Bibliotekarz i prawo

Bibliotekarz i prawo

1 opinia

Wydawca:

SBP

Format:

ibuk

Publikacja darmowa


Liczba stron246
WydawcaSBP
ISBN-13978-83-61464-28-0
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    5
  I. Prawo i norma prawna    9
  1. Normy postępowania    9
  2. Pojęcie prawa    14
  3. Norma prawna    15
  4. Przepisy, struktura systemu prawa, porządkowanie aktów normatywnych    16
  5. Praworządność, demokratyczne państwo prawne    18
  6. Wykładnia    19
  II. Źródła prawa    21
  1. Definicja    21
  2. Konstytucja    21
  3. Umowy międzynarodowe    22
  4. Ustawy    22
  5. Rozporządzenia    23
  6. Uchwały    23
  7. Zarządzenia    24
  8. Przepisy prawa miejscowego    24
  9. Instrukcje, okólniki, wytyczne, obwieszczenia itp.    26
  III. Gałęzie prawa    29
  1. Podział na gałęzie prawa    29
  2. Prawo konstytucyjne    30
  3. Prawo administracyjne    36
  4. Prawo finansowe    39
  5. Prawo karne (materialne i procesowe)    41
  6. Prawo cywilne (materialne i procesowe)    45
  7. Prawo pracy    47
  8. Prawo rodzinne    49
  IV. Materialna odpowiedzialność pracowników za mienie biblioteki    51
  1. Dwa rodzaje odpowiedzialności pracowników za mienie zakładów pracy    51
  2. Odpowiedzialność bibliotekarza za mienie biblioteki    52
  3. Odpowiedzialność pracowników za mienie powierzone z obowiązkiem zwrotu lub do wyliczenia się    59
  4. Przepisy o ewidencji materiałów bibliotecznych    61
  V. Ustawa o bibliotekach    65
  1. Przepisy o bibliotekach i bibliotekarzach - lata 1917-1939    65
  2. Dekret o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi    67
  3. Ustawa z dnia 9 kwietnia 1968 r. o bibliotekach    69
  4. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach    72
  5. Bibliotekarze o obowiązującej ustawie    82
  6. Inne ustawy stanowiące o sprawach istotnych dla bibliotek i bibliotekarzy    88
  VI. Ustawy, o których bibliotekarze powinni wiedzieć    89
  1. Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej    89
  2. Ustawy o szkolnictwie wyższym    91
  3. Ustawa o systemie oświaty    106
  4. Ustawa o Polskiej Akademii Nauk    110
  5. Ustawa o jednostkach badawczo-rozwojowych    113
  6. Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach    114
  7. Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami    116
  8. Ustawa o muzeach    118
  9. Ustawa o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych    119
  10. Ustawa o ochronie danych osobowych    122
  11. Ustawa: Prawo prasowe    125
  12. Ustawa o ochronie baz danych    126
  13. Ustawa o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym    127
  14. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną    128
  15. Ustawy o samorządzie terytorialnym    129
  16. Ustawa o zamówieniach publicznych    135
  VII. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych    147
  1. Uwagi wstępne    147
  2. Polska ustawa o prawie autorskim wobec Aktu paryskiego Konwencji berneńskiej i dyrektyw unijnych    148
  3. Dylematy bibliotekarzy    149
  4. Utwór - przedmiot prawa autorskiego    154
  5. Twórca - podmiot prawa autorskiego    155
  6. Prawa osobiste twórcy    156
  7. Prawa majątkowe twórcy    157
  8. Dozwolony użytek chronionych utworów    159
  9. O czym bibliotekarze powinni wiedzieć korzystając z licencji ustawowych    165
  VIII. Biblioteka - zakład publiczny, status czytelnika    173
  1. Konstytucyjne obowiązki państwa    173
  2. Zakłady publiczne    174
  3. Władztwo zakładowe    177
  4. Regulamin zakładowy    178
  5. Użyczenie    180
  6. Czytelnik - użytkownik i klient    182
  7. Postępowanie nakazowe i upominawcze    184
  8. Wzór pozwu w postępowaniu nakazowym    187
  9. Wzór pozwu w postępowaniu upominawczym    188
  IX. Pracownicy biblioteki    191
  1. Profesjonalista    191
  2. Pojęcia „zawód” i „specjalność” w przepisach    191
  3. Zawód bibliotekarza w ustawie o bibliotekach    192
  4. Zawód bibliotekarza w klasyfikacji zawodów i specjalności    193
  5. Zawód bibliotekarza - zawodem regulowanym    200
  6. Wnioski i uwagi    202
  X. Wewnątrzzakładowe akty normatywne    205
  1. Statut - trochę historii, poglądy doktryny    205
  2. Statut biblioteki    206
  3. Regulaminy    208
  XI. Stowarzyszenia, fundacje, organizacje pożytku publicznego    211
  1. Stowarzyszenia    211
  2. Organizacje pożytku publicznego    217
  3. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich - organizacja pożytku publicznego    218
  4. Fundacje    225
  Piśmiennictwo, komentarze    229
  Skorowidz    239
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia