Ograniczenia działalności gospodarczej ze względu na ochronę przyrody

-20%

Ograniczenia działalności gospodarczej ze względu na ochronę przyrody

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

68,00  85,00

Format: pdf

68,0085,00

cena zawiera podatek VAT

W publikacji omówiono najważniejsze ograniczenia przyrodnicze w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, w tym nakazy i zakazy:


w odniesieniu do wybranych form ochrony przyrody,
wynikające z planów ochrony form przyrody,
dotyczące usuwania drzew i krzewów,
w zakresie ochrony gatunkowej i jej wpływu na prowadzoną działalność gospodarczą,
w dziedzinie gospodarowania odpadami,
dotyczące emisji i jej wpływu na przyrodę.


Publikacja uwzględnia najnowsze zmiany legislacyjne związane z wejściem w życie tzw. konstytucji dla biznesu, której przepisy znacząco modyfikują dotychczasowe unormowania w zakresie wpływu ochrony przyrody na prowadzenie działalności gospodarczej. Najistotniejsze nowelizacje wynikają z ustaw:


z 6.03.2018 r. – Prawo przedsiębiorców, która weszła w życie 30.04.2018 r. i wprowadziła znaczące zmiany dla procesu działalności gospodarczej, zwłaszcza dotyczące definicji działalności gospodarczej oraz przedsiębiorcy,
z 16.04.2004 r. o ochronie przyrody, która przewiduje przepisy mogące ograniczać prowadzenie działalności gospodarczej.


Adresaci:
Książka przeznaczona jest dla pracowników administracji rządowej i samorządowej oraz przedsiębiorców z branż: budowlanej, inwestycyjnej i produkcyjnej. Zainteresuje także praktyków prawa: sędziów, adwokatów, radców prawnych oraz prokuratorów.


Liczba stron288
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8160-231-0
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    9
  
  Wstęp | str.    13
  
  Rozdział I
  Podstawowe zasady i wartości w prawie ochrony przyrody | str.    17
  1. Konstytucyjny obowiązek ochrony przyrody | str.    17
  2. Zasada kompleksowości | str.    27
  3. Zasada prewencji | str.    32
  4. Zasada przezorności | str.    36
  5. Zasada zanieczyszczający płaci w ochronie przyrody | str.    40
  
  Rozdział II
  Działalność gospodarcza w prawie polskim | str.    52
  1. Pojęcie działalności gospodarczej | str.    52
  2. Charakter prawny działalności gospodarczej z punktu widzenia jej wpływu na przyrodę | str.    65
  3. Ograniczenia działalności gospodarczej – uwarunkowania konstytucyjne | str.    71
  
  Rozdział III
  Ochrona przyrody jako przesłanka ograniczenia działalności gospodarczej | str.    78
  1. Przyroda i jej ochrona w prawie polskim | str.    78
  2. Konstrukcja ochrony przyrody w prawie polskim | str.    90
  3. Ochrona przyrody w Unii Europejskiej | str.    99
  4. Odpowiedzialność prawna przedsiębiorców a ochrona przyrody | str.    115
  
  Rozdział IV
  Wybrane ograniczenia przyrodnicze w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej | str.    126
  1. Nakazy i zakazy w odniesieniu do przedsiębiorców związane z formami ochrony przyrody | str.    126
  2. Przyrodnicze ograniczenia przedsiębiorców wynikające z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego | str.    156
  3. Usuwanie drzew i krzewów przez przedsiębiorców | str.    169
  3.1. Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów | str.    171
  3.2. Usuwanie drzew lub krzewów na wniosek właściciela urządzeń przesyłowych | str.    173
  3.3. Wymogi formalne wniosku o wydanie zezwolenia | str.    174
  3.4. Zezwolenia uzależnione od nasadzeń zastępczych bądź przesadzenia drzewa lub krzewu | str.    180
  3.5. Odszkodowanie | str.    182
  3.6. Wyjątki od zasady uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów | str.    182
  3.7. Opłaty za usunięcie drzew lub krzewów | str.    187
  3.8. Stawki opłat | str.    188
  3.9. Rozporządzenie o opłatach | str.    189
  3.10. Zasada i wyjątki dotyczące opłat | str.    189
  3.11. Administracyjne kary pieniężne | str.    190
  3.12. Podmioty ponoszące odpowiedzialność | str.    191
  3.13. Wysokość administracyjnych kar pieniężnych | str.    192
  4. Ograniczenia przedsiębiorców wynikające z planów ochrony form ochrony przyrody | str.    193
  5. Ochrona gatunkowa a działalność gospodarcza | str.    207
  6. Powszechna ochrona roślin, zwierząt, grzybów i ich siedlisk a działalność gospodarcza | str.    230
  7. Ograniczenia w dziedzinie gospodarowania odpadami | str.    234
  8. Emisja a ochrona przyrody | str.    243
  
  Podsumowanie | str.    253
  
  Literatura | str.    267
  
  Akty prawne | str.    277
  
  Źródła internetowe | str.    285
  
  Wykaz autorstwa | str.    287
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia