Sztuczna inteligencja

  • Sortuj:
  • Pokazuj:
Książka zawiera opis bezwzorcowej metody nauki sztucznych sieci neuronowych – algorytmu Kohonena – ze szczególnym uwzględnieniem graficznych metod prezentacji wyników. W pracy zwrócono uwagę na problemy pojawiające się podczas... więcej
Monografia przedstawia wybrane zagadnienia Sztucznej Inteligencji, poczynając od przedstawienia aspektów filozoficznych przynosi opisy wybranych paradygmatów, omawia metody pre-procesowania danych, wybrane klasyfikatory, metody i parametry... więcej
Celem nauki jest opisywanie, tłumaczenie i przewidywanie zachowania otaczającego nas świata. Rzeczywistość jest jednak zbyt skomplikowana, aby można ją było przedstawić bez zastosowania iproszczeń i przybliżeń. Dlatego, gdy opisujemy... więcej
(…) Szczegółowa rekonstrukcja oryginalnych założeń testu Turinga oraz dyskusja z pewnymi nieporozumieniami spotykanymi w literaturze przedmiotu stanowią tematykę pierwszego rozdziału niniejszej książki. Rozdział drugi poświęcam... więcej
W monografii sformułowano propozycje nowych modeli neuronowych przeznaczonych do analizy i eksploracji danych ekonomicznych, a jednocześnie umożliwiających wizualizację i interpretację ich sygnałów wyjściowych. Rozważane modele są... więcej
Skrypt zawiera materiał wprowadzający do dziedziny sztuczna inteligencja. Jest podzielony na trzy części odpowiadające jej głównym działom: wnioskowaniu, przeszukiwaniu i uczeniu maszynowym. W opracowaniu sztuczna inteligencja jest... więcej
  • Sortuj:
  • Pokazuj: