Bibliotekarz i prawo

Bibliotekarz i prawo

1 opinia

Wydawca:

SBP

Format:

ibuk

Publikacja darmowa


Rok wydania2010
Liczba stron246
KategoriaPublikacje darmowe
WydawcaSBP
ISBN-13978-83-61464-28-0
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    5
  
  I. Prawo i norma prawna    9
  
  1. Normy postępowania     9
  2. Pojęcie prawa     14
  3. Norma prawna     15
  4. Przepisy, struktura systemu prawa, porządkowanie aktów normatywnych     16
  5. Praworządność, demokratyczne państwo prawne     18
  6. Wykładnia     19
  
  II. Źródła prawa    21
  
  1. Definicja     21
  2. Konstytucja     21
  3. Umowy międzynarodowe     22
  4. Ustawy     22
  5. Rozporządzenia     23
  6. Uchwały     23
  7. Zarządzenia     24
  8. Przepisy prawa miejscowego     24
  9. Instrukcje, okólniki, wytyczne, obwieszczenia itp.     26
  
  III. Gałęzie prawa    29
  
  1. Podział na gałęzie prawa     29
  2. Prawo konstytucyjne     30
  3. Prawo administracyjne     36
  4. Prawo finansowe     39
  5. Prawo karne (materialne i procesowe)     41
  6. Prawo cywilne (materialne i procesowe)     45
  7. Prawo pracy     47
  8. Prawo rodzinne     49
  
  IV. Materialna odpowiedzialność pracowników za mienie biblioteki    51
  
  1. Dwa rodzaje odpowiedzialności pracowników za mienie zakładów pracy     51
  2. Odpowiedzialność bibliotekarza za mienie biblioteki     52
  3. Odpowiedzialność pracowników za mienie powierzone z obowiązkiem zwrotu lub do wyliczenia się     59
  4. Przepisy o ewidencji materiałów bibliotecznych     61
  
  V. Ustawa o bibliotekach    65
  
  1. Przepisy o bibliotekach i bibliotekarzach - lata 1917-1939     65
  2. Dekret o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi     67
  3. Ustawa z dnia 9 kwietnia 1968 r. o bibliotekach     69
  4. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach     72
  5. Bibliotekarze o obowiązującej ustawie     82
  6. Inne ustawy stanowiące o sprawach istotnych dla bibliotek i bibliotekarzy     88
  
  VI. Ustawy, o których bibliotekarze powinni wiedzieć    89
  
  1. Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej     89
  2. Ustawy o szkolnictwie wyższym     91
  3. Ustawa o systemie oświaty     106
  4. Ustawa o Polskiej Akademii Nauk     110
  5. Ustawa o jednostkach badawczo-rozwojowych     113
  6. Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach     114
  7. Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami     116
  8. Ustawa o muzeach     118
  9. Ustawa o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych     119
  10. Ustawa o ochronie danych osobowych     122
  11. Ustawa: Prawo prasowe     125
  12. Ustawa o ochronie baz danych     126
  13. Ustawa o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym     127
  14. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną     128
  15. Ustawy o samorządzie terytorialnym     129
  16. Ustawa o zamówieniach publicznych     135
  
  VII. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych    147
  
  1. Uwagi wstępne     147
  2. Polska ustawa o prawie autorskim wobec Aktu paryskiego Konwencji berneńskiej i dyrektyw unijnych     148
  3. Dylematy bibliotekarzy     149
  4. Utwór - przedmiot prawa autorskiego     154
  5. Twórca - podmiot prawa autorskiego     155
  6. Prawa osobiste twórcy     156
  7. Prawa majątkowe twórcy     157
  8. Dozwolony użytek chronionych utworów     159
  9. O czym bibliotekarze powinni wiedzieć korzystając z licencji ustawowych     165
  
  VIII. Biblioteka - zakład publiczny, status czytelnika    173
  
  1. Konstytucyjne obowiązki państwa     173
  2. Zakłady publiczne     174
  3. Władztwo zakładowe     177
  4. Regulamin zakładowy     178
  5. Użyczenie     180
  6. Czytelnik - użytkownik i klient     182
  7. Postępowanie nakazowe i upominawcze     184
  8. Wzór pozwu w postępowaniu nakazowym     187
  9. Wzór pozwu w postępowaniu upominawczym     188
  
  IX. Pracownicy biblioteki    191
  
  1. Profesjonalista     191
  2. Pojęcia „zawód” i „specjalność” w przepisach     191
  3. Zawód bibliotekarza w ustawie o bibliotekach     192
  4. Zawód bibliotekarza w klasyfikacji zawodów i specjalności     193
  5. Zawód bibliotekarza - zawodem regulowanym     200
  6. Wnioski i uwagi     202
  
  X. Wewnątrzzakładowe akty normatywne    205
  
  1. Statut - trochę historii, poglądy doktryny     205
  2. Statut biblioteki     206
  3. Regulaminy     208
  
  XI. Stowarzyszenia, fundacje, organizacje pożytku publicznego    211
  
  1. Stowarzyszenia     211
  2. Organizacje pożytku publicznego     217
  3. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich - organizacja pożytku publicznego    218
  4. Fundacje     225
  
  Piśmiennictwo, komentarze     229
  
  Skorowidz     239
RozwińZwiń