FILTROWANIE

KATEGORIE

FORMAT

pokaż >

WYDAWNICTWO

pokaż >

CENA

pokaż >

Autor:

Daria Danecka

Znaleziono: 9 pozycji

Przeglądaj:

Sortuj według:
Wyświetl:

Inspekcja Ochrony Środowiska (IOŚ) jest organem powołanym do kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska oraz badania i oceny stanu środowiska. W komentarzu szczegółowo omówiono:katalog zadań IOŚ oraz jej organy,zagadnienia... więcej >

110,08 zł128,00 zł

do koszyka

W publikacji omówiono zagadnienie konwersji – czyli przekształcenia przez ustawodawcę wykroczenia lub przestępstwa w delikt administracyjny sankcjonowany karami finansowymi – wskazując na jej źródła, rodzaje, cele oraz skutki. Zjawisko... więcej >

110,08 zł128,00 zł

do koszyka

Książka stanowi kolejne, zaktualizowane wydanie komentarza do ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, prezentujące najnowsze zmiany prawa. Treść publikacji została podzielona na dwie części. Pierwsza z nich zawiera wprowadzenie, w... więcej >

109,22 zł127,00 zł

do koszyka

Publikacja przedstawia całość regulacji dotyczących odpowiedzialności karnej za wykroczenia i delikty administracyjne w prawie o odpadach. Omawia również inną niż represyjna odpowiedzialność administracyjną, a także odpowiedzialność... więcej >

130,72 zł152,00 zł

do koszyka

W publikacji omówiono najważniejsze ograniczenia przyrodnicze w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, w tym nakazy i zakazy:w odniesieniu do wybranych form ochrony przyrody,wynikające z planów ochrony form przyrody,dotyczące... więcej >

73,10 zł85,00 zł

do koszyka

Przedmiotem monografii są instytucje materialnego i procesowego prawa wykroczeń w trzech państwach: Republice Czeskiej, Republice Słowackiej i Rzeczypospolitej Polskiej.Czytelnik będzie mieć możliwość porównania, jak wygląda... więcej >

153,94 zł179,00 zł

do koszyka

Celem projektu badawczego „Reforma prawa wykroczeń" jest identyfikacja i opis niedoskonałości polskiego prawa wykroczeń oraz sformułowanie propozycji jego reformy.Projekt ten obejmuje dwa obszary badawcze.Obszar pierwszy to szczegółowa... więcej >

196,94 zł229,00 zł

do koszyka

W komentarzu zostały omówione obowiązki wytwórców odpadów, posiadaczy odpadów gospodarujących nimi, sprzedawców i pośredników w obrocie oraz organów administracji publicznej, w tym m.in.: – problematyka klasyfikacji odpadów i ich... więcej >

189,20 zł220,00 zł

do koszyka

W komentarzu omówiono zasady związane z zapewnieniem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, a także obowiązki gmin dotyczące np.: nadzorowania gospodarowaniem odpadami komunalnymi, zapewnienia selektywnego zbierania odpadów,... więcej >

189,20 zł220,00 zł

do koszyka

Znaleziono: 9 pozycji

Przeglądaj:

Sortuj według:
Wyświetl: