metodzie przybliżonej     297
  7.5. Analiza dokładności metod określania wymiany ciepła przez grunt    303
  7.6. Uwzględnienie periodycznych przepływow ciepła w gruncie     304
  7.6.1. Metoda uwzględniająca periodyczne przepływy ciepła w gruncie     305
  7.6.2. Przykład obliczania periodycznych strumieni cieplnych     307
  
  8. Właściwości cieplno-wilgotnościowe materiałów budowlanych     309
  
  8.1. Charakterystyki i definicje     310
  8.2. Analiza termiczna materiałów     311
  8.2.1. Parametry fizyczne materiałów, kształtujące ich przewodność cieplną     311
  8.2.2. Pojemność cieplna materiałów     316
  8.2.3. Promieniowanie cieplne materiałów     317
  8.3. Stan wilgotnościowy materiału     319
  8.3.1. Sorpcja i desorpcja wilgoci     319
  8.3.2. Dyfuzja pary wodnej przez przegrody     322
  8.3.3. Kapilarny ruch wilgoci w materiałach budowlanych     324
  
  9. Roczne bilansowanie zużycia energii do ogrzewania i wentylacji     327
  
  9.1. Zasady bilansowania energetycznego     328
  9.1.1. Równanie bilansu energetycznego budynku     329
  9.1.2. Strefy obliczeniowe temperatury w budynkach i lokalach    330
  9.2. Procedura obliczeniowa     331
  9.3. Zyski ciepła od źródeł wewnętrznych     332
  9.4. Zyski ciepła od nasłonecznienia     333
  9.4.1. Równanie podstawowe dla typowych powierzchni przeszklonych     334
  9.4.2. Całkowita przepuszczalność energii słonecznej dla powierzchni oszklonej     335
  9.4.3. Czynniki korekcyjne zacienienia od przeszkód zewnętrznych     336
  9.4.4. Czynniki redukcji dla ruchomych elementów zacieniających     338
  9.4.5. Zyski ciepła od nasłonecznienia elementów specjalnych     339
  9.5. Współczynnik wykorzystania zysków ciepła     343
  9.6. Metoda obliczeń miesięcznych     346
  9.7. Obliczanie rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (lokalu)     347
  
  10. Obliczenia cieplne     349
  
  10.1. Uwagi wstępne     349
  10.2. Geneza formułowania wymagań cieplno-wilgotnościowych     351
  10.3. Współczesny i przyszły poziom ochrony cieplnej     353
  10.3.1. Wymagane wartości wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP     355
  10.3.2. Wymagane wartości współczynnika przenikania ciepła ścian budynków     356
  10.3.3. Wymagane wartości współczynnika przenikania ciepła dachów, stropodachów oraz podłóg stykających się z gruntem    358
  10.3.4. Wymagane wartości współczynnika przenikania ciepła okien, drzwi balkonowych i drzwi zewnętrznych     360
  10.3.5. Graficzna ilustracja wymagań termoizolacyjnych     362
  10.3.6. Wielkość przeszklenia     363
  10.4. Dane do obliczeń cieplnych     364
  10.5. Schemat I sprawdzenia wymagań w zakresie wartości współczynników przenikania ciepła elementów budynku     365
  10.6. Schemat II sprawdzenia wymaganego poziomu wskaźnika zapotrzebowania na energię nieodnawialną     366
  10.7. Przykłady obliczeniowe     368
  
  11. Mechanizmy przenoszenia wilgoci w przegrodach budowlanych     391
  
  11.1. Wiadomości ogólne     391
  11.2. Przyczyny zawilgocenia przegród budowlanych     393
  11.2.1. Wilgoć budowlana     394
  11.2.2. Opady atmosferyczne     394
  11.2.3. Kondensacja pary wodnej na wewnętrznej powierzchni przegrody     395
  11.2.4. Kondensacja pary wodnej wewnątrz przegrody     396
  11.3. Skutki nadmiernego zawilgocenia przegród     396
  11.3.1. Destrukcja biologiczna wnętrz mieszkalnych oraz przegród    397
  11.3.2. Fizyczne i chemiczne skutki zawilgocenia     398
  11.3.3. Niszczenie przegród w wyniku zamarzania     400
  11.4. Mechanizmy ruchu wilgoci w przegrodach budowlanych     401
  11.4.1. Teoria dyfuzji pary wodnej przez przegrodę     402
  11.4.2. Wykresy teorii dyfuzyjnej     405
  11.4.3. Metody szacowania kondensacji wewnętrznej w przegrodzie     407
  11.4.4. Przykład szacowania kondensacji wewnętrznej prostą metodą dyfuzyjną     412
  11.4.5. Przepływy kapilarne     416
  
  12. Ochrona przeciwwilgociowa przegród i budynków     421
  
  12.1. Wymagania ogólne     421
  12.2. Zabezpieczenia przed działaniem wód opadowych i z topniejącego śniegu     422
  12.3. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne (hydroizolacje)     424
  12.3.1. Ochrona przed niebezpiecznym promieniowaniem     424
  12.3.2. Izolacje przeciwwilgociowe w budynkach     425
  12.4. Materiały odporne na działanie wilgoci     428
  12.4.1. Materiały budowlane w środowiskach wilgotnych     429
  12.4.2. Dobór materiałów budowlanych w zależności od strefy zawilgocenia przegrody     430
  12.5. Ochrona przed kondensacją wilgoci na powierzchni wewnętrznej przegrody     432
  12.6. Ochrona przed nadmierną kondensacją wilgoci we wnętrzu przegrody     434
  12.6.1. Kształtowanie wymagań wilgotnościowych w Polsce (w ostatnich latach)     434
  12.6.2. Wpływ geometrii przegród i złączy na powstawanie obszarów kondensacji międzywarstwowej     435
  12.6.3. Znaczenie czasu trwania stanów krytycznych w kształtowaniu wymagań wilgotnościowych     437
  
  13. Sprawdzenie kondensacji wilgoci     439
  
  13.1. Warunki graniczne w zadaniach wilgotnościowych     440
  13.2. Zasady szacowania kondensacji wilgoci na powierzchni wewnętrznej przegrody     444
  13.3. Metoda badania kondensacji powierzchniowej wg normy PN-EN ISO 13788     445
  13.3.1. Dwa sposoby ustalania dopuszczalnej wilgotności wewnętrznej     446
  13.3.2. Procedury projektowe     447
  13.4. Uproszczenia w szacowaniu kondensacji powierzchniowej w Polsce     450
  13.5. Przykłady obliczania kondensacji w złączach płaskich i przestrzennych     452
  13.6. Zasady szacowania kondensacji we wnętrzu przegrody     458
  13.6.1. Procedury obliczeniowe metody Glasera     458
  13.6.2. Przykłady obliczania kondensacji wewnętrznej w przegrodzie     459
  13.7. Metody bardziej zaawansowane     470
  13.7.1. Metoda sprzężonego transportu ciepła i masy WUFI     470
  13.8. Aneks     473
  13.8.1. Warunki graniczne w zadaniach sprawdzania kondensacji powierzchniowej     473
  13.8.2. Obliczanie wartości krytycznej czynnika temperaturowego przy kondensacji powierzchniowej     475
  
  14. Projektowanie złączy budowlanych     478
  
  14.1. Wprowadzenie     478
  14.2. Algorytmy szkoły projektowania złączy budowlanych     479
  14.3. Modelowanie termiczne złączy płaskich     482
  14.3.1. Parapet betonowy w ścianie trójwarstwowej     482
  14.3.2. Balkon z nośnikiem izotermicznym i progiem klinkierowym     486
  14.4. Modelowanie termiczne złączy przestrzennych     489
  14.5. Modelowanie cieplno-wilgotnościowe złączy płaskich     493
  
  
  Dodatek    501
  Wykaz literatury     542
  Wykaz norm    544
  
  
  
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia