X

  Wstęp 5
  
  I. Prawo i norma prawna 9
  
  1. Normy postępowania 9
  2. Pojęcie prawa 14
  3. Norma prawna 15
  4. Przepisy, struktura systemu prawa, porządkowanie aktów normatywnych 16
  5. Praworządność, demokratyczne państwo prawne 18
  6. Wykładnia 19
  
  II. Źródła prawa 21
  
  1. Definicja 21
  2. Konstytucja 21
  3. Umowy międzynarodowe 22
  4. Ustawy 22
  5. Rozporządzenia 23
  6. Uchwały 23
  7. Zarządzenia 24
  8. Przepisy prawa miejscowego 24
  9. Instrukcje, okólniki, wytyczne, obwieszczenia itp. 26
  
  III. Gałęzie prawa 29
  
  1. Podział na gałęzie prawa 29
  2. Prawo konstytucyjne 30
  3. Prawo administracyjne 36
  4. Prawo finansowe 39
  5. Prawo karne (materialne i procesowe) 41
  6. Prawo cywilne (materialne i procesowe) 45
  7. Prawo pracy 47
  8. Prawo rodzinne 49
  
  IV. Materialna odpowiedzialność pracowników za mienie biblioteki 51
  
  1. Dwa rodzaje odpowiedzialności pracowników za mienie zakładów pracy 51
  2. Odpowiedzialność bibliotekarza za mienie biblioteki 52
  3. Odpowiedzialność pracowników za mienie powierzone z obowiązkiem zwrotu lub do wyliczenia się 59
  4. Przepisy o ewidencji materiałów bibliotecznych 61
  
  V. Ustawa o bibliotekach 65
  
  1. Przepisy o bibliotekach i bibliotekarzach - lata 1917-1939 65
  2. Dekret o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi 67
  3. Ustawa z dnia 9 kwietnia 1968 r. o bibliotekach 69
  4. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach 72
  5. Bibliotekarze o obowiązującej ustawie 82
  6. Inne ustawy stanowiące o sprawach istotnych dla bibliotek i bibliotekarzy 88
  
  VI. Ustawy, o których bibliotekarze powinni wiedzieć 89
  
  1. Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 89
  2. Ustawy o szkolnictwie wyższym 91
  3. Ustawa o systemie oświaty 106
  4. Ustawa o Polskiej Akademii Nauk 110
  5. Ustawa o jednostkach badawczo-rozwojowych 113
  6. Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 114
  7. Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 116
  8. Ustawa o muzeach 118
  9. Ustawa o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych 119
  10. Ustawa o ochronie danych osobowych 122
  11. Ustawa: Prawo prasowe 125
  12. Ustawa o ochronie baz danych 126
  13. Ustawa o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym 127
  14. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną 128
  15. Ustawy o samorządzie terytorialnym 129
  16. Ustawa o zamówieniach publicznych 135
  
  VII. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych 147
  
  1. Uwagi wstępne 147
  2. Polska ustawa o prawie autorskim wobec Aktu paryskiego Konwencji berneńskiej i dyrektyw unijnych 148
  3. Dylematy bibliotekarzy 149
  4. Utwór - przedmiot prawa autorskiego 154
  5. Twórca - podmiot prawa autorskiego 155
  6. Prawa osobiste twórcy 156
  7. Prawa majątkowe twórcy 157
  8. Dozwolony użytek chronionych utworów 159
  9. O czym bibliotekarze powinni wiedzieć korzystając z licencji ustawowych 165
  
  VIII. Biblioteka - zakład publiczny, status czytelnika 173
  
  1. Konstytucyjne obowiązki państwa 173
  2. Zakłady publiczne 174
  3. Władztwo zakładowe 177
  4. Regulamin zakładowy 178
  5. Użyczenie 180
  6. Czytelnik - użytkownik i klient 182
  7. Postępowanie nakazowe i upominawcze 184
  8. Wzór pozwu w postępowaniu nakazowym 187
  9. Wzór pozwu w postępowaniu upominawczym 188
  
  IX. Pracownicy biblioteki 191
  
  1. Profesjonalista 191
  2. Pojęcia „zawód” i „specjalność” w przepisach 191
  3. Zawód bibliotekarza w ustawie o bibliotekach 192
  4. Zawód bibliotekarza w klasyfikacji zawodów i specjalności 193
  5. Zawód bibliotekarza - zawodem regulowanym 200
  6. Wnioski i uwagi 202
  
  X. Wewnątrzzakładowe akty normatywne 205
  
  1. Statut - trochę historii, poglądy doktryny 205
  2. Statut biblioteki 206
  3. Regulaminy 208
  
  XI. Stowarzyszenia, fundacje, organizacje pożytku publicznego 211
  
  1. Stowarzyszenia 211
  2. Organizacje pożytku publicznego 217
  3. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich - organizacja pożytku publicznego 218
  4. Fundacje 225
  
  Piśmiennictwo, komentarze 229
  
  Skorowidz 239
Bibliotekarz i prawo

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron  

246

Kategoria

Publikacje darmowe

Wydawca

SBP

ISBN-13

978-83-61464-28-0

Numer wydania

1

Język publikacji

polski

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

SBP , 2010
0.0 / 5 (0 głosów)
0 zł

Opis

Publikacja darmowa


Inne ebooki autora Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 0 )
0
0
0
0
0
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!